Mes: setembre de 2016

Torna a constituir-se el Consell Escolar de Mallorca

Reproduït de la web del Consell de Mallorca:

Torna a constituir-se el ple del Consell Escolar de Mallorca, després de 5 anys inactiu

(28.09.2016)

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha fet feina des del mes de desembre per recuperar aquest òrgan de consulta i participació de l’ensenyament no universitari de Mallorca. Avui han pres possessió dels seus càrrecs els nous consellers i s’ha presentant oficialment tant la presidència com les línies de feina a seguir a partir d’ara.

El Consell Escolar de Mallorca comença a caminar de nou. Aquest òrgan consultiu de l’ensenyament no universitari de Mallorca reprèn el seu camí després de la sessió ordinària convocada avui, després d’uns anys d’inactivitat, ja que el darrer ple va celebrar-se l’any 2011.

El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, ha presidit la constitució del Consell Escolar de Mallorca i ha celebrat la fita d’avui: “un acte com aquest reforça el tarannà, l’actitud i la voluntat del govern del Consell de Mallorca, que aprofita els instruments que tenim per fer participar la societat en la definició de les polítiques educatives de Mallorca, en benefici de l’interès general”. En la mateixa línia, el president del Conseller Escolar de Mallorca, Miquel Oliver, ha volgut destacar que “un dels principals objectius és la participació dels municipis i dels centres educatius en aquesta nova etapa, es vol fer feina amb totes les persones del sector educatiu”.

La proposta de feina del nou equip del Consell Escolar de Mallorca passa per elaborar un mapa escolar i dels procés d’escolarització. Per aquest motiu, es proposa la celebració d’unes jornades per debatre i treure conclusions i propostes que després es puguin elevar al Consell Escolar de les Illes Balears.

Un altre dels objectius del programa de feina és la modificació del reglament del propi Consell Escolar per fer-lo més àgil, proper i representatiu. El nou equip també es planteja intervenir en la dinamització dels serveis educatius municipals.

La seva reactivació va iniciar-se el mes de desembre, quan el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va proposar primer a l’Assemblea de Batles i Batlesses el nomenament dels seus 4 representants dins el Consell Escolar i després, al ple del Consell de Mallorca els membres que representarien la Institució. Així, el 10 de desembre, es va aprovar el nomenament de Miquel Oliver Trobat com a nou president del Consell Escolar de Mallorca i el de Francisca Marí Escandell, com a vicepresidenta.

Des d’aleshores, el Consell Escolar de Mallorca ja s’ha posat a treballar i durant l’estiu ha mantingut reunions amb tots els sectors educatius de l’illa: ajuntaments i consells escolar municipals, representants de mares i mares, representants d’alumnes, representants de l’administració educativa, així com dels centres escolar públics i concertats, i també amb representants de professorat, personal no docent i sindicats.

Junta de personal: desaprovam la valoració d’inici de curs

Dimecres passat va tenir lloc el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari, on entre altres temes s’havia de tractar la valoració d’inici de curs presentada per la presidència.

Els representants d’UOB vam votar en contra pel següents motius:

 • La valoració diu: “En el cas dels grups de 3 anys a infantil, però, en aplicació de les negociacions a les diferents Meses sectorials, es compleixen les ràtios de 20 alumnes per aula; o la proporció d’1 mestre per cada 20 alumnes si no s’ha produït el desdoblament“. 
 • No diu, emperò, que les ràtios de 20 alumnes per aula no es produeix a la totalitat de l’horari quan no es fa el desdoblament sinó amb mestres de suport, ni que a Primària se superen a molts centres les ràtios de 25  alumnes, o bé es fan desdoblaments a costa de suprimir aules de música, informàtica, biblioteques, etc.
 • La valoració diu: “La Junta de Personal valora de forma positiva, entre d’altres aspectes, la voluntat de diàleg de la Conselleria d’Educació, la posada en marxa de l’aixecament de la suspensió del reconeixement de nous sexennis per al funcionariat de carrera i l’actualització del cobrament dels sexennis que els pertoquen al professorat interí a partir del mes de setembre, així com també l’augment en les plantilles d’uns 200 professors més i la creació del DINAMICAT.
 • No diu, emperò, que els currículums LOMCE s’han imposat des de la Conselleria; que no hi ha hagut minimització dels efectes de la LOMCE tenint en compte la implantació de sis hores de lliure disposició a l’ESO, que han perjudicat les matèries artístiques; que la paga de Nadal que s’havia de cobrar el curs 15-16 continua pendent; o que la negociació de la reducció de les tres hores lectives dels majors de 55 anys en lloc de negociar-se s’han empitjorat a Primària. També estan pendents el servei propi de riscos laborals i el pagament de les ITs (es van tractar l’endemà en Mesa).
 • La valoració diu: “La millora i l’augment de les infraestructures educatives requereix de més recursos, a  través d’un sistema de finançament que no penalitzi les Illes Balears.”
 • No diu, emperò, que el Govern, per la seva banda, no ha recuperat per a Educació el 24% sobre el pressupost total autonòmic d’abans de Bauzá, incomplint l’Acord de governabilitat.

La resta de sindicats va votar a favor excepte CCOO que es va abstenir.

Per altra banda es van tractar els punts següents:

– Aprovació de l’acta anterior

L’acta recull la proposta que vam fer al plenari de 29 de juny de reclamar a Conselleria no només una mesa sectorial per negociar el 30%, sinó també “un acord satisfactori amb l’Assemblea de Docents i els diferents col·lectius de la comunitat educativa”, que va obtenir:

 • Vots a favor: 5 (UOB)
 • Vots en contra: 25 (la resta de sindicats)

El text definitiu, que es limitava a copiar el que deia el document del compromís del Govern (“es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents”), va obtenir:

 • Vots a favor: 25
 • Abstencions: 4 (UOB)

En aquell mateix plenari es va aprovar per consens la pàgina web de la Junta, una resolució sobre els problemes d’habitatge a Eivissa i una altra sobre ràtios. 

 

– Posicionament davant la LOMCE

 • Es va aprovar una resolució amb la introducció d’una esmena d’addició d’UOB: “Finalment instam la Conselleria a
  anunciar que no durà a terme les revàlides imposades pel Ministerio de
  Educación a fi de donar tranquil·litat a la
  comunitat educativa

– Exigència d’increment del pressupost d’Educació per a l’any 2017

 • Es va consensuar el text final que reclama una inversió de més de mil milions.

– Demanda d’accions a la Conselleria sobre sentències europees i interinitats

 • Es va consensuar el text que es farà arribar a Conselleria, on se li demana que es posicioni.

– Accions concretes contra la LOMCE durant el mes d’octubre.

 • Els representants d’UOB ens hi vam abstenir perquè es va proposar
  fer una enquesta “a la comunitat educativa” per coordinar la
  mobilització contra les revàlides, marginant el fet que l’endemà hi
  havia una Assemblea de Docents on s’havia de tractar el tema.

També s’acordà adquirir el domini .cat per a la web a proposta d’UOB i estudiar la possibilitat de fer els plenaris per videoconferència per evitar desplaçaments entre illes.

Majors de 55 anys: les reduccions queden igual

A la Mesa d’ahir dijous un dels punts de l’ordre del dia era “Informació de l’Acord marc” i dins aquest, “Majors de 55 anys”. Recordem que l’Acord marc deia:

 • Any 2016 (…) En relació als professors majors de 55 anys, la Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a negociar la reducció de tres hores lectives per aquest col·lectiu a la Mesa Sectorial d’Educació.

Els representants de la Conselleria proposaren mantenir la reducció fixada a les Instruccions de principi de curs, que rebaixen una hora lectiva a Primària (passen a 2 lectives i 1 complementària) i deixen igual les de Secundària (1 lectiva i 2 complementàries).

Segons la directora general la reducció de l’hora lectiva de Primària s’ha fet perquè és una petició generalitzada que els arriba dels docents, que segons va dir prefereixen una complementària més en lloc de tres lectives.

Davant l’oposició dels sindicats el conseller digué que retirava el punt de l’ordre del dia, que aquest curs les coses quedaran tal com diuen les instruccions per la dificultat de modificar horaris, que s’estudiaran els casos individuals que n’hagin sortit especialment perjudicats i que es negociarà més endavant de cara al curs 17-18.

OPOSICIONS: 1.106 places acumulades per taxa de reposició des de 2011

 

Conselleria ha declarat a Ultima Hora que la taxa de reposició acumulada els anys 2011, 2012 i 2013 és de 681 places. Sumades a les 425 de la darrera taxa de reposició fan un total 1.016 places.

DM: Educación ofertará 425 plazas en las oposiciones de 2017, la mayoría de Secundaria

 • “UOB recordó ayer que este año Balears será la única comunidad autónoma en la que no habrán tenido lugar oposiciones docentes.”
 • “El conseller indicó ayer en mesa sectorial que en Madrid quedaron “muy sorprendidos” de un porcentaje tan alto de personal docente sin plaza,
  según recogió UOB Ensenyament.”

El futur Decret de prevenció ja té memòria econòmica

A la Mesa sectorial d’avui dematí la directora general de Personal Docent ha anunciat que el Decret de prevenció de riscos sociolaborals ja disposa de memòria econòmica. Properament s’enviarà als centres, sindicats i comunitat educativa en general perquè s’hi puguin fer aportacions.

També ha de passar pel comitè intercentres de seguretat i salut laboral on hi estan representats els sindicats.

Des d’UOB hem demanat transparència en la gestió de les al·legacions, amb informació de qui seran els encarregats d’admetre-les o no i dels criteris que s’aplicaran. Ja vam quedar escalivats després del que va passar amb les al·legacions dels currículums LOMCE.

ITs: Conselleria no descomptarà per baixes a partir dels cinc dies

A la Mesa sectorial d’avui dematí la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha anunciat que la Conselleria no descomptarà les baixes per incapacitat laboral transitòria a partir dels cinc dies. Segurament sortirà publicat al BOIB de dissabte que ve i s’enviarà una nota informativa als centres.

Les malalties infecto contagioses continuen sense considerar-se laborals i no hi ha previsió del contrari.

Des d’UOB hem dit que continuam considerant immoral que se’ns faci pagar per estar malalts i que amb aquesta mesura se’ns fa triar entre el dolent i el pitjor. El conseller March ha contestat que la voluntat política del Govern es demostra amb mesures com aquesta, però que manca finançament i que hi ha un marc estatal “vulguem o no”.

BOIB 1.10.16:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10557/585728/acord-del-consell-de-govern-de-dia-30-de-setembre-

30%: El Govern diu que no hi ha hagut increment de finançament

 

A la Mesa sectorial d’avui dematí el conseller March ha dit que no hi ha hagut millora de finançament, ni per aportació directa de Madrid ni per aprovació d’ampliació del dèficit, i que per aquest motiu no hi haurà el 30% compromès per a Educació.

Pel que fa a l’ampliació anunciada del dèficit del 0,3 al 0,7%, que suposaria uns 114 milions segons càlculs del Govern, la Conselleria d’Hisenda no ha rebut cap permís oficial per dur-ho endavant.

Segons el conseller, el 2016 sí que hi haurà hagut un increment d’entre 20 i 25 milions degut a la quota docent, els sexennis, etcètera.

Des d’UOB hem fet notar que si bé no hi ha vist-i-plau de Madrid, perquè el Consejo de Política Fiscal i Financiera no s’ha reunit per decidir-ho, tampoc ha arribat cap prohibició, i l’Autoritat independent de Responsabilitat Fiscal ha valorat positivament el PEF presentat per les Balears amb el 0,7% de dèficit. Davant aquesta primera passa assolida i les necessitats urgents d’inversió en Educació, reflectides a la recent reclamació del Consell Escolar de les Illes Balears, hem demanat valentia política per aplicar aquest dèficit sense esperar els permisos d’un govern espanyol en funcions i inoperant.

Informe: Oposicions 2017. Dades de Mesa sectorial

A la Mesa sectorial d’avui dematí la Conselleria ha comunicat aquesta previsió de possibles places a les oposicions de 2017:

– Primària: 100 (45 a Infantil)

– Secundària: 300

 • Matèries comuns: 152
 • FP: 84
 • EOI: 23
 • Música i Arts escèniques: 22
 • Arts Plàstiques: 15
 • Mestres de Taller d’Arts Plàstiques: 4

La Conselleria ha advertit que aquestes xifres són provisionals i s’han fet a partir de les 425 places del 100% de la darrera taxa de reposició.

La intenció de la Conselleria és ampliar el total a unes 1.000 places, donat que hem estat cinc anys sense oposicions, s’han anat acumulant les taxes de reposició des de 2012 i hi ha entre un 30 i un 40% d’interins. S’ha traslladat un informe a Madrid explicant la situació, amb la finalitat que donin permís per treure més places de les 425 a les quals les Balears hi té dret per llei, i no les impugnin com ja ha passat amb altres CCAA. Segons el conseller, a Madrid van quedar “molt sorpresos” quan van saber que aquí tenim més d’un 30% d’interins.

La proposta definitiva passarà per Mesa sectorial i Consell de Govern.

La directora general de Personal ha passat a desglossar per especialitats la previsió actual de places a treure. Ha passat les dades verbalment perquè són provisionals i no es volen estrènyer els dits, però ha acceptat fer-les arribar properament per correu als sindicats. Nosaltres us passam tot seguit les notes que hem pres a tota velocitat, a fi que disposeu d’un primer avanç, però advertint un cop més de la seva provisionalitat i fins i tot de possibles errors de transcripció. Informarem si finalment rebem les dades per escrit a què s’ha compromès la Conselleria.

1) Infantil i Primària: 100 (60 a Mallorca, 10 a Menorca i 30 a Eivissa)

 • De Primària en sortiran de totes les especialitats excepte d’Educació Física (si s’ampliàs a 1.000 el nombre de places també en sortirien).
 • PT: 10 a Mallorca i 5 a Eivissa. AL: 5 a Mallorca.
 • Anglès: 10 a Mallorca.
 • Música: 5 a Eivissa.
 • D’Educació Infantil en trauran 45 (30 a Mallorca, 5 a Menorca i 10 a Eivissa)

2) Secundària: 300 (a títol orientatiu)

Encara no se sap on es constituiran els tribunals.

Secundària: 152

 • Català: 6
 • Castellà: 8
 • Altres matèries: Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Anglès (16), Orientació (8), Educació Física (7), Tecnologia (7), Música, Alemany, Economia, Administració d’empreses, Imatge, Informàtica, Intervenció sociocomunitària, Assessoria d’imatge, FOL, Informàtica, Manteniment de vehicles. 

  – Tècnics FP: 84

 • Cuina i Pastisseria (11), Estètica (2), Manteniment de vehicles, Operacions de producció agrària, Perruqueria, Procediments sanitaris i assistencials, Sistemes i aplicacions informàtiques, Processos de gestió administrativa, Producció d’arts gràfiques.

– EOI: 23

 • Anglès (16) i Alemany (7).

– Música i Arts escèniques: 22

 • Contrabaix, Fonaments de composició, Guitarra, Piano, Violí, Viola, Violoncel, Dansa clàssica, Dansa espanyola i Llenguatge musical.

– Arts plàstiques: 15

 • Ceràmica, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny industrial, Disseny gràfic, Història de l’Art, Materials i tècniques de disseny, Organització industrial i Legislació i Volum.

– Mestres de taller d’Arts plàstiques: 4/5

 • Ebenisteria, Tècniques de joieria, Tècniques de patronatge i confecció i Tècniques del metall.

La directora general ha dit que properament contestaran la pregunta que vam fer des d’UOB sobre el nombre de vacants de plantilla orgànica que duim acumulades d’ençà que no es fan oposicions i que s’han de cobrir amb interinitats.

Pel que fa a la petició que vam fer sobre la presentació del màster obtingut el curs 16/17 i termini d’inscripció a oposicions, la directora general ha dit que encara no tenen resposta perquè volen estudiar les conseqüències jurídiques.

Finalment cal tenir present que les Balears són l’única comunitat autònoma que no haurà fet oposicions el 2016. Des d’UOB continuam reclamant oposicions a ensenyament cada any.

Properament informarem sobre la resta de temes tractats a la mesa sectorial:

 • Acord marc (ITs, Decret de prevenció i Reducció majors de 55 anys)
 • 30 % de millora de finançament per a Educació.

Informe: Què se n’ha fet del 30% per a Educació?

Segons les notícies que ens arriben, a la reunió d’ahir amb l’Assemblea de Docents el conseller va dir respecte al 30% compromès per a Educació que no han arribat doblers de Madrid ni hi ha hagut cap increment del dèficit. Per altra banda demà dijous hi ha una mesa sectorial amb el punt “Informació del 30% de les millores de finançament per a Educació” a l’ordre del dia.

Feim un repàs tot seguit del camí que ha fet aquest compromís i de la situació a hores d’ara.

Recordem que l’Assemblea de Docents va haver de reclamar oficialment el mes de maig la reunió amb el conseller per parlar del 30%, tal com establia el document del compromís que va possibilitar la suspensió de la vaga indefinida. A la reunió, que finalment va tenir lloc el 24 de maig, el conseller no va garantir el compliment del compromís i es va limitar a prometre una nova reunió en tenir més dades.

Finalment el 20 de juny va arribar la resposta oficial de la Conselleria, que va merèixer la rèplica  contundent de l’Assemblea de Docents amb un suspens a la política educativa del Govern.

La resposta de la Conselleria deia que la millora de finançament, és a dir el 30% de 114 milions (corresponents a l’increment del dèficit permès del 0,3% al 0,7% del PIB), no es podia concretar pels següents motius:

 • Encara no l’havia aprovat el Consell Europeu, amb el precedent d’una recomanació de la Unió Europea de 18 de maig que no aprovava les mesures per reduir el dèficit proposades pel govern espanyol.
 • El nou Pla econòmic i Financer (PEF) 2016-17 del Govern balear encara no havia estat informat per l’Autoritat independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ni aprovat pel Consejo General de Politica Fiscal y Financiera (CPFF).
 • Les desviacions pressupostàries que es poguessin produir dins el 2016. Dins aquestes, sempre segons el document, ja hi havia una previsió bàsicament per l’increment de places docents i de substitucions, a més de la reducció de 20 a 19 hores a Secundària, la reducció de ràtios a infantil, el reforç d’equips d’atenció primerenca i la facultat de Medicina.

Què ha passat de llavors ençà?

 • Pel que fa a l’aprovació del Consell Europeu, una decisió d’aquest organisme de 12 de juliol diu que “Espanya no ha pres mesures eficaces per seguir les recomanació de 21 de juny de 2013“, sense entrar en aprovar o no l’increment del dèficit.
 • El 7 de juliol  l’AIReF va valorar positivament el PEF presentat per les Balears. El CPFF, que normalment s’hauria reunit el juliol, encara no ho ha fet. El Govern balear el va reclamar a principis d’agost.
 • Sobre l’argument de l’increment de quota docent, substitucions, davallada de ràtios, etc., ara no hi entrarem en detall però com es pot veure dia rere dia es multipliquen les reivindicacions d’un major pressupost per a Educació. La darrera, la del Consell Escolar de les Illes Balears de dilluns.

Ara queda per veure si el Conseller aportarà alguna novetat de darrera hora a la mesa sectorial de demà.