Mes: gener de 2016

La Conselleria continua sense informar sobre els centres amb amiant

Miquel Coll Cañellas, gerent de l’IBISEC

La Memòria d’activitats preventives del curs 2014-2015,
que es presentà ahir dijous, no aclareix cap de les preguntes que UOB té adreçades a la Conselleria des de juliol i octubre sobre els centres amb amiant. El darrer apartat de la Memòria, “Retirada d’amiant als centres docents”, es limita a dir:

  • Es va passar als delegats de prevenció un llistat actualitzat dels centres en els quals ja s’ha retirat l’amiant i els centres que resten pendents.

En realitat l’únic llistat de què disposam és el de 9 de juliol, que aconseguirem l’octubre passat després de sol·licitar-lo, i continuam sense saber:

  1. El llistat actualitzat de centres on s’ha iniciat o completat la retirada d’amiant des del 9 de juliol de 2015.
  2. La resposta a l’informe de l’Ajuntament de Palma segons el qual hi ha trenta-sis CEIPs afectats per l’amiant.
  3. El resultat de la inspecció de l’IBISEC al CEPA Son Canals. 

Davant les preguntes d’UOB, ahir la representant de l’IBISEC va respondre que van rebent peticions de revisió de centres, i que de vegades es troben amb elements amb amiant que no representen perill i no cal que siguin retirats.

Davant aquesta darrera afirmació, reclamam que l’IBISEC informi clarament dels riscos que comporta la presència d’amiant als centres educatius, en compliment de l’article 18.1 la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos laborals, sobre informació als treballadors. Exigim saber amb quins criteris l’IBISEC decideix actuar o no en cas de presència d’elements amb
fibrocement.

Lamentam constatar que de moment, pel que fa a l’amiant, la gestió del nou gerent de l’IBISEC, Miquel Coll Cañellas, continua marcada pel mateix obscurantisme que el del seu predecessor, Mateu Suñer Servera.

La Conselleria prepara un Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació

Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública. Foto: CAIB

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va informar durant la reunió d’ahir del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut que s’està elaborant l’esborrany de Decret de creació d’un servei propi de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació, que des d’UOB vam reclamar el passat 23 de març.

Per altra banda UOB s’incorporarà a la Comissió Paritària de Riscos Laborals, que es reunirà el proper divendres a la seu de Funció Pública. Aquesta Comissió està formada per representants dels sindicats i de l’Administració (un representant de la Direcció General de Funció Pública, un de la Conselleria d’Educació, un de la Conselleria de Salut, dos de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral –un per cada departament-), a
més del director general, Pedro Jiménez Ramírez, que n’és el President.

151 accidents laborals comunicats el curs 14-15

La Memòria d’activitats preventives del curs 2014-2015, que es presentà a la reunió del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut per al personal docent Universitari d’ahir dijous 28 de gener, registra un total de 151 comunicacions d’accidents laborals. Hi destaquen les caigudes, accidents in itinerere i la manipulació de càrregues.

S’han presentat 13 sol·licituds de malalties professionals de les quals se n’han reconegut 8. Una no ha estat admesa i la resta està pendent de resoldre. La Memòria recorda que els interessats han de notificar les possibles malalties professionals per al seu reconeixement i adaptacions laborals pertinents.  S’han rebut 5 sol·licituds d’avaluació extraordinària medico laboral,
de les quals se n’han resolt dues, una és “amb restriccions temporals” i
dues resten pendents d’estudi.

Hi ha hagut 151 comunicacions de treballadores gestants i s’han realitzat 72 actuacions post-part.

El Servei de Prevenció ha dut a terme 17 avaluacions de riscs laborals als centres que analitzen la seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i planificació de l’activitat preventiva. Les avaluacions es fan a petició dels centres, que n’han de justificar la necessitat. A partir del curs passat el Servei de Prevenció ofereix una jornada de formació al claustre del centre avaluat.

L’IBISEC ha contractat l’elaboració de 16 manuals d’autoprotecció. Per contactar amb l’IBISEC:

  • suport@ibisec.caib.es
  • Telèfon 971787370
  • Fax 971176942

S’està ultimant l’oferta semestral de cursos de formació en matèria de riscos laborals, que s’enviarà als delegats i centres docents.

A la pregunta d’UOB sobre el requeriment d’Inspecció de Treball, que l’any passat va demanar una memòria de la planificació de reconeixements mèdics, la Conselleria informà que es va remetre a Treball còpia de l’acta del Comitè Intercentres on reclamava un servei propi de prevenció. Pel que fa a la planificació de reconeixements mèdics la situació és la mateixa que amb el PP: no existeix com a tal per manca de mitjans.

Pel que fa a la retirada d’amiant la informació de la Memòria és molt escassa. Tractam la qüestió en una altra entrada del blog.

La Conselleria informa sobre l’exposició del Tricentenari

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2545572&coduo=1725&lang=ca

Darrera actualització: 26/01/2016

Exposició “1715. La fi del Regne enmig del mar?”

La Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015
presenta aquesta exposició, un relat sobre la participació dels
mallorquins i eivissencs a la Guerra de Successió, que disposa de dos
complements: d’una banda, el documental LA RESISTÈNCIA, de mitja hora de
durada, i de l’altra, la unitat didàctica que
s’adjunta, amb autorització expressa de l’autora, la prestigiosa
catedràtica i doctora en història Isabel Peñarrubia, adreçada a tots els
centres escolars de secundària.

Lloc: Sala multiusos de la planta baixa del Centre Cultural la Misericòrdia. Plaça de l’Hospital, 4, Palma

Dates: L’exposició romandrà oberta des del 14 de gener fins al 6 de febrer de 2016.

Horari: de dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabte, d’11 a 14 h; diumenge i festius, tancat

Visites guiades: Des de la Comissió Cívica, s’ha
elaborat un formulari per atendre les sol·licituds de visites guiades
que es pot trobar i emplenar a l’enllaç http://goo.gl/forms/0Bv7gXYVt4

Documents

Enllaços

Taula rodona: Ensenyament en català i plurilingüisme?

Nota de la Societat Catalana de Pedagogia i l’Institut d’Estudis Catalans:

Taula rodona

Ensenyament en català i plurilingüisme?

Encara ensenyem català, castellà, anglès o francès per separat, sense identificar les coincidències i marcar les diferències. Els tractaments uniformes per a totes les escoles i per a tots els alumnes han mostrat una eficàcia molt limitada. No tenen en compte les diferents realitats sociolingüístiques, ni la proximitat entre llengües, ni les diferències individuals, tot presentant tres o més llengües per separat.

Als països de llengües romàniques, la presencia social de diverses llengües i els elements comuns entre elles són una oportunitat per a una competència plurilingüe interromànica necessària a tots els ciutadans doncs afavoreix l’aprenentatge d’una i altra llengua.

Si aprendre llengües és una oportunitat i una necessitat, per què el seu aprenentatge ha resultat tan ineficaç i complicat?

És a partir de cada realitat lingüística que cal dissenyar un model propi per a l’ensenyament. És possible i ho hem de fer a cada centre educatiu amb el millor fonament científic.

Aquest tema serà tractat a la taula rodona organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia i la Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears. S’escaurà el propvinent dimarts 2 de febrer de 2016, a les 19 h al Club Diario de Mallorca de Palma (c/ de Puerto Rico, 15. Polígon de Llevant. Palma)

Presidirà: Damià Pons, filòleg i delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears.

Intervindran: Daniel Adrover, doctor en psicologia; Pere Carrió, president del Consell Escolar de Balears; Jaume Corbera, doctor en filologia; Martí Teixidó, doctor en pedagogia i president de la Societat Catalana de Pedagogia-IEC.

Moderarà: Ramon Bassa, doctor, professor de Didàctica de les habilitats lingüístiques, de la Universitat de les Illes Balears.

Col·labora: Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació – UIB

Proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes

El BOIB d’avui publica la convocatòria de les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016 per obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Inscripció

La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 08:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 19 de febrer.

La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que
li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu,
treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual
es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

Proves orals
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 17 de maig i el 27 de juny de 2016 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 3 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10439/575311/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Oferta pública 2016, interins i oposicions

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016, que suposa un total de 174 places docents i 13 d’inspectors. Aquestes places s’acumulen “a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors”.

Per altra banda, a la Mesa sectorial de 18 de desembre de 2015 la Conselleria es va comprometre a “crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears” .

La incògnita continua essent el nombre de places que es trauran a oposicions el 2017, que segons diferents informacions aparegudes a la premsa varien entre les 400 i les 800.

Recordem que, tal com vam informar el passat setembre, aquest curs hi ha més de 3.600 interins que suposen el 33% de les places i cobreixen gairebé el 31% dels horaris, unes xifres insostenibles que afecten greument l’estabilitat laboral i dels centres educatius.

Acord del Consell de Govern

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10438/575317/acord-del-consell-de-govern-de-22-de-gener-de-2016

El Govern presenta l’esborrany de Decret de llengües estrangeres

El Govern va presentar ahir l’esborrany de “Decret que regularà l’ensenyament de i en llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears”. Bàsicament el Decret suposa un retorn a la voluntarietat per impartir àrees en llengües estrangeres que hi havia abans de la implantació del TIL i, sobre el paper, la recuperació del Decret de mínims.

Els docents que imparteixin matèries no lingüístiques en llengua estrangera hauran de tenir el nivell B2 o superior per a infantil i primària i el nivell C1 o superior en el cas de secundària i formació professional. El professorat de secundària amb titulació B2 disposarà de 5 anys per acreditar el nivell C1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els centres que participen a les Seccions Europees disposaran del curs escolar 2016-2017 per adaptar-se al que estableix el Decret.

La proposta de Decret s’ha tramès al Consell Escolar de les Illes
Balears i serà tractat en Mesa Sectorial extraordinària el proper
dimecres 3 de febrer.

Després de la presentació d’aquest esborrany, des d’UOB continuam trobant a faltar el compliment de la llei i l’aplicació de mesures efectives a favor de l’ensenyament en català, que fou, cal no oblidar-ho, el motiu principal de la manifestació històrica del 29 de setembre de 2013 i una de les causes de la pèrdua del Govern per part del PP. Crida l’atenció que el Decret ordeni el nomenament d’un docent coordinador de llengües estrangeres, al mateix temps que la Conselleria ha suprimit de les instruccions de principi de curs el Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística, tal com hem denunciat des d’UOB.

Segons l’esborrany presentat, “El projecte lingüístic, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha de ser aprovat pel director del centre, d’acord amb els criteris pedagògics aprovats pel Claustre i amb la valoració positiva del Consell Escolar. La concreció anual del projecte lingüístic s’ha d’incloure dins la Programació General Anual (PGA).” Pot ser un bon moment, per tant, per posar al dia els
Projectes Lingüístics de Centre, verificar que es compleix el Decret de mínims i avaluar els
resultats de l’aprenentatge de la llengua catalana.

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2544851&coduo=2&lang=ca

Esborrany de Decret de llengües estrangeres:

https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIeGhoeENqOTc2aWs/view?usp=sharing

Recull de premsa:

Diari de Balears:

AraBalears:

Última Hora:

Diario de Mallorca:

Avantprojecte de Llei per recuperar la composició inicial del Consell Escolar de les Illes Balears

Segons una nota de premsa de la Conselleria, “La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la fase d’al·legacions de l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar el nombre inicial de persones.” L’Avantprojecte especifica que el nou Consell Insular “s’ha de constituir en el termini d’un mes comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei”.

Des d’UOB demanam que s’agilitzin al màxim els tràmits per a l’aprovació de la Llei, no només a fi de recuperar la composició inicial del Consell Escolar, sinó també per reflectir la correlació de forces sindicals que hi ha fa més d’un any.

Nota de premsa de la Conselleria:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2543471&coduo=7&lang=ca

Convocat el concurs de trasllats autonòmic d’inspectors

El BOIB d’avui publica la Resolució de la convocatòria de concurs de
trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als
cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i
d’inspectors d’educació.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10437/575159/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce