Mes: octubre de 2017

L’Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

 

 

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents: 

 

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa
prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del
PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els
recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

 

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui
hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears
per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i
Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el
darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la
major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix,
més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem
que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el
PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la
comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per
anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha
mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de
l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment
de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la
mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden
enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer
cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost,
i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el
Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del
PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral
haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per
arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant
de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern
dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns
pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per
atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes
per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la
dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços
d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns
pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per
començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i
de qualitat.

El pressupost educatiu no arribarà als mil milions

Els Projecte de pressuposts de la CAIB per a 2018 preveu 935,01 milions d’euros per a Educació, encara lluny dels més de mil milions que fa temps que reclama la comunitat educativa.

Si bé aquesta quantitat representa 52,43 milions més que el 2017, només és el 18,66 % d’un total de 5.008,81 milions, mentre que els 882,58 milions de 2017 eren el 18,91%. És a dir que percentualment hi ha una rebaixa i es continua sense complir l’Acord de governabilitat, que es comprometia a la “Recuperació dels pressuposts d’Educació i increment progressiu durant la  legislatura”, perquè els 759 milions de 2011, descomptada la seixantena de milions que aleshores anaven a Cultura, Política lingüística i Joventut, suposaven el 22,42% del pressupost total.

Per altra banda els 935,01 milions suposarien un 3,06% del PIB previst per a 2018 (*), també lluny, una vegada més, del 5% al qual s’havia compromès a arribar el PSOE de forma progressiva al seu programa electoral.

Del total de 5.008,81 milions dels pressuposts, 922,27 milions aniran a pagar deute. Recordem que l’Estat espanyol, segons el Govern balear, ens deu 5.000 milions degut al sistema de finançament, que l’Estat ha reconegut que es queda el 48% dels nostres imposts, uns 3.500 milions anuals, i que aquest mateix Estat en reclama més de 6.000 milions que ens ha deixat a través del FLA.

(*) PIB segons les previsions del Projecte de pressuposts (pàg. 4):

 • PIB 2016 (definitiu): 28.460.988.000 euros
 • PIB 2017 (previsió +3,8%): 29.542.505.544 euros
 • PIB 2018 (previsió +3,5%): 30.576.493.238 euros

Per la democràcia i l’autogovern, no al 155

 

Concentració
contra l’assalt a les institucions democràtiques catalanes i per
denunciar la incapacitat de diàleg del Govern estatal. Volen segrestar
un Parlament democràticament elegit, volen destituir un Govern 
democràticament constituït, volen intervenir i fer callar uns mitjans
demòcraticament gestionats: no al 155!

🕰 20:00

🏛 Plaça de Cort de Palma

🗣 Coordinadora d’Entitats per la Democràcia

Concurs de trasllats: novetats del tràmit telemàtic

NOTA: El procés que s’explica a continuació es preveu que es pengi a la web dilluns o dimarts. Prèviament miraran de penjar un accés al tràmit dins la web de la Direcció General de Personal perquè es pugui consultar. Ara mateix només podem traslladar-vos les explicacions que ens han donat avui dematí els tècnics informàtics de la Conselleria. Recordam que el tràmit és del 30 d’octubre al 20 de novembre.

 

La principal novetat del procés és que es podrà veure el barem abans, dins el Portal del Personal, i també dins el tràmit.

Dins el Portal del Personal apareixerà un Accés al full de barem on hi constarà la formació permanent amb els cursos i la puntuació. Si heu superat el màxim de 6 punts
de formació no cal que aporteu més cursos perquè tanmateix no computen.
Als funcionaris en pràctiques només se’ls compta la nota d’oposicions.

PANTALLES DEL TRÀMIT TELEMÀTIC:

S’hi ha d’entrar des del Portal del Personal amb usuari i contrasenya.

 1. Dades personals.
 2. Dades de destinació.
 3. Modalitat
  de concurs. Superada aquesta pantalla queden registrades les dades per a
  una posterior recuperació i finalització, si cal.
 4. Assistent del tràmit, on torna a aparèixer el barem.
 5. Compromís, on haureu de dir si estau d’acord amb la baremació o no. Si clicau que no, quedarà com un pre-registre.
 6. Preferències de destí: especialitat, centre i localitat. Hi haurà una opció “mapa” per seleccionar localitat, barriades, etc.
 7. Política de privacitat.
 8. Resum.
 9. Obtenció de PDF.

Places de PT a aules UEECO:

 • Es poden demanar places de primària i secundària, amb codis diferents.
 • Els funcionaris en pràctiques no estan obligats a seleccionar-les.
 • Les places actualment ocupades per tutors no surten a l’oferta.

Convocatòria de borses d’interins 18/19: esborrany i MTE del 26 d’octubre

El primer esborrany de la propera convocatòria de borses d’interins per al curs 2018-19 es dugué ahir a Mesa Tècnica. Us passam un resum dels punts més importants que es tractaren.

El segon i darrer esborrany, que us farem arribar tot d’una que ens arribi, es durà a Mesa Sectorial la setmana que ve, probablement dijous 2/11/17.

CALENDARI

 • La principal novetat és que s’avança molt el termini per a apuntar-s’hi que, si no hi ha canvis durant la setmana que ve, s’obrirà 13/11/17 i es tancarà el 15/1/18 fet que suposa un avançament de cinc mesos respecte a les dates habituals. L’argument de la Conselleria per a tal canvi de calendari és el d’avançar feina per, durant el segon trimestre, poder centrar-se en la convocatòria d’oposicions del 2018.
 • Tot i aquest avançament, però, les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos, no es publicaran fins a les dates habituals, és a dir, fins al maig o juny. La raó d’aquesta espera per a la publicació de llistes seria que la DG d’FP i Formació del Professorat duu cinc mesos de retard en la introducció dels cursos de formació presentats a registre pels interins I (aquells ja tutoritzats). Aquest retard, unit al fet que es computarà la formació presentada fins al 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses), fa que no es pugui baremar tot d’una un cop acabat el termini d’inscripció a borses. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de cursos que es presenti a registre, s’ha de dirigir a la D.G. d’FP i Formació del Professorat.

INTERINS S

 •  Des de UOB vam tornar a demanar que s’apliqui tot el barem a tots els interins (siguin I o S) i que a més es computi l’antiguitat a llistes, demandes que, a més de la borsa única, duim fent des del març de 2015 pels acords presos i reiterats en assemblea.
 • Cal recordar també que a les Meses dels dies 3, 11 i 22/3/16, la Conselleria afirmà que al curs 2018-19 tothom seria baremat cosa que de moment no es duia a terme per falta de recursos i problemes informàtics i que no era suficient que als interins S només se’ls baremàs la nota d’expedient acadèmic. A la MSE del 31/3/16, la Conselleria reiterà la possibilitat de baremar els interins S al curs 18-19. A les Meses dels dies 13 i 16/2/17, Personal Docent tornà a dir que el 2018-19 se cercaria una solució per al barem dels interins S.
 • A dia d’avui i esborrany en mà, la proposta de la Conselleria per als interins S és baremar-los tots els camps manco el de la formació permanent. És a dir, per al curs 2018-19, es baremaria als interins S els apartats de: experiència docent, expedient acadèmic, doctorats i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries, titulacions d’ensenyaments de règim especial (EOI i Conservatori) i titulacions de català.
 • L’argument de la D.G. de Personal Docent per deixar de baremar la formació permanent als interins S és que la D.G. d’FP i Formació del Professorat al·lega no disposar de recursos per a introduir dins el sistema informàtic la formació permanent dels interins S abans que es publiquin les llistes dels admesos a les borses del curs 2018-19, tasca que potser podria estar acabada de cara a baremar-se al curs 2019-20.

LLISTA ÚNICA I ORDRE D’ADJUDICACIÓ

 •  Com també feim des del març del 2016, tornàrem a demanar que la borsa d’interins no es fragmenti en cossos sinó que s’organitzi com a una única borsa i que en les adjudicacions es respecti l’ordre de preferència en què l’interí ordena les places a què pot accedir independentment del cos al que pertanyi cada plaça.
 • Pel que fa a la borsa única, la Conselleria rebutja aquesta possibilitat mentre no hi hagi consens entre els diferents sindicats en aquesta demanda.
 • Quant a l’ordre d’adjudicació de les places, la Conselleria presenta dues possibilitats entre les quals s’haurà de decidir la setmana que ve:
 1. Continuar com fins ara adjudicant un cos rere l’altre: primer s’adjudiquen totes les places d’Infantil i Primària, després les de Secundària, en tercer lloc les places d’FP i finalment les de Règim especial (EOI, música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny)
 2. Fer dos blocs d’adjudicacions: en primer lloc s’adjudicarien simultàniament les places d’Infantil, Primària, Secundària i FP permetent respectar l’ordre de preferència en què cada interí les seleccionàs. A continuació, s’adjudicarien les places d’EOI, les de professors de música i arts escèniques, les de professors d’arts plàstiques i disseny i les de mestres de taller respectant també l’ordre de preferència entre aquestes.

REQUISITS TÈCNICS ESPECIALISTES FP

 • L’excepcionalitat que permet ocupar places d’FP a tècnics especialistes sense titulació universitària continua igual: no s’han acceptat les nostres reivindicacions en defensa d’aquest col·lectiu al qual només li queden quatre anys per a poder continuar impartint si no es treuen un grau que aparegui a l’Annex IV

Continuarem informant.

UOB reclama estudis de balls populars de les Balears al Conservatori

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear reclama que el Conservatori Professional de Música i Dansa inclogui els balls populars de les Balears a l’oferta d’Estudis de Dansa. Actualment el Conservatori de Mallorca ofereix estudis de dansa espanyola com a assignatura del grau elemental i com a especialitat del grau professional, i per “dansa espanyola” s’entén exclusivament el flamenc, propi d’Andalusia, segons un Real Decreto de 2007.

Per contra els balls populars i la música tradicional de les Balears només apareixen com a part de l’assignatura Folklore, que disposa d’una hora setmanal dins els estudis professionals, mentre que al flamenc se n’hi assignen fins a deu. L’oferta reglada d’aquests estudis comporta també, per exemple, la contractació de “cantaores” com a especialistes per acompanyar els “bailaores” i “bailaoras”.

Consideram totalment discriminatòries aquestes diferències i ens demanam com s’ho prendrien a Màlaga o Sevilla, si els seus conservatoris oferissin deu hores setmanals de jotes i mateixes i només uns minuts de flamenc. Exigim que l’ensenyament reglat potenciï al màxim els nostres balls, músiques i tradicions, que són una riquesa cultural que només nosaltres podem aportar al món, mentre que el flamenc ja disposa de la maquinària de l’estat espanyol per a la seva difusió.

Palma, 25 d’octubre de 2017

dBalears.cat:

AraBalears:

Última Hora (26.10.2017):

 

 

Nous criteris de tipologia de centres per assignar equips directius

També avui dematí en mesa sectorial han quedat aprovats els nous criteris per determinar la tipologia de centres i assignar equips directius. Com vam informar, s’aplicaran el proper curs i es tornaran a revisar, en general, cada quatre anys. S’hi introdueixen, entre altres novetats:

 • Centres d’educació especial
 • Centres integrats d’EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d’EI, EP i secundària (escola-IES).

Respecte a l’esborrany, els CEIP de tipus A (més de 53 unitats) i B (de 27 a 53 unitats) passaran a tenir dos caps d’estudis, i no un cap d’estudis més un d’adjunt segons deia el redactat inicial, perquè la figura de cap d’estudis adjunt no existeix a primària. Per altra banda a les Balears no hi ha centres de tipus A, però s’ha hagut de mantenir la classificació degut a la normativa estatal del concurs general de trasllats. De tipus B hi ha uns sis o set casos.

Han admès la nostra demanda que l’agrupament mínim per computar com a unitat als Ensenyaments superiors de disseny continuï essent de 18 alumnes, com a les escoles d’art als criteris de 2010, i no de 20 com deia l’esborrany.

En els centres integrats d’EI i EP els equips directius seran considerats de secundària. En els CEIP integrats d’ensenyaments elementals de música, el cap d’estudis de música que s’hi assigni serà considerat de secundària.

Segons han reconegut els representants de l’Administració a preguntes nostres, les mesures
previstes no resolen la manca de personal administratiu
als centres d’infantil i primària
. Han informat que la Conselleria fa gestions per corregir la situació dins aquesta legislatura.

Aprovat el programa de reforç de 4t d’ESO

Avui dematí s’ha aprovat en mesa sectorial el Programa de Reforç de l’Aprenentatge per a Quart d’ESO (PRAQ). Com ja vam informar, el programa està pensat per a l’alumnat procedent de PMAR però també hi tenen
cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d’ESO
que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien
(apartat 5.3). Els alumnes tindran un grup de referència i es
desdoblaran les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres
disposaran de 12 hores addicionals de quota, més aquelles que puguin aportar els recursos del centre. El
mínim de 10 alumnes i màxim de 15 podran ser superats amb l’autorització d’Inspecció.

L’esborrany no experimentarà gaires canvis, llevat dels següents a sol·licitud d’Inspecció educativa, segons hem pres nota durant la mesa:

– S’afegirà al punt 4. Condicions d’accés de l’alumnat, apartat 3, una possibilitat més:

 • “e) Alumnat que va accedir per la via d’incorporació tardana al sistema educatiu i es va matricular al curs inferior al que li correspondria per edat.”

Al punt 5. Configuració i estructura del programa, apartat 1, s’hi afegirà la frase següent (la destacam en negreta):

 • El PRAQ es desenvoluparà, quant a criteris pedagògics, metodologia, programació didàctica, organització de recursos i criteris i procediments d’avaluació, de manera que contribueixi al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint la integració de matèries en àmbits, el treball globalitzat, la resolució de problemes i el treball per projectes.

La Conselleria calcula que suposarà la dotació de 40 docents més. Tots els sindicats hem coincidit en assenyalar que l’assignació de 12 hores és insufucient.

Per part d’UOB hem fet constar que la implantació d’aquest programa és la demostració del fracàs anunciat del PMAR i la LOMCE. Hem reclamat una vegada més una major inversió per reduir ràtios i contractar més docents per combatre el fracàs escolar, i hem advertit que en el cas de les Balears les dificultats d’aprenentatge van lligades molt sovint a l’alumnat nouvingut, mentre la Conselleria continua sense adjudicar a la quota els docents del PALIC. Hem tornat a demanar que es doti els centres amb alumnat nouvingut amb un docent a mitja jornada com a mínim.

Segons ha dit el director general de Planificació a preguntes nostres, a finals de setembre s’havien matriculat 2.132 alumnes nous i ara la xifra davallaria amb una mitjana de 10 diaris. El balanç final del curs passat va ser d’uns 1.500 alumnes, 400 d’ells matriculats a FP.

Centres amb amiant “confinat”

Segons hem pogut saber, en algun centre educatiu de Mallorca amb elements d’amiant s’ha optat pel segellat (confinament) en lloc de la retirada del material. La «Guia de bones pràctiques en operacions amb risc d’amiant» (CAIB 2007) explica que aquesta solució és més econòmica però s’ha de senyalitzar la zona advertint de la presència d’amiant i fer inspeccions periòdiques per garantir-ne el bon estat.

Davant això hem demanat a l’IBISEC:

 • En quins centres educatius i en quins elements l’IBISEC ha optat pel segellat del fibrociment i per quin motiu s’ha decidit aquesta solució.
 • Quin pla de revisions i inspeccions s’ha previst i si s’ha senyalitzat la zona advertint de la presència d’amiant.

Avui ja fa tres setmanes que hem registrat la pregunta i encara no hem rebut resposta.

UOB acusa ‘Plis Educación’ de posar docents en el punt de mira del feixisme violent

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament acusa l’associació “Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS)” d’actuar amb mala intenció amb la difusió de fotos de docents d’un institut de Mallorca, amb els rostres encerclats amb vermell, i de facilitar-les a mitjans com El Mundo i mallorcadiario.com, que les han publicades.

Les fotos corresponen a un acte impulsat pels alumnes en defensa de la democràcia i els drets fonamentals que va tenir lloc en temps del pati, l’endemà de la repressió violenta de les forces de seguretat de l’estat contra els ciutadans que participaven en el referèndum català. Aquest acte queda perfectament emparat per la legislació educativa vigent, que arran de la Recomanació (2002)12 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre l’Educació per a la Ciutadania Democràtica estableix que “l’educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans”.

La publicació de les fotos es produeix després de les accions violentes de l’extrema dreta d’aquests darrers dies, de les quals en vam tenir una bona mostra el passat dissabte 7 d’octubre a Palma durant una manifestació per la unitat d’Espanya. Des d’UOB advertim que si algun dels docents assenyalats és objecte de la més mínima agressió, amenaça, coacció, etc., la responsabilitat recaurà sobre els membres de PLIS i els mitjans que han reproduït les fotos per haver-los posat en el punt de mira del terrorisme feixista, una acció malentranyada i amb intenció d’intimidar que els podria convertir en còmplices d’un delicte d’odi.

Palma, 20 d’octubre de 2017