Mes: maig de 2019

L’IEB admet la petició d’UOB de no discriminar els municipis petits als tallers de català

Circular 145/2019-2

El passat 20 de maig vam sol·licitar a l’Institut d’Estudis Baleàrics que s’elimini el requisit del mínim de 12 alumnes per formar un grup als tallers gratuïts d’estiu de català per a joves nouvinguts. Segons aquest requisit, els alumnes han d’anar a un altre centre proper si no s’arriba al mínim exigit. Això perjudica els municipis petits, on si els joves no arriben a la xifra de 12 es veuen obligats a desplaçar-se a un altre municipi.

El Servei de Llengua de l’IEB ens ha contestat que «valorarà cas per cas les peticions de tots els centres, independentment del nombre d’alumnes que s’hi inscriguin» i que «serà especialment sensible en els casos de municipis amb població reduïda o pocs centres escolars

Esperam que aquesta resposta signifiqui que cap jove quedi sense poder acudir als tallers de català per problemes de desplaçament.

No a les exempcions de llengua catalana!

Circular 145/2019-3

Ahir dijous vàrem assistir a la reunió de la Comissió Tècnica d’assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, depenent de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Els representants de l’Administració varen informar de les sol·licituds d’exempcions de català per al curs 2018-19 i de com s’havien resolt. UOB Ensenyament va reiterar el posicionament en
contra de la possibilitat de demanar exempció de llengua catalana
,
com a llengua pròpia i oficial que és de les Illes Balears, i més tenint en
compte el greuge que suposa que d’espanyol no es prevegi aquesta
opció.

Les exempcions es van resoldre de la següent manera: 507 d’acceptades, 45 de denegades i 49 de pendents de completar la documentació. No s’ha presentat cap sol·licitud que no estigui prevista a la normativa. També s’estudiaren dos casos de demandes d’homologació no prevists a la normativa específica que varen estimar positivament.

UOB insta la Conselleria a prendre mesures pel baix nivell oral de català

Circular 145/2019-1

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha proposat al Consell Escolar de Mallorca que exigeixi mesures a la Conselleria per revertir els mals resultats de l’expressió oral en català a 6è de primària. Vam fer la proposta dins el torn de paraules del plenari de dimarts passat, amb la petició que es tracti una resolució al respecte a la propera sessió.

Segons el document Assoliment de la competència comunicativa en expressió oral en l’avaluació de diagnòstic a 6è d’educació primària (curs 2017-2018) (IAQSE), el 45,3% dels alumnes de 6è de Primària de les Balears té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català, cosa que demostra que hi ha hagut una reculada en l’ensenyament en català. Recordam que des d’UOB venim reclamant des de l’inici de l’anterior legislatura un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que passa per la verificació del compliment del Decret de mínims, i que encara l’estam esperant.

Aquestes dades negatives suposen un incompliment de la Llei de Normalització Lingüística, que estableix a l’article 20è que “El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria.

Per altra banda, un retrocés en l’ensenyament en català vulneraria l’article primer de la mateixa Llei, que proclama que té com a objectiu “Assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament.”

Des d’UOB també hem instat directament la Conselleria, una vegada més, a fer el diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules i verificar el compliment del decret de mínims, i a fer actuacions per revertir els mals resultats, entre les quals és imprescindible la preparació dels mestres per fer escola en català, tant als estudis universitaris com dins la formació permanent.

Última Hora:

AraBalears:

Avança la creació de la Comissió paritària de riscos laborals

 

Avui dematí s’han reunit per videoconferència els comitès insulars intercentres de seguretat i salut laboral del personal docent, per constituir la Comissió paritària del Servei de prevenció de riscos laborals i aprovar-ne el reglament. La Comissió estarà presidida per la Directora General de Personal Docent en funcions, i formada per representants de l’administració (en principi de les direccions generals de Personal i Planificació, servei de Provisió, Inspecció educativa, Ibisec i servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, aquest darrer com a assesor) i un representant de cadascun dels sindicats presents a les Juntes de Personal.

Es redactarà un acord de Govern semblant al de Serveis Generals i es durà a mesa sectorial. Els comitès intercentres insulars actuaran principalment per traslladar propostes a la paritària.

Pel que fa als locals del Servei de prevenció, han informat que el de Mallorca estarà situat al Polígon de So’n Castelló i s’està habilitant, el de Menorca és un espai de l’IBAVI que s’ha de remodelar, i a Eivissa encara s’ha de confirmar si es podrà fer on s’ha previst. El Servei de Prevenció anirà informant de les novetats a la Comissió paritària.

UOB dóna suport a la creació de la Direcció General d’Educació d’Eivissa

Circular 144/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, manifesta el seu suport a l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) i la Federació d’Associacions de Famílies d’Eivissa en la seva reclamació d’una Direcció General d’Educació que assumeixi responsabilitats i doni resposta als problemes educatius específics de l’illa.

Recordam que al nostre programa electoral ens vam comprometre a fer costat a les demandes de les comunitats educatives d’Eivissa, Formentera i Menorca sobre l’assumpció de competències d’Educació o l’acostament de la gestió en qüestions com la formació de docents, l’IBISEC, oposicions, etc., si així ho decidien. Igualment, vam assenyalar que lluitaríem contra la massificació i l’abandonament històric de les infraestructures escolars d’Eivissa i Formentera, la inestabilitat laboral amb el percentatge d’interins més alt de l’Estat, la deixadesa de l’Administració des de Mallorca i la manca d’habitatges per als docents, i a favor d’un pla d’infraestructures ajustat i la incorporació de més mestres d’Atenció a la Diversitat per acollir alumnes nouvinguts.

Recordam també que el Consell Escolar d’Eivissa i la FAPA ja van reclamar el 2010 més poder de decisió per a la Delegació Territorial a les Pitiüses, amb un pressupost i personal apropiat per descentralitzar la gestió i tenir capacitat de maniobra real.

Eivissa, 24 de maig de 2019

UOB Ensenyament crida a votar partits que denunciïn l’espoli fiscal i defensin el català

Circular 143/2019

 COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, crida a votar massivament a les eleccions del proper diumenge i a elegir els partits que denunciïn l’espoli fiscal i apostin pel concert econòmic com a via per garantir un ensenyament de qualitat, i que defensin amb més fermesa l’escola en català, la llengua pròpia de les Balears.

Després de quaranta anys de sistemes de finançament autonòmic, i de més de vint anys d’esperar un règim fiscal especial que sempre queda en promeses incomplides, els efectes de l’espoli fiscal i dèficit de finançament estatal continuen fent estralls a l’ensenyament a les Balears.

Aquest curs tenim 116 barracons, 23 més que fa tres anys. Durant la legislatura només s’hauran construït dues escoles (els CEIPs de
Son Macià, a Manacor, i el de Sant Ferran a Formentera) i un institut a
Santa Maria que substitueix l’edifici obsolet, mentre que a les Balears fan falta 15 centres segons ha reconegut el Conseller d’Educació. Si el curs passat 1 de cada 5 grups d’infantil i primària superaven el màxim legal de 25 alumnes, i 108 grups fins i tot en tenien més del 10% extra permès per la LOMCE, enguany hem començat amb 2.444 alumnes més procedents d’arreu del món que han tornat a disparar les ràtios.

Els docents de secundària no hem recuperat les hores lectives anteriors a les retallades, i els mestres de primària continuen a 25 hores sense perspectives de poder reduir-les. El material informàtic dels centres ha quedat obsolet i insuficient, i tant la renovació com la millora de la connexió a internet avancen a pas de tortuga. Aquests motius, i podríem continuar, són els que perjudiquen la qualitat educativa i l’atenció personalitzada als alumnes i afecten els resultats acadèmics, i no “el catalán”, com acusen falsament els partits del “trifatxito”, PP, Ciudadanos i Vox, per desviar l’atenció del problema del finançament.

Recordem que segons les balances fiscals publicades pel Ministerio de Hacienda el 14,20% del PIB balear se’n va a Madrid i no torna, una quantitat que l’any passat va pujar a uns 4.200 milions d’euros. Per altra banda acumulam 1.700 milions d’inversions per Estatut signades per Madrid i no pagades, i enguany ens trobam que els nous
pressuposts de l’Estat ens tornen a retallar la inversió ni més ni
menys que un 11,4%. És a causa d’aquest espoli fiscal que, mentre nosaltres ens estrenyem el cinturó, a Andalusia els llibres de text són gratuïts, igual que les matrícules universitàries a Andalusia i Extremadura, i que es van donar ordinadors portàtils als docents d’Andalusia, Extremadura i Castella-La Manxa.

Davant aquesta situació insostenible, que no han solucionat els diferents models de finançament, des d’UOB feim una aposta pels partits autòctons de les Balears que proposen la sobirania fiscal o el concert econòmic. Només disposant dels nostres propis imposts podrem garantir una escola de qualitat i de futur. A tall d’exemple, mentre a les Balears enguany es destinen a ensenyament 802 euros per habitant, el País Basc en pot invertir 1.251 gràcies al concert econòmic.

Al mateix temps, demanam el vot per a les formacions que defensin inequívocament l’escola en català, la llengua pròpia de les Balears, tal com la ciutadania va reclamar a la manifestació històrica del 23 de setembre de 2013, on va expressar un NO rotund als intents del PP de José Ramón Bauzá de marginar-la i liquidar-la, que es va ratificar a les eleccions de 2015.

Palma, 23 de maig de 2019

Nous equips de formació permanent. Comissió de serveis EI Can Nebot (Eivissa)

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial on es va informar de la creació dels equips de formació permanent d’Impuls a l’aprenentatge digital i de Formació professional. També es va aprovar la convocatòria de comissió de serveis per cobrir la plaça de director de l’escola d’Educació Infantil de Can Nebot a Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa).

EQUIP D’IMPULS A L’APRENENTATGE DIGITAL

Pel que fa a l’equip d’Impuls a l’aprenentatge digital, els representants de la Conselleria han dit que l’objectiu és respondre a la demanda de suport i assessorament per part dels centres. Podeu veure AQUÍ la resolució de la convocatòria publicada al BOIB.

Des d’UOB vam apuntar que els docents hem de dedicar hores extra a aplicar les TIC i preparar recursos, i que reclamam que aquest temps es reservi dins els horaris. Vam demanar també que l’equip prioritzi l’ús del català, atès que una de les funcions de l’equip és elaborar i difondre materials i recursos didàctics, i més tenint en compte que dins l’equip hi ha un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Vam demanar si ja s’havia fet una valoració del nou servei tècnic extern de manteniment i reparacions i se’ns va contestar que l’adjudicació encara és molt recent. L’elecció de l’empresa es va fer per licitació pública des de la Secretaria Generar. També se’ns va contestar que la dotació de portàtils per als alumnes es continuarà fent mitjançant subvenció a les famílies.

Per altra banda la Direcció General d’Innovació va informar, entre altres
coses, de la dotació de material informàtic que s’ha enviat als centres
aquesta legislatura. S’ha optat per no recórrer a una sola marca i servei operatiu per no quedar fermats a una empresa determinada. Pel que fa al pla de connectivitat, s’està
implantant progressivament la fibra òptica d’1 Gb i el març de 2020
hauria d’haver arribat a tots els centres. 

EQUIP DE FORMADORS DE FP

L’equip de Formació de FP (vegeu resolució publicada al BOIB) recupera una figura que va funcionar a principis dels anys 2000 durant quatre o cinc anys i va desaparèixer amb les retallades. El curs que ve estarà format per tres assessors al CEP d’Inca, un a Eivissa i un a Menorca.

La Direcció General de FP va explicar que era una demanda històrica dels docents de FP i que l’objectiu és arribar a fer un CEP de FP, que s’ubicaria a l’edifici del CIFP Son Llebre. Es preveu que l’equip de Formació disposi de l’assessorament del Departament d’Educació del País Basc. 

EI CAN NEBOT

La comissió de serveis de director de l’EI Can Nebot és per a dos anys i es considera de difícil cobertura. Vegeu aquí l’esborrany de la convocatòria, que es publicarà properament al BOIB sense canvis substancials.

Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.

El Plenari del CEIB aprova l’informe sobre la regulació dels requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

Dimarts, 14 de maig es reuní el Plenari del CEIB amb el principal punt de l’ordre del dia d’aprovar si s’esqueia, l’Informe 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Es debateren les següents esmenes:

  • Introduir unes consideracions generals  en relació al document de la UE de 2013 que fa unes recomanacions  en el sentit d’incrementar la prioritat política relativa a l’educació i l’assistència de la primera infància i de considerar fonamental garantir l’accés de tots els infants a uns serveis d’educació infantil i atenció de la infància de qualitat. S’aprovà.
  • Es rebutjà la proposta inclosa a l’esborrany d’informe de la Disposició transitòria novena. El redactat quedà d’aquesta manera com al Projecte original sense canviar la “o” per una “i”: Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència administrativa per acollir infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació infantil abans de l’entrada en vigor d’aquesta modificació els serà d’aplicació. Des d’UOB Ensenyament defensàrem el text amb “o”, ja que hauria representat tancar la porta a tots els centres que ara no són educatius, però que volen arribar a ser-ho. A més a més es refereix a condicions que s’han de complir abans de la data de publicació de la modificació del decret. 
  • S’accepta l’esmena amb el vot favorable d’UOB  en el sentit de preveure que la persona que exercesqui la direcció del centre hi ha d’estar adscrita a jornada completa i no a mitja, amb l’especificació que es refereix a jornada lectiva. L’objectiu que es persegueix és de garantir la màxima dedicació de directors o directores .

Segons el president, Pere Carrió, s’està implementant la Llei 15/2019 de 29 de març, que amplia la composició del Consell Escolar de les Illes Balears i modifica el procés d’elecció del president i del vicepresident. Tanmateix, transitòriament,  es continua amb la composició anterior mentre es fan les diferents passes i gestions per aconseguir aquesta major representativitat. 

Canvis com els derivats dels resultats de les Eleccions sindicals de desembre de 2018, la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i la creació de l’Assemblea  0-3 hauran de tenir el seu reflex en la nova composició del CEIB. Aquests i d’altres incorporacions no s’han d’allargar en el temps.

UOB acusa el PP, ‘Ciudadanos’ i ‘Vox’ de voler exterminar la llengua pròpia de les Balears

Circular 142/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa els partits del
“trifatxito”, PP, ‘Ciudadanos’ i ‘Vox’, de voler exterminar la llengua
pròpia de les Balears a l’escola, com en temps d’en Franco. El mateix
dia que la Conselleria d’Educació ha fet públic que el 45,3 % dels
alumnes de 6è de primària té un nivell oral baix o molt baix de català,
per només un 25,3% en el cas del castellà, el partit supremacista
espanyol ‘Ciudadanos’ ha dit que permetrà que la nostra llengua quedi
reduïda a un 10% de l’horari escolar, una amenaça que s’afegeix a les de
PP i Vox, ja conegudes, d’imposar el castellà com a llengua vehicular.

L’extrema
dreta espanyola, enlloc de preocupar-se per la manca de finançament
estatal que ens ha
duit al rècord de barracons i el
dèficit d’escoles i docents, o pel fet que siguem la comunitat
autònoma amb més alumnes immigrants, amb la necessitat d’inversió
educativa extra que això implica, continua dominada per l’obsessió
malaltissa contra la nostra llengua. Pel que es veu vol repetir el
fracàs estrepitós de José Ramón Bauzá, que primer es va trobar amb un
70% de les famílies que elegien ensenyament en català i després va
imposar el TIL, rebutjat a la manifestació històrica del
23 de setembre de 2013 i que li comportà una derrota electoral sense pal·liatius amb la pèrdua de 15 diputats.

Davant aquest nou perill
d’involució neofeixista i ultraespanyolista, amb el caos consegüent que provocaria
dins el centres educatius, UOB torna a fer una crida a pares, mares,
alumnes i docents a acudir en massa a les urnes el proper 26 de maig, i a
votar les formacions polítiques que defensin amb més fermesa
l’autogovern i la normalització de la nostra llengua, a fi de garantir
un futur per al nostre ensenyament de qualitat i en català.

Palma, 7 de maig de 2019

Fonts:

Recull de premsa

Diari de Balears:

Última Hora (8.5.2019):