Mes: octubre de 2020

Mesa Sectorial sobre Comissions de Serveis d’inspectors

 

Avui, dijous 29 d’octubre s’ha duit a terme una Mesa Sectorial Extraordinària telemàtica, amb la presència de la directora general de Personal Docent, amb un únic punt a l’ordre del dia: 

Convocatòria per proveir, mitjançant sistema de comissió de serveis, una plaça vacant al cos d’inspectors per a la delegació de Pitiüses.

L’únic canvi significatiu és que s’ha escurçat en 1 dia el termini per a presentar reclamacions a la llista de participants que hagin superat les diferents fases del concurs. D’aquesta manera les reclamacions s’han de posar en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la publicació de les llistes.

La resta del concurs (fases, barem i procediment) queda exactament igual que en ocasions anteriors.

Podeu consultar l’esborrany que s’ha aprovat AQUÍ

En el torn obert de paraula, des d’UOB hem demanat que informin a tots els equips directius que és competència de cada centre l’adquisició i proveïment de mascaretes FFP2 per a aquells companys que han estat declarats com a vulnerables i que tot i així se’ls ha fet anar a escola. 

UOB reclama mascaretes per als docents i denuncia que Educació no informa de tots els positius

Circular 216/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear denuncia que Educació no subministra als docents les mascaretes que obliga a utilitzar, ni ha comunicat tots els casos positius.

La Conselleria no distribueix als centres mascaretes quirúrgiques ni FFP2, tot i que les darreres pautes publicades per Educació obliguen a dur-ne als docents vulnerables o que treballen amb grups estables. Segons ens ha reconegut Prevenció, són els centres els que les han de facilitar amb càrrec al seu pressupost. Pel que fa a les mascaretes higièniques, la Conselleria només en va fer una tramesa a principi de curs. UOB reclama a Educació que faciliti als docents el tipus de mascareta que estan obligats a dur per normativa, i que en garanteixi la seva reposició.

D’altra banda, pel que fa a les relacions de casos positius que comunica Personal Docent, observam que fins la darrera tramesa de divendres 23 d’octubre no hi figura cap cas a Menorca, quan ens consta que hi ha com a mínim tres docents que han donat positiu en algun moment. Exigim que es revisi el recompte de casos a totes les illes, atès que la manca de transparència suposaria un frau i un risc per a la salut pública.

Igualment, exigim a Conselleria que consideri contactes estrets tots els docents que han compartit aula amb el cas positiu, atès que el criteri general de proximitat de menys de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts no té en compte la transmissió per aerosols dins l’espai tancat d’una aula. Igualment reclamam que es doni per escrit el dictamen negatiu de contacte estret, que en aquests moments simplement es comunica amb la trucada telefònica d’un infermer o metge de la Conselleria. Així mateix, els docents que consideren que poden esser contacte estret i no consten a la llista que envia el centre, també han de tenir dret a un dictamen oficial. Tampoc s’ha regulat la situació laboral durant l’espera dels resultats de la prova o la quarantena pel que fa a possibles repercusions a la nòmina.

Finalment, informam la comunitat educativa que UOB ha publicat una llista de preguntes freqüents sobre la COVID-19, que es pot consultar aquí: https://www.uobensenyament.cat/2020/10/covid-19-preguntes-frequents.html

Palma, 29 d’octubre de 2020

Resum Mesa Sectorial 20-10-20

 

Ahir dimarts, telemàticament, es va celebrat Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària, amb la participació de les directores generals de Personal Docent i de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, així com altres representants de l’Administració Educativa.

Es tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

1. Modificació de l’ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent.

Principals modificacions:

 • En les activitats a distància no podran computar-se més de 15 hores setmanals de dedicació. (actualment el límit és de 3 diàries en períodes lectius i 25 setmanals en períodes de vacances)
 • Queda més explícit que la no coincidència entre activitats per a poder ser reconegudes és únicament aplicable a les activitats totalment a distància
 • S’elimina l’obligació d’adjuntar informe per al reconeixement d’activitats reconegudes pel MEC o altres administracions educatives.
 • Per el reconeixement de l’autoformació s’estableix un màxim de 150 hores per itinerari quan la formació correspon a l’obtenció de titulacions universitàries oficials i titulacions superiors de règim especial, i es mantén el límit en 100 hores per a la resta d’autoformació

UOB va reclamar, una vegada més, l’increment substancial de formació organitzada per l’administració, gratuïta i en horari laboral adreçada a tots els col·lectius de docents.

També va demanar la dotació de més personal al Servei de formació, de manera que es puguin gestionar les demandes de reconeixement amb més celeritat que ho fa actualment.


2. Concurs de trasllats de cossos docents i inspectors.


Enguany, com cada dos anys, el concurs és d’àmbit estatal.

L’única novetat destacable respecte de convocatòries anteriors és que enguany la tramitació serà completament telemàtica.

Dates previstes:

 • Publicació de la Resolució: dijous dia 29 d’octubre.
 • Termini per participar-hi: des del 5 fins al 26 de novembre, ambdós inclosos

3. Pròrroga dels criteris de plantilles 20-21


Davant la situació actual, que no ha permès la constitució del grup de treball previst entre Conselleria i sindicats per treballar aquest tema, s’ha optat per prorrogar els criteris de plantilla del 19-20 per al curs 20-21.

4. Altres qüestions

 • Ja fora de l’ordre del dia, se’ns va informar que ahir mateix sortirien les llistes d’admesos, exclosos i desistiments de les persones inscrites en les oposicions del 2020, ajornades a 2021. Va insistir en què és un ajornament i que, per tant, només es modifiquen les dates prèviament publicades, però ni s’obriran noves inscripcions, ni es modificaran les places ofertes, etc.
 • UOB va tornar a exigir a Conselleria i UIB l’ampliació de manera immediata de les places oferides per cursar el Màster de Formació de Professorat.

COVID-19: Preguntes freqüents

En aquesta pàgina (←clicau enllaç) miram de contestar els dubtes que poden sorgir a l’hora d’actuar davant incidències de la pandèmia als centres educatius. Procurarem actualitzar-la si es produeixen canvis i agrairem tots els suggeriments i aportacions que ens faceu arribar. Trobareu un enllaç permanent a la pàgina a la columna esquerra del blog, versió web PC i també hi podeu accedir AQUÍ.

UOB condemna l’assassinat del professor Samuel Paty

Unió Obrera Balear condemna l’assassinat del professor d’Història Samuel Paty, perpetrat per fanàtics islamistes en represàlia per haver mostrat caricatures de Mahoma durant una classe sobre la llibertat d’expressió.

Els docents tenim l’obligació moral d’ensenyar els alumnes a pensar per sí mateixos, i actes de brutalitat com el que ha acabat amb la vida de Samuel Paty no aconseguiran que hi renunciem.

#JoSomDocent
#JeSuisEnseignant

UOB exigeix a la UIB l’augment de places per cursar el Màster de Formació del Professorat

 

Circular 215/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Quasi 3 de cada 4 aspirants a cursar el màster de formació del professorat a la UIB s’ha quedat sense plaça segons es desprèn de les xifres publicades per la Universitat un cop conegudes les llistes provisionals d’alumnes admesos. Un total de 1230 futurs alumnes aspiraven a ser admesos en un màxim de 270 places.

Mentre que el nombre de sol·licituds s’ha multiplicat per tres els cinc darrers anys, les places oferides no s’han incrementat ni un 10%. Això suposa abocar a un nombre considerable d’aspirants a optar per l’alternativa de fer el màster a distància a una universitat privada, amb el cost econòmic afegit que això suposa. A més, hauran de cursar també el FOLC, ja que només l’obtenció del màster a la UIB atorga directament la capacitació lingüística exigida per la Conselleria d’Educació.

Aquest fet no fa més que agreujar el problema, ja endèmic, per a cobrir places docents d’algunes especialitats de secundària i formació professional; a hores d’ara ja hi ha llistes d’interinitats d’algunes funcions exhaurides, el que ha conduit a la Conselleria a oferir places pel procediment urgent sense l’exigència per a cobrir-les de disposar de la capacitació pedagògica exigida per la normativa i que, fa poc, el Ministerio de Educación ha avalat, permetent la contractació d’interins sense el màster de formació del professorat.

Al mateix temps, reclamam la revisió de les titulacions que donen accés directe a les diferents especialitzacions del màster, eliminant incongruències com ara que algunes titulacions estan validades per impartir determinades matèries de secundària però no donen accés a l’especialització corresponent, o que en altres especialitzacions s’admetin enginyeries tècniques, però no enginyeries.

Per tot això exigim a UIB i Conselleria l’augment immediat i significatiu de les places oferides per a cursar el màster de formació del professorat i així donar cabuda a un nombre més elevat d’alumnes que puguin optar, amb tots els requisits exigibles, a formar part de les llistes d’interins docents i/o a presentar-se a les oposicions a cossos docents.

Palma, 16 d’octubre de 2020

DM:

UH, 20.10.2020

UOB reclama que s’ampliï el termini d’inscripció a les accions de sensibilització 25N

Imatge: CAIB

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa que s’ampliï el termini d’inscripció al programa “Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020», atès que acaba dia 19 i per tant només hi ha cinc dies laborals per elaborar la proposta, amb pressupostos inclosos. Per aquest motiu ja hi ha centres que haurien decidit no inscriure’s per manca de temps.

Vos tindrem informats.

UOB acusa el Govern de retallar els contractes de docents interins

Circular 214/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear acusa el Govern balear de tornar a les retallades del
PP de Bauzà amb el cessament dels interins substituts a 30 de juny,
mitjançant una llei de 2018 que modifica normatives de sectors diversos com turisme, urbanisme, ordenació farmacèutica, transports, residus, etc.

Educació va estendre els contractes dels interins amb la llei de pressuposts de 2017, que modificava el Decret llei 5/2012
o “decret de les retallades” del PP i establia que, a partir del curs
2017-2018, els interins amb nomenament en vigor a dia 1 de juny i cinc
mesos i mig de serveis havien de cessar el 31 d’agost, o bé a la data de
reincorporació del titular. Aleshores UOB va reclamar que les
extensions de contracte es regulassin amb una resolució, a fi de no
haver de presentar reclamacions individuals, cosa que Educació no va
fer.

L’any passat, emperò, les reclamacions promogudes per UOB van
obtenir el silenci per resposta. Finalment, Educació ens ha contestat que ja no accepten reclamacions per aplicació de la
llei 6/2018,
que estableix que els interins substituts cessen en tot cas, com a
màxim, el 30 de juny, la qual cosa suposa a la pràctica tornar a
aplicar el Decret del PP a les substitucions que no són de tot el curs
escolar.

UOB recomana els interins afectats que no deixin de presentar la
reclamació per si es produeixen canvis normatius. Al mateix temps, insta
els partits que donen suport al Govern que facin els canvis legislatius
necessaris per recuperar els drets perduts pels docents.

Palma, 13 d’octubre de 2020

 

dbalears.cat:

UH:

 

UH

UOB trasllada valoracions i demandes al CEMe sobre l’inici de curs

El passat dimecres, 7 d’octubre va tenir lloc el primer Plenari del curs 20-21 del Consell Escolar de Menorca. Es va parlar de les noves incorporacions d’enguany a causa d’algunes baixes i també de la proposta del CEMe d’emprar el romanent de 4824 euros que no s’ha pogut utilitzar d’altra manera a causa de la pandèmia per compensar desigualtats socials de l’alumnat. UOB es va afegir a la comissió d’innovació per treballar en aquest tema.

El Plenari però va gravitar entorn de l’inici de curs, que es va estructurar en dos apartats. El primer, acordar una carta d’agraïment a la comunitat educativa que ha fet possible l’inici de curs i el segon, valoracions sobre aquest mateix inici. Tot just començar, UOB va proposar uns quants canvis al comunicat d’agraïment que podeu llegir AQUÍ . Es va acceptar desglossar l’agraïment entre els diferents col·lectius que formen part dels centres educatius, però es va considerar que les reclamacions que havíem proposat afegir es tractarien de manera diferenciada i es durien a la propera Permanent. En concret, demanàvem compromís per part de la Conselleria d’Educació que s’ha de traduir en:

 • Més mesures de seguretat i prevenció
 • Màscares homologades
 • Prou espais per assegurar les distàncies
 • Més docents per garantir ràtios reduïdes
 • Especialistes
 • Suport als infants amb necessitats educatives especials
 • Recursos i professorat per atendre l’alumnat en semipresencialitat (el professorat fa la tasca docent presencial)

Totes aquestes demandes les mantenim des de fa mesos.

Pel que fa a les valoracions de l’inici de curs, per una banda, UOB es fa ressò de qüestions que es van plantejar al Plenari com, per exemple, la crítica a la coordinació entre centres educatius i Ajuntaments a l’hora de cedir espais per impartir classes, i fa una crida no només a agilitzar aquesta coordinació sinó a fer públics els llocs cedits pels Ajuntaments, així com també a saber si aquestes cessions estan donant resposta a totes les necessitats plantejades pels centres. També es va fer una crítica a la poca cobertura que hi ha a escoles i instituts per atendre la diversitat de l’alumnat en condicions i es va demanar que es minimitzés la part burocràtica de la tasca docent a favor de la part pedagògica directa. Relacionat amb això, es demana que es puguin compartir les experiències positives entre centres, sobretot a primària, i que els inspectors puguin tenir un paper de transmissors d’informació de manera ràpida, assumint una tasca orientativa.

De l’altra, UOB va plantejar directament les següents qüestions al Plenari :

 • Traslladar a la comissió d’avaluació quines condicions s’han de complir perquè tot l’alumnat de Menorca pugui assistir a l’aula ja que té un diagnòstic molt favorable (actualment, només un 0’98% dels contagis totals de les Balears). Per això demanam presencialitat total a ESO i Batxillerat. Es va acordar que es faria la petició formal per conèixer aquestes condicions.

 • Tenir en compte, sobretot a 2n de Batxillerat, el greuge comparatiu que suposa de cara a les PBAU, que uns centres hi hagi presencialitat absoluta i altres semipresencialitat. S’ha de treballar de manera urgent per garantir la presencialitat en tots els casos.

 • Resoldre la incidència amb l’ús eventual del servei de menjadors en algunes escoles, ja que representa un fort greuge a la conciliació familiar. És un servei que existia i que es demostra totalment imprescindible. No es pot supeditar la necessitat de les famílies a la suposada manca d’espais. Si, segons Conselleria, s’ha doblat la inversió, com pot ser que a Menorca s’hagi reduït el servei? El delegat d’educació va respondre que es prioritzaven les beques de menjador i que, un cop acabat el procés d’ajudes, es treballaria per resoldre aquest servei. Des d’ UOB Ensenyament insistim que són dues qüestions paral·leles i que l’increment d’inversió en menjadors també es traduïa amb més contractació de personal. Els espais tampoc hauria de ser un problema per un servei que es dona als centres educatius quan el període lectiu ja ha acabat i les aules estan buides.

 • Demanar informació i insistir a resoldre la incidència amb la matrícula a graus de FP que ha afectat al voltant de 100 alumnes. El delegat va contestar que s’estava resolent i que la majoria aconseguiria entrar a algun cicle però des d’UOB insistim que a problemes excepcionals s’han de trobar solucions excepcionals perquè no ens podem permetre, menys en la situació actual que vora 100 alumnes d’FP “perdin un any” perquè, o bé entren a cicles que no volen, o directament desisteixen perquè s’han vist perjudicats per les anomalies en la inscripció telemàtica.

Personal docent diu que pagarà el complement de tutoria als interins substituts

Segons ens ha contestat Personal docent, 

“Ell
conseller a la darrera mesa sectorial que va assistir, es va
comprometre a que els interins substituts cobrassin les tutories.
Aquesta petició va ser reiterada per tots els sindicats presents.  En
compliment d’aquest acord, es farà efectiu.”

No cal dir que celebrarem que el pagament es faci efectiu, però volem puntualitzar una sèrie de fets. La mesa a què es refereix Personal docent va ser el 31 d’agost, i de llavors ençà la Conselleria no ens havia comunicat res més al respecte. Tot i així, sense que se’ns hagués informat oficialment que l’acord es farà efectiu, el sindicat STEI va publicar dimecres passat una nota amb el títol “El personal interí substitut també cobrarà el complement de tutoria”, cosa que ha motivat la nostra pregunta a Personal Docent.

Recordem que Unió Obrera Balear va denunciar per primera vegada que Educació no paga el complement de tutoria el febrer de 2018, ho vam reclamar oficialment el setembre de 2018, vam exigir l’actualització del complement el març de 2019, vam promoure una campanya de reclamacions individuals el novembre de 2019 i hem interposat un recurs d’alçada el juliol passat. La medalla, emperò, se la penja ara STEI a partir d’informació privilegiada filtrada per la Conselleria.

Atès que la resposta d’Educació no aclareix tots els dubtes, avui hem demanat si es pagarà amb efectes retroactius, tenint en compte que s’han presentat reclamacions individuals.  

Continuarem informant.