Mes: abril de 2018

Esborrany del nou Decret ESPA

Divendres passat, dia 20 d’abril, es va celebrar una reunió amb el conseller d’educació (Martí March), la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat (Maria F. Alorda), el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (Lluc Mas) i els directors dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears. 

En aquesta trobada es varen tractar els següents temes: 

– El projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 

– El projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. 

– L’esborrany del Pla estratègic per a l’educació permanent de persones adultes (2018-2022). 

– Les actuacions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en relació amb els CEPA. 

– El programa EOIES. 

– La primera convocatòria de premis per als alumnes d’educació secundària per a persones adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 

– La creació de l’Institut d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB). 

Ens hem assabentat de la notícia a través de la nota de premsa que despús-ahir va penjar la Conselleria. Així i tot hem pogut accedir a l’esborrany del nou Decret ESPA amb annexes inclosos; us l’adjuntam per si ens voleu fer arribar les vostres aportacions a través del nostre correu

https://drive.google.com/open?id=1-F1Uv7WMYD9Cw6Lb18oOtpWv2AWDnYpQ

UOB denuncia una nova caça de bruixes contra els docents

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, rebutja les amenaces proferides pel partit neofeixista “Actua Baleares”, que segons ha dit estudia denunciar un docent mallorquí pel simple fet de publicar dibuixos a facebook i fer activitats amb els alumnes en col·laboració amb l’Obra Cultural Balear.

Per insostenibles i impresentables que siguin les acusacions, cal no oblidar que el capitost d’aquest grupuscle d’extrema dreta és Jorge Campos Asensi, autor de la denúncia contra el cantant Josep Miquel Arenas, Valtònyc, que ha acabat amb una condemna de tres anys de presó.

Aquestes amenaces se sumen a la campanya de desprestigi, calúmnies i difamacions del partit ‘Ciudadanos’ contra la comunitat educativa, que ja fou rebutjada pel Consell Escolar de les Illes Balears el passat mes de novembre, i a la persecució dels professors de l’IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, que acaben de ser acusats per la fiscalia d’un suposat ‘delicte d’odi’.

Des d’UOB Ensenyament manifestam la nostra repulsa per l’actuació de la judicatura espanyola en contra de la llibertat d’expressió, un dret que al·lega i protegeix quan es tracta de manifestacions d’odi i menyspreu contra els catalanoparlants, i que vulnera i reprimeix quan es qüestiona l’actuació del govern espanyol.

La caça de bruixes de què som objecte els docents és digna de la inquisició espanyola, les purgues dictatorials i les depuracions de mestres dels temps d’Alfonso XIII i el franquisme. Exigim que se’ns deixi exercir la nostra professió dignament i que no s’admeti a tràmit cap denúncia pel fet de defensar els valors democràtics i la llengua i cultura pròpia de les Balears.

Palma, 24 d’abril de 2018

dBalears.cat:

 

Última Hora:

Diario de Mallorca:

Causes d’exclusió per formar part dels tribunals d’oposicions

Vos ho recordam (PDF AQUÍ):

Casos de “situació d’abstenció” (article 23 de la Llei 40/2015):

 1. Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 2. Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el
  parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d’afinitat dins del 2n
  amb qualsevol dels interessats.
 3. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior.
 4. Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li
  prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i
  en qualsevol circumstància o lloc.

Més de 1.000 docents en llista d’espera de formació a distància gratuïta

A les 11 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per el tercer trimestre del curs escolar 2017-2018, només s’han admès 450 de les 1.003 sol·licituds d’inscripció que ha rebut l’Administració. 1.003 docents han quedat en llista d’espera.

Passem a desglossar les xifres per activitat:

La majoria d’aquestes activitats queden fora places durant les primeres hores en que roman obert el període d’inscripció, fet que dificulta a molts docents poder accedir a la formació gratuïta en línia. Recordem que l’Administració té l’obligació d’oferir i facilitar l’accés a formació gratuïta i ara per ara són molt pocs els que aconsegueixen accedir-hi. Una altra problemàtica és la quasi nul·la oferta de formació en línia que es té per àrees de coneixement que no siguin Informàtica o Anglès, per exemple Història, Física, etc. S’hauria de poder accedir a formació en línia de totes les àrees de coneixement i no tan sols en TIC i Anglès, que per descomptat també hi han de ser presents. 

Tornam a reclamar a la Conselleria que ampliï l’oferta per tal de no deixar tants de docents sense possibilitat de fer aquest tipus de formació.

NO als criteris de quota! Ampliam informació

Circular 88/2018

Com ja hem informat, UOB no va aprovar els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial
de divendres passat perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per
exemple:

 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1
  per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim
  una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d’hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.

Per altra banda, recordam que les denúncies d’UOB han donat resultat:

 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S’enviaran instruccions als centres.

El director general de Planificació va dir a l’inici de la mesa que “encara arriben aportacions de les associacions de directors“. A la nostra pregunta de si això volia dir que l’esborrany que sortís de la mesa encara podia ser modificat per aquestes aportacions, va respondre que en tot cas serien “de poca importància”. Haurem de revisar el document final, perquè no pot ser que Planificació, ADESMA, ADIPMA, etc. facin canvis a un document que s’ha negociat amb els representants dels treballadors.

Segons Planificació el proper curs es contractaran 350 docents més, un 60% dels quals de secundària i un 40% de primària aproximadament. Uns 50 serien de FP, al voltant de 100 correspondrien a les reduccions de majors de 55 i el programa de reforç de 4t d’ESO, i la resta a les noves ràtios i desdoblaments.

Passam a explicar diferents aspectes dels criteris.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Des d’UOB vam demanar que els centres de fins a 19 alumnes s’agrupin també per cicles, com els de dues unitats, i no amb una sola unitat per a tota l’etapa.
 • Com ja hem dit, vam denunciar la il·legalitat flagrant que suposa planificar grups des de 2n a 6è de primària amb 28 alumnes, i que anomenin “desdoblaments” el que en realitat són suports parcials a mitja jornada que no arriben a totes les matèries ni a tots els grups afectats.
 • Vam demanar que s’especifiqui que no es permetrà superar els 25 alumnes dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar i continuaran permetent la il·legalitat.
 • Continuen afirmant que l’Acord Marc estableix que “la ràtio d’alumnes/tutor d’infantil sigui igual o menor que 20″, quan el que diu el document és “ràtios alumnes/grup“, cosa que obliga a aplicar la mesura a totes les matèries i no només al tutor. Això, deixant de banda que l’Acord Marc fou rebutjat pels docents en referèndum per insuficient. El proper curs, en teoria, tots els grups d’infantil haurien d’estar a 20 com a màxim.
 • Vam reclamar que s’impedeixi arribar al 40% d’alumnes NESE en un mateix nivell d’un centre durant el procés d’escolarització, i que si fos materialment impossible es restin més dels 4 alumnes de la ràtio establerta indicats als criteris. Segons Planificació en realitat no hi ha cap nivell amb el 40% de NESE.
 • Als centres integrats d’ensenyaments de música, vam reclamar retornar al màxim de 3 alumnes a l’assignatura d’Instrument fixats per al curs actual.
 • Pel que fa als equips de suport, els criteris estableixen que “Un cop confeccionada la quota, durant el curs escolar s’augmentarà el suport a partir de les 12h addicionals” com a resultat del possible augment d’alumnes amb necessitats.
 • Vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les “Altres coordinacions” i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d’Innovació disposaran de “fins a” 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d’unitats.
 • Van informar que adjudicaran 30 administratius que faran feina a 56 CEIP de forma compartida. El mes de juliol reforçaran els IES.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Vam demanar que s’especifiqui que no es permetrà superar els 30 alumnes d’ESO i els 35 de Batxillerat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar.
 • Vam reclamar una vegada més que els cicles formatius de FP de tipus industrial tinguin un màxim de 25 alumnes, tal com indica l’Ordre de 13 de juliol de 2009 (article 16.1) i no de 30. Tornen a al·legar que hi ha una normativa posterior que ho deroga però no diuen quina és.
 • Van admetre que les quotes de secundària es continuaran calculant amb 19 hores en lloc de 18, cosa que suposa un nou incompliment de l’Acord marc. Planificació va dir que no ho poden complir perquè suposaria contractar més de 300 docents.
 • S’afegirà a l’esborrany que els docents amb més de 180 alumnes disposaran d’una hora complementària de reducció. Recordam que aquesta mesura va ser una reclamació d’UOB i que continuam demanant una lectiva i una complementària.
 • Vam demanar que a ESO es desdobli el català tal com es fa amb l’anglès. No ho van acceptar.
 • El curs que ve s’afegeixen 14 hores a 4t d’ESO als centres on s’ha autoritzat el programa de reforç.
 • PALIC: vam tornar a demanar mitja jornada com a mínim. Durant la mesa es va modificar l’esborrany i passen de 3 a 2 els alumnes necessaris per donar un període lectiu a la quota. Això vol dir que si abans feien falta 27 alumnes per adjudicar una mitja jornada, ara en faran falta 18.
 • Com ja hem dit, després de les denúncies d’UOB els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S’enviaran instruccions als centres per esmenar els formularis que ja s’hagin presentat amb l’opció d’una sola hora.
 • Com a primària, vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística
  en lloc de deixar-la dins el sac de les “Altres coordinacions” i a la
  voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d’Innovació disposaran
  de “fins a” 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre
  d’unitats. 
 • Continuam reclamant una CNL amb tres hores per als CEPA i centres de règim especial.
 • Vam tornar a demanar que els caps de departament de 2 membres disposin d’una hora més, apart de la corresponent a la CCP, per fer la reunió del departament. Van dir que ja la tenen complementària.
 • Els períodes assignats als coordinadors de projectes de mobilitat europeus (Erasmus, K1 i K2) deixen de ser obligatòriament un d’ells lectiu i queda a la decisió del centre, a petició de la direcció general de FP.
 • Les ràtios màximes de FBP passen de 20 a 18.

Fins aquí el nostre informe.

L’Institut d’Ensenyament a Distància, en funcionament sense el nostre vot

A la Mesa Sectorial (MSE) de dijous horabaixa, 19/4/18, es revisaren els esborranys següents sobre l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les I.B. (IEDIB):

UOB reiterà l’oposició a aquest projecte de la conselleria perquè s’ha dissenyat sense consultar els docents que fa anys que treballen en l’ensenyament a distància o semi-presencial.

També vam tornar a demanar que abans de publicar la documentació al BOIB, la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi directament amb aquest col·lectiu de professorat.

Tornàrem a insistir, a més, en el fet que la Conselleria encara no ha presentat cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual dels ensenyaments a distància, demanada en resposta de la qual, l’endemà de la mesa, el divendres 20/4/18, ens entregaren en mà un full amb les dades actuals de matrícula.

Tot i això, la Conselleria informà que tant l’Ordre com les convocatòries de comissions de serveis es publicaran al BOIB de demà dimarts 24/4/18. Recordem, a més, que el Decret 10/2018 de creació de l’IEDIB ja s’havia publicat el dissabte 14/4/18, abans que acabassin les meses sobre el tema.

El termini per presentar les sol·licituds de les comissions de serveis de professorat serà de cinc dies hàbils un cop publicada la convocatòria i de deu dies hàbils en el cas de les d’equip directiu.

Els candidats a ocupar places de professorat hauran de matricular-se i superar un curs específic de formació que s’impartirà entre el 10 i el 18 de maig i en el qual s’haurà de presentar una unitat didàctica abans del 30 de maig.

Els docents amb experiència en l’educació a distància, podran convalidar part de les sessions presencials.

Es preveu que l’oferta d’aquesta formació aparegui aquesta setmana al Portal del Personal > Formació dels docents > sol·licitud de cursos > DG d’FP i FP

Totes les places de professorat d’aquesta convocatòria són per a professors especialistes, és a dir, per treballar directament a l’IEDIB.

Els professors col·laboradors i els consultors no s’hi han de presentar, sorgiran dels centres col·laboradors, els quals encara no s’han seleccionat ni se sap amb quins criteris ni quan es triaran, un fet més que demostra la improvisació i les presses amb què torna a actuar la Conselleria.

A les comissions de serveis per a equips directius, aquests tendran un mes per a presentar el projecte.

La conselleria ha afirmat que tota la normativa de l’IEDIB es tornarà a negociar durant el curs que ve i abans de publicar un nou decret que reguli tota l’educació a distància, el qual haurà d’haver-se publicat abans de les eleccions al govern de les IB del maig de 2019.

Al curs 18-19, l’IEDIB oferirà estudis de Batxillerat, preparació de les PBAU i el CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència.

Pel que fa a la resta d’estudis (ESO, ESPA, Règim especial, etc.) previstos al Decret 10/2018, haurem d’esperar a les Meses que es convoquin a partir del setembre per veure com s’organitzen.

Continuarem informant.

UOB no aprova els criteris de quota docent per al curs 18-19

UOB no ha
aprovat els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial d’avui dematí perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:

 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1
  per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim
  una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d’hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.

ATENCIÓ! Les denúncies d’UOB han donat resultat:

 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S’enviaran instruccions als centres.

Properament més informació.

Rajoy i Montoro amenacen de retallar-nos la nòmina

 

A la reunió informativa convocada per a avui dematí, Personal docent ha comunicat que el Ministerio de presidencia y para las administraciones territoriales ha enviat a la Conselleria d’Hisenda dues cartes referents al límit de la massa salarial. La segona, que va arribar abans d’ahir, fa referència als docents i insta Hisenda a informar sobre les quantitats de la nòmina recuperades arran d’acords, pactes i convenis autonòmics que s’hagin produït d’ençà de l’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat del passat 27 de juny, per comprovar que no se sobrepassa un límit que de moment no defineixen.

Les conseqüències podrien ser l’eliminació o modificació de diversos complements (sexennis, tutoria, etc.) i tot sembla indicar que es tracta d’una maniobra del PP per pressionar els partits de l’oposició al congrés de diputats perquè li aprovin els pressuposts de 2018. En qualsevol cas, aquestes retallades deixarien en evidència l’increment retributiu que apareix a l’Acord de 22 de març de 2018, signat amb CCOO, UGT i CSIF.

Els representants d’UOB hem demanat còpia de la carta i Personal docent
ha dit que transmetrà la petició a la Conselleria d’Hisenda.

Un cop acabada la reunió la Junta de Personal ha acordat un escrit conjunt per manifestar el rebuig a les amenaces i advertir de possibles mesures de protesta per part dels treballadors.

Des d’UOB condemnam les coaccions del govern espanyol, reclamam una vegada més competències plenes en educació i sobirania fiscal per protegir els drets dels treballadors, i exigim al Govern de les Illes Balears que planti cara d’una vegada i no es deixi intimidar ni doblegar davant aquest nou abús.

Convocatòria extraordinària de borses d’interins!

 • Convocatòria extraordinària de borses per al curs 2017-18 publicada avui al BOIB
 • Poden
  apuntar-s’hi persones que no són a la borsa d’interins a dia d’avui o
  que n’estan excloses per causes diferents a la manca de formació
  pedagògica (màster) o de català (capacitació)
 • Presentació de sol·licituds del 18 al 23/4/18, ambdós inclosos.
 • Es convoquen les següents especialitats de Secundària, FP, EOI, i Música i Arts Escèniques:  
 1. Grec,
 2. Llatí,
 3. Cultura clàssica,
 4. Matemàtiques,
 5.  Física i Química,
 6. Alemany,
 7. Alemany aplicat al cant,
 8. Francès,
 9. Tecnologia,
 10. Informàtica,
 11. Navegació i
  instal·lacions marines,
 12. Organització i processos de manteniment de
  vehicles,
 13. Sistemes electrònics,
 14. Sistemes electrotècnics i automàtics,
 15. Sistemes i aplicacions
  informàtiques,
 16. Instal·lacions electrotècniques,
 17. Equips
  electrònics,
 18. Estètica,
 19. Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de
  fluids,
 20. Mecanitzat i manteniment de màquines