Mes: setembre de 2017

UOB reclama a la Conselleria que es defineixi sobre el nivell lingüístic dels docents

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, insta la Conselleria d’Educació a aclarir públicament les seves intencions sobre el nivell lingüístic a exigir als docents.

El passat 11 de setembre IB3 va anunciar que “Educació pretén exigir el nivell B2 d’anglès i el C2 de català a tots els docents el curs 2018-2019” ( http://ib3tv.com/educacio-exigir-nivell-b2angles-c2catala-docents.html ), i que “les previsions de la Conselleria són que el pla del model lingüístic s’aprovi aquest curs, i que les mesures que l’acompanyaran no s’implantaran fins l’any acadèmic 2018-2019”, una notícia que va causar preocupació entre els docents perquè que no deia res de com es duria a terme la formació necessària.

En resposta a una pregunta d’UOB en mesa sectorial, emperò, representants de la Conselleria van dir que no hi ha res decidit i que aquest tema serà tractat en una mesa que convocarà la Direcció General de Formació del Professorat. Reclamam, per tant, que l’Administració faci pública la seva postura oficial el més aviat possible.

Per part d’UOB, com ja vam manifestar amb motiu del model lingüístic elaborat per la comissió d’experts, no ens oposam a la millora de l’aptitud lingüística dels docents mentre la formació vagi a càrrec de l’Administració en horari laboral, tal com consideram que ha de ser sempre la formació permanent, atès que té com a finalitat millorar la qualitat de l’ensenyament, i més encara si es pretén exigir uns coneixements de forma obligatòria.

Palma, 29 de setembre de 2017

Manifest de l’assemblea de docents de l’IES Mossèn Alcover de Manacor

Davant
la greu situació en què es troba la societat de Catalunya a causa de
les mesures autoritàries i repressives del Govern espanyol pel que fa al
Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre, actuacions que atempten
contra la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió, la llibertat
d’informació i altres drets fonamentals de les persones, l’Assemblea de
Docents de l’IES Mossèn Alcover acorda el següent manifest.

En
primer lloc, expressar l’absolut rebuig a la deriva antidemocràtica del
Govern espanyol en voler avortar i reprimir el procés iniciat a
Catalunya per tal de dur a terme una consulta ciutadana en forma de
referèndum que no cerca altra cosa que conèixer l’opinió dels catalans i
catalanes pel que fa al seu futur com a poble. Els atacs a les
llibertats bàsiques, les actuacions coercitives contra persones i
entitats i les intervencions directes o encobertes de les institucions
catalanes són impròpies d’un estat democràtic europeu del segle XXI i
suposen una vulneració de la legitimitat de l’autogovern de Catalunya i
un menyspreu a la seva identitat nacional. 

En
segon lloc, posar de manifest la incapacitat que fins ara ha mostrat el
Govern espanyol per tal de tractar i resoldre la reivindicació de
Catalunya en particular, tot judicialitzant un conflicte que lluny de
necessitar actuacions judicials necessita respostes i solucions
polítiques. Les querelles, les detencions, les intervencions, les
inhabilitacions i la instrumentalització de les fiscalies no resoldran
la reivindicació nacional, ben al contrari, no fan més que tensar la
societat, menystenir les institucions catalanes i obstaculitzar el
diàleg. 

En tercer lloc,
volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb totes aquelles
persones, entitats i mitjans de comunicació que aquests dies es veuen
amenaçats o intimidats políticament i judicialment a Catalunya. 

Finalment,
com a docents i professionals de l’educació, compromesos en la
formació, educació i transmissió de valors, davant aquesta deriva
inèdita d’autoritarisme estatal, ens sentim obligats a expressar el
nostre compromís i suport més explícit a la llibertat d’expressió, el
respecte a l’opinió, la participació i la mobilització pacífica de les
persones, el dret a vot i la salvaguarda dels drets fonamentals i
democràtics. 

Assemblea de docents de l’IES Mossèn Alcover

Manacor, 29 de setembre de 2017

L’Assemblea de Docents de l’IES Llucmajor s’adhereix al manifest de l’IES Damià Huguet

FOTO: Membres de l’Assemblea de Docents de l’IES de Llucmajor en l’homenatge a Miquel Albero.

L’Assemblea
de Docents de l’IES Llucmajor ens comunica que s’adhereix al manifest
dels docents de l’IES Damià Huguet de Campos. Ben fet!

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DOCENT DE L’IES DAMIÀ HUGUET

Davant els greus fets ocorreguts els
darrers dies en relació a la situació política de Catalunya, l’Assemblea
docent de l’IES Damià Huguet vol manifestar públicament el seu rebuig a
la criminalització de la protesta política ciutadana, pacífica i
legítima, i a les actuacions que s’han portat a terme des del Govern de
l’Estat per tal de reprimir la lliure expressió del debat sobre el dret
d’autodeterminació, a Catalunya i arreu d’Espanya.

Volem
destacar que nosaltres treballam en una institució educativa que posa
el màxim accent en els drets fonamentals de les persones, sobretot en la
llibertat d’expressió i en la participació democràtica. L’ educació no
va mai deslligada del compromís social i de la crítica constructiva
orientada a transformar la societat per aconseguir un món millor. Com
deia, però, la professora Marina Garcés al pregó de festes de la Mercè,
“davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció
il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva
contundent que transformi, d’arrel i sense complexos, aquest estat”.

Les
lleis són un producte històric fruit del consens social canviant i, per
això mateix, consideram irresponsable que aquest consens i la legalitat
resultant siguin presentats, des del govern central i també des dels
mitjans de comunicació públics que dirigeix, com una imposició política
legítima a la voluntat majoritària d’una part important del territori, a
qui es nega el dret a opinar. La democràcia no s’imposa, es practica.
Poca cultura democràtica demostra el govern central quan utilitza els
mitjans coercitius de l’Estat no per protegir els drets i llibertats de
la ciutadania, sinó per limitar-los.

En
aquests moments d’excepcionalitat institucional, els drets democràtics
dels ciutadans catalans disposats a participar a la consulta de l’1-O i
els d’aquells que s’hi solidaritzen estan essent vulnerats per
actuacions promogudes des del govern espanyol que consideram totalment
reaccionàries, sobretot perquè van encaminades a reprimir accions
reivindicatives absolutament pacífiques i cíviques. Tots nosaltres
condemnam aquestes actuacions, rebutjam la manca de voluntat i la
incapacitat manifesta de l’actual govern estatal per cercar vies de
solució política al conflicte generat a Catalunya, i defensam el dret de
participar en manifestacions i actes en defensa de les llibertats
ciutadanes.

Campos, 26 de setembre de 2017

Regulació de la fase de pràctiques dels opositors aprovats al 2017

S’ha publicat al BOIB d’avui la Resolució de 20/9/17 que regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu de la convocatòria del 2017 Resolució del 17/3/17.

Aquesta resolució no presenta canvis respecte a l’esborrany de regulació que es dugué a la Mesa de 22/9717.

Us comentam alguns dels principals punts a tenir en compte:

LLOC I DURADA DE LES PRÀCTIQUES

 • S’han de realitzar al centre on l’opositor ha obtingut la destinació provisional.
 • Duraran cinc mesos a comptar a partir de la data d’incorporació al centre.

ÒRGANS DE VALORACIÓ

Hi haurà dos òrgans de valoració de les pràctiques:

 • Una Comissió de Valoració a cada centre on presti serveis un funcionari en pràctiques formada per l’inspector i el director del centre i el tutor de cada aspirant que duran a terme el seguiment, l’assessorament i l’avaluació de l’aspirant. Aquesta Comissió ha d’estar constituïda com a molt el dia 13/10/17.
 • Una Comissió de Coordinació formada del cap d’Inspecció Educativa, el cap del Servei de Provisió, el cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, i un funcionari d’Inspecció educativa els quals, entre altres funcions, coordinaran, assessoraran i supervisaran les distintes comissions de valoració. Aquesta Comissió haurà d’estar constituïda abans del 6/10/17.

TUTORS

 • Cada funcionari en pràctiques tendrà un tutor assignat que l’informarà, assessorarà, acompanyarà i avaluarà.
 • En general, els tutors seran funcionaris de carrera actius al centre i de la mateixa especialitat, departament o cicle a què pertanyi l’aspirant.
 • El tutor haurà d’assistir a un mínim de tres sessions de classe de les impartides pel funcionari en pràctiques.
 • A cada tutor se li reconeixeran 30 hores de formació permanent per la seva tasca.

AVALUACIÓ

 •  El conjunt d’informació per a l’avaluació s’obtindrà de l’anàlisi de les programacions, les unitats didàctiques, els plans d’actuació, etc., elaborats per l’aspirant a més de la memòria presentada, del registre de seguiment fet pel tutor i del seguiment i supervisió realitzades pel director i l’inspector del centre.
 • A l’annex 2 de la Resolució publicada avui hi trobareu els ítems de valoració de la competència docent dels funcionaris en pràctiques.

ACTIVITATS A REALITZAR

A més de les tasques diàries pròpies del cos docent, l’aspirant ha de dur a terme:

 • Activitats d’inserció en el lloc de feina
 • La participació en la comunitat educativa
 • La realització una memòria final que s’haurà d’entregar dins el termini d’un més des de la finalització del període de pràctiques i sempre abans de l’1/6/18
 • Cursar una activitat de formació a distància  d’una durada de 20 hores que consisteix en un curs específic per al funcionariat en pràctiques que organitzarà la DG d’FP i Formació Permanent, la qual haurà d’haver finalitzat el 30/4/18

 SUPERACIÓ O NO DE LES PRÀCTIQUES

 • Si un aspirant és declarat “no apte” per no haver complert el mínim de cinc mesos o per no haver realitzat o superat les activitats i la valoració, tendrà una única segona oportunitat per a superar la fase de pràctiques al curs 2018-19
 • Els aspirants declarats “apte” i un cop comprovat que compleixen tots els requisits de participació establert a la Resolució del 17/3/17 que convocà les oposicions, seran nomenats funcionaris de carrera amb efectes de dia 1/9/18

Manifest de l’assemblea de docents de l’IES Sineu

 

Davant
la greu situació en què es troba la societat de Catalunya a causa de
les mesures autoritàries i repressives del Govern espanyol pel que fa al
Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre, actuacions que atempten
contra la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió, la llibertat
d’informació i altres drets fonamentals de les persones, l’Assemblea de
Docents de l’IES Sineu acorda el següent manifest.

 

En
primer lloc, expressar l’absolut rebuig a la deriva antidemocràtica del
Govern espanyol en voler avortar i reprimir el procés iniciat a
Catalunya per tal de dur a terme una consulta ciutadana en forma de
referèndum que no cerca altra cosa que conèixer l’opinió dels catalans i
catalanes pel que fa al seu futur com a poble. Els atacs a les
llibertats bàsiques, les actuacions coercitives contra persones i
entitats i les intervencions directes o encobertes de les institucions
catalanes són impròpies d’un estat democràtic europeu del segle XXI i
suposen una vulneració de la legitimitat de l’autogovern de Catalunya i
un menyspreu a la seva identitat nacional.

 

En
segon lloc, posar de manifest la incapacitat que fins ara ha mostrat el
Govern espanyol per tal de tractar i resoldre la reivindicació de
Catalunya en particular, tot judicialitzant un conflicte que lluny de
necessitar actuacions judicials necessita respostes i solucions
polítiques. Les querelles, les detencions, les intervencions, les
inhabilitacions i la instrumentalització de les fiscalies no resoldran
la reivindicació nacional, ben al contrari, no fan més que tensar la
societat, menystenir les institucions catalanes i obstaculitzar el
diàleg.

 

En tercer lloc,
volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb totes aquelles
persones, entitats i mitjans de comunicació que aquests dies es veuen
amenaçats o intimidats políticament i judicialment a Catalunya.

 

Finalment,
com a docents i professionals de l’educació, compromesos en la
formació, educació i transmissió de valors, davant aquesta deriva
inèdita d’autoritarisme estatal, ens sentim obligats a expressar el
nostre compromís i suport més explícit a la llibertat d’expressió, el
respecte a l’opinió, la participació i la mobilització pacífica de les
persones, el dret a vot i la salvaguarda dels drets fonamentals i
democràtics. 

Assemblea de docents de l’IES Sineu 

Sineu, 27 de setembre de 2017

INFORME OPOSICIONS 2018: Proposta de places

Avui dematí a les 10h ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària amb l’únic punt de l’ordre del dia “Proposta de places i especialitats per a les oposicions del personal docent“.

En un principi la Conselleria donava per tancada la seva proposta, que no ens han donat per escrit fins a les 11,25h, poc després que l’haguessin penjada a la web. Però un cop hem fet constar en acta que protestàvem perquè ens aplicaven el “aquí te pillo, aquí te mato” i no aprovàvem el document, i que tots els sindicats hem manifestat la nostra disconformitat, el conseller ha rectificat i ha anunciat que donaran una setmana per fer aportacions. La setmana que ve es preveu que hi haurà una segona mesa sectorial per tractar-les.

Per part nostra hem demanat:

 • Si ens passarien per escrit la proposta. El conseller ens ha contestat que sí, però com ja hem dit hem hagut d’esperar gairebé hora i mitja.
 • Que convoquin cossos d’infantil i primària el 2018 i de secundària el 2019, en coordinació amb València, tal com vam acordar en assemblea.
 • Que es treguin les places d’una mateixa especialitat de manera escalonada durant diferents convocatòries, a fi que l’aspirant no s’ho hagi de jugar tot a una carta.
 • Que s’estudiïn mesures d’estabilitat per als companys interins que duen entre sis i quinze anys sense que s’hagin tret oposicions de la seva especialitat.
 • Que es convoqui una mesa el més aviat possible per parlar dels incidents de les oposicions del 2017 per tal de no repetir errors, arbitrarietats, etc. (ja la vam demanar el 10 de juliol).
 • Que es revisin amb temps i en profunditat la regulació estatal d’oposicions i dels temaris.

Arran de les paraules del conseller Martí March, que durant la mesa ha afirmat que davant la normativa estatal són “subjectes passius”, “han de dir amén” i l’han d’acceptar “sí o sí”, hem reclamat que actuï com a portaveu de les reivindicacions consensuades per la comunitat educativa i adopti una actitud més combativa quan es negociï a Madrid la modificació del sistema d’accés.

Pel que fa al desenvolupament de la mesa, el conseller ha començat fent un repàs de la situació en que ens trobam. Ha informat que aquest curs hi ha més d’un 35% de places ocupades per interinitats i que a les oposicions d’enguany el 90% de les places han estat adjudicades a interins. La “taxa addicional per a l’estabilització” de la llei de pressuposts generals,
que permet incloure fins al 90% de les places ocupades de forma
temporal i sense interrupció els tres darrers anys, suposen 2.750 places a oferir fins a 2020, que sumades a les taxes de reposició anuals donen les 3.000 places del període 2018-2020. Fan comptes que el 2021 i 2022 també hi hagi oposicions per recuperar la normalització de les convocatòries.

La proposta inicial per a 2018 és de 400 places d’infantil i primària i 600 de secundària, xifres que es repetirien més o menys el 2019. Tot i que nosaltres hem reclamat unes oposicions coordinades amb el País Valencià, és a dir de primària el 2018 i de secundària el 2019, segons el conseller a secundària és on hi ha més interins i no volen deixar un any sense convocar-ne. No neguen la possibilitat d’una gran afluència d’aspirants del País Valencià, però al·leguen que volen donar “dues oportunitats” als dos cossos.

Ha dit també que no hi haurà canvis de temaris per a 2018
perquè no hi ha temps, apart que és una decisió que depèn del Ministeri.
De moment no hi ha hagut cap reunió a Madrid per parlar d’aquest tema.

PRIMÀRIA

Els representants de l’Administració han explicat que el nombre de vacants que poden entrar dins la taxa d’estabilització és de 3.004 places, i que primària hi ha un 18% d’interins i a secundària un 33%. En el cas de primària preveuen fer dues convocatòries de totes les especialitats els anys 2018 i 2019, ambdues d’unes 400 places. El 2020 es faria una tercera convocatòria per completar les vacants sense cobrir a les oposicions, les de la taxa de reposició, etc. 

SECUNDÀRIA

La xifra de 600 places de secundària que volen treure per a 2018 també es repetiria el 2019. Prioritzen les següents vacants:

 • les de les illes menors.
 • les de places ara ocupades per majors de 57 anys, que previsiblement quedaran lliures per jubilació en tres anys.
 • les d’especialitats del cos de secundària amb quota més petita.
 • les matèries dels àmbits científic, lingüístic i social, on hi ha un “gran forat”.

Descarten el cos de tècnics de FP per a 2018 perquè, segons han dit, enguany ja han tret moltes places, les vacants no han crescut, la matrícula varia molt i es creen nous cicles formatius que poden afectar la tipologia de les places. Esperaran a veure com acaben de distribuir-se les actuals i en convocaran el 2019.

Treuen places d’idiomes a secundària i EOI, i de música a secundària i conservatori, però no d’escoles d’arts perquè les van treure el 2017.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • El conseller ha acceptat fer una mesa sectorial sobre mesures d’estabilitat dins el mes d’octubre.
 • Ha acceptat també negociar la calendarització i escalonament de les convocatòries d’oposicions.
 • Ha dit que dubta que sigui possible fer un pacte estatal d’educació.
 • S’ha queixat que a altres CCAA disminueix o es manté el nombre d’alumnes, que concretament a Extremadura aquest curs hi ha 1000 alumnes menys, i que a les Balears, en canvi, on la matrícula continua creixent, l’Estat no aporta els recursos extra necessaris.

Nota de premsa de la Conselleria:

VEGEU AQUÍ LA PROPOSTA DE PLACES

RECULL DE PREMSA

AraBalears

Última Hora:

Diario de Mallorca:

PER LA DEMOCRÀCIA! Dia 29 tothom a Palma

COMUNICAT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS CÍVIQUES PER LA DEMOCRÀCIA:

PER LA DEMOCRÀCIA! Dia 29 tothom a Palma

La convocatòria del referèndum 📨
de dia 1 d’octubre per part de la Generalitat ha provocat una resposta
desmesurada de l’Estat espanyol, que hi ha declarat un estat d’excepció
encobert. S’hi han limitat els drets d’expressió, reunió, informació,
inviolabilitat de la correspondència, impremta, etc. A més, s’ha suspès
arbitràriament part de l’autonomia catalana i s’està perseguint
representants i gestors públics.

Davant aquesta realitat, des de Mallorca no volem ni podem callar.

Perquè volem que a Catalunya i arreu es pugui exercir la democràcia i
les llibertats. Perquè parafrasejant Gandhi, no hi ha camins per a la
democràcia, la democràcia és el camí.

Per això la Coordinadora d’Entitats per la Democràcia vos convocam a manifestar-vos!

🗓 Divendres 29 de setembre

🕰 A les 19:00

🌆 A la plaça d’Espanya de Palma

🗣 Amb el lema “Democràcia”

UOB felicita l’assemblea de l’IES Damià Huguet pel manifest en defensa de la democràcia

 

Des d’UOB felicitam l’assemblea docent de l’IES Damià Huguet pel manifest que han fet públic avui en defensa de la democràcia i els drets fonamentals. És el primer manifest d’assemblea de centre que ens ha arribat sobre la situació política a Catalunya i tant de bo que en vénguin molts més.

 

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DOCENT DE L’IES DAMIÀ HUGUET

 

Davant els greus fets ocorreguts els
darrers dies en relació a la situació política de Catalunya, l’Assemblea
docent de l’IES Damià Huguet vol manifestar públicament el seu rebuig a
la criminalització de la protesta política ciutadana, pacífica i
legítima, i a les actuacions que s’han portat a terme des del Govern de
l’Estat per tal de reprimir la lliure expressió del debat sobre el dret
d’autodeterminació, a Catalunya i arreu d’Espanya. 

Volem
destacar que nosaltres treballam en una institució educativa que posa
el màxim accent en els drets fonamentals de les persones, sobretot en la
llibertat d’expressió i en la participació democràtica. L’ educació no
va mai deslligada del compromís social i de la crítica constructiva
orientada a transformar la societat per aconseguir un món millor. Com
deia, però, la professora Marina Garcés al pregó de festes de la Mercè,
“davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció
il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva
contundent que transformi, d’arrel i sense complexos, aquest estat”. 

Les
lleis són un producte històric fruit del consens social canviant i, per
això mateix, consideram irresponsable que aquest consens i la legalitat
resultant siguin presentats, des del govern central i també des dels
mitjans de comunicació públics que dirigeix, com una imposició política
legítima a la voluntat majoritària d’una part important del territori, a
qui es nega el dret a opinar. La democràcia no s’imposa, es practica.
Poca cultura democràtica demostra el govern central quan utilitza els
mitjans coercitius de l’Estat no per protegir els drets i llibertats de
la ciutadania, sinó per limitar-los.

En
aquests moments d’excepcionalitat institucional, els drets democràtics
dels ciutadans catalans disposats a participar a la consulta de l’1-O i
els d’aquells que s’hi solidaritzen estan essent vulnerats per
actuacions promogudes des del govern espanyol que consideram totalment
reaccionàries, sobretot perquè van encaminades a reprimir accions
reivindicatives absolutament pacífiques i cíviques. Tots nosaltres
condemnam aquestes actuacions, rebutjam la manca de voluntat i la
incapacitat manifesta de l’actual govern estatal per cercar vies de
solució política al conflicte generat a Catalunya, i defensam el dret de
participar en manifestacions i actes en defensa de les llibertats
ciutadanes.

Campos, 26 de setembre de 2017

Manifest de la Coordinadora d’Entitats per la Democràcia

A continuació us reproduïm el manifest que la Coordinadora d’Entitats Mallorquines per la defensa de la Democràcia, la Llibertat i els Drets Civils llegí el dissabte 24/9/17.

“Aquest
dissabte, 23 de setembre, Mariano Rajoy s’està reunit amb els
presidents regionals del Partit Popular. No creim que sigui casual
que hagin elegit Palma, tenint en compte el moment polític en què
ens trobam. Segurament, no era el lloc més avinent que tenien, però
pot ser que hi hagi altres interessos per elegir Mallorca com a lloc
de trobada. Bé que neguen l’existència dels Països Catalans,
però fan mans i mànigues per contrarrestar els lligams lingüístics,
culturals, econòmics, socials i polítics que ens uneixen.

Precisament
per aquest moment polític que vivim, en un moment d’excepcionalitat
política i d’enorme transcendència per al futur, hem constituït
aquesta Coordinadora d’Entitats per la Democràcia. Des d’una
gran pluralitat, consideram que ara mateix i a Catalunya s’ha
declarant un estat d’excepció encobert i s’hi estan vulnerant
drets i llibertats bàsiques, com els d’expressió, de reunió,
d’informació, d’impremta, d’inviolabilitat del correu… A
més, s’estan duent a terme actuacions arbitràries no sustentades
en cap llei o sentència, com al suspensió de facto de part de
l’autonomia catalana.

La
detenció d’alts càrrecs de la Generalitat, que se suma a la
imputació i citació de representants parlamentaris i de centenars i
centenars de batles i batlesses, és inaudita i inadmissible en
democràcia.

Des
d’aquí, i amb aquest manifest, volem fer palès el rebuig al
govern de l’Estat. Un govern que maltracta la nostra gent i el
nostre territori, legislant, a tall d’exemple, a favor de les
prospeccions sense tenir en compte l’efecte terriblement negatiu
envers les nostres Illes; un govern que ignora de manera continuada
les demandes per a millorar el pèssim finançament que no permet
poder dotar de serveis públics bàsics a la gent que viu aquí; un
govern que ha confós llei i democràcia, política i tribunals.

Perquè
des de les Illes Balears coneixem molt bé la incapacitat de diàleg
del Govern Rajoy i com, darrere l’excusa constitucional, estan
practicant una brutal recentralització del ja per si insuficient i
esgotat model autonòmic.

Manifestam
que és la mateixa manca de diàleg cap a Catalunya, la incapacitat
d’escoltar les demandes ciutadanes, el que ens ha duit a aquest
atzucac. És inaudit, a l’Europa del segle XXI, que un estat,
suposadament democràtic, actuï de la forma que ho fa l’estat
espanyol, amb prepotència i autoritarisme, sense atendre la demanda
d’una part significativa de la població.

Les
entitats membres de la Coordinadora sempre farem costat a la
democràcia. Manifestam que just la democràcia, exercida
pacíficament i en llibertat, pot ser la solució als reptes que
plantegen els ciutadans i les ciutadanes.

Per
tot això deim a Mariano Rajoy que no és benvingut, que no el volem,
pels seus continus menyspreus a aquesta terra i a les seves
institucions, i per l’autoritarisme i la manca de tarannà
democràtic que està demostrant amb la ciutadania de Catalunya. Ho
feim per solidaritat, però sobretot perquè cal ser-ne conscients:
les llibertats i drets que es retallen als ciutadans de Catalunya
demà ens poden ser retallats a nosaltres.

Per
això, Mariano Rajoy, no sou benvinguts!”

OPOSICIONS 2018: mesa sectorial sobre fase de pràctiques

L’únic punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial del passat 22/9/17 era l’esborrany de la regulació de la fase de pràctiques dels aprovats a les oposicions del 2017.

Sobre aquest esborrany no es proposaren modificacions significatives i es preveu que es publiqui la resolució al BOIB de demà 26/9/17. Us n’informarem tot d’una que es publiqui.

Al torn obert de paraula es comentaren diversos aspectes sobre interins, oposicions i EOEP entre altres. Us els detallam a continuació: 

INCIDÈNCIES OPOSICIONS 2017

 • Davant lelevat nombre de queixes que rebérem els sindicats durant la realització de les proves de les oposicions d’aquest estiu passat, sol·licitàrem a la Conselleria que es dugui a terme una Mesa per a revisar  els problemes detectats com ara la manca de claredat en els criteris de correcció, la impossibilitat de revisió d’examen o el fet que de les places convocades en quedàs un 30% sense adjudicar.
 • La D.G. de Personal Docent respongué que la decisió de convocar aquesta Mesa de revisió correspon al conseller  a qui faran arribar la petició i que al 2018 volen que el curs de preparació per als membres dels tribunals sigui més extens i s’hi remarquin els aspectes a millorar com ara el fet de no deixar places desertes, que no agrada a la D.G. de Personal Docent. 

OPOSICIONS 2018

 • La directora general de Personal Docent informà que aquest dimecres 27/9/17 el conseller es reunirà amb la Mesa  per informar de la seva proposta de places i especialitats a convocar en les futures oposicions. No s’avançà però cap informació sobre les línies d’aquesta proposta pel que fa a dates, xifres, cossos, etc. ni tampoc se’ns ha adjuntat cap document amb la convocatòria.
 • Pel que fa a aquest punt es reiterà la petició que les places d’una mateixa especialitat es treguin de manera escalonada, que el calendari d’oposicions es negociï a Mesa, que l’oferta de places es publiqui al més aviat possible i que no quedin places sense adjudicar, entre altres.

BASES GENERALS D’INTERINS

 • Davant el fet que les bases generals d’interins  s’han de revisar de cara al curs 2018-19 pel que fa a aspectes tan importants com el barem de mèrits que determina l’ordre dels aspirants a les llistes, demanàrem quan preveu la Conselleria començar a fer aquesta revisió a la qual cosa els representants de la DG de Personal Docent només contestaren que es començaran a convocar les meses al més aviat possible.

PACTE D’ESTABILITAT D’INTERINS

 • Davant la pregunta de si la Conselleria preveu realitzar un nou pacte d’interins a partir del curs 2018-19, la directora general de Personal Docent indicà que encara no se sap i que no es prendran decisions en aquest sentit fins que no es tengui clar les places a convocar en futures oposicions.

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

 • Pel que fa a les propostes d’actuació o canvi de normativa derivades del document sobre el model lingüístic escolar presentat a finals del curs passat per la comissió d’experts a la Conselleria, la resposta dels representants de la DG de Personal Docent fou que aquest tema correspon a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat, la qual té previst convocar la Mesa.

EOEP

 • Recordàrem a la Conselleria que continua sense resposta la petició de dur a la Mesa les condicions laborals dels EOEP la regulació dels quals està patint modificacions sense que encara hagi passat per Mesa l’esborrany sobre un nou model d’orientació educativa que se’ns feu arribar el desembre del 2016
 • Segons la DG de personal docent, la convocatòria d’aquesta Mesa depèn de la D.G. d’Innovació i Comunitat Educativa a la qual derivaren la petició després de rebre-la. 
 • Recordam que la Junta de Personal Docent va demanar la mesa sectorial arran de la petició d’UOB.