Mes: octubre de 2016

Informe: comissió de ràtios de 27 d’octubre

Ahir dematí va tenir lloc la comissió de ràtios convocada per la Conselleria, on es va informar amb més detall dels criteris que segueixen per desdoblar i dotar de reforços. Ens van passar fotocòpies amb les ràtios alumnes/professor i professors/grup per a cada centre, que podeu veure AQUÍ. 

Disposam també de dades de ràtios alumnes/etapa i alumnes/grup a data d’ahir, consultau-nos! Cal tenir en compte que no són definitives al 100% perquè poden variar tant el nombre d’alumnes com la dotació de professors de reforç que ja s’hagi pogut fer. 

4t D’INFANTIL 

En el cas de 4t d’infantil, on el màxim hauria de ser de 22 alumnes (20 per Acord marc, més 2 pel 10% LOMCE), i als centres on no s’ha pogut desdoblar per manca d’espai, van dir que hi ha centres on encara no han enviat el docent de reforç perquè estan pendents del vist-i-plau d’Hisenda.

Segons van explicar han creat en total 25,8 grups nous de 4t d’infantil: 16 a Mallorca, 1 a Menorca, 6,6 a Eivissa i 1,6 a Formentera. Al mateix temps se n’han suprimit 7,3 per recol·locació d’alumnes, amb un saldo final de 17,5 grups nous. Van reconèixer que la xifra és insuficient i que queden grups amb més de 22 alumnes, sobre tot a Palma, on hi ha centres d’una i dues línies amb grups de 25 que es doten amb un mestre de reforç a mitja jornada. Aquesta mesura surt més cara que desdoblar, perquè un grup nou suposa 24 hores de docència però els reforços poden acumular quatre mitges jornades. Més motius, per tant, per invertir en infraestructures.

DOCENTS NOUS

En total han dotat els centres amb 75 docents nous, 56,5 dels quals per millorar ràtios repartits així:

  • 18,5 a primària (17 mitges jornades i 10 completes)
  • 30 a infantil (46 mitges jornades i 7 completes, 18,5 d’elles per grups nous)
  • 8 per cobrir necessitats diverses a CEIPs.

A Mallorca és on la situació és més greu. A Menorca no ha fet falta intervenir i els centres d’Eivissa s’han dotat en total amb 19,2 professors nous.

Els representants de la Conselleria van explicar que ara cerquen grups de 4t d’infantil amb 23 alumnes, cosa que fan d’ofici o per la informació que els pugui arribar dels centres. S’han trobat centres amb 29 alumnes a 3r de Primària, com a Campanet o Pollença, on està previst enviar el reforços corresponents. S’han trobat també amb centres que han decidit assumir ràtios elevades abans de perdre espais comuns o construir barracons al pati.

CRITERIS DE DESDOBLAMENT A PRIMÀRIA

Els centres amb dos grups de primària del mateix nivell amb 27 i 29 alumnes, per exemple, no suposen el desdoblament del grup de 29, encara que el de 27 tingui més alumnat NESE. La solució que se’ls dóna és que reparteixin a 28.

Sobre les tasques dels PT, la Conselleria considera que totes són suport, siguin atenció individualitzada o desdoblaments.

Les aules UEECO toquen estar dotades amb un PT i un AT (la dotació d’aquest darrer com se sap no depèn d’Educació). Pel que fa a Atenció a la diversitat (AD), segons l’Administració es troben amb centres amb excés de dotació en plantilla.

ESO I BATXILLERAT

A ESO afirmen no haver trobat problemes greus de ràtios, mentre que a Batxillerat diuen que si hi ha aules sobrecarregades és per l’organització que decideix el centre. En general, opinen que moltes vegades els centres podrien organitzar millor els espais i la distribució d’alumnes per reduir ràtios. Així ho van dir i així vos ho transmetem.

MÉS DE 1.800 NOUVINGUTS

El cap de serveis de Centres Educatius explicà que aquest curs ja s’han matriculat més de 1.800 nouvinguts. Confirmà que el Pla d’infraestructures ja està enllestit i que properament es farà públic. Destacà com a llocs d’intervenció urgent Alcúdia i la zona B de Palma. Segons va dir, la construcció d’un centre nou es pot allargar uns dos anys entre la licitació i l’obra, que sol durar entre 12 i 14 mesos, mentre que les ampliacions es poden enllestir en uns sis mesos.

També van explicar que miren de fer més fàcil l’accés dels pares al GESTIB per al control de faltes d’assistència.

Com a representants de l’Administració hi van assistir el cap de departament de Planificació i Centres, Jaume March; la cap de Servei de Planificació Educativa, Antònia Serra; el cap de Servei de Primària, Andreu Bujosa i el cap de servei de Centres Educatius, Jordi Escudero.

Els directors han d’informar al GESTIB de les superfícies d’aula

A la comissió de ràtios d’ahir des d’UOB vam
exposar alguns casos particulars de CEIPs i IES. Sobre Batxillerat vam
advertir que si per una banda les ràtios poden ser legals, per altra
banda s’ha de complir el decret de requisits mínims de centres que estableix 1,5m2 per alumne. Els representants de Planificació ens van respondre que des de principi de curs els directors tenen instruccions d’informar via GESTIB sobre superfícies d’aula i nombre de pupitres.
Tenen tot el curs per contestar. Per tant, si la vostra aula no
compleix la superfície mínima legal vos podeu adreçar en primer lloc al
director.

Nou protocol d’absentisme per als centres educatius de les Illes Balears

Durant el curs 2015-16 s’activaren 923 protocols a CEIPs i 888 entre centres concertats i IES, segons explicà el conseller Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. 

A partit d’aquest diagnòstic s’ha elaborat el nou protocol, que té com a objectius prevenir, detectar i intervenir de forma ràpida i eficaç per tal d’afrontar aquesta problemàtica. Es preveu que se’n faci una revisió anual i també es crea la Comissió Tècnica d’Absentisme Escolar

El Protocol estableix les passes a seguir quan es detecta absentisme escolar:

– Treball dins el centre escolar: prevenció amb el claustre, motivació, acollida, control de faltes …

– Treball d’entorn: família, serveis externs (serveis socials, servei de Menors i Família, Fiscalia de Menors, policia tutor, entitats esportives i culturals …), serveis de la conselleria

– Treball coordinat amb EOEP, departament d’Orientació, APIMA…

La novetat és la creació de la Comissió Tècnica d’Absentisme Escolar.

Podeu consultar el protocol AQUÍ

L’endemà de les mobilitzacions contra les revàlides Rajoy anuncia que les deixa sense efecte

El PP no elimina les proves tant a 4t d’ESO com a 2n de batxillerat, però no serà necessari aprovar-les per obtenir els títols corresponents. La revàlida de 2n batxillerat servirà com a prova d’accés a la universitat. La decisió l’ha  anunciada Mariano Rajoy durant el debat d’investidura. 

Fins que no s’assolesqui un pacte per l’educació els efectes d’aquestes proves externes queden suspesos.

http://ultimahora.es/noticias/nacional/2016/10/27/227902/rajoy-suspendera-efectos-revalidas-hasta-haya-pacto-educativo.html

Pacte educatiu i Consell Escolar: reivindicam l’ensenyament 100% en català

Ahir va horabaixa va tenir lloc una nova reunió de la comissió del Consell Escolar de les Illes Balears per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació, on es va fer una revisió dels acords presos a la reunió anterior i es va continuar amb l’estudi del document del Pacte i les aportacions rebudes.

Es va arribar a pocs acords a partir de propostes que havien presentat els sindicats CCOO i STEI. En la majoria de punts que es van debatre (autonomia de
centres: diagnòstic i propostes; autonomia de gestió de personal i
projecte lingüístic de centre) no s’han concretat acords. Malgrat tot, a
partir de les idees que s’han plantejat es faran redactats alternatius dels apartats objecte d’esmena per veure si es poden
assumir conjuntament.

Pel que fa al Projecte Lingüístic de Centre hem defensat aquest redactat:

  • “la llengua catalana serà al 100% vehicular de l’ensenyament i de comunicació externa i interna del centre”

el qual substituiria el
redactat de partida:

  • “la llengua catalana, com a pròpia del territori ha de ser la llengua prioritària i majoritària”

De moment no hi ha hagut acord.

La propera reunió està prevista per al 10 de
novembre.

Places d’oposicions: Conselleria xerrarà amb Madrid aquesta setmana

 

El conseller explicà a la mesa sectorial d’ahir que la directora general de Personal, Rafaela Sánchez, anirà a Madrid per estudiar la possibilitat d’ampliar el nombre de places d’oposicions fins a un milenar, i que ell mateix xerrarà amb el secretari d’estat d’Educació per explicar-li quina és la taxa de reposició acumulada des de 2012. Comentà també que les xifres d’interins a les Pitiüses s’ha disparat de tal manera que a Formentera ho són el 100% dels docents en actiu.

Els representants de l’Administració esperen poder dir quantes places es convocaran després d’aquestes converses. En qualsevol cas, és indiscutible que entre el mal finançament, la LOMCE i els permisos que encara s’han de demanar a Madrid, les competències en educació que s’acabaren de transferir fa vint anys són de cada dia més paper banyat.

Hi haurà mesa sectorial sobre nomenament de directors

A la mesa sectorial d’ahir sobre el Pla d’èxit educatiu el conseller va dir que l’esborrany d’ordre de selecció i nomenament de directors passarà per mesa sectorial. El director general de Planificació, Antonio Morante, havia advertit abans que “aquestes ordres no s’hi havien passat mai”. El conseller no s’hi va comprometre del tot fins que des d’UOB demanàrem explícitament si la mesa es convocaria o no.

Per altra banda l’esborrany de Pla d’èxit preveu la “Professionalització (sic) i reforç dels equips directius (…)”, i la “revisió del model de competències, formació, selecció i avaluació dels directors“. Des d’UOB vam demanar que implicaria aquesta “professionalització”, tenint en compte que el càrrec de director és circumstancial i transitori dins la carrera docent. Hi tornarem a insistir a les meses sectorials que es convoquin per discutir el document.

El conseller anuncia un Pla d’èxit amb només un 5% més de pressupost

El conseller d’Educació Martí March declarà ahir a la premsa, després de la mesa sectorial on presentà el Pla d’èxit educatiu, que el pressupost de la Conselleria pujarà “més d’un 5%” l’any que ve. Un increment del 5% sobre el pressupost d’enguany suposaria 858,06 milions per a
2017, molt lluny dels mil milions que reclama com a
mínim la comunitat educativa, des del Consell Escolar a FAPA passant pel Pacte per les Illes.

Sobre el PIB d’enguany representarien un 3,07%, lluny del 4,31% de la mitjana estatal o del 5,9% de la mitjana europea.

Si el conseller March va dir a la premsa quan va anunciar el Pla que sense un increment de finançament “no és possible millorar”, a la mesa sectorial d’ahir insistí que els recursos són condició necessària però no suficient per millorar els resultats. És a dir que la Conselleria deixarà una vegada més en mans dels docents el sobre-esforç per millorar els resultats acadèmics i el procés d’ensenyament-aprenentatge, sense cap perspectiva clara de reduir ràtios i barracons (el Pla d’Èxit torna a prometre 20 alumnes a infantil, ara a tota l’etapa!), de dotar els centres de reforços suficients per a l’alumnat nouvingut (un 14,4% a les Balears enfront del 8,8% de mitjana estatal, segons recull l’esborrany), així com els NESE i NEE, o d’augmentar a bastament l’oferta de formació permanent per no deixar milers de docents en llista d’espera.

Segons va dir el conseller el document serà sotmès a negociació en properes meses sectorials.

UH, 25.10.2016

UOB reclama a la Conselleria un acte públic de suport als mestres de l’Anselm Turmeda

 

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama al conseller d’Educació, Martí March, que convoqui un acte públic de suport als mestres del col·legi públic Anselm Turmeda de Son Roca.

Un cop l’informe d’Inspecció educativa ha constatat que el centre va actuar correctament és inadmissible que els grupuscles d’extrema dreta continuïn assetjant els docents i que els programes sensacionalistes de televisió persisteixin en la manipulació i tergiversació dels fets.

Davant això des d’UOB instam la Conselleria a fer un acte públic de suport i desgreuge on hi pugui participar la comunitat educativa. És el mínim que es mereixen uns docents que fan feina en condicions difícils, ni que sigui per agrair-los la seva professionalitat, compensar el calvari que estan passant i contrarestar el circ mediàtic que determinats sectors hostils als mestres de l’escola pública continuen alimentant interessadament.

Palma, 24 d’octubre de 2016

 

dBalears.cat:

Diario de Mallorca:

Última Hora també se n’ha fet ressò a l’edició en paper.