Què és UOB Ensenyament?

Unió Obrera Balear (UOB), pionera en el moviment sindical de les Illes, fou fundada a Ciutat de Mallorca el 1881 i refundada el 1989. Actualment, té una sectorial de banca, on hi té una àmplia representació, i una sectorial en el món docent, UOB Ensenyament, que es crea el maig de 2013 amb l’objectiu de defensar el col·lectiu docent públic, concertat i universitari a partir d’uns principis bàsics:

  • Presa d’acords per via assembleària. No a les cúpules autocràtiques.
  • Alliberats/des totals i parcials per un temps determinat. No a la perpetuació en el càrrec.
  • Defensa a ultrança de les reivindicacions dels docents organitzats en Assemblea.
  • Representativitat de tots els cossos als òrgans de govern i reivindicació del cos únic.
  • Defensa d’una educació de qualitat i en català.
  • Bel·ligerància davant les agressions a afiliats i afiliades i al col·lectiu docent en general. Cap agressió sense resposta!
  • Lluita per unes retribucions i condicions laborals dignes i per la llibertat d’expressió i de càtedra.

UOB Ensenyament disposa d’un gabinet jurídic laboral de provada experiència, eficàcia, agilitat i combativitat.

UOB Ensenyament es finançarà amb les quotes dels afiliats i les partides de l’Administració que li pertoquin per llei. No gestionarà cursets, productes, etc.

Companyes i companys, vos convidam a participar en aquest projecte engrescador!

Unió Obrera Balear
Consell Sectorial d’Ensenyament