Mes: octubre de 2019

El pressupost educatiu només pujarà un 0,5%. Idò!

El pressupost educatiu pujarà només un 0,5% respecte al 2019: 1005,34 milions d’euros que representen el 17,06% del total autonòmic (5.893,1 milions). Recordem que l’anterior Pacte de progrés va acabar invertint el 22,42%.

Pel que fa al PIB, continuam estancats al voltant del 3%, lluny del 5% promès pel PSOE el 2015.

En resum, ens podem remetre a la circular de 6 de juny passat: “Educació continua carregant la manca de pressupost a l’esquena dels docents”.

Diario de Mallorca

AraBalears:

UOB no aprova els criteris de plantilles orgàniques 2020-2021

A la mesa sectorial d’ahir dematí es va tractar l’esborrany de criteris de plantilla
per al curs 2020-2021, que una vegada més no han comptat amb el nostre vist-i-plau, pels
motius següents:

 • Els desdoblaments prevists a secundària continuen limitant-se als
  dels decrets de currículums i no es fan extensius a català, matemàtiques
  o
  ciències socials. En el cas del català, les darreres dades fan més
  imprescindible que mai el reforç en forma de desdoblaments.
 • No es preveuen hores de coordinació amb els departaments per
  elaborar ACI, una necessitat estructural davant la incorporació d’uns
  2.000 alumnes nouvinguts cada any.
 • Amortitzen places quan queden amb menys de 10 períodes lectius, sense esperar a veure si es recuperen el curs següent.
 • Avancen amb el desmantellament dels EOEP, que queden limitats a l’atenció a centres petits i de la concertada.
 • A primària es calculen grups amb els horaris dels mestres a 25 períodes lectius, quan es reclama que es redueixin 23.
 • Per considerar un grup consolidat als IES s’ha d’arribar als 25 alumnes o més durant tres anys.
 • Reclamam que es redueixin els períodes lectius necessaris per
  consolidar places als IES. Ara són 9 per a la primera plaça i 18 per a
  les següents.

Els criteris, que podeu veure AQUÍ, presenten les novetats següents.

 • Els centres han de consolidar el 90% de la plantilla en relació amb
  les quotes dels tres darrers cursos. L’any passat era el 85%. Segons la
  Conselleria, el 85% s’ha aconseguit gairebé del tot a secundària i a
  primària està més consolidada.
 • Els CIFP comptaran amb orientador o FOL, que es coordinaran amb els
  POAP (Punts d’orientació acadèmica i professional) i el SOIB. Aquesta
  novetat ha estat de darrera hora i no apareix a l’esborrany. Això vol
  dir que els dos CIFP que no tenien orientador ara també en tindran.

Segons Personal docent, pràcticament tots els opositors tenen
plaça definitiva el primer any i els que no l’obtenen és per manca del
certificat de capacitació de català.

Criteris definitius (BOIB 31.10.2019), AQUÍ.

Riscos Laborals: la mesa sectorial aprova la creació de la Comissió Paritària

A la mesa sectorial d’ahir dematí es va aprovar per unanimitat l’esborrany d’Acord del Consell de Govern pel qual es constituirà la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent. La Comissió és d’àmbit autonòmic i estarà formada per representats de l’Administració i un per cada sindicat amb representació a la Junta de Personal. Podeu veure les seves funcions a l’apartat 3 de l’esborrany. Cada illa continuarà comptant amb un Comitè Intercentres de Seguretat i Salut.

L’esborrany també s’ha de negociar i signar amb el comitè d’empresa del professorat de religió perquè és personal laboral.

Segons va informar Personal Docent, el Servei de Prevenció de Mallorca ja s’ha traslladat a l’edifici de So’n Castelló, on encara s’estan habilitant les instal·lacions. S’està estudiant l’estructura dels recursos humans. A Eivissa els servei continua subcontractat i s’ha de cobrir amb urgència la plaça de tècnic superior, i a Menorca encara no és actiu. A Mallorca, tot i que el Servei encara és incomplet,  ja ha atès 90 docents per embaràs i es desplaça a centres per a les adaptacions de llocs de feina.

UOB reclama que s’inverteixi amb urgència per dotar el Servei de Prevenció amb la plantilla i les infraestructures necessàries. Ja fa més d’un any del Decret de creació del Servei i passa d’hora que es posi en marxa al 100%, perquè pugui atendre els docents a les quatre illes, elaborar el protocol en cas d’agressions, revisar els centres amb amiant, etc.

Mesa sectorial: ampliam informació. Planificació no retira el marcatge horari, NO FITXEM!

A la mesa d’avui dematí s’ha
tractat la proposta de la Conselleria de deixar en mans de les
direccions i consells escolars la decisió d’implantar o no el sistema de
control horari de Planificació.

UOB n’ha reclamat la retirada
total
, i així ho hem fet constar en acta, tal com ja vam fer a la mesa d’1 de juliol, tant si la implantació és per «ordeno y mando» com si és
per decisió de directors i consells escolars. Hem recordat que aleshores ja vam denunciar la mesura com un atac a la dignitat, perquè s’ha donat a entendre a l’opinió pública que se’ns fa fitxar perquè no complim l’horari; que la totalitat de la Junta de Personal rebutja el sistema de marcatge, i que el 68% de la representació sindical ha fet una crida a no fitxar. Pel que fa a la proposta de deixar la decisió en mans dels centres, hem denunciat que és una repetició de la jugada que Bauzà ja va fer amb el TIL i l’article 20.

El director general de Planificació, Antonio Morante, ha llevat importància als escrits de rebuig que li han fet arribar claustres i assemblees i ha destacat que el 80% dels “representants” i “responsables” dels centres (s’ha referit així als directors) diuen que “l’eina és útil”, i que hi ha docents que li han dit que hi estan a favor. Pel que fa a la consulta
als claustres, inclosa a la seva proposta, considera que no pot ser vinculant en qüestions
laborals per aplicació de la LOE/LOMCE.

Ha anunciat nova mesa el novembre, per tractar instruccions
d’aplicació del sistema de marcatge i finalitzar el període de proves. També ha dit que no s’ha obert cap expedient als docents que no fitxam.
Normal, si expedientassin qualcú seria un escàndol monumental, i si ens
expedientassin a tots inspecció quedaria col·lapsada!

La resta de sindicats s’ha
oposat al sistema de control, si bé no tots n’han demanat la retirada
total i el retorn a la situació anterior.

En resum: Planificació
no retira el sistema de marcatge, fa comptes implantar-lo si cal per la porta de darrere, i continua essent imprescindible que NO
FITXEM
com a mesura de pressió i missatge clar i contundent a
l’Administració.

Última Hora:

Planificació no retira el sistema de marcatge horari. NO FITXEM!

MESA SECTORIAL MARCATGE HORARI

A la mesa d’avui dematí s’ha
tractat la proposta de la Conselleria de deixar en mans de les
direccions i consells escolars la decisió d’implantar o no el sistema de
control horari de Planificació.

UOB n’ha reclamat la retirada
total
, i així ho hem fet constar en acta, tal com ja vam fer a la mesa
d’1 de juliol, tant si la implantació és per «ordeno y mando» com si és
per decisió de directors i consells escolars. Pel que fa a la consulta
als claustres, Planificació considera que no és vinculant en qüestions
laborals per aplicació de la LOE/LOMCE.

El director general de
Planificació ha anunciat nova mesa el novembre per tractar instruccions
d’aplicació del sistema de marcatge.

També ha dit que no s’ha obert cap expedient als docents que no fitxam. Normal, si expedientassin qualcú seria un escàndol monumental, i si ens expedientassin a tots inspecció quedaria col·lapsada!

La resta de sindicats s’ha
oposat al sistema de control, si bé no tots n’han demanat la retirada
total i el retorn a la situació anterior.

En resum: Planificació
no retira el sistema de marcatge i continua essent imprescindible que NO
FITXEM
com a mesura de pressió i missatge clar i contundent a
l’Administració.

Properament més informació.

UOB reclamarà a la mesa la supressió total del marcatge horari imposat per Planificació

Circular 155/2019

Unió Obrera Balear, tal com ja va fer a la mesa sectorial d’1 de juliol, reclamarà la supressió total del sistema de marcatge horari imposat per la Direcció General de Planificació, inclosa la possibilitat que sigui aplicat voluntàriament pels equips directius. S’ha demostrat més que a bastament que aquest sistema de marcatge és injust, innecessari, discriminatori i inaplicable en molts de casos, tal com hem recollit en el seu moment, i no acceptarem que pugui ser implantat per la porta de darrera, com ho permetria la proposta que Planificació durà a la mesa sectorial de 29 d’octubre i que podeu veure AQUÍ.

UOB exigeix que es torni a la normalitat i que els centres es regeixin com abans pel protocol establert a la instrucció de Personal Docent de 20 de setembre de 2017, segons el qual els professors de guàrdia són els encarregats de registrar les absències i retards i de comunicar-les al cap d’estudis, que les trasllada després al director.

Per altra banda, davant les amenaces, coaccions i mitges veritats que alguns directors han fet servir perquè acotem el cap i ens sotmetem com a xotets de cordeta al marcatge horari de Planificació, volem puntualitzar el següent, perquè tothom sàpiga a què s’ha d’atendre:

Primer: Amb marcatge horari o sense, la instrucció de Personal Docent de 20 de setembre de 2017 esmentada continua vigent.

Segon: Segons estableix aquesta instrucció, i com ha reconegut inspecció davant els directors, no hi ha conseqüències automàtiques en cas que no fitxem amb el sistema imposat per Planificació.

Tercer: També segons la instrucció de Personal Docent, perquè una falta o retard tingui conseqüències a la nòmina, amb aquest sistema de marcatge o sense, s’ha d’aplicar el següent protocol:

 • En primer lloc el director ha de transmetre la incidència a Inspecció via Gestib, abans de dia 5 de cada mes.
 • Després Inspecció ha de donar 3 dies hàbils a l’afectat perquè es pugui defensar, si no hi està d’acord.
 • Finalment Inspecció ha de trametre l’expedient a la Direcció General de Personal Docent, que és qui ha de signar la resolució final de la deducció a la nòmina.
 • Aquesta deducció no té per sí mateixa caràcter sancionador.

Esperam que aquesta informació serveixi per posar al seu lloc les pràctiques intimidatòries de segons quins directors. Ara més que mai, si no volem obrir la porta a nous abusos (començar encara més prest les activitats lectives a principi de curs, fer-nos anar a guardar alumnes el juliol, més paperassa, ràtios més altes, etc., etc.) cal fer arribar un missatge clar i contundent a la Conselleria:

NO FITXEM!

UH, 25.10.2019

UOB du als Consells Escolars el retrocés del català a les aules

Circular 154/2019

COMUNICAT DE PREMSA

La sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear ha traslladat una proposta de resolució al Consell Escolar de les Illes Balears, i als quatre Consells Escolars insulars, perquè instin la Conselleria d’Educació a prendre mesures davant el retrocés del català a les aules.

La proposta de resolució recorda que el 45,3% dels alumnes de 6è d’Educació Primària té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català, tal com ha fet públic l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s’han fet en català, és a dir 1,5 punts menys que l’any passat i 5,1 menys que el 2014, segons dades de la Universitat de les Illes Balears, i que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquestes dades, que indiquen un clar retrocés de la llengua pròpia de les Balears a l’ensenyament obligatori i post-obligatori, UOB proposa que els Consells Escolars reclamin a la Conselleria d’Educació que faci un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que verifiqui el compliment del Decret de mínims, que prepari els docents per a l’ensenyament en català amb alumnat no catalanoparlant, tant dins la formació universitària dirigida a l’ensenyament com a la formació permanent, i que promogui la matrícula al grau de Filologia Catalana i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes.

UOB ha sol·licitat que la proposta de resolució se sotmeti a aprovació en els propers plenaris dels diferents Consells Escolars.

Palma, 23 d’octubre de 2019

Diari de Balears:

AraBalears:

Última Hora:

UH, 24.10.2019

Diario de Mallorca:

 DM, 25.10.2019

Diari de la Llengua:

 Racó Català:

OPOSICIONS 2020: Especialitats a convocar

A la mesa sectorial d’avui ens han lliurat aquesta previsió. Les
especialitats són definitives, llevat de qualque circumstància que
afecti a darrera hora especialitats de molt poques places.

El nombre de places es farà públic a finals d’any si no hi ha res de nou.

El 2021 es tornarà a les oposicions no massives, en principi limitades
per la taxa de reposició (jubilacions, trasllats, etc). UOB reclama que
no hi hagi aquest topall.

Nota de la Conselleria (18.10.2019), AQUÍ.

UOB reclama que el permís de paternitat es pugui gaudir com a reducció de jornada

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Direcció General de Personal docent que reguli el permís de paternitat incloent-hi la reducció de jornada, amb l’extensió proporcional de la durada del permís. Fins ara la Conselleria ha denegat les sol·licituds amb aquesta modalitat al·legant que no ho tenen regulat. A l’àmbit de l’empresa privada, en canvi, sí que es permet.

Vos mantindrem informats.