Distribució de les places del CONCURS-OPOSICIÓ ordinari 2023

Oposicions ordinàries docentsLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

D’acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs-oposició – ordinari – on s’adjudicaran un total de 564 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears, provinents de la taxa de reposició.
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pels següents procediments:
1. Torn lliure (Codi 1);
2. Torn de reserva per a persones amb discapacitat (Codi 2);
3. Procediment d’accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior (Codi 3);
4. Procediment d’accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement (Codi 4);
5. Procediment d’adquisició de noves especialitats.

DISTRIBUCIÓ PER COSSOS (QUADRE RESUM GENERAL)

CODICOSTOTAL PLACES
590Professors d’ensenyament secundari 255
592Professors d’escoles oficials d’idiomes12
594Professors de música i arts escèniques2
597Mestres295
TOTAL564

DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TORN 3TORN 4TOTAL PLACES
590003Llatí50005
590004Llengua castellana i literatura812011
590005Geografia i història812011
590006Matemàtiques2123026
590008Biologia i geologia51107
590009Dibuix61007
590010Francès10012
590011Anglès61029
590016Música713213
590017Educació física2524031
590018Orientació educativa56410070
590104Construccions civils i edificació60006
590106Hoteleria i turisme61007
590107Informàtica2420026
590108Intervenció sociocomunitària40004
590111Organització i processos de
manteniment de vehicles
61007
590113Organització i projectes de sistemes
energètics
30003
590124Sistemes electrònics20002
590125Sistemes electrotècnics i automàtics71008
TOTAL20619255255

PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TORN 3TORN 4TOTAL PLACES
592003Català20125
592011Anglès31127
TOTAL512412

PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TORN 3TORN 4TOTAL PLACES
594406Contrabaix10001
594407Cor10001
TOTAL20002

COS DE MESTRES

CODIESPECIALITATTORN 1TORN 2TOTAL PLACES
597 EIEducació infantil75580
597 EFEducació física28230
597 ALAudició i llenguatge61465
597 PRIEducació primària1128120
TOTAL27619295