Mes: març de 2018

Informacions del Ple del CEIB

Avui dematí s’ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i s’han tractat, principalment, els següents temes:

PACTE EDUCATIU

 •  El Parlament de les I.B. continua amb les sessions parlamentàries en què hi assisteixen les diferents entitats convocades. Podeu veure la intervenció que hi feu UOB Ensenyament el dia 1/2/18 clicant AQUÍ.
 • A nivell estatal, la comissió del congrés que hi treballa està aturada i, en conseqüència, també s’ha aturat el treball de la comissió del Consell Escolar Estatal, a l’espera que es reprengui el tema al Congrés.

ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DELS CEP

 •  El Ple ha aprovat l’esborrany de l’informe 1/2018 sobre l’esborrany que d’ordre que ha de regular l’organització i el funcionament de la xarxa de centres de professorat.
 • La principal novetat d’aquesta modificació de l’ordre és la creació d’un nou CEP a Calvià.
 • Podeu revisar la informació que publicàrem després de tractar l’esborrany de l’ordre a la Mesa de 3/2/18, on també hi trobareu l’esborrany d’ordre.

 INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU 2014-15

 • També s’ha aprovat l’esborrany de l’ISE 14-15 elaborat pel CEIB.
 • El president del CEIB ha afirmat que el més destacable són les dades relatives a l’abandonament escolar, que situen les I.B. just al final del rànquing, només per sobre de Ceuta i Melilla.
 • S’ha informat també que ja s’ha avançat bastant en l’elaboració de l’ISE del curs 15-16.

MEMÒRIA CEIB 2017

Secretisme entorn al SEDEIB

Davant la manca de transparència de la Conselleria d’Educació tornam a sol·licitar tenir accés total al SEDEIB (Sistema d’Explotació de Dades d’Educació de les Illes Balears). La primera vegada que ho demanàrem fou el 24 de novembre de 2016 i encara esperam resposta. Avui ho sol·licitam directament a la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

Reclamam que les places d’educació especial siguin de plantilla

Dilluns passat va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar la convocatòria de comissions de serveisper cobrir places en serveis educatius especialitzats. És la primera vegada que es fa i es preveu que es publiqui la setmana que ve.

Des d’UOB vam reclamar que aquestes places es consolidin com a plantilla orgànica i s’adjudiquin per concurs de trasllats, atès que existeixen des de fa molt més dels tres anys exigits per l’Administració.

Es va plantejar el problema dels interins que fins ara han ocupat aquestes places, en alguns casos durant molts d’anys, i que ara poden ser desplaçats per les comissions de serveis. La Conselleria al·lega que les places s’han de normalitzar i que feien falta criteris més objectius i transparents.

Per altra banda es van introduir les modificacions següents a l’esborrany:

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

 • 7.5. En cas d’absència de l’adjudicatari (per baixa, etc.), per oferir la plaça als interins caldrà l’informe de l’equip educatiu a més de l’informe del Servei d’Atenció a la Diversitat.

PROPOSTA, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ

 • 8.5. A proposta d’UOB també hi podrà haver presència sindical a la comissió de seguiment.

PROPOSTA I NOMENAMENT EXTRAORDINARIS

 • 9. En cas que no es cobreixin totes les places el nomenament no es farà a dit per Innovació i Personal docent sinó que se seleccionarà en primer lloc els funcionaris i interins que compleixin els criteris de la convocatòria.

Pel que fa a la Relació de places, Innovació va dir que la quota actual s’augmenta amb un EADISOC (Equip d’Avaluació de les dificultats de Socialització i Comunicació) però reconeix que els equips educatius demanen més ajuda. Nosaltres vam advertir que 2 places del SAED (Servei d’Assistència Educativa Domiciliària) a Mallorca, per exemple, són insuficients.

També consideram que una plaça del SAED a Menorca i una sola per a Eivissa i Formentera no basten, tenint en compte que si el nombre d’alumnes no és elevat hauran de compartir funcions amb els equips EAC (Equip d’Alteració del Comportament) i EADISOC. Vam demanar que es concreti que s’entén per “pocs alumnes” i no es deixi a la discrecionalitat de l’administració. La Conselleria afirma que els equips “s’auto-regulen”, que els recursos necessaris depenen del tipus de servei i que consideren que la quota és suficient.

La Conselleria va dir que miraran de tancar els terminis de renúncia de totes les comissions de serveis a 30 de juny perquè no hi hagi problemes amb els aspirants a diferents convocatòries (general, camps d’aprenentatge, educació especial, etc.).

Exigim el compliment dels perfils d’interinitats

Davant les irregularitats que continuen detectant-se en els perfils d’interinitats hem reclamat a la Conselleria el que segueix:

 • Que  les places que s’ofereixen amb un tipus d’horari determinat (matí, horabaixa o matí i horabaixa) es corresponguin amb la realitat i la persona que ha triat una plaça amb horari de matí, per exemple, no hagi de fer feina d’horabaixa.
 • Que a les places que s’ofereixen d’una determinada especialitat de Formació Professional no s’hagi d’impartir moltes hores d’una altra, o bé que se n’adverteixi al perfil. 
 • Que l’horari d’un mòdul de cicle formatiu de FP no es divideixi injustificadament entre diversos docents, cosa que dificulta la tasca d’avaluació i seguiment i l’aprenentatge de l’alumnat
 • Que es verifiqui que el perfil de Coordinador TIC es respecta a l’hora d’accedir a la plaça.

Aquesta reclamació s’afegeix a d’altres que ja hem fet, com el compliment dels perfils d’àmbit, i a la denúncia d’opacitat en el perfils, de canvis als perfils amb horaris de tarda,  etc.

Llistes tutoritzats

Aquest divendres 23/3/18 la D.G. de Personal Docent publicà les llistes d’interins tutoritzats i declarats aptes o no durant el curs 2017-18. Podeu consultar aquestes llistes clicant AQUÍ.

Segons la Resolució de 23/3/18, els interins que hagin estat objecte
de tutorització entre el 16/1/18 i el 16/3/18, tenen fins aquest
dimecres 28/3/18 per a presentar al registre
de Conselleria, dirigint l’escrit a la Direcció General de Formació professional i Formació del Professorat,  les activitats de formació permanent realitzades fins al 15/1/18 per tal que els siguin computades com a mèrits a les borses del curs 18-19.

Segons la conselleria, en aquestes llistes hi falten els tutoritzats entre el 23/3/17 i el 30/6/17
els quals, tot i ser tutoritzats dins el curs 2016-17, tocaven sortir
també a les llistes publicades divendres passat i no és el cas.

Així, en els propers dies, al mateix enllaç indicat al principi, s’hi publicaran les llistes d’aptes i no aptes dels tutoritzats entre les dates de març i juny del 2017 indicades. En qualsevol cas, la conselleria ens ha informat que tots els tutoritzats en aquest període foren declarats aptes.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre el tema a ensenyament@uob.cat

Conselleria ara diu que queden docents en actiu sense el català

 

A la mesa d’ahir els
representants de l’Administració van dir que encara hi ha funcionaris
de carrera que no disposen de certificat de capacitació de català o del
C1
perquè quan accediren a cossos docents no era requisit. Fa un any, en canvi, ens van dir en mesa sectorial que ja no quedava cap docent en actiu sense el reciclatge de català d’ençà del decret de mínims de 1997.

Aquests docents han tingut més de vint anys per acreditar la capacitació de català, pròrrogues incloses com les del decret 115/2001, que donava fins el 2002, o el decret 169/2003 que ho allargava fins l’agost del 2006.

Davant això ahir vam demanar que se’ns informi de quants docents hi ha encara sense certificat de català o nivell C1, una dada imprescindible a l’hora de fer el diagnòstic del català a les aules, diagnòstic que per altra banda encara esperam de l’actual administració educativa.

Interins. Fons social. Oposicions

 

Informacions aportades per la Conselleria a la mesa sectorial d’ahir:

FORMACIÓ NOUS TUTORITZATS

 • Es preveu que pugueu registrar la formació de dilluns 26 al dimecres 28 de març.
  Avui estava previst publicar llista dels tutoritzats d’enguany.

 ESTIU INTERINS

 • Encara és en mans de Pressuposts. Segons l’Administració es resoldrà aviat perquè s’haurà d’aplicar el curs actual.

FONS SOCIAL

 • Continua el silenci sepulcral de Funció Pública davant la proposta de modificació del decret acordada en mesa sectorial el 13 de febrer. Personal Docent va dir que els insistirien.

OPOSICIONS

 • Personal Docent va dir que hi ha 4.800 inscrits.
  Quan es confirmin els preregistres calculen que poden ser uns 5.200-5.500.
  Per especialitat se sabrà en tenir el total, en principi la setmana
  vinent. Les ràtios dels tribunals també depenen d’aquestes dades.
 • Pel que fa a les impugnacions que s’han fet a les comunitats autònomes, Conselleria diu que els jutjats no els han requerit l’expedient administratiu i per tant no en tenen constància oficial.

Novetats a les comissions de serveis

Ahir es va tractar en mesa sectorial l’esborrany d’instruccions per a les comissions de serveis del curs 18-19, que presenta les següents novetats:

SOL·LICITANTS:

 • Els funcionaris que el curs 18-19 tinguin la primera destinació definitiva només podran demanar comissió de serveis per conciliació de vida familiar (apartat 3.1c). Des d’UOB vam demanar que també es pugui demanar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b), però l’Administració s’hi va negar al·legant necessitat d’estabilitat a les plantilles.
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA podran acollir-se als mateixos motius que els destinats a les Balears (l’any passat els havia de valorar discrecionalment la Conselleria) però se’ls concedirà en darrer lloc.

REQUISITS:

 • Es recorda que si s’ha sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats a la localitat on es demana la comissió de serveis, no s’ha d’haver desistit, tal com diuen les bases del concurs de trasllats.
 • S’exceptua del requisit anterior en cas de situacions excepcionals o sobrevingudes el curs 17-18, o si la comissió es demana per a places de centres amb perfils educatius, per raons de servei o per formar part d’equips directius.

PER MOTIUS PERSONALS:

 • Si es demana per conciliació de vida familiar, la distància entre el domicili i el centre on es vol la comissió ha de ser inferior a la que dóna dret a gaudir-la (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa.)
 • Els motius “sobrevinguts i excepcionals” a valorar per la Conselleria (3.1.d) s’han d’haver produït el curs 17-18.
 • Es manté que les comissions de serveis per motius personals només les pot demanar un dels membres de la parella. Des d’UOB vam demanar que la puguin demanar els dos en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys. Es va denegar.

PER A CENTRES AMB PERFILS:

 • Apareix com a causa la d’ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d’1 de febrer de 2018 (vegeu apartat 3..2 de l’esborrany).
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, vam recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d’entrada a l’aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 10% de les comissions ordinàries i ens durien a un 30%.
 • Es publicarà la llista de centres on es poden demanar aquestes places. Cada centre pot tenir dos perfils com a màxim i només es pot demanar comissió per a un d’ells. Es recorda que cal estar habilitat.

PER RAONS DE SERVEI:

 • Per raons de servei (3.3) només es podrà sol·licitar a un sol centre.
 • Desapareixen els centres infantils 0-3 anys, Aules UEECO, suport a EAP i CEE Son Ferriol, FPB i FP a distància. Les places han sortit al concurs de trasllats i si estan vacants es poden demanar via comissions per projectes o formar part d’equips directius.
 • Inclou participació a plans d’innovació pedagògica.
 • Si és per participar a nous estudis que s’implanten al centre, el darrer nivell encara no s’ha d’haver impartit el 17-18.
 • S’haurà d’aportar certificat d’acord favorable del consell escolar i motiu de la comissió.
 • Per als apartats b, d, e, f, g i h (a l’esborrany hi consta “c” en lloc de “f” per error) l’informe favorable ha d’especificar que s’hi dedicarà un mínim del 16% de les hores (4 hores a primària i 3 a secundària).

PER FORMAR PART D’EQUIPS DIRECTIUS:

 • Només es podrà demanar per a un sol centre.

TERMINIS:

 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 16 al 18 d’abril (l’any passat va ser 19 al 25 de maig).
 • Hi haurà tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional en lloc dels cinc naturals.
 • Miraran d’encaixar calendaris amb les altres comissions de serveis (camps d’aprenentatge, ATD, etc.) a fi que no es produeixin contradiccions en els terminis de presentació de renúncies i altres.

ADJUDICACIONS:

 • Es va demanar per unanimitat que a l’ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius passin del segon al sisè i darrer lloc. La Conselleria en va prendre nota i s’haurà de veure com queda el redactat definitiu.

La inquietud pel canvi de les recuperacions de 2n de batxillerat de setembre a juny arriba al Parlament

Com recordareu, el novembre passat vam denunciar
que la Conselleria imposava l’avançament de les recuperacions
extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de
juny, i les proves d’accés a la universitat (PBAU) al juliol. Això, poc
més de mig any després que la pràctica totalitat de la comunitat
educativa mostràs el seu rebuig durant el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar de 6 d’abril de 2017, des dels pares i mares i els
sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les
Cooperatives de l’Ensenyament, que va dur el director general de Planificació a retirar la proposta, tot i que el novembre va tornar a pressionar per avançar les proves.

Ara el canvi
de calendari ha arribat al Parlament en forma de pregunta al conseller Martí March, que podeu veure AQUÍ. Des d’UOB feim arribar el nostre agraïment al diputat
de Més per Menorca, Josep Castells, per la seva intervenció.

Conselleria no aclareix tots els dubtes sobre l’oferta actual a distància

Ahir migdia va tenir lloc la mesa sectorial sobre presentació del projecte d’Institut d’Ensenyament a Distància i esborrany de convocatòries de comissions de serveis per cobrir-hi places.

Els representants d’UOB vam fer constar en acta la nostra oposició al projecte, tal com ja havíem fet públic, perquè la promoció de l’ensenyament a distància, l’augment de matrícula i la reducció de l’abandonament escolar prematur, objectius que la Conselleria al·lega per a la seva creació, es podem assolir igualment potenciant, difonent i ampliant el model actual, i també perquè no consideram prou garantit el manteniment de
l’oferta actual.

Vam protestar perquè una vegada més s’ha anunciat a premsa un projecte abans de tractar-lo amb els representants dels treballadors i d’informar la comunitat educativa. Quan el 7 de març Planificació ens va rebre a petició nostra, després d’assabentar-nos casualment que s’havia reunit amb altres sindicats, ens van dir que l’IEDIB estava «en estat embrionari». Una setmana després es va presentar als mitjans i tretze dies després es duu a mesa sectorial.

Vam demanar si s’ha realitzat una anàlisi de la situació actual dels estudis a distància, i del perfil, necessitats i demandes de l’alumnat. Com que se’ns va dir que sí, vam demanar que se’ns faci arribar.

Vam advertir que l’ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina,
dedicació, temps i constància que no solen ser propis d’uns alumnes que en molts de casos provenen de l’abandonament escolar. El projecte pretén disminuir l’abandonament escolar i en canvi se suprimeixen les tutories presencials, necessàries per fer el seguiment i orientar l’alumnat. Des de Planificació van replicar que les tutories “no són imprescindibles” i que el
que pensen fer és una tutoria d’orientació a l’hora de matricular-se.

Després que els representants sindicals advertíssim de l’alarma que s’ha creat als centres per la possible eliminació d’estudis i places docents, els representants de Planificació van afirmar que:

 • volen mantenir “algun” batxillerat semi-presencial
  als instituts, als quals han proposat un model de 60% a distància i 40% presencial. Al mateix temps es convertirien en “centres col·laboradors” per als exàmens presencials del nou institut centralitzat.
 • l’ESPA no es tocarà als centres d’adults.
 • la quota
  que es podria reduir a centres és la de l’ensenyament 100% a distància
  degut al trasllat al nou institut.
 • la FP s’implantarà progressivament.
 • la quota global augmentarà i en tot cas no minvarà. “No volen fer cap destrossa”.

S’haurà de veure si tot això es compleix.

Van dir que aspiren a multiplicar per tres la matriculació actual, que ara xifren en uns 800 alumnes a Batxillerat i 1.700 a FP, i que fan comptes incloure-hi altres modalitats com la preparació de la selectivitat, idiomes, etc. L’ESO continuarà només en mans dels CEPA.

FORMACIÓ PROFESSIONAL: La directora general de FP va dir que el nombre d’aprovats de la formació professional a distància és molt baix (19% en el cicle de més èxit) i que cal “un bot qualitatiu”. Deixaran d’oferir cicles com el de Forneria, degut a la dificultat de fer les pràctiques a casa. La implantació de la FP al nou institut serà progressiva i el primer any el dedicaran a l’elaboració de nous materials per no haver de dependre dels del MEC, obsolets i en castellà. En determinats cicles a distància, per exemple Electricitat, pensen fer les pràctiques als “centres col·laboradors”. A altres com Informàtica es farà tot en línia. Mantenir la fase presencial dependrà en general de la quantitat de matriculats.

Els esborranys de les convocatòries de comissions de serveis per a docents i equip directiu, que van ser objecte d’algunes esmenes de tipus tècnic, no van quedar aprovats perquè encara no hi ha Ordre ni Decret. Els representants de l’Administració van dir que properament enviaran esborrany de les instruccions del centre, que volen treure pel maig.