Mes: agost de 2015

El comitè de vaga de l’Assemblea de Docents respon a l’editorial de Diario de Mallorca

Reproduït de assembleadocentsib.blogspot.com:

Valoracions sobre l’editorial d’avui publicada per Diario de Mallorca contra la vaga i la nostra estratègia negociadora

Des del màxim respecte a la llibertat d’expressió i a la llibertat de cada mitjà de comunicació de mantenir la seva línia editorial, sense cap intenció de censurar a cap mitjà ni a cap periodista i des de la resposta per al·lusions i des de la necessitat d’explicar millor els nostres plantejaments, comentam a continuació l’editorial que avui diumenge 30 d’agost de 2015 publica Diario de Mallorca. Ho fem perquè és un editorial d’un mitjà de gran difusió que afecta directament la nostra lluita, prenent partit per uns arguments, però sense rebatre’n altres que hem fet públics els darrers dies.

Read More

Marta Escoda, nova directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

El BOIB d’avui publica el nomenament de Marta Escoda Trobat com a nova directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, que no tenia director des d’octubre de 2014, quan Jaume Isern abandonà el càrrec que ocupava des del gener del mateix any.

Escoda és orientadora educativa. Ha treballat a l’EOEP Manacor, és professora associada a la UIB, ha publicat estudis sobre convivència escolar i va ser candidata pel PSM-IniciativaVerds les eleccions municipals de 2011 a Porreres. El passat 3 d’agost va ser designada pel conseller Martí March representant de la Conselleria (grup h) al Consell Escolar de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10361/569382/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Convocades places de professors especialistes

El dijous 13/8/15 s’ha publicat al BOIB la resolució signada per Rafaela Sánchez, Directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació.

Les places en concret són:

A l’Escola d’Arts i Superior de Disseny de Palma

  • Especialitat de disseny gràfic i disseny de producte
  • Especialitat de Diseeny de moda (estilisme)
  • Especialitat de Diseny de moda (patronatge)

Al Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma

  • Especialitat de Dansa (anatomia apicada a la dansa)

A Formació Professional Específica

  • IES Politècnic. Especialitat de Prevenció de Riscos Laborals
  • CEPA Francesc de Borja Moll, d’Inca. Mòdul de Suport a la comunicació

Segons la resolució, aquestes places no han pogut ser cobertes amb funcionaris docents per la qual cosa, i de manera excepcional, atès el caràcter innovador i el nivell d’especialització que representen, seran cobertes de forma temporal amb professors especialistes, que seran considerats personal laboral.

Podeu consultar el document complet, perfil de les places, barem de valoració de mèrits, etc. al Boib núm 122 de 13/8/15 a la Subsecció II, el trobareu a l’enllaç

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10357/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de tres dies hàbils comptadors a partir del 14/8/15 inclòs.

Pel que fa a la documentació a aportar, cal currículum i acreditació documental. No es tendran en compte els mèrits que no s’acreditin abans d’acabar el termini per presentar les sol·licituds ni els requisits que no es compleixin en la data final del termini.

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració formada per la cap del Servei d’Universitat (com a presidenta de la Comissió), la cap de Servei de Provisió i la cap dl Negociat XIII com a vocals i un funcionari del Servei d’Universitat coma secretari.

Un cop valorades les sol·licituds, es publicarà a la web http://dgpdocen.caib.es la llista provisional d’admesos i exclosos.

A partir de l’endemà d’aquesta publicació, s’obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar al·legacions i esmenar els motius d’exclusió.

Posteriorment, es publicaran, a la mateixa web,  les llistes definitives de persones admeses i excloses, ordenades per puntuació i amb indicació de la causa d’exclusió si n’és el cas.

Noves vacants a mitja jornada per a les especialitats artístiques a secundària

El director general de Planificació, segons el comunicat enviat avui dematí des de la Conselleria d’Educació, ha decidit incorporar 36 noves vacants, totes a mitja jornada, de les especialitats de professorat de secundària de música (26 vacants) i plàstica (10 vacants) després de les reunions mantingudes amb els comitès de vaga entre altres.

Els centres afectats són els següents: IES Algarb, IES Arxiduc Lluís Salvador, IES Aurora Picornell, IES Bendinat, IES Berenguer d’Anoia, IES Biel Martí, IES Binissalem, IES Calvià, IES Cap de Llevant, IES Capdepera, IES Damià Huguet, IES Emili Darder, IES Francesc de Borja Moll, IES Isidor Macabich, IES Joan Alcover, IES Joan Maria Thomàs, IES Joan Ramis i Ramis, IES Josep Maria Llompart, IES Josep Maria Quadrado, IES Josep Sureda i Blanes, IES La Ribera, IES Llorenç Garcias i Font, IES Llucmajor, IES Madina Mayurqa, IES Manacor, IES Maria Àngels Cardona, IES Porreres, IES Port d’Alcúdia, IES Ramon Llull, IES Santa Margalida, IES Santa Maria, IES Santanyí, IES S’Arenal, IES Son Pacs, IES Son Rullan, IES Xarc.

Estudis de jazz i música moderna: finalment, la Conselleria els ofereix de forma provisional

Després d’haver enunciat que els estudis de jazz i música moderna al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears quedaven suprimits tot i tenir-hi alumnes matriculats, la Conselleria d’educació rectifica parcialment i els ofereix de manera provisional tot i que només per a una sola promoció i inclosos en el currículum de l’especialitat d’interpretació.

Vegeu la notícia completa al comunicat publicat per la conselleria que trobareu a l’enllaç: http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8814090

Publicades les llistes provisionals d’interins de pacte desplaçats i de no desplaçats amb adjudicacions provisionals

Seguint el calendari previst, la Conselleria d’Educació ha publicat les
llistes provisionals d’interins de pacte desplaçats, per una part, i
d’interins de pacte no desplaçats amb la corresponent plaça, per
l’altra.

Podeu consultar-les ambdues a la següent adreça: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1505051036291649015255

La previsió del nombre d’interins desplaçats ha anat una mica a l’alça
respecte del que informà la Directora General de Personal Docent,
Rafaela Sánchez, havent-se desplaçat un total de 198 interins de pacte.

A l’enllaç anterior, també hi trobareu la relació provisional de vacants per a l’adjudicació de tots els interins.

Recordau que, si heu de presentar reclamacions, dimecres dia 12 d’agost
és l’únic dia en què podeu fer-ho, ja que les llistes definitives pel que
fa a interins de pacte desplaçats o no es publicaran aquest dijous 13
d’agost.

Adjudicades 984 places d’interins del pacte STEI-ANPE-Camps

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va informar sobre les adjudicacions dels interins de pacte un cop acabada la mesa de negociació amb els comitès de vaga.

Segons va explicar, de 1318 interins s’han adjudicat 984 places dels blocs 1 i 2 (no desplaçats).

Dels 334 casos restants, n’hi ha 151 del bloc 3 (no desplaçats però amb canvi de funcions) que cal confirmar mitjançant procés telefònic.

Els interins de pacte desplaçats són de moment 183, una xifra que podria augmentar si els afectats pel canvi de funcions no accepten quedar al mateix centre.

La resta, fins arribar al total dels 1350 interins signants del pacte, han renunciat.

La setmana que ve es publicaran les llistes de desplaçats i no desplaçats.

Comunicat del comitè de vaga de l’Assemblea de Docents sobre la reunió amb el conseller March

Reproduït de assembleadocentsib.blogspot.com:

RESUM I VALORACIONS DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ

Ahir divendres, a les 12 del migdia, va tenir lloc una nova reunió dels
comitès de vaga amb els màxims representants de la Conselleria
d’Educació. L’objectiu d’aquesta reunió era iniciar el procés de
negociació global de la taula reivindicativa de la vaga indefinida.

Com a marc inicial de la reunió, la Conselleria va proposar el següent document: 

Reunió dels comitès de vaga amb la Conselleria d’Educació i Universitat. Com
veureu, és un document que no aporta cap dada ni cap data. Així les
coses, com que el document ens va ser lliurat l’horabaixa anterior a la
reunió, tampoc vam tenir marge de fer cap proposta de millora a la
Conselleria.

Read More