Mes: abril de 2020

UOB exigeix a Educació que enviï instruccions als centres per aturar la sobrecàrrega burocràtica

A la mesa sectorial d’avui dematí, hem exigit a la Conselleria que enviï instruccions a les direccions dels centres perquè aturin immediatament la sobrecàrrega burocràtica a què estam sotmesos durant el confinament, amb la complicitat d’Inspecció educativa. Els representants de l’Administració s’han limitat a prendre’n nota.

Recordam que el passat 23 d’abril ja vam publicar un comunicat de premsa on acusàvem Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil. Recordam també que UOB fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia
inútil i aberrant i a dedicar el temps que correspongui a la tasca docent, ja prou complicada i estressant per sí mateixa amb les condicions actuals.

Tràmits d’interins i comissions de serveis

Segons ha dit avui dematí en mesa sectorial la Direcció general de Personal Docent, el tràmit d’interins es reprendrà quan s’aixequi l’estat d’alarma. Estan estudiant un calendari que es tractarà en mesa sectorial i es preveu que els requisits a presentar continuïn essent els assolits fins a 31 de març.

Pel que fa a les comissions de serveis, el tràmit també s’iniciarà quan sigui possible. Personal Docent considera que les adjudicacions es podran fer a les dates previstes.

Continuarem informant.

Més improvisació, imposició i dubtes, ara amb el retorn a les aules

Circular 180/2020

Una vegada més, quan no és la Conselleria és Madrid qui imposa les decisions de forma unilateral, amb els consegüents dubtes, malestar i
nerviosisme per part dels docents, que som els qui haurem de treure les
castanyes del foc.

Arran de les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, segons les quals dins la fase 2, prevista com a molt prest per al 25 de maig:

 “obriran els cursos d’infantil de fins a sis anys per a les famílies que
acreditin que els pares han de fer tots dos treball presencial sense
possibilitat de flexibilització, i sempre limitant l’aforament a l’aula.
D’altra banda, i amb caràcter voluntari, els cursos de 4rt d’ESO, 2n de
Batxillerat i 2n d’FP de grau mitjà i superior començaran amb una
divisió dels grups de més de quinze estudiants al 50% per a assistència
alterna o en semigrups paral·lels. També es permetrà l’obertura dels
centres d’Educació Especial i l’assistència dels alumnes serà
voluntària.

a la mesa d’avui dematí hem demanat qui atendrà els alumnes que vagin als centres, tenint en compte que els docents estam permanentment connectats a distància amb la resta d’alumnes. Igualment s’haurà de veure com es faria a la pràctica la divisió de grups. Personal docent ha contestat que ho estan estudiant i es tractarà en mesa sectorial.

També hem demanat més detalls sobre com es durà a terme l’anunci del conseller Martí March ahir al Parlament, qui entre altres coses va dir:

a l’estiu es preveuen cursos de reforç educatiu el mes de juliol durant 4
setmanes sempre que les condicions sanitàries ho facin possible i de la
mateixa manera s’han mantingut contactes amb ajuntaments i consells per
tal de preveure un paquet d’activitats lúdiques i de temps lliure.
“Però tot això està encara en procés de treball i pendent de que la
situació sanitària ho permeti”
.”

La videoconferència ha fallat en alguns moments per problemes tècnics i s’ha acordat traslladar les preguntes per correu electrònic a Personal docent. Vos mantindrem informats.

Comissions de serveis a educació especial i ATD

Avui dematí ha tingut lloc per videoconferència la mesa sectorial extraordinària sobre comissions de serveis a educació especial i a assessor tècnic docent (ATD).

La mesa ha començat amb una prèvia on hem protestat per la política de fets consumats de la Conselleria i la manca de negociació real a les meses sectorials. El darrer exemple, la decisió unilateral de repartir els chromebooks als centres, incomplint el compromís verbal de la Direcció General d’Innovació de convocar una mesa a l’efecte.

Les comissions de serveis a educació especial s’adjudicaran per nomenament directe d’un any per impossibilitat de dur a terme el procediment de selecció, un cop s’ha anunciat que l’aixecament de l’estat d’alarma serà posterior al 18 de maig. S’aplicarà directament la base 12a de l’esborrany de la resolució:

 1. Aquesta resolució quedarà sense efectes en cas que l’aixecament de l’estat d’alarma sigui posterior a dia 18 de maig de 2020.
 2. En aquest cas, la persona titular de la Direcció general de Primera Infància, Innovació Comunitat Educativa, ha de nomenar un docent per un període d’un any, en règim de comissió de serveis, per a la aqual cosa ha de seleccionar, en primer lloc, un funcionari de carrera que compleixi els criteris de la convocatòria o, si no fos possible, ha de seguir el procés del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que estableix la Direcció General de Personal Docent, per aquelles places vacants dels serveis educatius especialitzats.

Segons el Servei d’Atenció a la Diversitat, no es preveuen conflictes pel nomenament directe perquè no hi ha aspirants que competeixin per una mateixa plaça. Atès que se suprimeix la comissió de selecció, amb la corresponent presència sindical, hem reclamat que se’ns informi dels nomenaments i de les incidències que puguin sorgir.

No hi haurà convocatòria de comissions de serveis d’assessor tècnic docent. Els nomenaments actuals es prorrogaran un any.

Pel que fa a la resolució general de les comissions de serveis, UOB ha presentat una queixa formal per la negativa de la Conselleria a concedir comissions de serveis per reagrupament familiar entre illes, tal com vam proposar a la mesa sectorial de 27 de febrer, mentre que aquesta causa de sol·licitud que sí que s’admet quan l’interessat té la plaça a una altra comunitat autònoma.

Madrid traspassa ‘ordeno y mando’ pensions i prestacions a la seguretat social

Circular 179/2020

Com ja haureu vist en alguns mitjans de comunicació, el govern espanyol ha publicat un ‘real decreto‘ de mesures urgents pel coronavirus, segons el qual la Seguretat Social gestionarà i pagarà les pensions i prestacions sanitàries dels funcionaris, en lloc de fer-ho la Hisenda pública des del pressupost general de l’Estat.

Cal tenir present que les classes passives són un règim a extingir i que tots els companys que s’han incorporat a la docència des de l’1 de gener de 2011 ja ho fan obligatòriament a través del Règim General de la Seguretat Social.

No han canviat els requisits per a accedir a les pensions, si bé això no vol dir que no ho facin en un futur. UOB reclama la màxima descentralització administrativa possible a fi d’evitar imposicions com aquesta, decidida ‘ordeno y mando’ pel Govern espanyol sense ni tan sols haver consultat els sindicats, i amb el perill que empitjorin les condicions de la jubilació.

Calendari escolar 2020-2021

Trobareu AQUÍ la Resolució d’avui del Conseller d’Educació per la qual s’estableix el calendari escolar per al curs vinent. El format és d’esborrany, ja que resta pendent  de publicació al BOIB.

En l’enllaç d’AQUÍ teniu el calendari en PDF.

El passat dimecres, 22 d’abril es reuní el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar, que informà positivament sobre la proposta de la resolució. AQUÍ us enllaçam el resum de la reunió amb el posicionament d’UOB.

Novetat 30/4/20: publicació al BOIB. La trobareu AQUÍ

UOB acusa Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa la Conselleria
d’Educació, i més concretament Inspecció educativa i alguns equips
directius, de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil en ple
confinament.

En uns moments que no donam a l’abast per respondre un
allau de correus amb dubtes d’alumnes i de pares, que estam ocupats
planificant les avaluacions, i que se’ns hauria de deixar fer feina amb
tranquil·litat amb els alumnes, ens trobam que inspectors i directors
volen que dediquem el temps a omplir graelles de seguiment de tasques
dels alumnes, d’organització de la programació, d’informació d’alumnes
desconnectats, de canvis de criteris de qualificació i avaluació, i fins
i tot de la feina que feim cada dia. Tot plegat és una mostra de
desconfiança cap a la nostra feina, un atac a la nostra dignitat
professional i una prova que els inspectors i alguns directors no saben o
no volen saber el que suposa fer feina des de casa durant aquests dies.
Feina, per altra banda, que duim a terme amb ordinadors i telèfons
propis i connexions a internet que en alguns casos hem hagut d’ampliar,
sense rebre cap compensació econòmica.

UOB exigeix a Educació que retiri immediatament aquesta nova pressió als docents i que se’ns deixi fer la feina que coneixem com a professionals. Al mateix temps, fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia inútil i aberrant i a dedicar el temps als alumnes, que és el que vertaderament importa.

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: de cada vegada comencen abans les classes

Ahir dimecres, 22 d’abril va tenir  lloc de manera virtual la reunió del Ple, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Es decidí informar favorablement a la proposta de calendari escolar continguda en l’esborrany presentat, però amb alguns canvis.

Novetats

 • Les classes de FP seran entre el 29 de setembre i el 28 de juny. D’aquesta manera s’endarrerirà el període lectiu en 4 dies i just en quedaran dos per tancar el curs. El motius és intentar que el curs comenci amb totes les pràctiques fetes.
 • El procés d’admissió a FP és probable que es faci durant l’agost i setembre.
 • Hi pot haver canvis en l’inici de curs dels ensenyaments de règim
  especials en què s’hagin de fer proves d’accés presencials, ja que no hi
  ha certesa respecte de les dates i condicions en què es pugui dur a
  terme.

Posició d’UOB Ensenyament

Defensàrem endarrerir l’inici de curs als centres de secundària amb aquests arguments:

 • No hi ha prou temps per completar el procés de matriculació de tots els alumnes
 • Enguany caldrà encabir l’avaluació extraordinària de batxillerat al setembre
 • Els agrupaments i la posada en comú de la informació dels alumnes s’hauran de fer a corre-cuita.
 • A les assignatures amb modalitats troncals a 4t pot passar que el primer dia de classe no estigui clar quins alumnes les fan.
 • No basten els dies per fer una bona acollida als professors nous,  especialment si han hagut d’anar a la convocatòria extraordinària del curs 2019-20 a un altre centre

Votàrem  abstenció a la proposta de començar dia 11 de setembre en
comptes de dia 10 per considerar que es tractava d’un ajornament
insuficient i, a més a més, suposava escurçar un dia les vacances de
Nadal.

La publicació del calendari es preveu a finals d’aquest mes d’abril.

UOB reclama que els ordinadors per als alumnes es lliurin a domicili

UH, 3.4.2020

Circular 178/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Conselleria d’Educació que reparteixi els ordinadors a domicili als alumnes que no en tenen, i que no es lliurin en mà als centres com es va fer amb les targetes menjador, amb el consegüent risc de contagi.

Segons va informar la directora general de Primera infància a la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals, que es va reunir divendres passat per videoconferència, en el cas de Menorca una empresa repartirà a domicili els ultraportàtils que ha adquirit Educació i explicarà a les famílies com funcionen. UOB reclama que aquest model de distribució s’estengui a la resta d’illes, com a mesura sanitària i per facilitar l’ús dels equips als alumnes.

Pel que fa als ordinadors dels centres que s’hagin de cedir a les famílies, proposam que siguin recollits i lliurats a domicili de la mateixa manera.

UOB també recorda que el treball telemàtic amb els alumnes no seria possible sense els ordinadors, telèfons i connexions d’internet particulars dels docents, sense que rebem cap mena de compensació o reconeixement per part de la Conselleria. 

Palma, 21 d’abril de 2020

Comunicat de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa sobre instruccions per al 3r trimestre

Davant la publicació ahir dijous 16 d’abril de la Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19,
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes
a les diferents etapes d’ensenyament no
universitari de les Illes Balears, i la seua posterior presentació en roda de premsa,
comunicam el següent:

 • Al llarg d’aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el
  procés de
  redacció d’aquestes instruccions ha estat realitzat d’una forma que no
  ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l’administració i els
  docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d’Educació ha optat per enviar
  l’esborrany d’aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol
  individual.
  En cap moment la Conselleria d’Educació ha cercat la participació
  de la Comunitat Educativa
  d’una forma representativa i tenint en compte les
  principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de
  centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de
  secundària, associacions de docents… Tampoc ho ha fet amb els sindicats
  d’educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes
  persones.

 • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era
  totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa,
  no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions
  de manera individual.

 • A més, i com ve sent habitual, han deixat de banda als docents en general. No
  oblidem que els mestres i professors som els que hem estat en contacte amb
  alumnes i famílies, els que estam preparant i corregint les activitats en aquest
  període tan complicat, els que coneixem de primera mà les diferents situacions que
  podem trobar-hi i els que ens encarregarem d’aplicar aquestes instruccions a partir
  de dilluns.

 • De la mateixa manera, han obviat la participació de l’APDE, fet de per si greu i
  que s’accentua per la promesa realitzada el febrer de 2018 pel Conseller March,

quan ens va assegurar que seríem consultats davant qualsevol aspecte que

tingués a veure amb la nostra professió.

Denunciam que el Conseller March va faltar a la veritat ahir dijous 16 d’abril, ja

que a la seua compareixença de premsa (exactament al minut 11:09 d’aquest
enllaç
https://www.youtube.com/watch?v=5qEENJ2M4x8) va afirmar que “les
instruccions (referint-se a la resolució que presentava) que hem pact…, hem
intentat consensuar amb la comunitat educativa en funció d’així com és possible en
aquests moments, però no són instruccions pròpies de Conselleria, hem intentat
treballar amb directors, amb famílies, etc. […] És una cosa de tots i demanam
l’acord, el consens, la col·laboració de tothom per fer possible que aquesta qüestió
no vagi en contra dels estudiants…”
. Ens sembla intolerable que el Conseller realitzi
aquesta afirmació, que està totalment allunyada de la realitat dels esdeveniments i
que és un engany tant per la ciutadania com per la premsa de les Illes Balears.

En resum, reiterem la denúncia d’aquest modus operandi de la Conselleria d’Educació
i les declaracions del Conseller basant-nos en:

 • eleccions personals sense criteris establerts,

 • demanar confidencialitat per un document que hauria de ser redactat

  amb el màxim de participació possible,

 • no demanar opinió ni contribució a les associacions educatives ni als

  sindicats,

 • no acomplir, una vegada més, la promesa del mateix conseller a l’APDE

  de demanar-nos opinió en tots els temes que com a professionals de

  l’educació ens correspongui opinar,

 • i la falta de transparència en tot el procés.

  Censuram aquestes formes de procedir de la Conselleria, una Conselleria que fa
  bandera d’un diàleg que
  no demostra amb la comunitat educativa, com a tal, i que
  ha perdut una excel·lent oportunitat, en aquests temps tan difícils, de realitzar
  un procés participatiu, democràtic, obert i transparent, permetent la participació
  dels docents,
  que estan directament implicats i en primera línia donant resposta a la
  situació actual, per tal de facilitar una participació i presa de decisions per poder
  ajudar de la millor manera possible els nostres estudiants.

  Quant al document en si, volem expressar, que recull una part de les
  consideracions que la pròpia APDE ha elaborat amb la participació dels seus

associats. Considerem positiva la flexibilització promoguda en els diferents aspectes
en aquest període lectiu no presencial per tal d’afavorir a l’alumnat. Tot i això trobem
a faltar alguna referència a diferents aspectes que no s’han pres en consideració i
que, al nostre parer, són necessaris remarcar. Ho fem per aquesta via, ja que com
hem dit no se’ns ha donat l’oportunitat de col·laborar en la seva redacció:

 1. Elcursescolar2019-20noseràuncursperdut.S’hanpogutcompletar
  gairebé dos trimestres i se segueix realitzant el procés des de casa.
  Volem destacar els altres aprenentatges que faran els nostres alumnes
  aquest curs: empatia, paciència, organització del dia a dia, autonomia a
  casa, responsabilitat amb la realització d’algunes tasques, regulació
  emocional, autoavaluació…

 2. Que la NORMATIVA EN VIGOR, des de fa temps, és clara respecte
  de l’excepcionalitat de la repetició de curs
  . A més, ni personalment,
  ni social, ni pedagògica és una mesura que pugui afavorir a l’estudiant o
  al seu aprenentatge. Esperem que no sigui una declaració que es
  converteixi en flor d’un dia i que ens serveixi per replantejar-nos aquest
  aspecte.

 3. Que les mesures que s’han explicitat en aquest document que han
  d’acompanyar la repetició de curs (
  pla específic de reforç per
  l’alumnat que repeteix) ja estaven presents a les diferents
  normatives
  i ja es realitzaven als centres. Caldria especificar el
  seguiment del seu compliment.

 4. Que l’estructura en espiral del currículum a l’estat espanyol (es
  repeteixen continguts els diferents cursos, ampliant-los
  progressivament) assegura que no es quedin aspectes claus sense
  tractar.

 5. Que s’ha de fer especial èmfasi a les competències que es volen
  desenvolupar en l’alumnat, i quines s’han de reforçar en aquest 3er
  trimestre i l’inici del següent, fet que és d’especial rellevància, ja que així
  aconseguirem aprenentatges més integrals.

 6. S’hauria de valorar a les memòries de final de curs, no només aquells
  continguts que no s’han pogut tractar, sinó que s’haurien de
  destacar
  tots aquells continguts que de manera implícita i a causa del

confinament, sí que es treballen i que, sens dubte, contribueixen al
desenvolupament de les competències clau. Tots aquests aspectes es
poden tenir molt en compte i s’haurien de valorar amb més importància
per seguir el procés d’ensenyament-aprenentatge al setembre.

7. Pel que fa al punt del document on diu que s’haurà de dedicar el primer
trimestre a veure quins continguts essencials no s’han tractat en aquest
curs, recordar que això ja és així, ja que els centres dediquen les
primeres setmanes del curs a saber els
coneixements previs dels
infants
i joves, que serveixen com a punt de partida dels nous
aprenentatges. Per això, volem remarcar que l’avaluació inicial del curs
2020-21, juntament amb la informació de les memòries del curs 2019-
2020 haurà de servir per detectar els objectius, competències i/o
continguts no consolidats al curs anterior i que, amb la informació
obtinguda, els equips docents hauran d’elaborar unes programacions
d’aula que permetin reforçar i consolidar els aspectes essencials del
currículum del curs anterior així com assolir els aspectes essencials del
següent curs. Serà una bona oportunitat per a destriar els aspectes
realment essencials del currículum.

8. Nos’haespecificatprouperpartdelaConselleriad’Educacióelprocés
d’avaluació i qualificació de la 3a avaluació: les instruccions no detallen
clarament on arriben les atribucions de la Conselleria i on comença
l’autonomia dels centres. Deixa als equips educatius i als departaments
la definició dels aspectes essencials del currículum, i no queda clar que
passa si alguns d’aquests aspectes essencials no s’han treballat en el
1er o 2on trimestre. S’han de treballar en el 3er?

Quedam a la seua disposició per qualsevol aclariment.
Atentament,

Associació professional de Docents d’Eivissa.

APDE

AQUÍ trobareu l’accés al comunicat dins el blog de l’APDE