Mes: novembre de 2014

Principis bàsics d’UOB Ensenyament

Aquests són els Principis bàsics d’UOB Ensenyament.

 

DIGNITAT
PROFESSIONAL

*
Defensarem la dignitat i la vàlua professional del col·lectiu de
docents davant de la campanya de desprestigi llançada per José
Ramón Bauzà des de 2011 i que ens pinta davant l’opinió pública
com uns “vagos”, “irresponsables”, “vividors”, “culpables
del fracàs i de l’abandonament escolar”, “de suspendre per
motius polítics”, d’”estar contra l’aprenentatge de l’anglès”,
etc.

*
Ens mantindrem ferms davant les agressions al col·lectiu docent,
vénguin d’on vénguin. Cap agressió sense resposta!

ASSEMBLEA
DE DOCENTS

*
Reconeixem que l’AD és un dels actors principals en l’actual
escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a
l’hora de negociar amb la Conselleria.

*
Traslladarem les demandes de l’AD a les meses sectorials ja que
l’Assemblea des del moment que no té una personalitat jurídica
pròpia no hi pot accedir directament.

*
Convidarem els representants que l’AD elegeixi (portaveus, membres
del Comitè de Vaga, de les comissions, etc.) a acompanyar-nos a les
meses i a les taules de negociació.

*
No signarem cap acord amb l’administració si prèviament no ha estat
referendat per l’AD.

*
Mentre la consellera Núria Riera no convoqui els comitès de vaga de
l’AD i dels sindicats STEI i CCOO, demanarem una votació de
l’Assemblea per decidir si hem d’anar o no, a les meses sectorials on
es tractin punts que estan integrats en la Taula reivindicativa de la
vaga indefinida actualment vigent.

MODEL
D’ESCOLA

*
Volem una escola de qualitat, moderna, arrelada al país, en català
i oberta al món.

*
Volem una escola compensadora de les desigualtats socials.

*
Volem un model educatiu estable, fruit del consens i que vagi més
enllà dels canvis de color polític dels governs.

*
Volem una escola amb recursos econòmics, amb personal suficient i
que pugui fer feina amb unes condicions de vida, de salut, de
seguretat i de treball adequades.

*
Defensam la llibertat d’expressió i de càtedra i ens oposam a la
LOMQUE per neoliberal, antihumanista, mercantilista, regressiva,
antidemocràtica i neocolonial.

CONDICIONS
LABORALS

*
Volem estabilitat laboral.

*
Volem una vigilància periòdica de la salut dels treballadors
mitjançant personal sanitari sobretot pel que fa les malalties
catalogades com a professionals.

*
Reclamam unes retribucions econòmiques dignes que rescabalin les
retallades i posin al dia la congelació de sou que patim d’ençà de
la crisi de 2008.

*
Exigim la recuperació dels sexennis i dels complements per a tutors
i caps de departament.

INTERINS

*
Defensarem la dignitat i la vàlua professional dels interins, que
són el col·lectiu més vulnerable i a qui l’administració intenta
dividir i desmobilitzar a fi d’usar-lo com a mà d’obra barata per
dissimular les greus mancances del sistema.

*
Volem transparència en les adjudicacions a les places d’interins i
que es treguin a concurs oposició les places vacants.

*
Exigim que els interins no siguin discriminats i cobrin les vacacions
com la resta de docents.

*
Exigim la revisió i l’agilització dels tràmits burocràtics entre
la Conselleria, Soib i Inem per tal que els interins de mitja jornada
tenguin una cotització igualitària.

*
Exigim que els interins tenguin dret a dies sense a sou per atendre
necessitats familiars, per exemple, com la resta de docents i no
se’ls posi en la disjuntiva de quedar-se un trimestre sense feina.

*
Exigim que no s’utilitzin l’exigència del B2 d’anglès i les noves
atribucions que la LOMCE atribueix als equips directius, que poden
donar peu a la discriminació dels docents interins per raons
ideològiques.

ORGANITZACIÓ
INTERNA D’UOB Ensenyament

*
Propugnam la presa d’acords per via assembleària.

*
Deim NO a les cúpules autocràtiques i que es perpetuen en els
càrrecs.

*
Som partidaris de tenir el mínim imprescindible d’alliberats totals
i que la majoria siguin parcials per un temps determinat, per tal de
mantenir el contacte amb les bases. Renovació i rotació.

ALTRES

*
Reivindicam de cara a 2018 unes eleccions sindicals amb llistes
obertes.

*
Reclamam la representativitat de tots els cossos als òrgans de
govern.

*
Feim nostra la reivindicació històrica del Cos Únic d’Ensenyants,
segons el principi d’igual feina, igual salari: és a dir, igualtat
de nivell de formació i de drets i deures, i igualtat de salaris, a
Infantil, Primària i Secundària.

Sastre (UOB): “Les retallades, la LOMQE i el català, han fet un còctel explosiu”

Entrevista a dbalears.cat

Sastre (UOB): “Les retallades, la LOMQE i el català, han fet un còctel explosiu”

Cristina Polls | 24 novembre 2014

Jaume Sastre, cap de llista d’Unió Obrera Balear (UOB)- Consell Sectorial d’Ensenyamenta les eleccions de la Junta de Personal Docent no Universitari (JPDnU).

Lloc i data de naixement: Sant Joan, 1959

Especialitat: Llengua i Literatura Catalana (1983)

Centre on té la plaça: IES Llucmajor

Anys de docència: Més de 28 anys

Anys de sindicalista: Tinc 55 anys i no tinc experiència sindical directa

Representants del sindicat a la JPDnU: 0

Per què es presenta com a cap de llista?
El Consell Sectorial d’Ensenyament d’UOB
es va crear el maig de 2013. El primer comunicat és de dia 23 i va
ésser una crida a la insubmissió lingüística i a rebutjar l’aprovació
del TIL (com defensava aleshores ADESMA)
a través de l’article 20. El segon, de dia 16 de juny, va ésser una
crida a la vaga indefinida i un convit a crear una caixa de resistència
estalviant la paga de juny. Arran de la vaga de fam de final del curs
passat (maig – juny 2014), els meus companys d’UOB em van animar a fer aquesta passa i encapçalar la llista.

D’on prové la seva vocació sindical?
Tenc
un amic que em diu que a la meva edat hauria de pensar en la jubilació i
no ficar-me en més endiumenjats. Ho diré net i pelat: el responsable
que em presenti a les eleccions són José Ramón Bauzá i el PP. Després de 28 anys de fer escola em revolta que ens vulguin fer tornar al franquisme, amb la LOMQE,
per exemple; i que es vulguin carregar la feina que han fet milers de
mestres durant aquests anys per una escola integradora en català i
arrelada al país. Després de tres cursos de reiterades agressions per
part de Bauzá contra el col·lectiu docent, davant unes eleccions sindicals alguna cosa havíem de fer.

Els sindicalistes no gaudeixen de gaire bona fama.
No són els únics. El descrèdit també afecta els polítics, la monarquia, els banquers, els jutges… Això, que ara en diuen, “la casta”. (…)

Continua a dbalears.cat

Antoni Baos anima la campanya electoral

Antoni Baos de CCOO anima la campanya electoral, qualifica
Alternativa i UOB.ensenyament de “corporativistes” i els posa a nivell
d’ANPE

Antoni Baos ens ha qualificat de “corporativistes” però no
ha explicat els motius que el duen a fer aquesta afirmació. Estaria bé
que argumentàs perquè, segons ell, Unió Obrera Balear Ensenyament és
“corporativista”.

Nosaltres preguntam, ¿és “corporativista” reconèixer públicament que l’AD és un dels actors principals en l’actual escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a l’hora de negociar amb la Conselleria?

¿És “corporativista” comprometre’s públicament a traslladar les
demandes de l’AD a les meses sectorials ja que l’Assemblea des del
moment que no té una personalitat jurídica pròpia no hi pot accedir
directament?

¿És “corporativista” convidar els representants que
l’AD elegeixi (portaveus, membres del CV, de les comissions, etc.) a
acompanyar-nos a les meses i a les taules de negociació?

¿ És
“corporativista” donar paraula que no signarem cap acord amb
l’administració si prèviament no ha estat referendat per l’AD?

I, ¿ és “corporativista” comprometre’s al fet que mentre la consellera
Núria Riera no convoqui els comitès de vaga de l’AD i dels sindicats
STEI i CCOO, demanarem una votació de l’assemblea per decidir si hem
d’anar o no, a les meses sectorials on es tractin punts que estan
integrats en la Taula reivindicativa de la vaga indefinida actualment
vigent?

Amb el diccionari IEC a la mà, CORPORATIVISME, vol dir:
“Doctrina i sistema socioecònomics basats en la constitució
jerarquitzada d’associacions professionals (patronals i obreres) per a
controlar els problemes econòmics i laborals”.

On és el
“corporativisme” i la “constitució jerarquitzada”? Que els docents
organitzats des de la base i d’una manera horitzontal en assemblees
preguin decisions, segons la nostra opinió, és tot el contrari del
corporativisme.

http://dbalears.cat/…/baos-dolent-uob-alternativa-son-corpo…

Serem una veu clara, veraç i valenta

 Sastre Font, Jaume
Mulet Mas, Delfí Guillem
Ballester Pou, Margalida
Font Tous, Antònia
Palou Mas, Josep
Sabater Garau, Jaume S.
Romaguera Vallejo, Joana M
Expósito Ruiz, Serafí
Sureda Massanet, Antoni
Sintes Mercadal, Marta
Martínez García, Roger
Salom Mir, Andreu
Pasqual Cortès, Margalida
Monjo Ballester, Martí A.
Melis Galmés, Àngela
Osuna Isern, M. Francisca
Cladera Gost, Bàrbara
Sanchez Romero, Leo
Castells Avinyó, Víctor
Olmos Ibañez, Fina
Perelló Felani, Biel
Orell Soitiño, Antoni
Palou Mas, Pere
Ramon Beltrán, F. A. Ramon
Vanrell Vaquer, Joana
Poquet Martorell, Jordi
Monjo Ballester, M. de la Salut
Oliver Garau, Joan
Arrom Martorell, Antoni
Aloy Gual, Catalina M.
Galmés Bauzà, Llorenç
Cerdà Comas, Bartomeu
Martorell Serra, Biel
Perelló Llabrés, Jaume
Pérez Pons, Juan José
Seguí Ramis, Iolanda
Pons Llabrés, Lluís
Ginart Serrano, Rosa
Fernández Domínguez, Ana
Ribera Reñé, Ramon
Manresa Mut, Pau
Mateu Vives, Pau
Cuquerella Caplliure, Mercè
Cerdà Capó, Sebastià
Company Matas, Arnau
Jaume Vic, Franc
Martínez Marcús, Francisca
Sans Campaner, Joan
Ramos Elías, Roser
Pérez Cabezas, Amador
Sureda Massanet, Miquel Àngel
Vasallo Cuadrado, Bernardo
Oliver Manera, Neus

Votar UOB Ensenyament és votar un equip de feina que brinda garanties, confiança i compromís!

Falten 14 dies per a les eleccions sindicals del 4-D!

Votar UOB Ensenyament és votar un equip de feina que brinda garanties, confiança i compromís!


* Defensarem la dignitat i la vàlua professional del col·lectiu de docents davant de la
campanya de desprestigi llançada per José Ramón Bauzà des de 2011 i que
ens pinta davant l’opinió pública com uns “vagos”, “irresponsables”,
“vividors”, “culpables del fracàs i de l’abandonament escolar”, “de
suspendre per motius polítics”, “d’estar contra l’aprenentatge de
l’anglès”, etc.

* Defensarem la dignitat i la vàlua
professional dels interins que són el col.lectiu més vulnerable i a qui
l’administració intenta dividir i desmobilitzar a fi d’usar-lo com a
mà d’obra barata per dissimular les greus mancances del sistema.

CONTINUARÀ…

Reproduït del programa d’UOB Ensenyament Eleccions Sindicals 2014.

“Instruïm-nos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència.
Commovem-nos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme.
Organitzem-nos perquè necessitarem tota la nostra força”.

Antonio Gramsci (1891-1937)

DIA 4 DE DESEMBRE, VOTA SEGURETAT I COMPROMÍS!

VOTA UOB Ensenyament!

Ens comprometem a no signar cap acord amb l’administració si prèviament no ha estat referendat per l’assemblea de docents

Reproduït de l’Argumentari de campanya 2014 d’UOB Ensenyament:

* Com veu UOB Ensenyament l’encaix amb l’Assemblea de Docents?

L’Assemblea de Docents és la resposta a un model sindical que ha entrat
en crisi i que està allunyat de la realitat quotidiana dels
treballadors. L’AD és un moviment de base que demostra que són possibles
nous mecanismes d’organització dels treballadors basats en la
participació directa, la democràcia participativa i la democràcia
deliberativa. L’AD és el pal de paller que dóna aixopluc a tots els
docents; el punt de trobada, en definitva, de tot el col.lectiu on pot
debatre i organitzar-se des de la base més enllà de la diversitat
d’opinions, de sensiblitats, de pensament, d’afiliacions i
d’organitzacions sindicals, etc.
L’AD és plural, transversal i
heterogènia i en ella hi conviuen sensibiliats i concepcions diferents
però que cerquen punts de consens per contrarestar l’ofensiva del PP
contra l’escola de qualitat, eficient i en català.

* És UOB Ensenyament el sindicat de l’Assemblea de Docents?

UOB Ensenyament no és el sindicat de l’Assemblea senzillament perquè
aquest sindicat no existeix. Si al mes de juny de 2014 l’AD hagués
decidit constituir-se en un sindicat i dotar-se de personalitat jurídica
pròpia, sobra dir que a hores d’ara UOB.ensenyament no es presentaria a
les eleccions sindicals de dia 4 de desembre. Dit això, des del moment
que l’AD va decidir no transformar-se en un sindicat, si algú
s’autoproclamàs com “el sindicat de l’Assemblea” demostraria una manca
de respecte a les decisions de l’AD. Una cosa diferent és que un sector
de docents, davant la negativa de Bauzà a convocar els comitès de vaga
per negociar, hagin arribat a la conclusió que l’única manera, SÍ o SÍ,
de fer arribar les reivindicacions de l’AD a les taules de negociació
sigui presentat-se a les eleccions a través d’un sindicat que rompi amb
el model sindical imperant i que es comprometi a fons amb l’assemblea de
treballadors.

* Quin és el compromís que UOB Ensenyament adquireix davant els docents a l’hora de presentar-se a les eleccions?

El compromís d’UOB Ensenyament davant els docents i en relació a l’Assemblea de Docents es pot resumir en cinc punts:

1.- Reconeixem que l’AD és un dels actors principals en l’actual
escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a l’hora de
negociar amb la Conselleria.
2.- Traslladarem les demandes de l’AD a
les meses sectorials ja que l’Assemblea des del moment que no té una
personalitat jurídica pròpia no hi pot accedir directament.
3.-
Convidarem els representants que l’AD elegeixi (portaveus, membres del
CV, de les comissions, etc.) a acompanyar-nos a les meses i a les taules
de negociació.
4.- No signarem cap acord amb l’administració si prèviament no ha estat refrendat per l’AD.

I 5.- Mentre la consellera Núria Riera no convoqui els comitès de vaga
de l’AD i dels sindicats STEI i CCOO, demanarem una votació de
l’assemblea per decidir si hem d’anar o no, a les meses sectorials on es
tractin punts que estan integrats en la Taula reivindicativa de la vaga
indefinida actualment vigent.

Sastre Font, Jaume
Mulet Mas, Delfí Guillem
Ballester Pou, Margalida
Font Tous, Antònia
Palou Mas, Josep
Sabater Garau, Jaume S.
Romaguera Vallejo, Joana M
Expósito Ruiz, Serafí
Sureda Massanet, Antoni
Sintes Mercadal, Marta
Martínez García, Roger
Salom Mir, Andreu
Pasqual Cortès, Margalida
Monjo Ballester, Martí A.
Melis Galmés, Àngela
Osuna Isern, M. Francisca
Cladera Gost, Bàrbara
Sanchez Romero, Leo
Castells Avinyó, Víctor
Olmos Ibañez, Fina
Perelló Felani, Biel
Orell Soitiño, Antoni
Palou Mas, Pere
Ramon Beltrán, F. A. Ramon
Vanrell Vaquer, Joana
Poquet Martorell, Jordi
Monjo Ballester, M. de la Salut
Oliver Garau, Joan
Arrom Martorell, Antoni
Aloy Gual, Catalina M.
Galmés Bauzà, Llorenç
Cerdà Comas, Bartomeu
Martorell Serra, Biel
Perelló Llabrés, Jaume
Pérez Pons, Juan José
Seguí Ramis, Iolanda
Pons Llabrés, Lluís
Ginart Serrano, Rosa
Fernández Domínguez, Ana
Ribera Reñé, Ramon
Manresa Mut, Pau
Mateu Vives, Pau
Cuquerella Caplliure, Mercè
Cerdà Capó, Sebastià
Company Matas, Arnau
Jaume Vic, Franc
Martínez Marcús, Francisca
Sans Campaner, Joan
Ramos Elías, Roser
Pérez Cabezas, Amador
Sureda Massanet, Miquel Àngel
Vasallo Cuadrado, Bernardo
Oliver Manera, Neus