All posts by UOB Ensenyament

Novetats del dia

Novetats del dia

Diàriament, en aquesta pàgina hi veureu recollida tota aquella informació que té a veure amb l’actualitat del món docent que pot ser del vostre interès i que recollim aquí a mode de resum perquè la pugueu consultar en qualsevol moment.

2 de novembre de 2023

CARRERA PROFESSIONAL DOCENT

 • Resolució per la qual s’aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Termini per presentar la renúncia: de l’1 al 30 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Rescat a muntanya i legislació aplicada als accidents als espais naturals
 • Internet 3.0, Innovació i IA pràctica per a l’empresa i la docència
 • Pla lector de centre 
 • L’atenció a la diversitat a l’educació de les persones adultes a l’EOI
 • Iniciació al Disseny Universal d’aprenentatge (PROA+)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 de setembre de 2023

RESUM MESA

 • Resum de la Mesa Sectorial de dimecres 27 de setembre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Aprenentatge i ensenyament del càlcul i la numeració a l’educació primària
 •  Actualització Astrohotel

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 de setembre de 2023

FOLC

 • Publicació de l’oferta formativa del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per al curs 2023-2024.
 • Cursos presencials 23-24. Inscripcions del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2023.
 • Proves lliures 23-24. Inscripcions del 9 al 22 de gener de 2024.
 • Més informació

ADJUDICACIONS PROVISIONALS

 • Resolució de 27 de setembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.
 • Més informació

PAE

 • Resolució de 25 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents públics de les Illes Balears que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria.
 • Sol·licitud de participació
  1. El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
  2. L’annex 2 (Projecte del centre) s’ha d’adjuntar en format PDF al tràmit de la sol·licitud.
  3. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 29 de setembre al 9 d’octubre de 2023.
 • Més informació

AVALUACIÓ APRENENTATGE

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca I)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 10 novetats:

 • De les situacions d’aprenentatge currículum LOMLOE a la programació d’aula de primària
 • Metodologies artístiques per combatre la normalitat
 • El personal docent com agent de coeduació. (7a edició)
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 4 i 5
 • Xarxa d’Orientació B Menorca
 • Monogràfic: La conducta suïcida en la infància i l’adolescència en l´àmbit educatiu
 • 1, 2, 3 Emoció (1r trimestre)
 • Mindfulness: Educar des de la presència
 • Detecció, contenció i abordatge de les violències masclistes amb adolescents
 • Alimentació saludable i vida activa – CEPS 23/24

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

26 de setembre de 2023

ESTADES FORMATIVES

 • Resolució de 20 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional
 • Terminis de presentació de sol·licituds: 27/09/23  fins al 13/10/23 (1r termini) i del 12/01/24  fins al 26/01/24 per a les estades del 2n període.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 24 novetats:

 • Intel·ligència Artificial en Educació: oportunitats i desafiaments
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Mallorca)
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Eivissa)
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Menorca)
 • MAP teatre (Aprofundiment)
 • Escacs a l’Escola (inicial) 
 • Eines pedagògiques: Escacs (inicial)
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • Iniciació a l’AbiesWeb amb competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • Les situacions d’aprenentatge. Secundària
 • eTwinning, primeres passes 
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Avaluar per competències 
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competències cognitivoemocionals
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament i ciberassetjament escolar
 • EDUTECA. Biblioteca escolar digital de les Illes Balears
 • Competència Comunicativa: Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar
 • Xarxa d’Orientació B Eivissa i Formentera
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 1, 2 i 3

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

25 de setembre de 2023

PROCÉS ESTABILITZACIÓ

 • Llistat de renúncies dels aspirants seleccionats.
 • Llistat definitiu d’aspirants seleccionats.
 • Els aspirants seleccionats han de presentar en el termini de 10 dies hàbils el Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals s’ha estat seleccionat.
 • Més informació

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE pel 27 de setembre a les 9h

1. Proposta de modificació de la resolució d’adjudicacions curs 2023-2024.
2. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques del cos d’inspectors.
3. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques.
4. Proposta de resolució procediment de selecció de professors experts.
5. Proposta de resolució professors especialistes.
6. Esborrany  pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, d’intervencions en activitats de formació permanent del professorat no universitari del Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu en el marc del component 19 “Pla Nacional de Capacitats Digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quan suposi més de 75 hores a l’any.

7. Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitats pel qual s’aproven
les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el
cessament dels directors de centres públics que imparteixen
ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Estratègies i eines per a la millora de la competència lingüística de l’alumnat en llengua catalana.
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 17 novetats:

 • Descobreix Inca I
 • Acreditació de la Competència Digital Docent segons el MRCDD. Nivell A2
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Com iniciar un banc de llavors
 • Competència Comunicativa: Lectura
 • Tutories teatrals
 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a E.P (aprofundiment)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Com avaluar competencialment a Formació Professional

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 de setembre de 2023

MUFACE

 • Els nous funcionaris (en pràctiques i estabilitzats) han de rebre el mail de MUFACE per realitzar el tràmit d’afiliació i tria d’entitat.
 • Els nous funcionaris (en pràctiques i estabilitzats) que no hagin rebut el mail de MUFACE poden, si no volen esperar, realitzar el tràmit d’afiliació (1) i tria d’entitat (2) sense necessitat d’esperar la recepció del correu:
 1. Entrar a https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html > Seu electrònica >Mutualistes i Beneficiaris >Serveis Permanents dirigits a tot el col·lectiu >Documents i Certificats >Afiliació a MUFACE.
 2. Tornar a Mutualistes i Beneficiaris >Serveis per a col·lectius específics >Elecció d’entitat sanitària per a Mutualistes de Nou ingrés.

ANUL·LACIÓ MESA SECTORIAL

Anul·lació unilateral per part de Conselleria de la mesa sectorial d’educació de dia 21 de setembre sense concreció de nova data, però compromís de nova convocatòria. Us mantendrem informats pels nostres canals habituals.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Les situacions d’aprenentatge al currículum LOMLOE al 2n cicle d’Educació Infantil
 • Tutories de Dansa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 de setembre de 2023

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

Convocada MSE Ordinària el dijous 21 de setembre a les 9:30 h amb el següent ordre del dia:

 1. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats al professorat.
 2. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat al cos d’inspectors.
 3. Proposta de modificació de la resolució d’adjudicacions curs 2023-24.
 4. Esborrany de proposta en activitats de formació permanent del professorat no universitari del Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu.
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 20 de setembre a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • De les situacions d’aprenentatge currículum LOMLOE a la programació d’aula 1r cicle EI
 • Escape room a l’aula d’anglès per a desenvolupar la Competència Digital a EI, EP i ESO
 • Desenvolupament de la funció directiva 1
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 1)
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 2)
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 3)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 de setembre de 2023

CARRERA PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual s’aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Més informació

UNITATS I QUOTES

 • Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat.
 • Més informació

PBAU 2024

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • Introducció a les metodologies actives en Educació Física
 • La posidònia a l’aula
 • Ajudar a aprendre amb evidències científiques a l’EOI
 • APS Parc Natural de la Península de Llevant
 • Videoblogging amb telèfons mòbils: Creació i producció de continguts audiovisuals coding
 • Gestió de certificats de professionalitat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 de setembre de 2023

UOB aconsegueix el compromís de la revisió acurada dels currículums autonòmics de cada etapa educativa

Resum de la Mesa Sectorial d’ahir dia 14 de setembre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Menorca).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (CEP Palma).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (CEP Inca).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Son Servera).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Eivissa i Formentera).
 • Mentoria per a la direcció escolar 2.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Competència comunicativa: Lectura
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 1, 2 i 3
 • Competència comunicativa: Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca grups 4 i 5
 • Xarxa d’Orientació B Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

SERÀS UIB

Obert el termini d’inscripció de les activitats Seràs UIB 2023-24

Per a més informació: http://seras.uib.cat/centres-educatius

13 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 23 novetats:

 • Educació compartida: famílies i docents
 • Experiències STEAM innovadores a l’aula de música
 • IemprènJove 2023-2024
 • MAP Teatre (Inicial)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Menorca)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Eivissa)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Mallorca)
 • Com puc cuidar la meva veu? CEIP Ses Rotes Velles
 • Creació i dinamització d’un servei de mediació entre iguals
 • Xarxa d’Orientació A Menorca
 • Xarxa d’Introducció II Menorca
 • Xarxa d’Introducció II Mallorca
 • Xarxa de canvi intensiu B
 • Xarxa de canvi intensiu A
 • Xarxa d’Introducció II Eivissa i Formentera
 • Programa Decideix. Prevenció de les drogodependències i addiccions – PADIB 23/24
 • Xarxa d’Orientació A Eivissa i Formentera
 • Protocol de violències masclistes als centres educatius
 • Xarxa d’Orientació A Mallorca
 • Programa THC. Prevenció consum de cànnabis – PADIB 23/24
 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a E.P (aprofundiment)
 • MAP teatre (Aprofundiment)
 • Xarxa d’Orientació B Eivissa i Formentera

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 de setembre de 2023

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

 • Convocada MSE Ordinària el dijous 14 de setembre a les 12:00 h amb el següent ordre del dia:
  1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 349 a 360.
  2. Esborranys de resolució d’avaluació curs 2023/2024.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 13 de setembre a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

INTERINS

 • Segon tràmit urgent d’adjudicacions de substitucions del 2023-24.
 • Termini: des d’avui, dia 12 a les 10h, fins dijous 14 a les 10 h.
 • Novetat: Ofertes especialitats de primària.
 • Recordau que és obligatori fer el tràmit previ a la presa de possessió abans de incorporar-vos al centre. Ho trobareu en el menú d’utilitats del portal del docent interí.
 • Accés al Portal del docent interí

INSTRUCCIONS

 • Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de professorat, per al curs 2023-24
 • Més informació i Annex

ESMENES FORMACIÓ

 • Esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 d’abril al 15 de juny de 2023
 • Termini: des de dia 11 de setembre fins dia 29 de setembre de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 • III Ajut de Recerca i Investigació Educativa del CEMe i l’IME 2023
 • Termini de presentació: 29 de setembre de 2023
 • Import global màxim: 5.000 €
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Formació per a mentors
 • Programa Respira@ire. Prevenció del tabaquisme – PADIB

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

11 de setembre de 2023

COMPLIMENT DE L’ACORD MARC

 • Acord del Consell de Govern sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal.
 • Més informació
 • Acord del Consell de Govern sobre mesures sociolaborals i millores educatives, en relació a determinats permisos i llicències.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a EP (inicial)
 • Competència comunicativa: Escriptura
 • Banc de recursos per a un bon ús de les TIC a secundària
 • Codi verd (Green coding)
 • Competència comunicativa a les llengües estrangeres: l’oralitat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 de setembre de 2023

INSTRUCCIONS HORARIS

 • Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

– Mentoria per a la Direcció Escolar

-Acompanyament Cap d’Estudis novell

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

7 de setembre de 2023

INSPECCIÓ EDUCATIVA COMISSIONS DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Música en 3D! Pràctiques i processos amb nous materials
 • Pla lector de centre
 • Metodologia del debat a l’aula i estimulació del pensament crític

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de setembre de 2023

INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 2023-24

INSTRUCCIONS VALORACIÓ INICIAL ALUMNAT ALS CEPA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Consciència plena i benestar emocional
 • Experimentar i repensar la comunicació corporal, oral i escrita

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 de setembre de 2023

OPOSICIONS

 • ORDINÀRIES: Resolució per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023.
 • Més informació
 • EXTRAORDINÀRIES: Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 38 novetats:
CFINFP-IB Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Manteniment de maquinària agrícola I – Mallorca
 • Manteniment de maquinària agrícola II – Mallorca
 • Manteniment i mecànica bàsica de la bicicleta
 • Controls de sistemes de climatització
 • Pautes nutricionals segons les diferents patologies
 • Nocions bàsiques per a la impressió 3D
 • Introducció al tall làser i de vinils
 • Gestió del transport i gestió duanera a la compravenda internacional
 • Plagues i malalties dels cultius
 • Senderisme, biodiversitat i elements arquitectònics
 • Orientacions per la implantació del CFGS Desenvolupament d’aplicacions webs
 • Introducció a la programació de PLC SiemenS
 • Windows 2022 Server
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius amb Maya
 • Emprenedoria: De la idea de negoci a la creació d’empreses
 • Disseny gràfic, identitat corporativa i comunicació gràfica
 • Edició creativa i producció de vídeos curts per Xarxes socials
 • Protocol i organització d’esdeveniments
 • Introducció a la programació en Python
 • Mikrotik Gestió de trànsit

CEP FORMENTERA

 • Propostes didactiques i organitzatives
 • Les competències emocionals

D.G. DE FP I FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

 • Programa pilot Decideix 2.0. – PADIB 23/24
 • Xarxa de centres impulsors
 • Controla’t sobre el bon ús de les tecnologies – PADIB 23/24
 • Banc d’eines per a un bon ús de les TIC a primària – PADIB 23/24
 • Centres Educatius Promotors de la Salut 23-24 (Inicial)

CEP IBSTEAM

 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD

4 de setembre de 2023

INTEGRACIÓ A2->A1

 • Tràmit per a la sol·licitud d’integració del cos A2 de professors tècnics de formació professional en el cos A1 de professors d’ensenyament secundari 
 • Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2024
 • Accés al tràmit
 • Més informació

INTERINS

 • Publicades les adjudicacions corresponents al primer tràmit ordinari del 23-24
 • Des de demà a les 10 i fins dijous a les 10 h romandrà obert el primer tràmit urgent. Podeu consultar les especialitats en el portal del docent interí.
 • Recordau que és obligatori fer el tràmit previ a la presa de possessió abans de incorporar-vos al centre. Ho trobareu en el menú d’utlitats del portal del docent interí.
 • Accés al Portal del docent interí

CATALÀ

 • Cursos de llengua catalana de l’Institut d’Estudis Baleàrics presencials, virtuals, semipresencials i a distància de tots els nivells
 • Termini de matrícula: del 4 al 15 de setembre de 2023
 • Més informació

1 d’agost de 2023

TAXES

 • Tràmit de reintegrament de les taxes de les oposicions extraordinàries per a les persones que es varen inscriure sense que hi hagués convocatòria de la seva especialitat.
 • Les persones aspirants objecte d’aquesta devolució són aquelles persones admeses que presentaren la sol·licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu
 • Termini per sol·licitar el reintegrament: des de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos
 • Més informació i accés al tràmit

ADJUDICACIONS 

 • Publicades les llistes definitives d’adjudicacions pel 23-24 dels funcionaris en pràctiques
 • Publicades les llistes definitives dels interins que menten/perden la vacant adjudicada el 22-23.
 • Més informació 

31 de juliol de 2023

INTERINS

 • En el menú d’UTILITATS del portal del docent interí ja es pot accedir als següents tràmits:
  • Esmena de titulació pedagògica i/o ligüística
  • Tràmit voluntari de selecció d’especialitats afins per a professorat de secundària que no tenen seleccionades les funcions d`ambits a la borsa (obert fins el 31 d’agost)

TERMINIS

D’acord amb les informacions disponibles, la previsió per enllestir alguns processos que encara romanen pendents és la següent:

 • Llista definitiva d’adjudicacions 23-24 dels funcionaris en pràctiques: 1 d’agost
 • Llista definitiva interins que mantenen/perden vacants adjudicades el 22-23: 1 d’agost
 • Tràmit de reintegrament taxes oposicions extraordinàries dels inscrits a especialitats que no eren la seva: del 2 al 16 d’agost.
 • Publicació en el BOIB resolució aprovats oposicions i lliurament documentació: sense definir (pendent autorització signatures nous càrrecs del govern)

28 de juliol de 2023

INTERINS

 • S’han actualitzat les llistes definitives d’interins admesos i exclosos, amb les següents modificacions:
  • Puntuació dels aprovats sense plaça
  • Recursos de reposició admesos
  • Exclusió de funcions del mateix cos dels funcionaris de carrera
  • Més informació
 • Publicada la llista de persones interines que mantenen la vacant adjudicada el 22-23 i llista dels que no la mantenen.
  • Reclamacions des del dia 28/07/2023 a les 17:00 hores fins al 31/07/2023 a les 17:00 hores.
  • Més informació

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

 • La publicació de les llistes definitives de les adjudicacions pel curs 23-24 s’ha ajornat al proper dilluns dia 31.

27 de juliol de 2023

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

 • Publicació de les adjudicacions provisionals
 • Reclamacions fins demà divendres 28/07/23 a les 14:00 h
 • Més informació

INTERINS

 • La relació d’interins que mantenen vacant pel curs 23-24 no es publicarà fins demà divendres 28-07, sense que tenguem previsió d’hora de publicació

25 de juliol de 2023

OPOSITORS

 • Obert el tràmit de tria de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques.
 • Relació de vacants i places disponibles.
 • El tràmit romandrà obert fins al 27 de juliol a les 9:59
 • Més informació
 • Vos recordam que UOB te publicada una guia tutorial per ajudar-vos en el tràmit d’adjudicacions

ADJUDICACIONS DESTINACIONS 23-24

Publicació de les llistes definitives d’adjudicacions pel curs 23-24 dels següents col·lectius:

 • Comissions de serveis
 • En expectativa de destinació definitiva
 • Reingressats
 • Aspirants seleccionats en el concurs de mèrits (estabilització)
 • Més informació

04 de juliol de 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • Llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.
 • Lliurament documentació: tràmit telemàtic fins al 20 de juliol
 • Documentació a aportar:
  • Inscripció feta a Illes Balears: certificat mèdic i, si és el cas, dictamen de discapacitat
  • Inscripció feta a la resta de CCAA: veure resolució
 • Més informació

TUTORITZACIONS

 • Publicada la resolució i llistes d’aptes i no aptes de la tutorització curs 22-23
 • Més informació

30 DE JUNY DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Funcionament de l’UCI
 • Actualització Software ContaSol
 • Introducció a les tècniques odontològiques

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 DE JUNY DE 2023

SRA PROHENS, “ES NOSTRO BILINGÜISME” ÉS LA MORT DE LA LLENGUA I CULTURA CATALANES!

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Actualització en tècniques odontològiques
 • Actualització Software NòminaSol

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 DE JUNY DE 2023

INTERINITATS 2023-24

 • Avui, 28 de juny, a les 10 h s’ha obert el termini excepcional per formalitzar el tràmit telemàtic per esmenar les causes d’exclusió (coneixement adequat llengua catalana i/o formació pedagògica i didàctica) per titulars de vacants adjudicades el curs 2022-23 sense tenir els requisits.
 • Data de finalització del tràmit: a les 23:59 h del 3 de juliol.
 • Accés al tràmit
 • Per a més informació

INTEGRACIÓ PROFESSORAT TÈCNIC

 • Publicació en el BOE de l’ordre que fa efectiva la integració del professorat tècnic en el grup A1, a proposta de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
 • Més informació

22 DE JUNY DE 2023

AJUTS DESPLAÇAMENT UE ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de juny de 2023 per la qual es convoquen ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023.
 • Més informació

COMISSIÓ DE SERVEIS IEDIB

 • Publicació de les actes provisionals, de les diferents especialitats, de la comissió de serveis de professors de l’IEDIB sobre la valoració dels candidats i candidates a accedir-hi per via d’aquest procediment.
 • Més informació

COMUNICAT: TRIBUNALS

 • OPOSICIONS DOCENTS O TURISME DE BORRATXERA. Exigim informació immediata, per part de Conselleria, a tots els membres dels tribunals desplaçats, un allotjament de qualitat i les indemnitzacions pertinents.
 • Llegeix el comunicat sencer aquí.

CANAL YOUTUBE UOB

20 DE JUNY DE 2023

SOBRE EL CERTIFICAT MÈDIC

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

 • Publicació de les resolucions perquè els centres educatius acullin estudiants en pràctiques de les universitats
 • Més informació

19 DE JUNY DE 2023

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

 • Avui, 19 de juny, s’obre el termini per formalitzar el tràmit telemàtic per seleccionar UNA única especialitat i cos o per renunciar a totes les especialitats adjudicades en el concurs de mèrits.
 • Data de finalització del tràmit: 22 de juny.
 • Accés al tràmit
 • Per a més informació

PROCÉS D’ADJUDICACIONS

 • Resolució per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.
 • Més informació

16 DE JUNY DE 2023

COMISSIÓ DE SERVEIS 2023-24

 • Publicada de la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.
 • Més informació

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 2023-24

 • Publicació de la llista definitiva de centres educatius seleccionats per participar en el programa.
 • Més informació

IAQSE

 • Publicació dels Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears (ISEIB). Edició 2023. (Dades del curs 2020-2021).
 • Accés al document

15 DE JUNY DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • Publicada la llista definitiva estatal de persones seleccionades
 • Recordau que s’obrirà del 19 al 22 de juny el tràmit per seleccionar una única especialitat i cos o renunciar a totes les especialitats
 • Tota la informació

SEGUIMENT DEL PLA DE COEDUCACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual per al curs 2023-2024
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • Gestib per a nous equips directius

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 DE JUNY DE 2023

POSAU-VOS EL CINTURÓ, QUE VENEN CORBES: MSE D’ADJUDICACIONS PEL CURS 2023-2024

INTERINS – TRÀMIT DE RENÚNCIA DE PLAÇA

 • Tràmit telemàtic per a sol·licitar la renúncia justificada, amb efectes de 31 d’agost de 2023, per a funcionaris interins que ocupen places a jornada completa o mitges jornades definides com a places vacants o places per a l’execució de programes temporals, d’acord amb la Resolució 3133 (BOIB 43, 6 abril 2023).
 • Termini: del 15 al 20 de juny, ambdós inclosos. 
 • Accés al tràmit 
 • Més informació

PROCÉS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS

 • Posam a l’abast dels i les docents una infografia en què poden veure quines són les principals característiques del procés d’adjudicacions de les destinacions provisionals de cara al curs 2023-24.
 • Consulteu la infografia

PROCÉS CONCURS DE MÈRITS

 • Posam a l’abast dels i les docents una infografia en què poden veure com esdevindrà, passa a passa, el procés del concurs de mèrits a partir de la publicació de la llista provisional d’aspirants seleccionats.
 • Consulteu la infografia

13 DE JUNY DE 2023

ALUMNAT NESE

 • Resolució per la qual s’autoritza excepcionalment per al curs 2023-2024 i a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics
 • Més informació

CONCURS DE MÈRITS

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears
 • Es publicarà Resolució amb la llista definitiva a la web de la Direcció General de Personal Docent i al BOIB
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • IX Jornades d’Estudis Locals de Porreres

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 DE JUNY DE 2023

OFERTA FORMATIVA

 • Jornades d’equips impulsors de xarxa de canvi intensius
 • La competència digital docent a les activitats de formació permanent del professorat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 DE JUNY DE 2023

ACONSEGUIM PRIORITZAR LES COMISSIONS DE SERVEIS PER MOTIUS PERSONALS!

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ

 • Convocada MSE Ordinària el dimarts 13 de juny a les 9:00 h amb el següent ordre del dia:
  1. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoca el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents curs 2023-2024.
  2. Esborrany d’instrucció de la directora general de Personal Docent per la qual s’estableixen les pautes per a l’elaboració de la nòmina pel que fa a l’actualització de les retribucions del personal docent de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant els períodes d’incapacitat temporal.
  3. Creació de la comissió i subcomissió per al seguiment de l’Acord Marc.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 12 de maig a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA PER A PROFESSORS D’FP – ESTIU DE 2023

 • Publicades les llistes definitives de sol·licitants beneficiaris de l’ajut i candidats en llista d’espera per participar al programa d’immersió lingüística per a professors d’FP l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres.
 • Més informació

7 DE JUNY DE 2023

INTERINITATS

 • Llistes provisionals d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada.
 • Termini d’al·legacions: del 8 al 14 de juny de 2023, ambdós inclosos
 • Més informació

INSTRUCCIONS PLANIFICACIÓ 23-24

 • Esborranys d’instruccions per a la planificació del curs 2023-2024:
  • Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics.
  • Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents.
  • Criteris de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat.
 • Més informació

AUXILIARS DE CONVERSA 23-24

 • Publicació de la Resolució definitiva per la qual es publiquen les llistes definitives amb la puntuació obtinguda pels centres que han sol·licitat auxiliar de conversa per al curs 2023-2024, així com la llista definitiva amb els centres exclosos.
 • Més informació

6 DE JUNY DE 2023

PAE

 • Publicada la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en els centres docents públics que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023
 • Més informació

PREMIS ALUMNES

 • Resolució per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • L’INTEF oferta 22 cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat que acrediten competència digital docent

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 DE JUNY DE 2023

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Publicada la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2023-2024
 • Termini de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

CONFERÈNCIA ANA DE MIGUEL

 • La doble veritat: un repte per a la coeducació.
 • Dijous, 15 de juny, a les 17 hores a la Sala d’Actes de Son Lledó, Campus UIB.
 • Més informació

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

 • Publicades les listes definitives de sol·licitants admesos i exclosos per participar a dos programes d’immersió lingüística per a alumnes i professors l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres (curs 2022-2023)
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • Com reconec un bon treball de recerca de batxillerat?

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

2 DE JUNY DE 2023

ATE

1 DE JUNY DE 2023

BÀMBOLS! ÉS A CA VOSTRA ON MIREN PORNO!

COMISSIÓ DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent al Camp d’Aprenentatge de Formentera
 • Més informació

CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT

 • Resolució per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent
 • Més informació

AJUTS INDIVIDUALITZATS ALIMENTACIÓ / AJUTS MENJADOR

 • Resolució per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024
 • Més informació
 • Resolució per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024
 • Més informació

AJUTS PROFESSORAT

 • Resolució per la qual es concedeixen i deneguen ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023
 • Més informació

PROJECTES

 • Resolució per la qual es defineixen les hores de Desenvolupament de Projectes i s’obre el termini per a la seva sol·licitud
 • Més informació

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

 • Resolució per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de Muntanya i Escalada, a les Illes Balears
 • Més informació

31 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

Començant la casa per la teulada: Orientadors i orientadores dels CEIP

EL camp d’aprenentatge de Formentera s’obri al professorat de secundària

 • Resum de la Mesa Sectorial d’ahir dimarts 30/05
 • Llegeix la nota completa

Els tribunals també tenen família

30 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • FAQ i Tutorial del tràmit d’acceptació i/o renúncia
 • Accés

OPOSICIONS

 • Modificació de la composició del Tribunal núm. 3 d’Audició i Llenguatge
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions extraordinàries
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions ordinàries
 • Més informació

TRÀMITS SUBSTITUCIONS

 • Darrer tràmit ordinari curs actual: 2 al 5 de juny
 • Darrer tràmit urgent curs actual: 6 al 8 de juny

29 DE MAIG DE 2023

LES LÍNIES VERMELLES D’UOB ENSENYAMENT

Comunicat de premsa

Des d’UOB Ensenyament volem deixar clar al Partit Popular quines seran les dues línies vermelles que el sindicat no deixarà traspassar durant la propera legislatura:

 • Cap retrocés en el model lingüístic actual i els recursos assignats.
 • Compliment fil per randa del segon acord marc segons el calendari previst.
 • Seria bo que la Sra. Prohens tingués ben clares aquestes dues màximes des d’avui mateix a l’hora de prendre qualsevol decisió en matèria educativa. Estarem vigilants a qualsevol iniciativa, prests per a la negociació i llests per a la mobilització. Qui avisa no és traïdor.

CONCURS DE MÈRITS: LLISTA ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MESA TÈCNICA INSTRUCCIONS

 • Convocada MT per dimarts 30 de maig a les 10:30h amb el següent ordre del dia:
 • 1. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’EI, EP i ESO per al curs 2023-2024.
 • Accés a la documentació 
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 28 a les 18h a ensenyame@uob.cat

OFERTA FORMATIVA

 • La sostenibilitat en les produccions audiovisuals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CAMP D’APRENENTATGE FORMENTERA

 • Convocada MSE Extraordinària el dimarts 30 de maig a les 12:30 h amb el següent ordre del dia:
  1. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de docent al camp d’aprenentatge de Formentera.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 29 de maig a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI I EXCEPCIONAL (PROCÉS ESTABILITZACIÓ)

 • Publicada la Instrucció 1/2023 relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que hi participa.
 • Més informació.

FAQ PERMISOS I LLICÈNCIES

 • Consulta el document que hem creat des d’UOB Ensenyament on es recullen les preguntes més freqüents en relació amb els permisos i llicències.
 • Accés al document.

CANAL YOUTUBE UOB

25 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES

Secundària

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat de procediments sanitaris i assistencials.
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673786/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Mestres

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de mestres de l’especialitat de pedagogia terapèutica
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673787/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

MESA ALUMNAT

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

FORMACIÓ PROFESSIONAL

24 DE MAIG DE 2023

BORSA INTERINITATS 23-24

 • Tràmit telemàtic per esmenar les deficiències de la documentació referida a les activitats formatives lliurades per a la seva actualització. 
 • Termini: fins dimarts 30 de maig de 2023.
 • Més informació.

CAMPS D’APRENENTATGE

PLA REFORÇ LLENGÜES ESTRANGERES 23-24

 • Llista de professorat admès del bloc 1 amb la numeració corresponent per al sorteig (Modalitat B).
 • Més informació.

23 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (II)
 • Les situacions d’aprenentatge en els processos selectius docents
 • Jornades de bones pràctiques en els plans d’igualtat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

22 DE MAIG DE 2023

Concurs de trasllats post estabilització (IV). La solució: adjudicació en 2 torns

 • Circular 286/2023
 • Llegeix la circular aquí.

TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINÀRIES

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Creixement personal i transformació social mitjançant l’art.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

19 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 23 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta de convocatòria per cobrir places docents amb Comissió de Serveis pel programa de robòtica “Escuela 4.0”.
 • Esborranys dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d’avions.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 22 a les 12h a ensenyame@uob.cat

COMISSIÓ DE SERVEIS AL CEP

 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos i de la llista provisional de puntuació dels mèrits.
 • Publicació dels requisits i rúbrica d’avaluació dels projectes.
 • Publicació de la comissió de selecció.
 • Més informació

Seràs UIB

 • Programa ESTALMAT-Illes Balears.
 • Campus temàtics d’estiu.
 • Xerrades virtuals per a pares i mares.
 • Concurs «Un Mar de Ciència».
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Més informació

CAMPS D’APRENENTATGE

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Nivell bàsic en prevenció de riscs laborals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

18 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS

17 DE MAIG DE 2023

INAUGURACIÓ SEU MENORCA

 • Ahir vàrem inaugurar la nostra seu a Menorca, concretament a Ciutadella, al Camí de Maó, 26. Gràcies a tots els que hi passàreu en algun moment!
 • Vos recordam que demà, dijous 18 a les 18:00 h, inaugurarem les nostres noves instal•lacions a Mallorca, al carrer Ter, 27 de Palma. Vos hi esperam!

15 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 17 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació
  específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.
 • Constitució de la subcomissió de seguiment del pla d’infraestructures.
 • Proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 16 a les 12h a ensenyame@uob.cat

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

 • Resolució per la qual es convoquen els centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen el segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat per participar en el Programa de Competència Comunicativa per als cursos escolars 2023-2024 i 2024-2025.
 • Més informació

12 DE MAIG DE 2023

COL·LEGI PROFESSIONAL DOCENTS ILLES BALEARS

 • UOB Ensenyament convida a tots els i les docents a emplenar el formulari d’adhesió al manifest del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. En el formulari trobareu l’explicació del perquè de la constitució d’un col·legi professional i la cronologia de les passes que s’han seguit els darrers quatre anys.
 • Termini: 12 de maig
 • Formulari d’adhesió

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – COS DE MESTRES

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL (ESTABILITZACIÓ)

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

PORTAL OPOSITOR/A I TAULELL ANUNCIS

 • S’ha habilitat l’accés al portal de l’opositor/a i al taulell d’anuncis, tant del concurs-oposició ordinari com l’excepcional (procés d’estabilització). 
 • Portal opositor/a 
 • Taulell anuncis

CONCURS DE MÈRITS

 • Nova publicació del barem definitiu de les convocatòries del concurs de mèrits, d’acord amb les informacions oficials rebudes de les administracions educatives fins a les 15.00 de l’11 de maig de 2023, una vegada esmenades les errades detectades en la primera publicació d’ahir.
 • Més informació

FOLC

11 DE MAIG DE 2023

COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Resolució per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024.
 • Més informació

EOI

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PERMANENT

 • Resolució per la qual es regulen les formes de participació en activitats de formació permanent del professorat.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

AJUTS EDUCACIÓ INFANTIL

Xarxa d’escoles infantils públiques:

 • Resolució per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023.
 • Més informació

Xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle:

 • Resolució per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023.
 • Més informació

10 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació del barem definitiu de les convocatòries del Concurs de mèrits d’aquelles administracions educatives signants de l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació.
 • Aquests llistats generals, que s’ordenen per Cos, especialitat, torn d’ingrés i, en el seu cas, idioma, s’hi mesclen els aspirants de totes les CA.
 • Més informació

ASPIRANTS PER ILLES – OPOSICIONS 2023

09 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicada la Resolució mitjançant la qual es modifica, atesa l’estimació de recursos, les llistes definitives d’aspirants exclosos i admesos en el procés selectiu d’estabilització.
 • Més informació

OPOSICIONS 2023

COMISSIONS DE SERVEIS

 • La Unidad de Acción Educativa Exterior obre el termini de presentació de sol·licituds per possibles vacants a les seves oficines de serveis centrals a Madrid com a Asesors/es Tècnics/ques Docents (ATD).
 • Més informació

INTERINITATS

 • Publicada Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’interinitats del curs 2022-2023
 • BOIB
 • Publicada Resolució que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2023-2024
 • BOIB

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicada Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual, en règim intensiu, pel curs 2023-2024
 • BOIB
 • Obert des de l’01/09/23 fins al 19/01/26 el tràmit d’Integració del cos de professors tècnics de Formació Professional en el cos de Secundària
 • Més informació

IAQSE

 • S’ha publicat el document d’Estadístiques d’escolarització i resultats acadèmics dels ensenyaments no universitaris de règim general (avançament de dades, Illes Balears, curs 2021-2022).
 • Més informació

CANAL YOUTUBE UOB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Formació per accedir a l’IEDIB (Institut d’Ensenyament a Distància de les I. Balears)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

08 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

COMISSIÓ DE SERVEIS IEDIB

 • Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis per a les places de jornada sencera o complement d’horari en el cas de places de jornada parcial, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
 • Més informació

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024.
 • Més informació

05 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Els peixos de Menorca
 • Docker per desenvolupadors
 • Elaboracions a la vista del client i noves tendències

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

FORMACIÓ UVAI DM (FUNDACIÓ NEMO)

 • Desenvolupant capacitats i competències de l’alumnat amb dificultats motores
 • Més informació

04 DE MAIG DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

 • Publicades les resolucions que permeten, a qualsevol opositor, seleccionar com a lloc d’examen Menorca o Eivissa en ambdós processos d’oposicions
 • Tràmit de selecció: des de les 00:01 del dia 05/05/23 fins a les 8.59 hores de dia 08/05/23
  Accés al tràmit ordinàries
  Accés al tràmit extraordinàries
 • Tots els opositors que no facin el tràmit seran assignats a tribunals a Mallorca.
 • Es crearan tribunals a la resta d’illes en aquelles especialitats on hi hagi deu o més sol·licituds d’aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l’especialitat que ho permeti.
 • Recordau que les oposicions són d’àmbit territorial de Comunitat Autònoma i que el lloc d’examen no determina, en cap cas, que la plaça obtinguda sigui en una determinada illa.
 • Resolució oposicions ordinàries
 • Resolució oposicions extraordinàries

CONCURS TRASLLATS INSPECCIÓ

 • Adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors
 • Més informació

FP-LLENGÜES ESTRANGERES

 • Llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos per participar a dos programes d’immersió lingüística l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres
 • Termini de reclamacions: del 4 al 17 de maig de 2023
 • Més informació

03 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ

 • Convocada MSE per dijous 04/05 a les 9:30
 • Tema a tractar:
  • Comissions de serveis a l’IEDIB
 • Accés als esborranys

DIRECCIONS CENTRES

 • Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional pel qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Actualització de la funció directiva. Lideratge pedagògic i gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

02 DE MAIG DE 2023

CANVI DE COS

 • Rectificació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Kit digital a l’Aula del Futur de Formentera
 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Eivissa
 • El gran valor dels equips. Lideratge i gestió dels canvis per a caps d’estudis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

29 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS

 • Adjudicació definitiva dels cossos de secundària, formació professional, música i arts escèniques, escoles oficials d’idiomes, i arts plàstiques i disseny.
 • Resolució
 • Llista d’adjudicacions

OPOSICIONS

 • Ens arriba aquesta informació des de Conselleria respecte de la possibilitat de realitzar algunes proves de les oposicions en diferents illes. No tenim, encara, més informació al respecte.
 • Nota de premsa Conselleria

28 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CARRERA PROFESSIONAL

 • Convocada MSE el 3 de maig a les 9:00 h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta d’acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent.

27 D’ABRIL DE 2023

CALENDARI ESCOLAR

FORMACIÓ CENTRES

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.
 • Més informació

AJUTS INDIVIDUALITZATS ALIMENTACIÓ

 • Resolució per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Meteorologia aplicada al sector agrari – Mallorca
 • Introducció al sake – Mallorca
 • Estètica oncològica i cures especials

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

25 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

 • Publicada la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023.
 • Més informació
 • Publicada la Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (I)
 • Gestió del color
 • Benestar emocional a la comunitat educativa
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

24 D’ABRIL DE 2023

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • El centre ABN
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

21 D’ABRIL DE 2023

SEMÀFOR D’ACTUACIONS DE L’ACORD MARC

 • UOB Ensenyament posa a la disposició dels docents el Semàfor d’actuacions de l’Acord Marc amb necessitat de negociació urgent per a la seva aplicació al curs 2023-24 amb la finalitat que tot el col·lectiu pugui estar al corrent de les actuacions pendents, en tràmit i finalitzades relatives a n’aquest acord. Atès que és un document en constant canvi, el podreu trobar sempre actualitzat a la nostra web
 • Més informació

20 D’ABRIL DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.
 • Més informació

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis
 • Termini de presentació: vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • En clau d’equip: comunicació afectiva i efectiva des de la mirada sistèmica

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 D’ABRIL DE 2023

RECURSOS EDUCATIUS

 • Propostes didàctiques de llengua catalana
 • Es posen a disposició de tots els centres 200 carpetes de propostes didàctiques per treballar, especialment de forma oral, la llengua catalana a les escoles.
 • Més informació

ATRIBUCIÓ DOCENT

 • Assignació de matèries d’ESO i Batxillerat a les especialitats dels diferents cossos docents i altres modificacions normatives derivades de l’aplicació de la LOMLOE
 • Més informació 

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats

 • Prevenció de les addiccions
 • Som Docents II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 D’ABRIL DE 2023

TRIBUNALS CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

Composició provisional dels tribunals del concurs-oposició corresponent al procés d’estabilització (excepcional):

IAQSE

 • S’ha publicat a la plana web de l’IAQSE el document d’avaluació nº 24, sobre l’escolarització de l’alumnat estranger en centres educatius de les Illes Balears en 2n cicle d’EI, EP i ESO.
 • Document

CFIRDE-IB

 • Publicat el Decret 22/2023, de 17 d’abril, pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Veus que venen de lluny
 • I Jornada de lideratge pedagògic. Mallorca
 • Realització i acabat de paviments verticals i horitzontals. Aïllaments tèrmics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada Mesa Sectorial Extraordinària el 20 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Esborrany de la resolució per a l’acreditació de la competència digital docent.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 19 a les 12h a ensenyament@uob.cat

MESA TÈCNICA

 • Convocada Mesa Tècnica el 24 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Carrera Professional Docent
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins divendres 21 a les 12h a ensenyament@uob.cat

DIRECTORS/ES

 • Publicació de la llista definitiva dels aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director.

TRASLLAT DE SEU MALLORCA

 • Informar-vos que UOB Ensenyament ens hem traslladat de seu. A partir d’avui portarem a terme la nostra acció sindical i atendrem les vostres consultes al carrer del Ter, núm. 27 – 1r Esquerra – Oficina 12 A (just enfront de Conselleria).

CANVI DE TELÈFON DE CONTACTE

 • Aquest trasllat de seu també comporta un canvi de número de telèfon fix. A partir d’ara vos atendrem al 971 37 90 16, així com també al mateix número de telèfon mòbil, el qual continua operatiu: 693 745 906.

SeràsUIB

 • De tu a tu (sessions virtuals)
 • Prova d’aptitud personal dels graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària i doble titulació (PAP_Edu)
 • Beques generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional
 • Xerrades virtuals per a pares i mares
 • Scratch Day 2023
 • World Robot Olympiad 2023
 • Olimpíades i concursos
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Orientació personalitzada
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 30 novetats:

 • Regulació emocional i presència III
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Disseny i interpretació de projectes de jardineria – Mallorca
 • Extensions de pipelles, i disseny de celles amb henna – Mallorca
 • L’acompanyament de la diversitat sexual, de gènere i familiar. Mirada transformadora
 • Creativa-Ment, Serena-Ment i Activa-Ment. Neurociència i educació cognitiva-emocional
 • Detecció, contenció i abordatge de les violències masclistes amb adolescents
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competències cognitivoemocionals
 • eTwinning, primeres passes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • Les situacions d’aprenentatge a Secundària
 • De la investigació a l’aula
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • AbiesWeb. Iniciació amb competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Avaluar per competències
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

MESA SECTORIAL

 • Convocatòria de Mesa Sectorial Extraordinària per dilluns 17-04 a les 9:30
 • Temes a tractar:
  • Pròrroga convocatòria interins
  • Tutorització 23-24

 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat fins divendres 14 a les 14 h.

OPOSICIONS

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2023-2024.
 • Termini sol·licituds: del 15 al 22 de maig de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

5 D’ABRIL DE 2023

UOB dona suport a l’OCB i rebutja les amenaces i xenofòbia de l’extrema dreta

Aquesta setmana els neofeixistes han amenaçat la seu de l’OCB i la mateixa Obra Cultural Balear amb uns missatges i vídeos ben explícits on anuncien que si ells governen, l’OCB no continuarà on és.

No necessitam explicar la trajectòria de l’OCB perquè tots sabem la gran tasca desenvolupada per l’entitat en defensa de la llengua, la cultura i el dret a l’autogovern d’aquesta terra, 60 anys de compromís i lluita.

UOB rebutja totalment aquests atacs dels ultradretans contra l’OCB i mostra el seu suport i compromís compartit amb l’Obra. Contra el feixisme, cap passa enrere!

VACANCES DE PASQUA

4 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procediment.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació.
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Lectura i biblioteca escolar (Mallorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Menorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Eivissa)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

3 D’ABRIL DE 2023

UOB reclama amb urgència una llista d’interinitats per a la pública i una altra per a la concertada

Si les escoles concertades es financien amb doblers públics, seria lògic que hi hagués dues llistes públiques. 

Circular 283/2023

INTEGRACIÓ PTFP

 • Resolució en la que se relacionen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu?
 • Introducció a Arduino (B)
 • Assessorament i dinamització de les formacions als centres: la gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 DE MARÇ DE 2023

LLIBRES TEXT

 • Resolució de dia 20 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
 • Sol.licituds: únicament mitjançant el GESTIB del 31 de març al 5 de maig de 2023
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Metodologies actives i gestió de projectes educatius

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Sistemes de tracció i frenada en vehicles elèctrics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Avui, 28 de març, finalitza termini reclamacions puntuació provisional assignada nous admesos de dia 14 de març.
 • Més informació

ACORD MARC

 • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i millores educatives.
 • BOIB

FP

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu? CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • Gestió i seguiment de projectes Erasmus+
 • Sol·licitud per acreditacions ERASMUS+ (KA120) per a escolar i adults

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE MARÇ DE 2023

DOCENTS A L’ESTRANGER

 • Professorat en seccions bilingües d’espanyol en centres educatius d’Europa central, oriental i China.
 • Sol·licituds: del 23 de març al 14 d’abril del 2023 a las 14:00h
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Avui, 27 de març, finalitza termini per presentar reclamacions llistes provisionals admesos i exclosos.
 • Més informació

UOB S’ADHEREIX AL MANIFEST SOBRE L’ÚS DE PANTALLES 0-6

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • Consulta el Manifest
 • Adhesió

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Cuina mexicana
 • Projecte videojoc II.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Introducció a Photoshop.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE MARÇ DE 2023

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió.
 • Més informació

22 DE MARÇ DE 2023

OPOSICIONS

 • OPOSICIONS
 • Les oposicions del procés d’estabilització començaran el 18 de juny .
 • Les oposicions ordinàries començaran el 25 de juny.

INTERINS

 • Aquest curs no s’obrirà borsa per noves incorporacions a la llista d’interinitats.
 • Les persones que ja figuren a la llista podran actualitzar mèrits i fer canvis a les seves funcions i opcions.
 • En tenir més informació la vos farem arribar pels nostres canals habituals.

PROVES DE LLENGUA CATALANA

 • Proves lliures de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.
 • Termini d’inscripció: del 23 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.
 • Més informació

ESTADES PROFESSIONALS EUROPEES

 • Ajuts per fer estades professionals en centres educatius d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Malta, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa, per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols.
 • Sol·licituds: fins al 15 d’abril a les 13h.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (4a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 7 novetat:

 • Neuroeducació: Què cal tenir en compte en la nostra pràctica docent?
 • Introducció a les xarxes socials i creació de contingut per FP
 • Realitat Virtual i impressió 3D (B)
 • Introducció a Odoo – 2a part
 • Construcció de petites infraestructures
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 7) 22-23
 • Jornades Som dOcentS II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE MARÇ DE 2023

INTERINS

 • El darrer tràmit de substitucions del segon trimestre tindrà lloc entre el 24 i el 27 de març de 2023.
 • Els interins NO DISPONIBLES que volgue estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins al 23 de març per canviar el vostre estat (Portal Docent Interí ➡️ Utilitats ➡️ Canvi disponibilitat).
 • Més informació

Mesa Sectorial Educació

 • Convocada MSE extraordinària el 22 de març a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.
 2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.
 3. Proposta de modificació per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

DIRECTORS

 • Llista provisional admesos per a la Consolidació parcial del complement de director 2022-2023.
 • Reclamacions: del 21 a 27 març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El vídeo com a recurs dins l’aula d’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • L’assertivitat com a eina en l’àmbit sanitari.
 • Geoinformació per a l’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024
 • 1a fase admissió: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. 2a fase admissió: de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos. 
 • Més informació

AVALUACIÓ NESE

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Itineraris per aprendre de l’entorn
 • EDUTECA IB, biblioteca escolar digital de les Illes Balears (3r trim.)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Palma)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Inca)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • All the World’s a stage: Teatre a l’aula d’anglès
 • Jornada d’intercanvi d’experiències del programa Escacs a l’escola
 • Com puc cuidar la meva veu?
 • El patrimoni històric i cultural de Calvià i la seva aplicació a l’aula II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions (Base 6.3 – Resolució 9683 – Núm. 147 15 de novembre de 2022).
 • Termini per a presentar reclamacions: del 15 al 28 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

13 DE MARÇ DE 2023

NOTA DE CONDOL

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de 13 de març de 2023, per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. 
 • Termini per a presentar reclamacions: del 14 al 27 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Jornades Bones pràctiques inclusives.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Resolució de 9 de març de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Termini per al·legacions: del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Com implementar una formació de qualitat en Prevenció de Riscos Laborals.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

09 DE MARÇ DE 2023

ESCOLARITZACIÓ

08 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Devolució de la taxa
 • El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.
 • Més informació

AJUDES DESPLAÇAMENTS

 • Convocatòria d’ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2022-2023
 • Termini de presentació de sol·licituds: des del 2 de març fins al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (3a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE MARÇ DE 2023

INTEGRACIÓ PTFP AL COS SECUNDÀRIA

 • Publicació del llistat provisional de les persones que es proposen per ser integrades.
 • Reclamacions: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Publicació llistat provisional del concurs de trasllats cos de Mestres.
 • Reclamacions i desistiments: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

SEGON ACORD MARC

 • UOB Ensenyament signarà el Segon Acor Marc.

SERÀS UIB

06 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.
 • Període d’inscripció: del 3 fins al 17 de març de 2023.
 • Realització de les proves: 10 i 11 de maig de 2023.
 • Més informació

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

INSTRUCCIONS

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.
 • Més informació

03 DE MARÇ DE 2023

CAMPS D’APRENENTATGE

 • Instrucció 3/2023, de 16 de febrer, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es fixen les bases del procés d’avaluació del professorat destinat als camps d’aprenentatge (CA) i que va obtenir plaça mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d’abril de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per els camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Taller de cal·ligrafia artística i recursos educatius.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

02 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Avaluar i aprendre per competències a l’àmbit lingüístic.
 • Autogestió emocional i comunicació assertiva.
 • Inclusió d’alumnes amb discapacitat visual a l’àrea de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE FEBRER DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – COS DE MESTRES

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – RESTA DE COSSOS

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Més informació

AJUTS MENJADOR

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • BalearSkills 2023.
 • Socorrisme aquàtic en espais oberts.
 • Millora de les activitats orals a la classe de francès com a llengua estrangera.
 • L’entrenament auditiu als ensenyaments de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE FEBRER DE 2023

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – DOCENTS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal.
 • Reclamacions i desistiments: del 27 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

CONCURS TRASLLATS – INSPECTORS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors d’educació.
 • Més informació

PROGRAMES IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ESTIU 2023

 • Convocatòria d’ajuts en espècie per a participar a programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023.
 • Més informació

PERSONAL ADMINISTRATIU CEPA

 • Contractació de personal administratiu a mitja jornada per a cada un dels CEPA de les Illes Balears (reivindicació històrica d’UOB Ensenyament).
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • El nou currículum a Educació Física.
 • Cos, moviment i aprenentatge.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE FEBRER DE 2023

INSPECTORS

 • Resolució per la qual es convoquen els aspirants a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.
 • Més informació

MESA DELS DOCENTS

 • Resolució per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents.
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Ensenya a presentar el Treball de Recerca seguint el Model TED TALKS.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ESTABILITZACIÓ

 • Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
 • Al·legacions fins al 7 de març.
 • Més informació

ACTIVITATS ALUMNES

 • Representació de teatre líric VERDING
 • Sessions a Mallorca, Menorca i Eivissa
 • Més informació 

SELECCIÓ DIRECCIONS

 • Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos
 • Llistat provisional de centres sense precandidat a la direcció per al curs 2023/24
 • Termini al·legacions al llistat de precandidats exclosos: fins al 27/02/23
 • Més informació

LLENGUA CATALANA

 • Previsió de la convocatòria de proves de maig
 • Es convocaran proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA)
 • Termini d’inscripció: a partir de la segona quinzena de març
 • Més informació

PROFESSORS A L’EXTERIOR

 • Convocatòries del programa de professors interins en programes educatius a l’exterior
 • Inscripcions obertes a França, Andorra, Portugal, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (2a. edició)
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE FEBRER DE 2023

FP: ESTADES FORMATIVES

OFERTA FORMATIVA
Avui, 6 novetats:

 • Procediments i tècniques de primers auxilis als centres educatius
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • El joc de la música
 • Nutrició conscient
 • Gastronomia molecular aplicada a líquids alcohòlics (B)
 • Suport vital bàsic i primers auxilis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE FEBRER DE 2023

FOLC

 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits.
 • Realització de les proves: del 20 al 24 de març.
 • Més informació

ALUMNAT NESE

 • Instrucció 2/2023 de 16 de gener de 2023 en relació al document d’acreditació provisional de necessitats específiques de suport educatiu que es realitza per a aquell alumnat que s’escolaritza per primera vegada en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears durant el curs 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Tècniques teatrals com a recurs a l’aula
 • La tutoria afectiva
 • Introducció a PowershelL

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

17 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Data prevista de la publicació de les llistes provisionals: cos de mestres 3 de març, resta de cossos 24 de febrer.
 • Llistes definitives, previsiblement, a principis de maig.

INTERINS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern, les quals s’havien de realitzar la setmana passada, s’han posposat per aquesta. Llavors, avui divendres i demà dissabte es duran a terme. Per aquesta raó, ahir s’obrí el tràmit setmanal de substitucions.
 • Termini: fins dilluns 20/02/2023 a les 10 h.
 • Més informació sobre especialitats incloses i accés al tràmit.

AVALUACIÓ ASSESSORS/ES CEP

 • Publicació del llistat d’admesos en el procés d’avaluació.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 7 novetats:

 • 1, 2, 3 Emoció (3r trimestre).
 • Cicle de conferències: Reptes per educar (-nos).
 • Història de l’evolució de l’alimentació a Mallorca.
 • Programa Cooperació – Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora.
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Mallorca).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Eivissa).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Menorca).

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE FEBRER DE 2023

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

 • Llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos.
 • Reclamacions del 16/02/23 al 02/03/23 (tràmits telemàtics)
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 13 novetats:

 • Psicomotricitat II: Presa de consciència de la pròpia acció de la psicomotricista.
 • Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica educativa a la primera infància. Mallorca.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

ACORD MARC I CARRERA PROFESSIONAL: PRIMER ROUND

LA BAREMACIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ, IMPARTICIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ I RLT

14 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses a les estades formatives en empreses.
 • Més informació

13 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE per dimecres 15 de febrer a les 09:30 amb el següent ordre del dia:
 • Proposta d’acord pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, de la impartició d’activitats de formació dels professorat relacionades amb els currículums LOMLOE d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i grau bàsic de formació professional, quan suposi més de 75 hores a l’any.
 • Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.
 • Informació sobre el procés d’estabilització.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 14 de febrer a les 12h. a ensenyament@uob.cat.

OFERTA FORMATIVA

 • Recursos i activitats per a l’adquisició dels sons de la parla en infants.
 • Cicle de conferències Escola Feminista: Dones, sexualitat i salut.
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil.
 • L’educació afectiva i sexual. En tots els sentits.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE FEBRER DE 2023

FOLC

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

COMPROVA LA TEVA NÒMINA

09 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Termini: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

08 DE FEBRER DE 2023

TRÀMIT SUBSTITUCIONS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern durant el divendres i el dissabte, s’avança el tràmit setmanal de substitucions a demà dijous.
 • Termini: fins dilluns 13/02/2023 a les 10h.
 • Especialitats incloses i accés al tràmit

ESMENA CURSOS DE FORMACIÓ

 • S’amplia fins al 23 de febrer el termini per esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.
 • Més informació

OPOSICIONS INSPECCIÓ

 • Publicació de les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes per a les persones excloses: del 8 al 27 de febrer, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 3 novetats

 • Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitat
 • Desplegament del maquinari d’impressió 3D professional i talladora làser (Menorca)
 • Projecte LOVA, un model d’aprenentatge competencial

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES 2023

06 DE FEBRER DE 2023

EOI

 • Procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • Inscripció: de les 9 h del dia 14 de març a les 22 h del dia 28 de març de 2023 al web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • CATALÀ (Illa de Mallorca): de les 9 h del 27 de febrer a les 22 h del 10 de març de 2023 des del portal.

EAP

 • Ordre 4/2023, del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 de febrer de 2023, d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Més informació.

AVALUACIÓ ASSESSORS

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021.
 • Més informació.

PREMIS PER A PERSONES ADULTES

 • Resolució per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears.
 • Més informació.

OFERTA FORMATIVA
Avui, 1 novetat

 • Situacions d’aprenentatge amb una perspectiva DUA al centre.


Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

Cap agressió sense resposta! UOB Ensenyament condemna els fets succeïts al CEIP de Campos

Comunicat de premsa

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport al company del CEIP Joan Veny i Clar, de Campos, a la vegada que ens posam a la seva disposició, insultat greument ahir per dos operaris d’una empresa contractada per l’Ajuntament.

No tolerarem cap atac ultraespanyolista, conseqüència de l’odi contra la llengua catalana que han sembrat els partits d’extremadreta amb el seu discurs, ationats pels resultats electorals i l’assumpció, per part del PP, del programa de VOX contra la nostra llengua i cultura pròpies.

També, instam l’ajuntament que faci públic el nom de l’empresa adjudicatària, s’investiguin els fets i no quedi impune aquesta agressió.

Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces de supremacistes i antidemòcrates i fer front a aquest tipus d’actuacions, denunciant qualsevol atac.

Palma, 9 de setembre de 2023

UOB segueix marcant el ritme per al compliment de l’Acord Marc

Ahir, dia 29 d’agost de 2023, es reuní amb caràcter extraordinari la Mesa Sectorial d’Educació amb la presència, entre d’altres, del conseller d’Educació, Sr. Vera, el director general d’Ordenació, Sr. Alonso, i el director general de Personal Docent, Sr. Ruiz. L’ordre del dia era extens i dens (es varen ajornar alguns punts per properes Meses) i us n’oferim una síntesi breu amb els aspectes més significatius.

 1. Seguiment del punts de l’Acord Marc de compliment urgent segons la calendarització prevista.

Els representants d’UOB Ensenyament començaren per assenyalar que a la convocatòria de l’ordre del dia mancaven dos punts de l’Acord Marc que s’havien de complir immediatament:

 • El punt 4, referit a la supressió de la incompatibilitat en la percepció del complement de tutoria i del complement de cap de departament a partir del curs entrant. La resposta de la Conselleria fou que el punt està aprovat però pendent de tràmits burocràtics, que la seva voluntat és que es pugui cobrar tan prest com sigui possible i, en tot cas, amb caràcter retroactiu a 1 de setembre de 2023.
 • El punt 8, concretament les qüestions referides a l’aproximació de les condicions sociolaborals del professorat del Cos a extingir de professors tècnics de formació professional amb el professorat del Cos d’ensenyament secundari, qüestió respecte de la qual se’ns respongué que encara no l’havien abordada, tot i tenir-la present; i també la situació del professorat de formació professional que no disposa de la titulació requerida per a l’accés i que disposa d’àmplia experiència docent, qüestió respecte de la qual se’ns respongué que podran ser contractats com a experts, que ja estan aprovades les taules salarials dels docents experts, i que ara s’està pendent de dues resolucions al respecte, una de professors experts, i una altra de professors especialistes.

Pel que fa als punts de l’Acord Marc que sí apareixien a l’ordre del dia, es començà pel punt 24 (una aportació d’UOB a l’Acord Marc), referent a l’eliminació de la penalització retributiva per tota absència per malaltia de durada inferior a 5 dies, tant si dóna lloc com si no a una situació d’IT (Incapacitat Temporal). L’Administració, tot i complint la lletra del punt, havia preparat una contrapartida que era, a la pràctica, una retallada de drets, en pretendre, al mateix temps, limitar en un nombre màxim de 4 dies per curs la possibilitat d’absentar-se per malaltia sense generar una IT. Davant això, UOB argumentà que no podia acceptar aquesta retallada de drets amb l’argument d’equiparar el personal docent a la resta de personal CAIB, perquè la funció docent té especificitats, entre d’elles la major exposició a malalties, i perquè qualsevol mesura en aquest sentit havia de ser analitzada i negociada en el marc de la futura elaboració d’un pla de reducció de l’absentisme laboral, però no en aquest moment, sense anàlisi ni prèvia negociació. L’argumentació d’UOB reuní prou complicitats a la Mesa com per a acordar el manteniment de l’actual statu quo (no hi ha nombre màxim de dies per curs, i les absències s’han de justificar mèdicament) al mateix temps que es suprimeix la penalització econòmica per tota absència justificada per malaltia.

Pel que fa al punt 15, referent al restabliment de les llicències per estudis (una altra de les aportacions d’UOB a l’Acord Marc), i davant la manca de definició i calendarització de l’esborrany que se’ns presentà, UOB suggerí partir de la darrera resolució al respecte, de l’any 2011, i adaptar-la a la legislació vigent, per a poder gaudir-ne a partir d’aquest curs, tal i com diu l’Acord Marc. El conseller, Sr. Vera, es comprometé a presentar-nos un esborrany en 10 dies, però l’Administració no gosà donar-nos una data a partir de la qual podrien demanar-se les llicències. UOB recordà que el temps vola, i que la solució ha de ser immediata.

Respecte del punt 18, referent al gaudi de la mitja jornada no retribuida amb caràcter voluntari a partir del curs 2023-24 per a tot el personal docent, se’ns exposaren els problemes jurídics d’universalitzar la proposta, sense establir límits d’edat o raons de salut. Finalment, el conseller es comprometé a defensar la mesura (tot i que no donà garanties totals del seu èxit) amb el benentès que aquestes reduccions de jornada s’hauran de gaudir per cursos complets i sempre que les necessitats del servei ho permetin.

També s’aprovà l’esborrany que regula el punt 20, referit al poder gaudir dels permisos de maternitat/paternitat a temps parcial.

Finalment, els tècnics de la Conselleria, a requeriment d’UOB, ens confirmaren que s’estan actualitzant els permisos a la web de la Conselleria d’acord amb el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, que incorpora, entre d’altres, el permís parental (8 setmanes continues o discontinues per fill/a menor de 8 anys) UOB demanà que, a més de fer-ho, s’informàs a la MSE dels canvis. El conseller es va comprometre a fer-ho així.

 1. Resolució per a la convocatòria per a cobrir llocs de feina com a inspectors accidentals en comissió de serveis.

UOB demanà explicacions sobre el canvi de format de la part B del procediment, i les considerà satisfactòries, de manera que votà afirmativament la Resolució.

 1. Instruccions inici de curs 2023-24

Aquesta qüestió ja havia estat tractada exhaustivament a Meses Tècniques on UOB va presentar moltes esmenes, la majoria de les quals no s’acceptaren, o s’acceptaren només de forma parcial. UOB, conscient que les instruccions ja s’estan aplicant de facto, i que aquest punt només era la confirmació formal d’una cosa que ja està passant, no va insistir en repetir la feina ja feta, esmena per esmena, i preferí argumentar el perquè de la seva negativa a aquestes instruccions.

En aquest sentit, UOB recordà que les instruccions d’organització de centres responen a un nou ROC que té el rebuig de totes les forces sindicals presents a la MSE (també d’UOB), i que les instruccions d’horaris dels docents corresponen a una concepció massa extensiva del poder i marge de decisió dels equips directius, que poden generar situacions d’arbitrarietat i desprotecció dels docents, amb especial esment (però no únicament) als major de 55 anys. A més, UOB manté el seu rebuig, decidit en Assemblea, al marcatge horari, per defensar la posada en valor i la dignitat de la funció docent.

Finalment, l’administració es comprometé a aplicar aquestes instruccions només pel curs 23-24 i a negociar, durant el present curs, unes noves instruccions per la resta de legislatura que comptin amb el suport de la majoria social.

 1. Instruccions avaluació 2023-24.

Aquest és el punt que ens va plantejar més dubtes, perquè és cert que, en part, aquestes instruccions obrin la porta, si els claustres així ho decideixen, a simplificar el model de notes que reben les famílies, i permeten evitar, si més no parcialment, el calvari burocràtic d’haver d’introduir regularment i de manera explícita la valoració de cada criteri d’avaluació.

Però al mateix temps, aquestes instruccions han de respectar la lletra de la LOMLOE, i per tant no rompen amb referenciar l’avaluació als criteris d’avaluació ponderats, ni al trencaclosques incomprensible de connectar-los a final de cicle o curs, segons correspongui, amb les competències específiques de cada matèria i amb els descriptors de les competències clau del perfil de sortida. Tampoc alliberen els docents de confeccionar per escrit programacions d’aula d’utilitat, en el millor dels casos, dubtosa, i de segura càrrega burocràtica.

UOB es demana si no es podria haver anat més lluny simplificant la tasca avaluadora i, per tant, haver millorat tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, perquè és ben conscient que l’avaluació és un element nuclear de tot el procés comprès com a un tot.

Finalment, es va ajornar aquest punt i tots els sindicats disposam d’un breu període per proposar esmenes. UOB ho analitzarà amb cura però, donat l’esperit i la lletra de la LOMLOE, es veu obligat a mostrar dubtes davant la possibilitat d’aconseguir millores significatives. En tot cas, i com sempre, farem tot allò que estigui al nostre abast!

 1. Precs i preguntes.

UOB va exposar la seva preocupació davant el greuge comparatiu que suposa la recent apujada del complement d’insularitat per a personal sanitari que ocupi places de difícil cobertura (cosa que en sí mateixa aplaudim), però sense contrapartida al sector docent, que pateix els mateixos problemes. El conseller respongué que ho tenia present, però que encara no ho havia plantejat. UOB urgí a la negociació de la qüestió.

D’altra banda, i pel que fa al problema habitacional a Formentera, UOB va fer notar que la solució d’usar un alberg juvenil pot tenir sentit com a mesura d’emergència, però que en cap cas no és una solució definitiva acceptable. El conseller s’hi mostrà d’acord, i va dir que aquesta era una solució d’emergència per salvar el curs present, però que ara es tracta de treballar conjuntament amb el Consell de Formentera per trobar solucions definitives, que en tot cas arribaran de cara al proper curs, no a present.

Finalment, UOB recordà que, de manera imminent, s’ha de començar a negociar el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic d’aquest mateix curs, i recordà al responsables de la Conselleria que, a la primera reunió bilateral amb el nou equip de govern, el mes de juliol, UOB els havia passat la seva proposta argumentada per escrit. El conseller es va comprometre a abordar aquesta qüestió en una propera Mesa sectorial ben aviat.

Vacances

Ens n’anam de vacances!
Tornarem a estar amb voltros dia 31 d’agost

Algunes coses a tenir en compte:

 • Si teniu una urgència vos atendrem només per correu electrònic: ensenyament@uob.cat
 • Informarem, en produir-se, de la publicació en el BOIB de la Resolució d’aprovats de les oposicions i dels terminis exactes pel lliurament de documentació
 • Ens permetem de tornar-vos a compartir la Guia de l’opositor on podreu resoldre la majoria de dubtes que se vos presentin.
 • Els funcionaris en pràctiques (opositors) i els funcionaris interins que manteniu vacant heu de fer el tràmit previ a la presa de possessió entre el 16 i el 31 d’agost, trobareu el tràmit en el menú d’utilitats del portal del docent interí La resta de col·lectius no heu de fer el tràmit previ.

Bon estiu, descansau que el curs és llarg!

Quins documents he de presentar si he superat el procés d’oposicions?

DOCUMENTS A PRESENTAR DESPRÉS DE SUPERAR OPOSICIONS

Després de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants seleccionats (abans del 24 de juliol i de la qual n’informarem puntualment) tindràs 10 dies hàbils per presentar:

 1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos.
 2. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
 3. Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana (CCIP o CCS) .
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent.
 5. Certificat mèdic oficial: vegeu la següent infografia: https://uob.cat/ensenyament/2023/06/20/sobre-el-certificat-medic/
 6. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 7. Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del dictamen, si no l’han presentat abans o no han autoritzat l’Administració per sol·licitar-lo.
 8. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, excepte els aspirants amb passaport espanyol que hagin autoritzat la Conselleria d’Educació per sol·licitar aquesta certificació i la consulta de les dades del DI.
 9. Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau.
 10. Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes per la normativa vigent.

IMPORTANT: s’ha de presentar tota la documentació malgrat que la tinguis reconeguda/allotjada al portal del personal. La raó principal és que tota la documentació es remet a Madrid perquè des d’allà és d’on t’anomenen funcionari/ària de carrera.

Per tal de contrastar i ampliar aquesta informació sintètica, et recomanam llegir atentament la base 9.2 de l’Annex 1 de les corresponents resolucions de les convocatòries d’oposicions ordinàries (https://www.caib.es/sites/oposicions23/ca/portada/archivopub.do?ctrl=MCRST14026ZI420792&id=420792) o d’estabilització (https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/archivopub.do?ctrl=MCRST13426ZI408707&id=408707)

Registre: telemàtic o presencial. Haurem d’esperar que ho defineixin les corresponents resolucions.

Declaracions jurades dels punts 6 i 10 de la documentació a presentar: en cas que, finalment, la presentació sigui telemàtica, previsiblement, el tràmit donarà l’opció de marcar l’assentiment a aquestes declaracions. En cas contrari, haurem d’esperar a comprovar si les resolucions ens ofereixen els models o s’han de redactar personalment.


Us mantindrem informats

Enhorabona a totes i tots!

UOB Ensenyament no perd el temps i demana reunió bilateral amb el nou conseller d’Educació

A UOB Ensenyament ens agrada anar per feina. Per això, tan bon punt com s’ha fet oficial el nomenament del nou conseller d’Educació i Universitats, hem sol·licitat formalment una reunió bilateral amb ell per tractar dues qüestions urgents i de la màxima importància:

D’una banda, fer el seguiment del desenvolupament del Segon Acord Marc, per tal de garantir-ne el compliment, amb especial atenció als punts calendaritzats per al curs 2023-2024 i encara no desplegats.

D’altra banda, expressar la nostra preocupació pel futur de la política lingüística al bell sí de l’ensenyament. Un cop més, pararem especial atenció al Segon Acord Marc, i concretament al seu punt número 30, que tracta específicament aquesta qüestió.

UOB resta vigilant des del primer minut per defensar els drets de la comunitat docent!

Palma, 11 de juliol de 2023

Sra Prohens, “es nostro bilingüisme” és la mort de la llengua i cultura catalanes!

Comunicat premsa acord PP - VOX

Sra. Prohens, que no té memòria, vostè? No recorda aquella tristíssima (per a vostè) campanya electoral del 2015 on es va veure obligada a donar la cara perquè el seu Senyor, el defenestrat José Ramón Bauzá, no volia sortir del cau? Recorda el perquè de tot plegat? Sí, això és: el català. El català. La nostra llengua. Perquè allò que ens és propi no és el bilingüisme, artifici colonialista que pot enriquir un individu determinat alhora que destrueix la comunitat lingüística i cultural on viu.

Faci memòria, Sra. Prohens: un Govern fill de l’odi és una assegurança de derrota electoral. Si ara vostè, empesa pels seus socis extremistes, declara la guerra a la llengua pròpia de les Balears, si no assegura que tot habitant d’aquest país pugui adreçar-se a l’Administració que paga amb els seus impostos en la llengua que li pertany, per por que un funcionari mal format no el pugui o vulgui entendre, si aquest mateix ciutadà no pot adreçar-se a una oficina pública que vetlli pels seus drets lingüístics en veure’ls atropellats, aleshores de quina llibertat ens està parlant?

No ens enganem, Sra. Prohens: és veritat que a aquestes illes manca llibertat lingüística, però manca per als catalanoparlants. La combinació de diglòssia i cultura colonial han creat una mena de “brou cultural” on el català torna a ser llengua de segona, gairebé com si haguéssim retrocedit al temps del franquisme.

És per això que parlam d’emergència lingüística. És per això que UOB Ensenyament va liderar i pressionar per al punt 30 del nou Acord Marc –d’obligat compliment– per tal de reconduir la situació. Romandrem vigilants i n’exigirem el seu compliment. És per això que a UOB sabem que la “lliure elecció de llengua” és un simple pretext per matar el català.

Futura presidenta, la primera obligació d’un governant és complir i fer complir les lleis, començant per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i continuant per la Llei de Normalització Lingüística. No ho vol fer? No passi pena, ens trobarà a la trinxera contrària.

Aquest és el missatge d’UOB Ensenyament: contra el seu odi, el nostre amor cap a la llengua i cultura pròpia del nostre país. Contra el seu afany colonialista, el nostre crit de llibertat. Contra la seva reacció, la nostra empenta. Repetim ara, i demostrarem amb actes, el nostre lema històric: AMB EL CATALÀ, NI UNA PASSA ENRERE!

Oposicions docents o turisme de borratxera

tribunals desplaçats

UOB Ensenyament ha denunciat, des del principi, la manca de planificació de les proves selectives d’aquest curs. No obstant això, la Conselleria d’Educació s’ha limitat a posar “pegats” al problema i a excusar-se amb les traves marcades pel procés d’estabilització, fixat des de Madrid. No ens repetirem anunciant-les de nou, sinó que ens centram a continuar instant a la Conselleria a minvar la problemàtica que se’n deriva d’aquest procés.

En aquest sentit, a finals del passat mes de maig, ja vam registrar una instància demanant que els docents que formen part de tribunals d’una illa diferent de la de la seva residència habitual rebessin indemnitzacions per despeses de viatge una vegada per setmana mentre duri el procediment selectiu. La resposta ha estat nul·la per part de Conselleria.

Avui, i arran de les queixes rebudes pel col·lectiu de docents desplaçats per formar part dels tribunals, n’hem tornat a registrar una de nova. En aquesta denunciem la manca d’anticipació del procés i les consegüents dificultats d’organització familiar dels seus membres. Per això, els hem instat a informar immediatament de la planificació a tots els afectats per les oposicions ordinàries del diumenge que ve. No pot ser que a quatre dies de la convocatòria de les primeres proves encara no hagin rebut cap informació sobre horaris de vols o passatges, allotjament i transport.

També, a més, de recordar-los que no hem rebut resposta a la instància de finals de maig, els hem instat a reconsiderar l’allotjament de certs tribunals, fruit de les queixes dels docents que ja es van haver de desplaçar el passat cap de setmana i que foren allotjats en alguna de les zones conegudes com de turisme de borratxera. Hem volgut incidir en la necessitat que els docents puguin descansar en condicions òptimes i en què implica evitar, de primeres, les ubicacions més problemàtiques.