Mes: desembre de 2015

Exposició del Tricentenari a la La Misericòrdia

El CONSELL DE MALLORCA i la COMISSIÓ CÍVICA DEL TRICENTENARI 1715-2015 presenten aquesta exposició a LA MISERICÒRDIA de Palma, del 14 de gener al 5 de febrer del 2016. Hi ha l’opció de concertar visites guiades, amb especial atenció als centres escolars.

https://www.facebook.com/events/950498765036950/

* No cal tenir perfil del facebook per poder accedir a la informació de l’enllaç, incloses les fotografies i els vídeos

* El logo amb el corn marí és una aquarel·la de Pere Capellà

Volem franquícies i furs! – cridava el Virrei Rubí.
(…)
El Duc d’Anjou en “provincia” el vell regne convertí.
Això ha girat malament! – ploràvem els mallorquins.
Guillem d’Efak (Siau qui sou!)

Revisió de ràtios, substitucions i proves LOMCE de Primària

A la Mesa Sectorial de divendres passat la Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, també informà sobre els següents punts:

 • Dins el gener es constituirà el grup de treball per revisar les ràtios
 • En el procés telemàtic d’adjudicació de substitucions que es
  realitzi en la segona o tercera setmana de gener, ja s’indicarà, a cada
  plaça disponible, la durada probable de la substitució
 • El Consell de govern del mateix divendres 18/12/15 aprovà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial Decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l‘avaluació final de 6è d’educació primària conegudes com a “revàlida”. Des de UOB ens plantejam per què no es fa el matgeix respecte a les proves de 3r d’educació primària que portaren els docents a la vaga el maig passat.

El Govern anuncia el compromís del 30% de nous ingressos per a Educació

La Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, informà a la Mesa Sectorial de divendres passat sobre el document de compromís del Govern segons el qual un percentatge
a l’entorn del 30% de les millores de finançament i de l’ampliació dels
marges de despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016, anirà
destinat a política educativa
. El compromís estableix que se’n negociarà la distribució en Mesa
Sectorial d’Educació i es consultarà els diferents col·lectius de la
comunitat educativa, entre les quals l’Assemblea de Docents.

Aquests recursos es distribuiran prioritàriament a:

 1. baixar ràtios, sobretot a Infantil i Primària
 2. incrementar l’atenció a la diversitat i el suport d’orientació principalment a Infantil i Primària
 3. millorar les infraestructures dels centres.

Des de UOB Ensenyament recordam que aquest compromís, que supera i millora l’Acord Marc signat pel Conseller d’Educació Martí March amb
els sindicats STEI i CCOO, és fruit de la lluita i la capacitat negociadora de l’Assemblea de docents i el seu Comitè de vaga.

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527353&coduo=7&lang=ca

Les oposicions a inspector prioritzaran la resolució de problemes als centres

Inspecció Educativa vol potenciar un model d’inspecció més pràctic i dirigit a resoldre problemes als centres. Segons va explicar a la Mesa Sectorial de divendres passat el cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós, la primera de les proves de la pròxima convocatòria d’oposicions consistirà en la resolució d’un cas pràctic d’aplicació directa a un centre. Això situaria el departament en la
línia de la majoria de comunitats autònomes, ja que les oposicions amb perfil teòric
només es mantenen a comunitats com Madrid o Galícia.

Cal recordar que el passat mes d’octubre, arran de la selecció d’inspectors accidentals, des d’UOB alertàrem que els nous inspectors eren seleccionats amb base a un perfil altament teòric, amb el conseqüent perill que aquest departament continuàs reclòs en un món endogàmic i allunyat dels problemes
quotidians dels centres.

Es preveu que la convocatòria d’oposicions aparegui al BOIB el febrer, un cop s’hagi publicat l’oferta pública
d’ocupació i el Govern n’aprovi les taxes. La Conselleria en penjarà l’esborrany a la web en dies pròxims per tal que els aspirants puguin començar
a preparar-se al més aviat possible. 

Els aspirants seleccionats seran nomenats funcionaris en pràctiques del Departament d’Inspecció Educativa, llevat d’aquells que ara exerceixen d’inspectors accidentals, que en queden exempts.

A la pregunta de UOB sobre per què només es trauran a concurs 23 places si la plantilla és de 29, el Cap d’Inspecció Educativa explicà que es volen deixar places vacants per poder convocar unes segones oposicions i que, mentrestant, seran cobertes per interins els quals, en principi, serien seleccionats mitjançant un concurs de mèrits sense entrevista.

Les
23 places s’adjudicaran per ordre de puntuació entre els aspirants que
hagin superat el procés, els quals opten a totes les places
independentment de l’illa ja que s’oposita a l’àmbit general de les Illes Balears.

Des d’UOB Ensenyament tornàrem a demanar la intervenció d’Inspecció Educativa en el seguiment dels projectes lingüístics i l’ensenyament del català, tal com ho disposa la llei.

Sobre les oposicions a altres cossos docents de 2017, la Directora General de Personal Docent indicà que abans del setembre
de 2016 tenen la intenció d’anunciar per a quines especialitats docents es
convocaran.

Plantilles curs 2016-2017

La Conselleria presentà
a la Mesa Sectorial de divendres passat les plantilles per al pròxim curs, en l’elaboració de les quals han
participat els departaments de Planificació i de Personal Docent, Inspecció Educativa i els directors dels centres; col·laboració que, segons la Directora General Rafaela Sánchez, és la primera vegada que es produeix.

Segons la Conselleria, 250 places han passat de ser de quota a augmentar les noves plantilles,
cosa que suposa que Primària compti amb un 91,2% de plantilla
consolidada mentre que Secundària se situa al 80% del total de la quota.

D’aquestes places consolidades, 93 ho han estat a primària, 106 a secundària i 51 als altres cossos.

En els equips de suport s’han desbloquejat 53 places i, a Primària, 27 places de suport han deixat de ser itinerants per passar a ser de plantilla.

Pel que fa als altres cossos,
l’augment de plantilla s’ha repartit amb un 40% a Secundària i un 20% a
FP, EOI, Conservatori, Escoles d’Art i Mestres de taller.

Les funcions que més creació de places han experimentat
són Anglès, Informàtica, Orientació, Matemàtiques, Educació física, Català i Castellà a Secundària i PT i AL a Primària. Segons la Conselleria, amb aquesta generació de places es pot assegurar que pràcticament el 50% del professorat en expectativa obtendrà una destinació definitiva.

S’ha explicat, a més, que només s’han bloquejat places a centres que han perdut alumnat i que als centres diferents a CEIP i IES,
que tenen els criteris de plantilla encara pendents d’elaboració, s’han
consolidat les places que duen quatre anys habilitades.

Respecte a la vintena de places d’Informàtica
creades a Secundària, es comptabilitzen com a plantilla les que fa
quatre anys que són de quota, altres de centres que imparteixen Cicles
formatius d’Informàtica i altres a petició dels centres.

Sobre el model d’Orientació a Primària, la Directora General ha indicat que Innovació està treballant en el disseny d’un nou model de cara al curs 2016-17, que la Conselleria pretén consultar amb els orientadors durant el mes
de febrer. Aquest canvi de model aniria encaminat a aconseguir que tots
els membres de l’equip d’Orientació puguin realitzar totes les tasques de
suport necessàries sense la divisió de funcions que actualment es
produeix entre les diferents especialitats orientadores.

Les plantilles es publicaran al BOIB la primera quinzena de gener.

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2528694&coduo=7&lang=ca

ALERTA!! PP i Ciudadanos: LOMCE, depuració ideològica i precarietat laboral

Última
Hora, 10.12.15

Circular 20/2015

Per
fugir del foc, caure dins les brases!

Si
amb el PP vam patir persecució del català, depuració
ideològica en forma d’expedients, retallades amb el corresponent
augment de ràtios i pèrdua de sou, ara Ciudadanos afegeix a
tot això l’amenaça d’expulsar els docents de la funció pública
i
tornar al TIL.

El
responsable d’Educació de Ciudadanos, l’ultra antimallorquí Xavier
Pericay
, ha declarat que “el sistema es excesivamente
garantista con determinados docentes a los que resulta impossible
cesar
” (UH, 10.12.15). FALS!!
El règim disciplinari de la funció pública (Decret 45/1995, de 4
de maig) preveu la separació de servei com a possible sanció. El
que proposa Pericay és la supressió de garanties del
reglament disciplinari i depuració ideològica a discreció.

Tenint
en compte l’amenaça proferida pel líder de Ciudadanos, Alberto
Rivera
, de tornar a imposar el TIL amb una educació “en
español, balear e inglés”
(UH, 5.12.15), és evident
que si aquest partit puja al poder ens espera una versió
corregida i augmentada de la persecució que vam patir amb el PP
.
Control total de l’exercici de la docència com en temps de la
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i amenaça
d’acomiadament per a tot aquell que no es doblegui a les directrius
ideològiques del partit o a l’interès particular del director de
torn.

Última
Hora, 5.12.15

Ciudadanos
no diu res de llevar la LOMCE, ni de disminuir ràtios, aposta per
les proves externes i vol que les direccions dels centres contractin
docents, filtrar l’accés a la docència a través de l’empresa
privada, vincular el finançament universitari a la taxa de
col·locació dels graduats, etc. (vegeu l’article Las
(inquietantes y oscuras) intenciones de Ciudadanos para el
profesorado de la enseñanza pública
(1).)

Per
entendre a quins interessos serveixen Rivera i companyia, recomanam
l’estudi Ciutadans: com s’ha fabricat el ‘Podem de dretes’?
(2). La banca i les grans empreses de l’IBEX, que controlen
televisions i mitjans espanyols, han cuinat l’ascens sobtat d’aquest
partit.

El
proper diumenge esta en joc bona part del futur de l’ensenyament.

Vius
i ungles a l’hora de votar!

Palma, a 17 de desembre de
2015

(1)
http://elventano.es/2015/12/las-inquietantes-y-oscuras-intenciones-de-ciudadanos-para-el-profesorado-de-la-educacion-publica.html

(2)
http://www.vilaweb.cat/noticies/ciutadans-com-sha-fabricat-el-podem-de-dretes/

Oferta formativa de l’EBAP per al 2016

El BOIB núm. 183 de 17/12/15 publica la resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per la qual es convoquen les activitats formatives del Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2016, en les modalitats presencial, semipresencial o en línia. Aquestes activitats podran ser suspeses si no s’arriba a un mínim d’inscrits.

Al Boib hi trobareu l’oferta formativa i les instruccions generals per inscriure’s i participar-hi; les dates i els horaris en què s’impartirà la formació, els trobareu a la web de l’EBAP, però de moment encara no hi apareixen.

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:

-La sol·licitud s’ha de tramitar directament a l’apartat de Formació de l’EBAP del Portal de Serveis al Personal.

-El Pla de Formació s’estructura en tres períodes i cada un té el seu termini d’inscripció:

 • 1r període -14/12/15 a 10/01/16
 • 2n període – 14 a 31/03/16
 • 3r període – inclou dos terminis: 15 a 30/06/16 i 1 a 15/09/16

Les llistes d’admesos, exclosos i aspirants en espera, es publicaran també a la web de l’EBAP.

El material didàctic estarà disponible a http://ebapenlinia.caib.es/ i només hi tendran accés les persones admeses.

Reconeixement de competències professionals i curs de formació específica per avaluar-les

El BOIB núm. 182 de 15/12/15, publica l’anunci del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convocant el Curs de formació específica per obtenir l’habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals.

Aquest anunci suposa, a més, que l’IQPIB es prepara per a futures convocatòries d’acreditació de competències professionals, fet que interessa especialment a aquells professionals que, havent desenvolupat una activitat laboral, careixen d’una titulació que acrediti aquests coneixements adquirits de manera pràctica en el seu àmbit laboral. Trobareu tota la informació que aquests professionals necessiten a la web sobre experiència professional.

Pel que fa al curs de FORMACIÓ ESPECÍFICA per a assessors i avaluadors, aquest s’adreça als següents col·lectius:

 • Professorat del sistema educatiu de cicles formatius de FP
 • Formadors especialitzats en unitats de competències que no pertanyin al sistema educatiu
 • Professionals experts del món productiu (no formadors)

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:

 • 14-19/12/15 -presentació de les sol·licituds
 • 7/01/16 -publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos
 • 8 a 12/01/16 -termini per esmenar les causes d’exclusió
 • 14/01/16 -publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos
 • 18/01/16 a 18/3/16 -desenvolupament del curs, que tendrà una durada de 50 hores de formació a distància, incloses dues sessions presencials.

Podreu consultar les llistes a la web que teniu més avall i des d’on es realitza la sol·licitud.

La inscripció consta de dues parts:

 1. Procés telemàtic a la web http://experienciaprofessional-ib.caib.es/cursos.html 
 2. Lliurament a l’IQPIB, en el termini establert, de la documentació justificativa dels requisits.

Els requisits per participar al curs són:

 • Tenir una experiència d’almenys quatre anys relacionada amb les unitats de competència objecte d’aquesta convocatòria, reconeguda i demostrable en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Tenir una acreditació (títol oficial) com a mínim del mateix nivell de la qualificació professional de referència
 • Disposar dels coneixemnts bàsics com a usuari de l’entorn de foramció a distància Moodle i d’una adreça de correu electrònic vàlida

El curs compta amb 100 places per a participants, distribuïdes entre diferents famílies professionals com ara:

 • Administració, gestió i direcció
 • Activitats fisicoesportives i socorrisme
 • Comerç
 • Informàtica i comunicacions
 • Imatge personal
 • Instal·lacions i manteniment diversos
 • Hoteleria i restauració
 • Educació Infantil
 • Formació per a l’ocupació
 • Sanitat
 • Embarcacions esportives
 • Vehicles

Podeu consultar les bases completes del curs AQUÍ

L’Assemblea de Docents aconsegueix comprometre per educació un 30% de l’increment pressupostari

(Vegeu al final el document de l’oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%)

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea valora positivament la negociació per millorar els pressuposts en educació i desactiva la vaga de demà dimarts

En l’Assemblea general de Docents de Mallorca celebrada avui a Sineu
s’ha duit a valoració el segon document que la Conselleria d’Educació ha
traslladat en menys de 24 hores al Comitè de Vaga, fruit d’un acord de
les forces parlamentàries que donen suport al Govern.

Després
d’un primer document que des del Comitè havíem valorat com a poc concret
pel que respecte al compromís d’augment del pressupost educatiu de
produir-se una millora del finançament, avui migdia arribava un segon
document que sí concretava la xifra d’un 30% en referència a aquesta
qüestió.

L’Assemblea ha avalat una vegada més la feina de
negociació del Comitè de vaga durant les dues darreres setmanes i
després de tres hores de deliberació ha acordat:

-Desactivar la
jornada de vaga de demà dimarts dia 15 de desembre, així com la
concentració davant el Parlament que hi havia prevista.

-Així
mateix s’ha acordat iniciar el procés per dur a als centres la consulta
sobre la possible desconvocatòria de la vaga indefinida que s’inicià el
16 de setembre de 2013. Per això la primera passa serà traslladar
aquesta decisió a la resta de coordinadores de les altres illes i mirar
d’arribar a acords sobre aquesta qüestió, sobre quan es produiria i amb
quin procediment.

-També ha acordat no firmar l’acord lliurat per
la Conselleria, ja que es considera insuficient i no arriba ni tan sols
al 50% de les propostes efectuades per l’Assemblea el passat dimarts
dia 8. Es tracta d’un document sobre el qual no hi ha hagut temps per a
que hi haguera negociació i per tant emplaçam al conseller Martí March
per a que obri un procés de negociació real amb l’Assemblea en els
propers dies. Aquest emplaçament és al marge de l’acordat respecte la
vaga.

Consideram que amb l’acord parlamentari aconseguit aquest
dilluns s’ha millorat el pressupost educatiu, tot i que es tracti de
partides que encara no han arribat. Ens mostra una esperança de futur en
la millora dels pressuposts educatius que permetrien ser optimistes de
cara al futur en aquesta qüestió. Seria un augment pressupostari per
disminuir el nombre d’alumnes per aula, per augmentar els equips de
suport i orientació educativa i començar a solucionar els problemes més
urgents en infraestructures educatives.

Amb tot, des de
l’Assemblea de Docents no baixam la guàrdia, i no podem deixar de
mostrar preocupació pel fet de com s’està aplicant la LOMCE a les
Balears, i sobre la necessitat que tenim d’establir urgències pel que fa
a la recuperació de drets laborals perduts, temes que esperam es puguin
negociar en els propers dies.

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/12/lassemblea-de-docents-aconsegueix.html

Document de l’oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%:

https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIWjQtN3F2andFMW8/view?usp=sharing

El Govern publica la seva oferta per desconvocar la vaga de demà 15 de desembre

Reunió Conselleria-Comitè de vaga de dijous 10.12.15. Foto: CAIB

El Govern ha publicat el document amb la seva proposta d’inversió en Educació per a 2016, en resposta a la convocatòria de vaga de l’Assemblea de Docents per a demà 15 de desembre:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527057&coduo=7&lang=ca

Reproduït de la web de la Conselleria d’Educació:

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016


Darrera actualització: 14/12/2015

Avui la Conselleria d’Educació i Universitat ha
enviat als sindicats que integren la mesa sectorial d’Educació (STEI-i,
Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT ) i a l’Assamblea de Docents
el documents “Compromís d’increment de la inversió en Educació per a
l’any 2016”.

Es pot llegir a continuació i també s’adjunta en pdf.

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016
El
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2016 té com a prioritat fonamental
començar a restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la
ciutadania al llarg dels darrers anys. Es tracta d’uns pressuposts que
són l’inici d’un camí, d’un full de ruta plasmat en els Acords de
Governabilitat i que posen l’èmfasi en les polítiques socials amb
l’objectiu de recuperar els nivells de benestar que s’han anat perdent.

Malauradament,
aquest objectiu està fortament condicionat pel deficient finançament de
què disposen actualment les Illes Balears per exercir les seves
responsabilitats competencials. L’elevat nivell d’endeutament que
arrossega la Comunitat Autònoma, bàsicament per aquest motiu, és
difícilment compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en
el si del Consell de Política Fiscal i Financera, i acordat pel Consell
de Ministres, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3 % del PIB per a
l’any 2016.

Conscient d’aquestes restriccions, el Govern està
treballant des del primer dia en la millora del finançament, un treball
que ja ha tingut els seus primers fruits amb els acords assolits el
passat dia 3 de desembre amb el Govern de l’Estat i que obren la porta a
l’arribada de nous recursos per al finançament d’inversions. Pel que fa
a la despesa el Govern pretén que el gir social que plantegen els
pressuposts del 2016 es vegi accentuat a partir de l’alliberament de
recursos que es pugui derivar de la renegociació de les condicions del
deute, tant amb l’Estat com amb les entitats financeres, com també per
l’establiment d’una senda de convergència vers l’estabilitat
pressupostària més progressiva, que faciliti un objectiu de dèficit més
realista per a l’exercici 2016.

Per això, el Govern adquireix el
compromís que les millores de finançament i l’ampliació dels marges de
despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016, reverteixin amb
caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de
l’economia productiva.  En concret, la política educativa serà la
prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls que ja rebran a partir
de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.

En el cas
que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la
distribució del que s’assigni a la Conselleria d’Educació es negociarà
en el si de la mesa sectorial d’Educació on hi estan representats els
sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT . Al mateix
temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la
comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents.

Les
línies prioritàries d’actuació que es plantejaran des de la Conselleria
d’Educació i Universitat a la mesa sectorial per a l’aplicació d’aquest
increment pressupostari seran les següents:
 

 • Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i
  Primària, a partir de les conclusions a què s’arribi en la comissió
  tècnica que amb aquest objectiu es crearà en el si de la mesa sectorial,
  i amb efectes des del curs 2015/16, sempre que hi hagi disponibilitat
  pressupostària.
 • Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.
 • Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a
  la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres
  arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i
  totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Així mateix, i tal com es contempla en l’acord marc signat el passat
30 de setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial d’Educació de 9
d’octubre de 2015 entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els
sindicats STEI-i, FECCOO i ANPE, es podrà negociar en el si d’aquesta
mesa la possibilitat d’avançar alguna de les mesures de recuperació de
les condicions sociolaborals del professorat diferides en l’esmentat
acord als anys 2017 o 2018.

Aquest acord estarà subjecte a la
necessitat de cobertura que es pugui derivar d’eventuals desviacions
pressupostàries, tant pel que fa a les previsions d’ingressos com de
despeses, i en general a l’obligació de donar compliment a l’objectiu de
dèficit d’acord amb la senda d’estabilitat pressupostària 2016-2018.