Categoria: Comunicat

Despesa de recursos descomunal


Des d’UOB Ensenyament volem posar de manifest, el nostre malestar amb la Conselleria d’Educació i Universitats. 

Ahir, dijous 11 d’abril, es va publicar una notícia vers les SpainSkills. El Ministeri d’Educació i Formació Professional organitza i promou competicions de destreses per divulgar la Formació Professional i estimular als estudiants, al professorat i a les empreses. L’objectiu és difondre informació i compartir coneixement sobre l’evolució de les destreses professionals, així com fomentar la qualitat, la innovació i l’intercanvi cultural entre competidors i experts de tot el món.

Des d’UOB Ensenyament ens sembla una bona eina per promoure la Formació Professional. Emperò, quina va ser la nostra sorpresa? Doncs que hi havien assistit més de 60 orientadors de les Illes Balears. Més de 60 orientadors que han deixat el seu lloc de feina, han deixat la seva atenció a l’alumnat dels centres educatius per assistir a una trobada on, de les Illes Balears, hi participaven només 18 alumnes. És necessària aquesta proporció? Més de tres orientadors per cada alumne participant? De veritat, amb totes les mancances que trobem dins el nostre sistema educatiu s’ha de fer aquesta despesa gegantesca?

Donat el context en què es troba el sistema educatiu de les Illes Balears actualment, UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitat a racionalitzar els recursos i a evitar despeses innecessàries.

Palma, 12 d’abril de 2024

Les exempcions de català: una altra discriminació

Avui de matí s’ha reunit, en sessió ordinària, la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana per tractar el tema de les exempcions. La supressió de les exempcions de català és una de les demandes històriques de UOB Ensenyament, i així ho ha fet saber a l’Administració durant els darrers anys. A la reunió del passat 23 de desembre, l’Administració va plantejar la idea de “revisar i canviar l’ordre que regula les condicions per a l’exempció de la llengua catalana a l’educació infantil i primària”. UOB Ensenyament ja va manifestar la seva proposta de supressió. Avui, durant la sessió, hem insistit en aquest punt i, davant la negativa de l’Administració a fer un canvi normatiu —adduint dificultats tècniques— UOB Ensenyament ha instat l’Administració a què si no era capaç d’eliminar les exempcions de català a infantil i primària de iure, almanco ho fes de facto. Davant aquesta petició, l’Administració s’ha mostrat d’acord a reduir les exempcions de català a infantil i primària a la mínima expressió.

Nova manifestació del desgavell de la Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears

COMUNICAT DE PREMSA

La gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats, sota la direcció del senyor Vera, ha mostrat una alarmant manca de compromís amb la imperiosa necessitat de promoure una escola pública, laica, de qualitat i en català a les Illes Balears. Després d’encendre les flames del conflicte lingüístic i fomentar una “escolarització lliure”, ara sembla afegir més combustible a la segregació amb la incomprensible elevació de la gestió de l’escola concertada al rang de direcció general. Aquesta decisió, presa sense tenir en compte altres prioritats essencials del sistema educatiu de les Illes Balears, és una clara mostra d’una falta de visió integral i un desencert en la planificació estratègica.

La reestructuració precipitada de la Conselleria d’Educació i Universitats, amb l’afegiment d’una nova Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu i la creació de nous càrrecs, així com l’increment associat de despesa, va en contra dels principis defensats per UOB Ensenyament. La millora de la qualitat de l’educació no es pot assolir mitjançant reestructuracions internes sense fonament que només provoquen desgavell, sinó mitjançant inversions concretes en infraestructures, en la dotació de plantilla, en la millora de les condicions laborals dels docents. Aquests, entre d’altres, són els veritables pilars que sustenten una educació de qualitat.

UOB Ensenyament reafirma el seu compromís i lluita incansable per un model d’escola universal, rebutjant les diferències actuals entre la pública i la concertada. Com a comunitat docent, no permetrem que els nostres dirigents contribueixin a l’ampliació d’aquesta bretxa ja existent. És imperatiu que les decisions es prenguin amb una visió més ampla, que es prioritzin les necessitats reals del sistema educatiu i no es perpetuïn les divisions que comprometen el futur de l’educació a les Illes Balears.

Palma, 10 de gener de 2024

Preocupació i desacord amb la recent postal de Nadal de la Conselleria d’Educació

Des d’UOB Ensenyament, compromesos amb l’escola laica i la diversitat cultural, volem expressar la profunda preocupació i desacord amb la recent postal de Nadal enviada als docents per part de l’actual Conselleria d’Educació i Universitats, liderada pel Partit Popular.

La imatge central de la postal, que representa la nativitat, posa de manifest una de les preocupacions primordials d’aquesta força sindical: la imperiosa necessitat de mantenir la neutralitat religiosa dins les institucions educatives. En una societat diversa i plural és essencial que les autoritats governamentals respectin i representin la diversitat de creences i valors presents en la comunitat educativa.

La inclusió de símbols religiosos en un missatge oficial pot ser interpretada com un recolzament institucional a una única doctrina religiosa, excloent aquells que practiquen altres creences o que no professen cap fe en particular.

UOB Ensenyament defensa un entorn educatiu inclusiu i respectuós que fomenti la tolerància i s’eviti qualsevol forma de discriminació per motius religiosos. Demanam a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears que elimini les imatges religioses en futures comunicacions oficials, de manera que tot membre de la comunitat educativa se senti respectat i representat.

UOB Ensenyament condemna els fets succeïts a la Seu de l’STEI

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport al Sindicat STEI pels fets produïts aquesta nit a la seva Seu. L’acte vandàlic ha de ser condemnat immediatament.

Com ja hem dit altres vegades des d’UOB Ensenyament no tolerarem cap atac ultraespanyolista, conseqüència de l’odi contra la llengua catalana que han sembrat els partits d’extrema dreta amb el seu discurs contra la nostra llengua i cultura pròpies.

Exigim que les forces de seguretat investiguin els fets i que els culpables de les destrosses no quedin impunes.

UOB Ensenyament crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquests tipus d’actuacions denunciant qualsevol atac.

Palma, 7 de novembre de 2023

No comercialitzeu amb la nostra llengua! Amb el català, ni una passa enrere.

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament torna a refermar el seu compromís amb la defensa d’una escola pública, de qualitat i en català.

Les explicacions donades avui a la Mesa Sectorial d’Educació sobre l’acord de mercadeig que s’ha fet amb l’extrema dreta no ens convencen. Encara més, trenquen el consens entorn del model lingüístic educatiu de les darreres dècades i inicien el camí cap a la segregació i/o la creació de guetos lingüístics, per molt que els nostres governants s’obstinen a negar-ho.

Avui hem dit prou! Tant la Llei d’Educació de les Illes Balears (LEIB) com la Llei de Normalització Lingüística vetllen perquè el català sigui l’eix vertebrador del sistema educatiu. No podem consentir que aquest esperit de protecció i promoció de la nostra llengua vagi condicionat a un intercanvi mercantil, llengua per pressupostos, quan som en un context de clar retrocés quant a l’ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants.

Avui hem dit prou! I exigim a l’Administració que, tal com s’havia compromès a l’Acord Marc, treballe un pla de xoc per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius i no al contrari.

Avui hem dit prou! I continuarem lluitant per mantenir la nostra llengua als centres educatius, sense xantatges ni privilegis.

Palma, 6 de novembre de 2023

UOB defensa que és “de pura lògica” educar en un pensament lliure

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament exigeix explicacions a la Sra. Prohens sobre la darrera amenaça que ha impactat, de nou, l’escola pública en aquest començament de legislatura a les Illes Balears i que no és altra que voler instal·lar el pin parental als centres docents. Malgrat les recents afirmacions del conseller d’Educació, Antoni Vera, en defensa del pin parental (hi va fer referència com una qüestió de “pura lògica”), UOB s’oposa a l’establiment de qualsevol classe de censura per part de les famílies sobre els continguts educatius.

Fa mesos que vam saber que l’acord PP-Vox a les Balears implicaria fer una sèrie de concessions a l’extrema dreta que consideram del tot inacceptables, perquè atempten contra la diversitat i el respecte, base del sistema educatiu, i contra el dret de l’alumnat a rebre una educació lliure del discurs d’odi de Vox. El pin parental és precisament això, un instrument de control en les seves mans: veta continguts com la igualtat, l’educació sexual o la violència masclista aprovats en Consell Escolar, avaluables i que formen part del currículum. 

On queden els principis pedagògics que fan esment al currículum de l’Educació Secundària Obligatòria del Decret 32/2022 d’1 d’agost? Cal recordar que aquests principis fan referència al foment de l’esperit crític i científic, l’educació emocional i en valors i la igualtat de gènere, entre d’altres. És aquesta l’educació què volem?

UOB Ensenyament vol saber si la presidenta no creu en una educació vàlida per a tothom, que no coarti l’accés dels infants i adolescents a la informació. Així mateix, ens sorprèn que el PP demani el contrari del que va incorporar a la LOMCE, la seva darrera llei educativa. Els polítics haurien de ser coherents amb les seves aportacions i no canviar segons bufin o no vents feixistes en qüestions tan delicades.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i, entre els seus 17 objectius, fa referència a una educació de qualitat i a la igualtat de gènere. Ignorarà també el PP les instruccions que l’ONU proposa?

Ens interessa, així mateix, que la comunitat educativa sigui conscient que la presidenta posa en dubte la professionalitat del col·lectiu docent i que vol crear una societat de pensament únic i discriminatori a través de l’adoctrinament i la censura.

El conseller defensa el pin parental basant-se en l’article 27 de la Constitució espanyola. Si vol qüestionar el que estableix la Constitució ho està aconseguint: li recordam que l’estat espanyol és laic i no combrega amb els valors de l’ortodòxia catòlica que tant agraden als ultradretans. Cal afegir que una norma legal o reglamentària d’aquesta dispensa familiar feta per una comunitat autònoma podria ser contrària a la Constitució, perquè l’assistència a les activitats complementàries gratuïtes és un deure bàsic de l’alumnat i ens trobaríem amb una objecció de consciència encoberta.

Per tot això, UOB vetllarà pels docents i alumnes denunciant qualsevol imposició de creences que vagi en detriment d’un lliure desenvolupament de la seva personalitat a través d’un procés d’ensenyament-aprenentatge curricular i extracurricular. 

Palma, 27 d’octubre de 2023

Parla en espanyol! On queda la nostra llengua?

COMUNICAT DE PREMSA

Davant la imposició que ha sofert una professora d’un centre de Mallorca que s’ha vist obligada a fer una reunió de famílies en castellà, UOB defensa el dret de realitzar en català, com a llengua vehicular del centre, qualsevol tipus de reunió o comunicat.

Les darreres setmanes assistim a un retrocés en els drets dels parlants de la llengua d’aquí i, per tant, un menyspreu a la nostra cultura i identitat com a poble. Tenim clar que si la Sra. Prohens és incapaç de defensar la nostra llengua davant els atacs que es fan des de l’extrema dreta, ben poc li preocupen les nostres arrels.

Exigim a l’Administració mesures concretes en la defensa del català i que vetlli pel compliment de la llei vigent (article 22,1 de la Llei de Normalització Lingüística: El Govern de la Comunitat Autònoma […] ha d’establir els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l’ús normal d’aquest idioma [el català] com a vehicle usual en l’àmbit de l’ensenyament en tots els centres docents).

A més, des de UOB exigim que l’Administració no es posi de costat davant aquestes agressions supremacistes i prengui les mesures adients perquè no es tornin a repetir. Així mateix, pregam a qualsevol docent que sigui víctima d’una agressió que denunciï els fets.

Palma, 19 d’octubre de 2023

Amb el català, ni una passa enrere!

COMUNICAT DE PREMSA

Des d’UOB Ensenyament rebutjam la demanda que fa el partit d’extrema dreta Vox on exigeix l’eliminació del requisit del català per a tots els docents. En un context de clar retrocés quant a l’ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants, l’única opció per garantir-ne la supervivència passa per un model d’ensenyament-aprenentatge plenament en català. Aquest model ha de dur implícit el requisit del català i del FOLC de tots els docents que treballen a les Illes.


Recordem a la senyora Prohens que la primera obligació d’un governant és complir i fer complir les lleis, entre elles l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització Lingüística.


Davant això, des d’UOB Ensenyament posarem peu fiter en tot allò relacionat amb la presència de la llengua catalana dins els centres educatius i continuarem fidels als nostres principis de defensa d’un sistema educatiu públic, de qualitat i plenament en català.

Amb el català, ni una passa enrere!

Palma, 16 d’octubre de 2023

Cap agressió sense resposta! UOB Ensenyament condemna els fets succeïts a l’IES La Ribera (Platja de Palma)

Comunicat de premsa

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport als companys i companyes de l’IES La Ribera davant les agressions patides ahir al centre.

Des d’UOB no toleram cap atac contra els docents, sigui quin sigui el seu origen i denunciem la vulnerabilitat dels treballadors davant el comportament totalment inacceptable d’algunes famílies.

Així mateix, UOB entén que aquestes situacions deriven d’una difamació de la tasca docent que té el seu origen en el menyspreu patit pels docents per una part de la societat i una falta de contundència de l’Administració a l’hora de defensar-los.

UOB exigeix a l’Administració mesures concretes de prevenció i millora de la situació dels docents davant aquestes agressions, així com sancions exemplars per aquells que les infligeixin.

Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquest tipus d’actuacions denunciant qualsevol atac.

Palma, 6 d’octubre de 2023