Mes: febrer de 2016

La Conselleria afirma que ha incrementat més d’un 37% la plantilla d’atenció a la diversitat

Nota de premsa de la Conselleria:

La Conselleria d’Educació i Universitat incrementa en més d’un 37% la plantilla d’atenció a la diversitat a les Illes Balears

Darrera actualització: 25/02/2016

Des de l’inici de curs la Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat en més d’un 37% la plantilla de professors d’atenció a la diversitat dels centres educatius de les Illes Balears. Un increment de més de 291 professors dels que 50 corresponen a Eivissa, 2 a Formentera, 41 a Menorca i 198 a Mallorca.

Un dels compromisos adquirits per la Conselleria a l’inici d’aquesta legislatura va ser el de fer feina en base a donar una resposta adequada als alumnes amb necessitats especials i fer possible l’educació inclusiva a totes les Illes.

Per això en aquest primer curs i amb la finalitat de millorar l’atenció a la diversitat la Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat en un 37.5% el número de professors de suport. El que suposa que la plantilla d’aquest professorat passa dels 777 del curs 2014-15 als 1.068 de l’actual.

Per Illes a Eivissa l’increment ha estat de quasi un 43% (de 18 a 168,5), a Formentera d’un 20% (de 10 a 12), a Menorca d’un 52% (de 78 a 119) i a Mallorca de més d’un 34% (de571 a 769).

Entre els professors contractats es troben Pedagogs Terapeutes (PT), professors d’audició i llenguatge (AL) i d’Atenció a la diversitat (AD) que treballen directament amb infants amb necessitats educatives. Es tracta d’una passa més cap al model d’Escola inclusiva que defensa la Conselleria malgrat que es necessita continuar fent feina en atenció a la diversitat per tal de donar una resposta adequada als estudiants amb necessitats especials dels centres educatius de les Illes Balears.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2563265&coduo=7&lang=ca

L’Assemblea de Docents enceta nova etapa

Breu resum de l’assemblea general feta ahir a Sineu:

1.- Després de la dissolució del comitè de vaga, l’Assemblea continua en marxa. Dimecres dia 9 hi haurà una reunió a les 18 h a l’IES Antoni Maura oberta a totes les persones que vulguin comprometre’s a impulsar la coordinadora que substituirà el comitè de vaga.

2. Hi ha hagut un debat sobre el futur de la caixa de resistència i després de rebutjar la proposta de l’IES Antoni Maura s’ha acordat prosseguir el debat a través de la formulació de propostes per escrit i que acabaran amb una votació massiva als centres.

3.- S’ha parlat de la necessitat de crear un Col·legi Professional de Docents que ha estat rebut amb un ampli suport. No es tracta de convertir l’AD en un Col·legi de Docents sinó d’afavorir la seva creació com un instrument per dignificar la nostra professió i perquè els docents ens facem respectar i escoltar per l’Administració.

Cursos i proves lliures de capacitació de català

 

S’ha publicat la convocatòria dels cursos i les proves lliures per obtenir els certificats de
les assignatures i els seminaris inclosos en el Pla de Formació
Lingüística i Cultural de 2016.

 • Termini d’inscripció: del 2 al 15 de març de 2016.
 • Començament dels cursos: setmana de l’11 d’abril de 2016.
 • Presentació de treballs i proves orals: del 16 al 20 de maig de 2016.
 • Proves lliures: del 2 al 6 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10454/576830/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling

La Direcció General de Formació del Professorat aposta per la formació en centres

Amb motiu de la propera reforma del Decret de Formació Permanent UOB ha traslladat als responsables del Servei les propostes i preguntes que ens heu fet arribar. Vos resumim tot seguit el que ens han respost:

 • Formació Permanent ha rebut unes 300 peticions de formació en centres
  i de xarxa de centres, una modalitat que per una banda facilita la
  participació però per altra obliga a la transversalitat dels continguts.
  Es preveu publicar una nova convocatòria dins aquest curs.
 • La formació especialitzada per matèries, pel que fa a didàctica, continguts, etc, està prevista dins el pla quadriennal. El Servei està obert a les peticions de grups de docents que presentin propostes conjuntes.
 • Pel que fa a la proposta de fer formació en juliol, per facilitar la participació dels docents que tenen poca disponibilitat horària durant el curs escolar, es podria dur a terme durant la primera quinzena, sempre que es faci una petició concreta per part d’un grup de docents.
 • La formació dels docents de Cicles formatius es vehicula principalment a través dels cursos de l’EBAP. Properament publicaran l’oferta del 2n semestre.
 • En el cas de la FP bàsica l’oferta es planifica amb el Departament de Formació Professional. Els representants del Servei reconeixen que la FPB requereix una formació específica tant pel que fa al contingut de les matèries com a la tipologia d’alumnat.
 • La sol·licitud de formació d’equips directius ha obligat a duplicar-ne l’oferta.
 • Hi haurà formació metodològica i didàctica per als interins amb contracte de feina i docents en pràctiques que superin les oposicions.

Durant l’entrevista hem reclamat una oferta de formació per als coordinadors de les Comissions de Normalització Lingüística, atès el compromís de la Conselleria de potenciar els Projectes Lingüístics de Centre, i per a l’ensenyament del català i en català. També consideram imprescindible que la normalització lingüística, regulada al Decret de mínims, formi part de la formació per als equips directius.

Aquí teniu l’esborrany de Decret de Formació del Professorat, que es tractarà el proper 9 de març al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears (on els nous sindicats continuam sense tenir-hi representació).

Convocatòria d’acreditació de competències professionals a través de l’experiència laboral

Reproduït de la web de la Conselleria:

Oberta la convocatòria d’acreditació de competències professionals a través de l’experiència laboral per a una trentena de qualificacions professionals

Darrera actualització: 23/02/2016

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat ha iniciat el procediment per acreditar oficialment la qualificació professional de les persones que han aconseguit una competència professional a través de l’experiència professional i de vies no formals de formació. En la darrera convocatòria, que va tenir lloc el 2014, dels 789 presentats varen obtenir una acreditació completa 523 persones, que suposen el 66’3% de les sol·licituds, 162 acreditacions parcials, un 20’5%, i 104 sol·licituds no aconseguiren cap acreditació, el que correspon a un 13’2% del total.

Són moltes les persones que compleixen els requisits per aconseguir aquestes qualificacions professionals en algun dels tres nivells convocats (1, 2 i 3), que són tenir entre 18 i 20 anys com a mínim i una experiència laboral mínima de 2-3 anys en els dos casos, depenent del nivell de qualificació al qual s’aspira d’acord amb les competències professionals que es volen acreditar, amb un mínim de 1.200 hores treballades els darrers 10 anys i una formació no formal de 200 hores com a mínim.

Enguany, es convoquen els procediments corresponents a 32 qualificacions professionals, 4 més que la convocatòria anterior, entre les quals hi ha les següents: operacions auxiliars de serveis administratius i generals; activitats d’auxiliars de comerç, magatzem o xarxes informàtiques; operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar; atenció sanitària; perruqueria; educació infantil; manteniment del motor, i docència de la formació per a l’ocupació.

El passat 24 de desembre es va publicar en el BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca aquest procediment. A principis del mes de febrer es va enviar una carta explicativa a tots els instituts de les Illes, així com als agents socials, a les institucions i a la comunitat educativa implicats. Aquest és un procediment estructurat que ha de permetre comprovar (avaluar), mitjançant l’aportació de documents i la realització de diferents tipus de proves, si una persona és capaç de desenvolupar competentment les «funcions» (criteris de realització i realitzacions professionals) pròpies d’una professió, especificades en el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals (CNCP).

La finalitat és millorar la integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social dels candidats, així com fomentar la cultura de l’aprenentatge permanent. És un fet que, actualment, les empreses requereixen treballadors que han de ser eficients i han de millorar contínuament la seva qualificació professional, a fi de poder atendre els canvis constants del sistema productiu. Amb aquestes acreditacions es vol afavorir la reincorporació dels candidats als sistemes educatius i la lliure circulació de treballadors dins el marc de la Unió Europea.

Tots els interessats a obtenir aquesta acreditació oficial tenen fins al dia 25 de febrer per inscriure’s a les reunions que la Conselleria ha organitzat a totes les illes a fi de posar a l’abast de tothom la informació necessària. Aquestes reunions es duran a terme durant el pròxim mes de març als llocs següents:

. A Mallorca, dia 3 de març, a les 17 h, a l’IES Son Pacs (ctra. de Sóller, 13, Palma)

. A Menorca, dia 8 de març, a les 16 h, a l’IES Joan Ramis i Ramis (av. de Vives Llull, 15, Maó)

. A Eivissa, dia 10 de març, a les 16 h, a la seu de la UIB a Eivissa i Formentera (c. del Calvari, 1, Eivissa)

Per poder assistir a aquestes reunions gratuïtes és necessari que, a efectes organitzatius, es formalitzi la inscripció corresponent mitjançant el formulari en línia que es troba a la pàgina web http://experienciaprofessional-ib.caib.es/.

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció al procediment s’obrirà el pròxim 4 d’abril i romandrà obert fins al 22 d’abril de 2016.

Accés a la nota de premsa:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2562571&coduo=7&lang=ca

La Conselleria no aplica aquest curs el Decret “Estarellas”

La Conselleria afirma en una nota de premsa que “no té en compte el Decret “Estarellas” que fixava aquestes ràtios en
paràmetres superiors, sinó que aplica des de l’inici de curs les ràtios
que marca la Llei Estatal (LOMCE) que estableix per a Educació Infantil i
Primària, 25 alumnes (+10% per necessitats immediates
d’escolarització), per a ESO 30 (+10%), per a Batxillerat 35 (+10%)
.”

Del que no ens n’escapam, com es pot veure, és del 10% addicional imposat per la LOMCE. Si voleu comprovar que aquest compromís es compleix al vostre centre podeu consultar les xifres a la circular que publicàrem el 16 de febrer.

La Conselleria també afirma que “des de Planificació i Centres s’ha explicat que en aquests moments totes les
ràtios mitjanes d’alumnes/grup als distints nivells estan per davall
dels mínims legals.

Nota de premsa de la Conselleria (19.2.16):

Educació convocarà comissions tècniques per estudiar les ràtios a Menorca i Pitiüses

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2561827&coduo=7&lang=ca

La Conselleria anuncia obres d’ampliació i reforma

La Conselleria d'Educació i Universitat ampliarà l'IES Binissalem
El conseller Martí March a l’IES Binissalem. Foto: CAIB

Notes de premsa de la web de la Conselleria:

La Conselleria d’Educació i Universitat ampliarà l’IES Binissalem

Amb un pressupost de 700.000 euros es construirà un nou pis per ubicar 6 noves aules

La Conselleria d’Educació i Universitat treu a licitació obres de reforma per més de 495.000 euros

El BOIB ha publicat avui per a la seva licitació les obres del CEIP
Es Vinyet d’Andratx, CEIP Reina Sofia de s’Horta de Felanitx i CEIP Blai
Bonet de Santanyí 

Recordam que hi ha pressupostat un total de 8.835.435 euros per a infraestructures segons la nota de premsa de 4 de novembre de 2015.

El proper curs, ràtios LOMCE

Avui dematí s’ha reunit la Comissió de ràtios amb la presència de Jaume March, cap de Departament de Planificació i Centres; Miquel Bujosa, cap de Servei de Primària; Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa; i Jordi Escudero, cap de Servei de Centres Educatius.

L’ordre del dia era el següent:

1. Constitució de la Mesa tècnica.

2. Actuacions realitzades el present curs 2015-16

3. Informació específica, si cal, de les ràtios actuals

4. Ràtios generals dels diferents ensenyaments per al curs 2016-17

5. Ràtios específiques dels centres incomplets per al curs 2016-17

6. Altres criteris complementaris per a les ràtios del curs 2016-17

7. Creació, si escau, de les subcomissions de Pitiüses i Menorca

8. Torn obert de paraules

Un cop constituïda la mesa tècnica, que compta amb un membre de cada sindicat, els representants de l’Administració han passat a informar de les dades de ràtios actualitzades i de la seva proposta de criteris de ràtios, que s’acabaran de tractar en Mesa sectorial. El proper curs s’aplicarà el 10% addicional a les ràtios màximes marcat per la LOMCE, i es vol deixar en mans de les direccions dels CEIP el disseny de les quotes.

Tot seguit vos oferim un recull de les explicacions que se’ns ha donat.

Actuacions realitzades el present curs 2015-16:

 • El recompte de ràtios que es va enviar als sindicats a principis de febrer s’ha actualitzat a dia d’avui. Hi ha hagut increment destacat de matrícula a centres de Primària de la comarca de Llevant degut a la immigració, que ha comportat d’adjudicació de més professorat.
 • Han mostrat en pantalla un document de previsió de matrícula de Primària on hi consta plantilla i quota, ràtio per nivell, etc. Per exemple, si la ràtio d’un centre dóna 3,36 grups, es compten com a 4 grups a l’hora de dotar la quota. S’han explicat solucions aportades a determinats centres.
 • Els professors de religió han estat comptats, al contrari del que feia l’administració anterior, i això fa que pugin les quotes docents.
 • La Conselleria ha demanat als CEIP si disposen d’espai per a una aula més de 4t d’Infantil, per als casos on hi ha ràtios molt elevades, i s’han trobat que un nombre considerable de directors no responen la pregunta.
 • Hi ha centres amb ràtios inflades perquè reben docents per fer desdoblaments però un cop al centre no es fan servir per desdoblar. Alguns centres no reclamen més mestres per evitar que li siguin assignats més alumnes.
 • La intenció de la Conselleria és assignar unes hores a cobrir a cada centre i que sigui la direcció del centre quins mestres vol de cada especialitat, de manera similar a com es fan les quotes a Secundària. La plantilla orgànica no es veuria afectada. La idea és que cada centre demani els PT, AL, AD, etc., que consideri necessaris en funció del tipus d’alumnat (NEE, NESE, aula UEECO, etc.)
 • El resum estadístic actual de ràtios és el següent (vegeu foto):

 • A Secundària, la reducció de les 20 a 19 hores el curs 16-17 suposarà la contractació de 100 docents. Segons l’esborrany actual de currículum, que encara ha dictaminar el Consell Escolar, pot suposar variacions a les places actuals segons quina sigui l’especialitat.
 • Constaten que ara hi ha centres molt ben dotats i altres molt mal dotats i es proposen repartir els recursos de forma equitativa.
 • Per a la matrícula a Primària del proper curs es compta amb uns 500 naixements menys de 2013. Per això no tots els CEIP tindran un docent més (+1) i d’altra banda hi ha centres que no desdoblen.
 • A Primària es faran desiderates com a Secundària. Es podrà entrar o sortir una hora més tard sempre que es garanteixi que tots els grups queden coberts amb les hores de suport corresponents. El raonament que fan és que si els IES passen de 20 a 19h els CEIP també tenen dret a millorar les seves condicions de treball.
 • Als horaris personals de Primària hi hauran de constar les hores de suport.
 • Hi ha centres amb grups de 30 alumnes que han rebut un docent més i on la direcció ha preferit no desdoblar.
 • Els centres de Primària han rebut els nous docents amb el perfil sol·licitat per la direcció del centre. La Conselleria es refia del que diu l’equip directiu.
 • Davant la possibilitat que les directives no escoltin les peticions de les tutories sobrecarregades per rebre desdoblaments o suports, la Conselleria diu que a partir d’ara hauran de justificar la previsió de la quota. Hi hauran de fer constar hores de tutoria, suport, hores equip directiu, majors de 55 anys, etc. Per exemple, si tots els membres d’un equip directiu són d’Infantil, això determinarà bona part de la quota.
 • Les reduccions dels majors de 55 anys es faran constar al GESTIB. De moment no està decidit quina serà la reducció concreta entre lectives i complementàries.
 • Els IES no han demanat docents post quota, els CEIP sí.

Ràtios actuals:

 •  Han citat centres especialment saturats, com al Port d’Alcúdia, on es preveu fer-hi un centre nou i que de moment es dota amb aules prefabricades. Altres casos són Campos, Es Vedrà, Ca’n Picafort, Sant Ferran de ses Roques, etc. S’estudien convenis amb els ajuntaments per trobar-hi solucions. A Campos encara no disposen de la llicència de l’Ajuntament.
 •  També hi ha pressió de matrícula a l’IES Binissalem, IES Berenguer d’Anoia, Son Carrió, Punta de n’Amer, etc., on tenen recursos suficients però manca d’espai. A Inca també es detecta pressió demogràfica.
 • Les aules prefabricades, o barracons, a més dels inconvenients que són evidents tenen un cost de lloguer elevat i ocupen uns 25m2 de pati.
 • Un 10% aproximadament dels naixements a Palma acaben matriculant-se a l’escola privada no concertada.
 • S’ha adjudicat un total de 71,5 nous docents a Infantil a Primària, repartits de la següent manera (vegeu foto):

 • Pel que fa a la inclusió d’especialistes d’EOEP al recompte de docents dins l’estadística de ràtios que es facilità a principis de febrer, segon s’ha observat en alguns casos, els representants de l’Administració asseguren que només es comptabilitzen els orientadors adscrits de forma permanent a cada centre.
 • Les mitges jornades sí que es compten a les ràtios com una plaça de la quota, així com els professors de religió com hem dit abans.

Altres criteris complementaris per a les ràtios del curs 2016-17:

 •  S’ha lliurat el document amb els criteris per a l’assignació d’unitats, que reproduïm a continuació (vegeu fotos):

 

  

 • A l’Educació Infantil de Centres Petits es passa a dues unitats a partir dels 19 alumnes perquè al màxim de 16 de la primera unitat s’hi afegeix el 10% addicional de la LOMCE.
 • Als Centres Complets s’hi aplicarà l’Acord Marc tenint en compte que a Infantil s’arrodoneix a la baixa (a Primària a l’alça) i s’hi suma el 10% addicional de la LOMCE.
 • A ESO es desdobla a partir de 33 alumnes (30 més el 10% LOMCE).
 • A Batxillerat s’arrodoneix a l’alça i es desdobla a partir dels 39 alumnes (35 més el 10% LOMCE).
 • El suport per a alumnes NESE i NEE es negociarà a les dotacions de les quotes segons les ACI. Els representants de la Conselleria han parlat de dotar mig professor a partir de 15 ACI però en tot cas el criteri es tractarà en Mesa sectorial.
 • Es durà a terme una depuració dels NESE per incorporació tardana que continuen constant com a tals al GESTIB any rere any.
 • Se cercaran solucions per als NESE no diagnosticats.
 • Proposen dotar amb un orientador els centres de primària amb aquest criteri:

Una línia: dos dies a la setmana.

Dues línies: tres dies a la setmana.

Tres línies: tota la setmana.

 • Hi ha la intenció de reduir el nombre dels orientadors itinerants i que els EOEP atenguin només casos específics.
 • Es descarta recuperar la reducció d’una plaça de ràtio per cada alumne NEE per motius de finançament
 • Proposen davallar la ràtio a partir d’un 25% d’alumnes NESE tot i que encara s’han de fer números.
 • L’aplicació d’aquests criteris suposarà uns 300 docents més el curs 16-17. La Conselleria d’Hisenda fa un seguiment estricte d’aquestes xifres.
 • Les ràtios de Formació Professional es negociaran amb les Direccions Generals d’FP i Planificació.

Subcomissions de Pitiüses i Menorca:

 •  Hi haurà una reunió amb els delegats territorials per posar-les en marxa. Els representants de les direccions generals de la Conselleria assistiran a les subcomissions juntament amb els sindicats.

En quinze dies hi haurà una nova Mesa tècnica per tractar les ràtios d’FP i CEPA.

Nota de premsa de la Conselleria:“Educació convocarà comissions tècniques per estudiar les ràtios a Menorca i Pitiüses”

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2561827&coduo=7&lang=ca

Torna a començar la revisió de la normativa sobre interins

 • REUNIÓ BILATERAL

Aquest dimecres 17/02/16 va tenir lloc la reunió bilateral a què havíem estat convocats i a la qual assistiren, per part de l’Administració, la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez; el Cap del Departament de Gestió de Personal Docent, Manel Gacias; el Cap de Servei d’Educació Primària, Miquel Bujosa i el Cap de Servei d’Educació Secundària, Albert J. Flores.

El tema principal de la reunió eren les bases generals del procediment de selecció d’interins i l’inici de la feina per revisar els procediments tant de borses com d’adjudicacions d’interins per al curs 2016-17.

 • CALENDARI

El calendari de revisió, però, es presenta un poc ajustat ja que, segons els representants de l’Administració, abans de Pasqua ja s’hauria de publicar al BOIB la nova convocatòria per formar part de les borses d’interins per tal de poder obrir els terminis de la convocatòria dins el mes d’abril, cosa que implica començar les meses tècniques dins la darrera setmana de febrer per tenir la feina acabada a mitjan març.

Així doncs, des d’ara i fins al 27/03/16, un dels temes principals a treballar tornen ser els interins.

 • REVISIÓ DE LES BASES GENERALS

El document de les bases generals és el que regeix com poden accedir els interins a l’exercici docent i és també la base sobre la qual s’organitzen totes les adjudicacions. Després de l’any passat, en què la revisió d’ambdós documents es produí durant un canvi de govern que dificultà acabar d’estudiar alguns aspectes importants (com per exemple la baremació de mèrits), i després de modificacions diverses durant els darrers dos anys, ara la Conselleria es proposa revisar i millorar les bases escoltant les aportacions dels sindicats a les meses tècniques i sectorials per tal d’arribar a consensuar un document de bases que doni tranquil·litat normativa, a poder ser durant tota la legislatura, sempre tenint en compte els condicionants derivats del Pacte d’Estabilitat i de la convocatòria d’oposicions.

 • ESTABILITAT ALS CENTRES

Un dels principals objectius de la Conselleria és aconseguir augmentar l’estabilitat dels centres cosa que passa per aquesta revisió de les bases de selecció d’interins, per la convocatòria d’oposicions o pel Pla de Formació Permanent del Professorat, entre altres.

Sobre aquesta estabilitat, remarquen que és imprescindible que l’Administració doni suport a l’actual majoria de centres que es troben en procés de revisió metodològica fruit de la mobilització docent.

Nosaltres plantejàrem un seguit de preguntes sobre els temes generals més importants, la resposta a les quals us explicam a continuació.

 • SOBRE LES QUOTES

La quota de centre és el nombre total del seu professorat i inclou tant el professorat funcionari fixe (la plantilla) com el professorat interí i, per tant, és la que determina la majoria de places que acaben ocupant els interins.

En el trimestre anterior la Conselleria anuncià una MSE sobre criteris d’elaboració de quotes que encara no s’ha duit a terme; criteris que l’Administració haurà acabat de revisar entre març i abril per dur-los a MSE posteriorment.

 • COBRAMENT DE L’ESTIU

A la pregunta de UOB sobre fins quan continuaran sense cobrar ni cotitzar els mesos de juliol i agost els interins que ara són cessats el 30 de juny encara que hagin treballat més de 5,5 mesos, digueren que no depèn d’ells ja que és un tema de pressuposts que va lligat a l’Acord Marc que no preveu que aquest pagament es produeixi fins al 2018.

 • PROCÉS TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS

UOB demanà quins són els principals problemes que la Conselleria ha detectat en aquest procés, si no seria possible realitzar dues adjudicacions setmanals i si s’han previst mesures per a què els interins que cessen el divendres puguin participar del procés d’adjudicació que s’obre el mateix dia.

Segons la Conselleria, el procés telemàtic ha suposat millores pel que fa a transparència i a la informació facilitada sobre la plaça a adjudicar.

No creuen que la següent millora sigui una doble adjudicació setmanal ja que, entre altres aspectes, si es té en compte el marge de dies d’incorporació al centre, podria passar que els dos tràmits se solapassin. Considera que el més adient és depurar el procés de gestió actual del tràmit telemàtic i no parlar d’una segona adjudicació setmanal fins que l’actual no funcioni òptimament.

Afegiren que un dels principals problemes d’aquest procés a l’hora de cobrir places és la voluntarietat que provoca, sobretot a secundària, problemes per cobrir tota la demanda de substituts havent d’usar, així, el procediment extraordinari per acabar recorrent a aspirants exclosos per falta de titulació de català. Consideren també que és necessari revisar les causes de renúncia justificada en l’adjudicació extraordinària.

Sobre el fet que s’ha donat el cas que interins cessats en divendres no han pogut participar al tràmit obert el mateix dia del cessament, afirmaren que aquesta situació es produeix a causa de la bona voluntat de la Direcció General de Personal Docent ja que el dia de cessament encara es computa com a treballat i, per tant, aquest dia l’interí encara hauria de figurar oficialment com a no disponible, de manera que no tacaria poder participar al procés telemàtic fins a la setmana següent. En tot cas, l’Administració només hauria identificat una mitjana de tres interins anuals que es puguin haver trobat en aquesta situació, tot i que els casos solen augmentar en períodes de pont o vacances. Insistí, a més, en què l’interí s’ha de preocupar de tancar la signatura del cessament abans de deixar el centre, cosa que reiteraren: “Recordau a l’interí que insisteixi, que no pot deixar el centre sense còpia del cessament signat”

Així i tot, segons l’Administració, s’envia als centres un recordatori sobre cessaments poc abans de Nadal i es preveu fer una nova reunió amb els equips directius per recalcar la importància d’aquesta funció del director, que hauria de quedar reflectida a les instruccions de principi de curs.

 • RESERVA DE PROFESSORAT DE LLENGÜES

A la pregunta de UOB de com es troben les reserves de professorat lingüístic, informaren que les borses estan a zero; a les darreres adjudicacions telemàtiques no s’han pogut cobrir les vacants d’anglès, pas previ a què s’esgoti la borsa. Per a alemany i italià, no hi ha cap interí disponible i s’està contractant de la llista d’exclosos.

Aquesta setmana que ve es volen obrir convocatòries extraordinàries per a alemany, matemàtiques i informàtica.

Segons la Conselleria també desitjarien comptar amb un borsí de professors especialistes.

 •  PACTE D’INTERINS

Per a les adjudicacions del pròxim estiu, es durà a terme el compliment de la segona part del Pacte d’Estabilitat signat el 3/07/14 per la Conselleria, STEI i ANPE. En aquesta segona fase es procedirà a una nova adjudicació de 1.350 places d’estabilitat (places diferents a interins diferents). Segons els representants de l’Administració, el Pacte s’ha de complir i, a tal efecte, la Conselleria crearà un Comissió de seguiment on hi participaran tots els sindicats per conjugar l’aplicació del Pacte amb la convocatòria d’oposicions del 2017. Tot i això, la Conselleria no vol que el Pacte interfereixi en l’estabilitat normativa que se cerca amb la revisió de les bases així com tampoc no ha de ser la solució per a l’estabilitat dels centres, respecte de la qual també es contempla la possibilitat d’establir una durada de 2 anys per a les comissions de servei.

A la pregunta de UOB de si la nova remesa del Pacte inclourà places perfilades amb B2 o C1 per a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, contestaren que només s’hi permetia incloure places de Seccions Europees però que això s’haurà de revisar a causa del nou Decret de Llengües Estrangeres tot i que, segons el Decret mateix, la majoria d’aquestes places han de ser ocupades per funcionaris de carrera que formin part de la plantilla del centre.

 • PERFILS DE PLACES

Sobre el fet que la Conselleria s’havia compromès a convocar una MSE per revisar els criteris dels perfils de places, explicaren que se n’ha començat una depuració que s’acabarà a la pròxima MSE sobre quotes, després d’haver-se reunit amb els directors per intentar aclarir i simplificar els perfils.

Un dels aspectes més importants d’aquest tema és la diferència entre perfils vinculants (per exemple un B2 o un C1) i perfils informatius (per exemple, horari de matí i horabaixa) ja que aquests darrers no tenen perquè acabar-se complint.

 • BAREM DE MÈRITS

Segons l’Administració, les puntuacions del barem de mèrits estan descompensades i no s’han afitat al cent per cent; la Conselleria observa, per exemple, un desequilibri entre la formació (que no estaria prou valorada) i l’experiència (que potser hi estaria de més) a part d’altres aspectes que no es valoren com la participació activa en els processos i projectes dels centres.

Sobre aquesta revisió del barem, remarcaren que estan a l’espera de les aportacions sindicals.

 • CERTIFICAT PENAL

També demanàrem què preveu fer la Conselleria respecte a la nova norma (BOE 29/07/15) que estableix com a requisit per poder treballar amb menors d’edat el fet de no haver estat condemnat per delictes contra menors.

Indicaren que aquest aspecte ja apareixerà a la convocatòria per formar part de les borses i que afectarà els interins de nova incorporació. S’està a l’espera que l’Estat activi el Registre Central de Delinqüents Sexuals (cosa a què l’obliga la mateixa norma) i que sembla que estarà disponible a partir del mes de març, que és quan s’ha de començar a implantar el requisit.

Si la idea del Departament de Gestió de Personal Docent es duu a terme, l’interí només hauria d’autoritzar la Conselleria a consultar el seu expedient penal personal, cosa que evitaria col·lapses com els que es produïren darrerament a Catalunya.

Un dels aspectes a aclarir és com afecta a tot plegat el fet que la vigència del certificat penal només és de tres mesos.

 • PROCEDIMENT CONTRADICTORI

A l’octubre passat ja us informàrem al bloc de UOB, que la Conselleria estudiava la implantació d’un procediment d’urgència per avaluar la tasca docent de determinats interins a petició del col·lectiu de directors i d’Inspecció Educativa.

A la reunió de dimecres, UOB demanà si la Conselleria preveu tirar endavant aquesta qüestió, a la qual cosa els seus representants respongueren que estan pendents d’Inspecció Educativa per publicar una resolució que serveixi d’instrument per actuar amb les garanties necessàries i que se’n parlarà amb els sindicats a la següent mesa tècnica ja que aquest Procediment haurà de quedar reflectit a les bases de selecció d’interins.

 • TUTORITZACIÓ

A la pregunta de UOB sobre si es preveu revisar el sistema de tutorització dels interins, que ara es limita a què aquests hagin treballat 30 dies, es possible que torni a sortir el tema en les properes meses.

 • TEXT REFÓS

La darrera demanda de UOB fou si la conselleria podria publicar un text refós de les bases de selecció d’interins que incorpori les darreres modificacions del text a més de les que es produeixin enguany per tal que els interins puguin consultar la normativa més fàcilment. Afirmaren que serà indispensable a causa de la revisió general que es vol dur a terme en el proper mes.

 •  TITULACIONS

Un tema sobre el que no es parlà fou el de les titulacions que permeten accedir a les diferents especialitats o funcions, és a dir, a impartir les diferents assignatures. UOB no l’inclogué a la llista de preguntes perquè és necessari tractar-ho amb més detall del que permet una reunió bilateral però serà un punt important dels que es tractaran durant aquest mes.

Com veieu, hi ha molts temes sobre la taula i sembla que la Conselleria està oberta a propostes; per això, us demanam que si teniu aportacions a fer o heu tingut problemes en qualsevol d’aquests aspectes o altres que no es tractassin, ens faceu arribar els vostres suggeriments al nostre correu electrònic.

Continuarem informant.

Nova adjudicació d’ajudes de fons social

Ahir dimarts es va reunir la Comissió d’acció social d’Educació, on es va informar de les sol·licituds concedides el mes de gener i el que duim de febrer. En total s’han presentat 398 sol·licituds (116 el gener i 282 el febrer), de les quals se n’han denegades 36 per motius diversos.

Pràcticament totes les sol·licituds són d’ajudes per als fills menors de 18 anys i ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma.

Hi ha un petit increment de les quantitats corresponents a cada tipus d’ajuda, que podeu consultar a la web del Fons Social. També s’han actualitzat els models de sol·licitud.

Els representants de l’Administració explicaren que els serveis jurídics han dictaminat que les ajudes d’estudis per als fills només es poden concedir a un dels dos progenitors si els dos fan feina a l’Administració o una empresa pública. A tal efecte basta presentar una declaració jurada. En cas de separació, l’ajut només es pot concedir al funcionari si aquest té la guàrdia i custòdia del menor.

Es va demanar un cop més l’actualització del Decret 128/2002 pel que fa a l’Ajuda d’estudis, que es limita per a l’adquisició de llibres de text sense tenir en compte altres tipus de material (informàtic, belles arts, etc.).

Els pressuposts de 2016 prorroguen la suspensió dels ajuts retallats des de 2012:

 • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l’administració autonòmica
 • Per orfandat
 • Bestretes ordinàries i extraordinàries

Hem fet constar en acta que ens oposam a aquesta pròrroga i reclamam que es retornin el 2017.