Mes: setembre de 2019

NO al marcatge horari! Actualitzam la llista de centres que s’hi oposen

Podeu descarregar el cartell per imprimir aquí:

Model de recollida de signatures per convocar claustre, AQUÍ.

1) El
claustre del CIFP Pau Casesnoves ha tractat el marcatge horari i en una
assemblea posterior s’ha votat amb aquest resultat: 38 vots en contra de
la mesura, cap a favor
.

2) Votació a l’assemblea de l’IES Santanyí, prèvia al claustre demanat pels docents: 51 en contra, 3 a favor.

3) CEPA La Balanguera: el claustre ha votat en contra del marcatge horari.

4) Al CEPA Camp Rodó se’n va parlar en claustre i ni directiva ni professors manifestaren estar-hi a favor. La directiva traslladarà l’oposició al marcatge horari a la reunió amb Conselleria. Faran assemblea
de professors.

5) Al CEPA Son Canals el claustre extraordinari ha votat en contra del marcatge horari: 14 a favor de no fitxar i 5 abstencions.

6) Claustre de l’IES Sineu: 88 vots a favor del manifest en contra del marcatge horari i només un vot en contra.

7) IES Esporles: el claustre ha votat per àmplia majoria contra el marcatge horari i han enviat carta a la conselleria demanant-ne la retirada.

Actualitzam a 4.10.2019:

8) El CEIP Ca’n Pastilla enviarà a Conselleria el manifest en contra del marcatge aprovat en claustre.

9) IES Sa Blanca Dona: El claustre va votar contra el marcatge horari. 98 vots en contra, 10 abstencions i cap vot a favor.

10) IES Inca: Han acordat en assemblea oposar-se al marcatge horari per 35 vots contra el marcatge i 2 a favor. Aproximadament la meitat del claustre no signa.

Actualitzam a 7.10.2019:

11) IES Son Ferrer, votació en assemblea: 36 vots contra el marcatge, 4 a favor i 4 en blanc.

Actualitzam a 8.10.2019:

12) IES Emili Darder, votació en assemblea: 23 vots contra
el marcatge: 3 abstencions, cap vot a favor.

13) Escola d’Art de Menorca: el Claustre de s’ha posicionat en contra del Sistema de marcatge (15 vots en contra de marcar i 3 a favor).

14) IES Son Pacs: El claustre ha acordat per unanimitat demanar al conseller d’Educació la derogació d’aquest sistema de control, o que sigui opcional per a cada centre educatiu. A més a més han fet constar la precarietat d’espais, infraestructures i mitjans.

Actualitzam a 9.10.2019:

15) CEPA Francesc Borja Moll (Inca): El claustre ha votat per unanimitat
en contra del marcatge i l’assemblea ha signat un manifest en contra. Vegeu-lo AQUÍ.

16) IES Ses Estacions: tot i haver-se convocat el claustre, el director no ha deixat votar. Acabat el claustre, els companys reunits en assemblea han decidit per amplíssima majoria enviar una carta a Conselleria expressant el rebuig al marcatge.

Actualitzam a 15.10.2019

17) IES Baltasar Porcel:  Es convoca a petició del professorat un claustre per parlar d’aquest tema. La votació final és la següent: 40 vots en contra del marcatge i a favor d’enviar un document per tal de sol·licitar la derogació de la mesura, 4 abstencions. No hi ha vots a favor del marcatge.

Actualitzam a 17.10.2019:

18) IES Politècnic: L’assemblea de docents comunicarà a la Conselleria que demana la retirada immediata del marcatge, amb 71 vots a favor, 3 abstencions i 0 en contra.

Actualitzam a 18.10.2019:

19) IES Llucmajor: votació online, de les 77 persones que han respost a la pregunta, 67 estan en contra del marcatge, 8 a favor i 2 indiferent. Això significa que hi ha un 87% de professors en contra, un 10,4% a favor i un 2,6% indiferent. La setmana vinent es farà una assemblea per discutir la possibilitat de no fitxar com a col·lectiu o de deixar que cadascú faci el que cregui més oportú.

20) IES Marratxí: Un grup de companys no fitxa i així ho han manifestat. No ens consta que hagin tingut cap problema per aquest motiu.

21) CEPA Calvià: Votació en assemblea, perquè la inspectora va dir que no era tema de claustre. El resultat: dels 24 docents presents, 18 varen signar en contra del marcatge.

Actualitzat a 29.10.2019:

22) IES Santa Maria: Votació en assemblea: 30 vots de 38 rebutgen el marcatge. El director no ho ha deixat votar a claustre.

Actualitzat a 30.10.2019:

23) IES Llorenç Garcias i Font: Els
professors del centre reunits en assemblea el passat dimecres dia 18
d’octubre acordaren per unanimitat el posicionament contrari a la mesura
del marcatge horari. Entre
vots presencials i delegats (24 vots presencials i 20 delegats, tots a
favor, cap en contra i cap abstenció) sumaren la meitat del claustre.

Actualitzat a 9.12.2019:

24) CEPA Pitiüses: Els docents reunits en assemblea, amb 11 assistents d’un total de 19, van acordar per unanimitat no marcar. Van demanar convocatòria de claustre i el director no va deixar votar cap resolució per instruccions de la inspectora.

Si el director del vostre centre es nega a sotmetre a votació un manifest o resolució sobre el marcatge horari, cosa que excedeix les seves
atribucions perquè un director no pot impedir que un claustre aprovi els
manifests o les resolucions que consideri oportunes, recordau que vos podeu manifestar mitjançant votació
en una assemblea de centre. Passau-nos el resultat de la votació en
qualsevol cas!

ACTUALITZACIÓ 3.10.2019:

 • Ja hi ha cinc claustres, com a mínim, que han comunicat a la conselleria que no faran viatges d’estudis a conseqüència del marcatge horari i perquè són hores extres que no se cobren.

Comunicau-nos si el vostre centre s’oposa al marcatge horari!

Circular 152/2019 – 2

Segons hem pogut saber, el
claustre de l’IES Pau Casesnoves ha tractat el marcatge horari i en una
assemblea posterior s’ha votat amb aquest resultat: 38 vots en contra de
la mesura, cap a favor
.

Votació a l’assemblea de l’IES Santanyí, prèvia al claustre demanat pels docents: 51 en contra, 3 a favor.

A
l’IES Josep Maria Llompart, s’ha fet el claustre demanat pels docents
però el director no ha permès votar cap resolució. Això excedeix les
atribucions del director, que no pot impedir que un claustre aprovi els
manifests o les resolucions que consideri oportunes. Si vos trobau amb
aquest entrebanc, recordau que vos podeu manifestar mitjançant votació
en una assemblea de centre. Passau-nos el resultat de la votació en
qualsevol cas!

UOB acusa Educació de coaccionar els docents perquè fitxin

Circular 152/2019- 1

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa la Conselleria d’Educació de coaccionar els docents a través d’Inspecció perquè fitxin a les entrades i sortides i d’imposar la mesura sense cap base legal, i es referma en la crida a la insubmissió.

Tot i que el 12 de juliol vam demanar oficialment en quina normativa es basa Educació per obligar els docents a fitxar, continuam sense resposta escrita. El director general de Planificació, Antoni Morante, va afirmar en mesa sectorial el 17 de setembre que la base legal és la resolució signada pel conseller March, les
instruccions d’inici de curs i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Però la resolució del conseller no s’ha publicat al BOIB ni dóna opció a ser recorreguda, les instruccions són un document sense signar penjat a la web, i l’EBEP no diu res sobre el marcatge horari. En canvi, la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que
estableix el registre horari, n’exclou el
personal docent per la seva “naturalesa singular”, així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

Davant aquest buit legal, denunciam que el servei d’Inspecció coacciona els docents a través dels directors, que transmeten als claustres que “s’ha de fitxar perquè ho diuen les instruccions”, i al mateix temps afirmen que només és una eina per als directors i no hi ha conseqüències automàtiques si no es fitxa, que a la Conselleria no saben com resoldre els casos en què no es fitxi, i que la mesura està “en període de proves”. Si a tot això hi afegim els innumerables problemes que fan el sistema tan inviable com injust, i que Planificació ha anunciat una nova mesa sectorial sobre el tema el mes d’octubre, és evident que els srs. March i Morante s’han ficat dins un fangar i no saben com sortir-se’n.

UOB insisteix en què es retiri la instrucció i es recuperi la normalitat pel que fa al control horari. Si Educació persisteix en l’obcecació, i s’atreveix a expedientar o tocar la nòmina a un sol docent pel simple fet de no pitjar la tecla d’un ordinador, quan ha complit rigorosament amb el seu horari oficial a més de fer totes les hores extra que no ens són reconegudes, li auguram al sr. March una resposta sindical contundent en defensa dels nostres drets.

Mantenim amb més motiu que mai la crida a la insubmissió i a convocar claustres per manifestar l’oposició al marcatge horari. En cas que els directors neguin als claustres el dret a aprovar resolucions en aquest sentit, ens oferim per emprendre les accions legals pertinents i encoratjam a vehicular la protesta a través d’una assemblea de centre.

Palma, 26 de setembre de 2019

Ignasi Palmer: “Educació i antiintel·lectualisme”

Pel seu interès, reproduïm aquest article publicat a DM.

Educació i antiintel·lectualisme

Ignasi palmer


25.09.2019 | 02:45

Des de la inauguració del curs escolar és palès el malestar dels docents de primària i secundària per haver de marcar l’hora d’entrada i sortida dels centres educatius. S’està parlant i se seguirà parlant de la manca d’adequació d’aquest mètode de control a la realitat de la vida de l’ensenyant. En efecte, la vida laboral d’un professional de l’ensenyament té dues vessants ben definides. La primera és òbvia: ha de fer classe. I ningú discuteix que els controls fins ara existents sobre aquest aspecte són suficients. La segona és tota la resta: contacte amb les famílies, preparació de classes, elaboració de progamacions, correcció d’exàmens i treballs, activitats extraescolars€ Totes aquestes accions entren de ple al camp del treball per objectius. A ningú li interessa saber si una professora ha trigat mitja hora o sis hores en corregir els exàmes d’un grup d’alumnes, allò que interessa a tothom és que els exàmens estiguin ben corregits. El treball per objectius no entèn d’horaris, sinó de qualitat i de terminis. No comprendre això és perpetuar un dels pitjors errors de la concepció del treball al nostre país, que és el presentisme o, el que és igual, comptar el treball per hores i no per productivitat.

Que als actuals dirigents de la Conselleria d’Educació la qualitat del treball dels docents no els interessa és cosa ben sabuda. Per això cada curs escolar insisteixen en abrumar el professorat amb una càrrega burocràtica que res té a veure amb la realitat de les aules. Per això no parlen mai de millorar la qualitat de l’educació, sinó de millorar els resultats, en una grollera —i gens innocent — confusió de causa i efecte. Però la novetat és que ara la Conselleria ens mostra un nou aspecte, que ja havia insinuat l’Administració Bauzá nomenant Consellera d’Educació a una persona que no sabia res —no sobre educació, sinó sobre res en absolut—, i que l’Administració Armengol / March no intenta ni dissimular: el seu obert antiintel·lectualisme. M’explicaré.

La tasca docent es pot entendre de dues maneres. La primera té arrels humanistes i modernes, i conceb l’escola com a un espai de reflexió on es transmeten sabers no només amb una finalitat pràctica, sinó també i sobretot amb la idea, plenament democràtica, de formar persones capaces, a més d’aprendre coses, d’usar aquests aprenentatges per decidir què fer amb ells, quins volen ampliar i quins prefereixen oblidar, i de posar-los al seu servei per tal de pensar per ells mateixos; és a dir, per esdevenir éssers realment lliures en el sentit més ple i noble del terme. La segona, en canvi, és filla de l’estadística i de la postmodernitat, i prefereix fabricar consumidors i treballadors dòcils i, igual que el neoliberalisme traeix les millors tradicions liberals, aquesta escola pragmàtica i postmoderna traeix l’humanisme i la modernitat perquè priva els alumnes de la capacitat de criticar la realitat que els envolta. Si la primera concepció posava de relleu els elements qualitatius i tractava cada alumne com a un element valuós i únic, la segona redueix les seves víctimes a un conjunt d’indicadors presuntament objectius on la persona queda disgregada — 1 gairebé desintegrada— a un oceà d’estadístiques de caire interseccional on és més important el col·lectiu de pertanyença que l’individu en sí. És, també, la mort de la democràcia, perquè fa creure als alumnes que la llibertat consisteix en fer allò que vulguin fer a cada moment amb l’única condició de tenir la suficient capacitat de consum per fer-ho.

El primer tipus d’escola demanda professionals molt intel·lectulitzats; el segon prefereix tècnics incults de mentalitat fabril. Un dels terribles oblits de la pedagogia postmoderna és que no es pot donar allò que no es té, i per tant un ensenyant només podrà transmetre valors humanístics fundats en l’amor al coneixement, la reflexió crítica, el dubte metòdic i la virtut moral si ell mateix n’és portador. Un professional d’aquest caire no compta mai les hores que treballa fora de classe perquè només es preocupa de fer una bona classe, tant si això implica treballar moltes com poques hores fora de les aules. Aquest ha estat el criteri tradicional per no demanar comptes al professorat fora del seu horari lectiu: preservar la seva integritat com a intel·lectuals, com a persones que dediquen prou energia a alimentar la seva ment com per no haver-lis de demanar a quin moment del dia ni a quin lloc ho fan i que per tant fan realitat el vell adagi de “treballa com si no et pagassin per fer-ho”.

El conseller March sembla disposat a mantenir aquesta consideració d’intel·lectuals cap als seus col·legues de la universitat, sigui perquè hi creu, sigui perquè a tothom li agrada tenir un lloc a on tornar. Però pel que fa al món de l’escola primària i secundària, no té cap intenció de considerar ni els mestres ni els professors com a intel·lectuals, sinó com a productors en sèrie d’un material dissenyat pels propis cervells (sic) de la Conselleria. Un cos docent condemnat a no tenir ni un minut per a pensar, ofegat per un oceà de programacions d’aula que no l’ajuden més que a perdre temps i energia, d’adaptacions curriculars que no són més que excuses per inflar artificiament les xifres d’aprovats, de guàrdies on el conflicte i la tensió permanent són l’antítesi de la necessària calma que propícia el pensament fructífer. Un cos docent condemant a penar durant hores mortes a centres on no disposa d’espais aptes per a treballar, ni que sigui perquè sempre hi ha renou.

Sí, la postmodernitat vol que sempre hi hagi renou: acció permanent, estímul permanent, disbauxa permanent, diversió permanent; d’això els pedagogs postmoderns en diuen motivació. No fos cosa que es fes el silenci que ens obligàs a l’avorriment momentani i, per tant, a la reflexió, al pensament profund. No, ni el conseller March ni el seu equip volen docents calmats i capaços de pensar per sí mateixos, sinó esgotats, nerviosos, porucs i mentalment impotents; i sempre presents al seu lloc de no-feina, amb un criteri absurdament stajanovista. La posmodernitat odïa els intel·lectuals perquè tot ho posen en dubte. Per cert, els totalitarismes del segle XX tenien la mateixa actitud. Casualitat?

Mesa sectorial d’instruccions de Conservatoris Professionals de Música i Dansa

Dimarts passat va tenir lloc la mesa sectorial d’instruccions d’inici de curs de Conservatoris Professionals de Música i Dansa. Unió Obrera Balear va fer les següents reclamacions:

 • Que es generalitzi la videoconferència per a les reunions a Eivissa on s’han de desplaçar els docents de l’extensió de Formentera (claustres, reunions de departament, CCP…), que no es limiti als dies que es tanca el port per mal temps, i que mentre això no es faci, que es convoquin amb més dies d’antelació per poder-se planificar. Planificació en va prendre nota.
 • Un coordinador específic per als Programes d’Ensenyaments Integrats (PEI) per organitzar-se amb els instituts corresponents, sobre tot en el cas de Conservatoris amb dues seus com a Menorca i en aspectes com els horaris de docents compartits, utilització d’espais, etcètera.
 • Mantenir l’assignació d’horaris, matèries i alumnes en funció de l’antiguitat, si no hi ha acord, i no passar-ho a mans de la direcció del centre.
 • Tot i que correspon als criteris de grups i quotes, vam fer constar que la ràtio màxima de 20 alumnes a dansa és excessiva, tant per a llenguatge musical com a la dansa.
 • També vam protestar per la manca d’ordenança al Conservatori de Maó i vam reclamar un ordenança i personal administratiu per a l’Extensió de Formentera.
 • Que no sigui obligatori assistir a cursos, etc., els caps de setmana.
 • La publicació del llistat de cors infantils o juvenils considerats de reconegut prestigi artístic a l’hora de convalidar la corresponent matèria.
 • Afegir que els alumnes de pedagogia del llenguatge i l’educació musical han de tenir dret a poder fer les pràctiques de professorat a centres integrats i a instituts d’educació secundària, per tal de no contradir la normativa vigent (per exemple el Pla d’estudis actual).
 • No obligar al professorat a fitxar les entrades i sortides.
 • Vam començar la nostra intervenció amb una nova queixa per haver-nos convocat i facilitat la documentació amb només dos dies d’antelació, una mala praxi recurrent de la Conselleria.

Enllaços:

Esborrany instruccions

Instruccions publicades

Amiant a les pissarres? Esperam resposta de l’IBISEC

Arran de la notícia que Catalunya i el País Basc han pres mesures per eliminar dels centres educatius les pissarres amb amiant, i com que no ens consta cap intervenció de la Conselleria d’Educació en aquest sentit, el passat 2 de setembre vam demanar a l’IBISEC, dependent de la Direcció General de Planificació, que ens informi si han fet res al respecte a les Balears, i que si no és així, facin l’estudi i la intervenció corresponent. Encara no ens han contestat.

Segons informe tècnic de la Generalitat de Catalunya, “aquest tipus de pissarres, molt probablement fabricades abans del 1990, (…) es poden utilitzar amb normalitat en la pràctica docent sense cap tipus de risc, sempre que no s’hagin manipulat mecànicament o estiguin deteriorades.”

Recordam que tampoc tenim resposta d’Educació pel que fa als 29 CEIP de Palma que queden pendents amb amiant. Continuarem informant.

UOB exigeix a Educació que impedeixi la ingerència de l’extrema dreta a les escoles

Circular 151/2019 – 1

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, davant la sol·licitud presentada pel grup d’extrema dreta ‘Vox’ al Parlament per entrar als centres educatius i vigilar, interrogar i fiscalitzar els docents, exigeix al Conseller d’Educació, Martí March, que impedeixi aquesta ingerència inadmissible en la nostra tasca professional. Reclamam una actuació immediata perquè el simple anunci de la irrupció de ‘Vox’ als centres ja ha provocat un gran malestar i indignació dins la comunitat educativa. Només ens faltava aquesta! Recordam que segons el reglament del Parlament de les Illes Balears, el Govern  pot denegar als diputats
la visita a determinades dependències per raons fonamentades.

Els centres educatius es regeixen per un projecte educatiu aprovat per la comunitat escolar, i han de complir la legislació vigent sobre currículums i la llengua d’ensenyament, que estableix que s’ha d’impartir com a mínim la meitat de les matèries en català, la llengua pròpia de les Balears. Si un grup parlamentari vol informació sobre com ho duen a terme a un determinat centre educatiu, es pot dirigir al Departament d’Inspecció Educativa. El que no consentirem és que un grupuscle franquista véngui a muntar dins les escoles i instituts un espectacle propi dels comissaris polítics estalinistes o la Gestapo, que interrompria i distorsionaria el normal desenvolupament de les classes.

Aprofitam per recordar que el 45,3% dels alumnes de 6è de primària tenen un nivell baix o molt baix de català oral, segons estadístiques de la Conselleria, i que fa quatre anys que reclamam un diagnòstic de l’ensenyament en català, la verificació del compliment del decret de mínims i mesures de formació en matèria lingüística per als docents i futurs mestres d’escola.

Palma, 18 de setembre de 2019

UOB torna a reclamar en mesa sectorial la retirada del registre horari

Circular 151/2019 – 2

A la mesa sectorial d’ahir dimarts, el director general de Planificació, Antonio Morante, va anunciar una mesa sectorial sobre el registre horari el mes d’octubre, segons va dir per recollir propostes i incidències per millorar el sistema, que consideren “en període de proves”. També va afirmar que el tema ja es va negociar i aprovar a la mesa sectorial de l’1 de juliol, on UOB s’hi va oposar. Ahir UOB va tornar a exigir la retirada de la mesura.

El director general va dir que el registre no controla la jornada laboral, sinó la presència al centre. Això suposa admetre, com ja hem denunciat, que penalitza els retards i faltes, cosa que ja es feia sense necessitat de fitxar, i que en canvi no reconeix les hores extra que es fan tan dins com fora del centre.

Pel que fa a la base legal, que encara esperam que ens expliquin per escrit d’ençà que registràrem la pregunta el 15 de juliol, el sr. Morante va dir que és la resolució del conseller March amb les instruccions d’inici de curs i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Davant això, cal dir el següent:

– Si bé l’EBEP diu que el personal docent es regirà per la legislació dictada per l’Estat i les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències (article 2.3), la resolució del conseller March referent a les instruccions d’inici de curs ni tan sols s’ha publicat al BOIB, i les instruccions en sí només són un PDF sense signar.

– La Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d’Estat de Funció Publica sobre jornada i horaris, que substitueix la de 28 de desembre de 2012, i que a l’article 11 estableix el registre horari, manté la disposició que n’exclou el personal docent per la seva “naturalesa singular”, entre altres treballadors públics, a l’article 1.2 (les negretes són nostres):

 • 1.2 Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones y establecimientos penitenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios; ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.

Recordam que hi ha un model de recollida de signatures per demanar en tots els centres públics de Balears un claustre extraordinari per tractar la imposició de fitxar, que podeu descarregar AQUÍ.

UOB Ensenyament dóna suport a Docents pel futur i convoca vaga per a dia 27

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha acordat per unanimitat en assemblea donar suport a  Docents pel futur, i convoca vaga de 24 hores per a divendres 27 de setembre.

Encoratjam tots els docents a sumar-s’hi per fer costat a la vaga d’alumnes pel medi ambient, davant la crisi climàtica i per reivindicar la gestió ecològica dels centres educatius pel que fa a l’ús del paper, residus, energia, alimentació i mobilitat.

Palma, 12 de setembre de 2019

NOTA: Recordam que avui dilluns, 16 de setembre, Docents pel futur es reuneix a les 18h a l’IES Josep Sureda i Blanes (Palma).