Mes: novembre de 2017

La comissió paritària aprova el decret de prevenció de riscos laborals

Avui dematí la comissió paritària de Funció Pública ha aprovat l’esborrany de Decret de creació del servei de prevenció de riscos laborals d’Educació. S’hi han introduït alguns canvis tècnics i de terminologia. Ara ha de passar pel Consell Consultiu abans de ser aprovat per acord de Govern. Queda pendent també de l’aprovació dins els pressuposts generals autonòmics.

S’obrirà una borsa de contractació per cobrir les places del servei, les restriccions imposades per Madrid impedeixen crear places orgàniques definitives. Secretaria general encara no n’ha decidit la ubicació física.

Aprovada la compatibilitat per impartir idiomes al Conservatori

Ahir es va aprovar en mesa sectorial la proposta d’Acord de Govern per permetre que els docents del Conservatori puguin impartir les assignatures de fonètica i idiomes corresponents als idiomes italià, francès, alemany i anglès. Aquesta compatibilitat es podrà autoritzar “sempre que a la convocatòria corresponent no s’hi hagi presentat cap candidat que pugui ser seleccionat perquè compleix els requisits de la convocatòria i els requisits de la compatibilitat, sense aplicar-hi raons d’interès públic”.

A la mesa es va demanar que les places d’assignatures obligatòries del Conservatori que ara ocupen professors associats passin a consolidar-se com a definitives dins la plantilla orgànica.

Conselleria no admet les reivindicacions dels EOEP

 

A la mesa sectorial d’ahir es va tractar el punt “Indemnitzacions per raó de servei dels equips d’orientació”. L’única novetat al respecte és que la Conselleria s’avé a considerar itineràncies els desplaçaments entre localitats d’un mateix municipi.

Des d’UOB vam protestar perquè la mesa sectorial reclamada per la Junta de Personal Docent, el mes de juny i a instàncies nostres, era per tractar altres qüestions sociolaborals a més de les indemnitzacions per desplaçaments, i vam expressar la nostra disconformitat per l’absència de representants de Planificació. Per part d’Innovació hi foren presents el director general, Jaume Ribas, i la cap de Servei d’Atenció a la Diversitat, M. Asunción Sempere.

Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors dels EOEP, que UOB va traslladar a la mesa i podeu veure més avall, els representants de la Direcció General d’Innovació van respondre que no encaixen amb el model que proposen i les van rebutjar o bé les van deixar per a la negociació de la futura ordre sobre model d’orientació, que es preveu que comenci el mes de gener. Van dir que han rebut aportacions a l’esborrany que van treure fa un any i que si no han avançat més ha estat per manca de personal i per problemes amb les dotacions de quota d’orientadors que hi volen posar.

El parer d’Innovació és que els orientadors s’han d’integrar als centres i per això, entre altres coses, han de formar part del claustre. Nosaltres vam recordar que el decret d’atenció a la diversitat de 2011 estableix la independència dels EOEP respecte als centres educatius i que s’ha de potenciar el treball en equip dins aquest servei, dues condicions compatibles amb la integració als centres i que no s’haurien de vulnerar.

A la petició que les places d’EOEP oferides als interins indiquin els centres que s’hauran d’atendre, van respondre que és impossible perquè quan es fa l’oferta encara no estan definides per les direccions dels EOEP, i que els interins ja disposen de l’opció de seleccionar places de centres concrets o d’EOEP.

Vam fer constar per escrit en acta les peticions que hem rebut dels EOEP, que reproduïm a continuació i que com hem dit abans foren rebutjades o ajornades per al debat del nou model d’orientació:

A) CRITERIS DE QUOTA I COORDINACIONS

1) Que els criteris de quota i les direccions dels centres educatius permetin agrupar les cinc hores complementàries de tots els orientadors i PTSC els divendres per a les reunions setmanals de coordinació dels EOEP.

2) Vincular els recursos de suport educatiu al nombre total d’alumnes NESE, inclosos els d’ACNS i Alta Capacitat, i no a la quantitat d’ACS.

3) Quantificar la quota de suport tenint el compte els diagnòstics i dificultats de cada alumne.

4) En tot cas, reduir les quotes de 16 alumnes amb ACS per PT, i 48 amb suport per AL i tornar a 12 NESE per PT i 25 amb suport per AL.

5) Que s’augmenti el nombre de PTSC als equips, a fi de poder atendre alumnes i famílies segons el centre, i no se’ls obligui a compartir tants de centres diferents.

6) Que es publiquin els criteris de quota dels EAP.

B) DESPLAÇAMENT DES DE LA SEU ALS CENTRES:

– Que se’ls apliqui reducció horària per raó de desplaçament als centres. Hi ha professionals que han de fer una hora de carretera per arribar al centre i superen les 7 hores presencials.

C) CONSIDERACIÓ DE SERVEI

1) Que es recuperi un major nombre de dies el setembre i juny per a l’acolliment, organització i formació dels nous professionals i planificar intervenció als centres.

2) Que els orientadors dels EOEP mantinguin la independència i no pertanyin al claustres del centre.

3) Que es consideri un Servei pròpiament dit i no se’ls obligui a complir horari d’inici i acabament dels centres «sense necessitat de passar prèviament per les seus de destí de l’EOEP» (pàg. 18 de les instruccions).

4) Que es redueixin les 25 hores d’atenció a l’alumnat (apartat D.3 de les instruccions EOEP 16-17). A secundària les lectives són 18 i a primària 22.

5) Que es llevi de les instruccions la consideració d’hores complementàries les referides a la frase «la resta, fins a 30 hores setmanals, es dedicaran a tasques de coordinació, atenció a pares, CCP, reunions d’equips de suport», perquè corresponen a les funcions pròpies del servei.

6) Que s’equipari econòmicament els directors d’EOEP amb els directors de centre o d’altres serveis, no amb caps de departament.

D) PEL QUE FA A LES INTERINITATS:

– Que les places de l’oferta d’interinitats d’equips EOEP indiquin quins centres o llocs s’haurà d’atendre.

Morante imposa l’avançament de recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al juny

Aquest dimecres 29/11/17 la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres i la Vicerectora d’Estudiants de la UIB, Rosa Isabel Rodríguez, es reuniren amb els representants sindicals dels centres públics i concertats per tractar la proposta de la conselleria d’avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny i, al juliol, les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Després que UOB fos l’únic sindicat que s’oposà obertament a la proposta, vegeu la circular que traguérem dilluns, la premsa ja publica avui que Conselleria i UIB han tancat l’acord, podeu llegir també la notícia de l’UH.

Així, doncs, els exàmens de recuperació de setembre de 2n de Batxiller s’hauran de fer dins el mes de juny i tenir-ne les actes tancades el dia 29/6/18 per tal que les proves d’accés a la UIB es duguin a terme dins la primera quinzena de juliol.

Segons afirmà la vicerectora Rodríguez, “si aquesta decisió no se pren enguany, s’hauria de prendre l’any que ve i sinó l’altre però és inevitable fer-ho i s’ha d’acceptar perquè no queda més remei” ja que l’avançament ve marcat pel Pla Bolonya i les polítiques europees d’educació universitària.

És a dir, els professors de secundària s’han de veure obligats a assumir en contra de la seva voluntat unes conseqüències laborals derivades d’una organització universitària sobre la qual en cap moment se’ns ha demanat el parer i ara resulta que no queda més remei… Així anam els docents, contra les cordes i saturats.

OPOSICIONS: Convocatòria prevista per a finals de març

A la mesa sectorial d’ahir els representants de Personal Docent van informar sobre la reunió de dia 27 a Madrid del MEC amb les comunitats autònomes. Es preveu que el nou RD no surti fins finals febrer i que la convocatòria d’oposicions a les Balears es publiqui a finals de març.

Les Canàries se sumaren a la petició de
suprimir la prova eliminatòria, i ara les comunitats autònomes que ho demanen, no governades pel PP, són la majoria. El MEC continua al·legant
que s’ha d’esperar informe d’Advocacia, a pesar que algunes comunitats han advertit que es tracta d’una decisió política i no jurídica, cosa que fa pensar que es tracta d’una maniobra dilatòria per deixar-ho igual.

Altres informacions:

 • Madrid no té intenció de canviar els temaris fins el 2020.
 • Conselleria procurarà convocar oposicions amb dates semblants a Catalunya i València. Catalunya ja les convoca amb el RD actual.
 • S’estudia ampliar taxa estabilitat fins 2017 en lloc de 2016 per poder treure més places.

Avui hi ha una nova mesa general amb els sindicats a Madrid.

La Conselleria pretén implantar estudis de flamenc a Eivissa

La Conselleria no ha contestat la nostra reclamació d’estudis de balls populars de les Balears i de recuperar els de música tradicional, però anuncia que es planteja implantar els estudis de dansa espanyola
(flamenc) i dansa clàssica al conservatori d’Eivissa i Formentera:

Des d’UOB consideram intolerable la manca de suport de la Conselleria a la cultura tradicional de les Balears i no cedirem en l’exigència del compliment de la Llei 1/2002 de cultura popular i tradicional, que a l’Article 6 estableix que l’administració educativa ha de preveure el coneixement de la cultura popular i tradicional en els currículums dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu.

UOB reclama que el Conservatori recuperi els estudis superiors en Música Tradicional

COMUNICAT DE PREMSA

El passat 25 d’octubre des d’Unió Obrera Balear vam reclamar que el Conservatori Professional de Música i
Dansa inclogués
dins l’oferta d’Estudis de
Dansa
els balls populars de les Balears, que tenen una presència testimonial en comparació amb els estudis de dansa
espanyola regulats per Real Decreto. Ara ampliam aquesta
reivindicació sol·licitant a la Conselleria d’Educació que recuperi
els estudis superiors en Música Tradicional
.

El Conservatori Superior de Música i Dansa de Mallorca va suprimir
fa uns anys aquests estudis, que eren una primera passa per tenir, en un futur,
persones titulades en música tradicional a les Illes Balears que
poguessin exercir de professors en uns estudis reglats i oficials, amb instruments com les xeremies,
flabiol, llaüt o guitarró. Tenien dos anys de
durada, eren de caràcter propi i incloïen dues assignatures de ball
popular de Mallorca. 

El Conservatori els va eliminar al·legant manca
de doblers, però a la vegada va obrir titulacions noves com el Grau
Superior en Música Moderna (Jazz).

Per altra banda
s’impartien en aplicació de la Llei 1/2002 de cultura popular i
tradicional, que a l’Article 6 estableix que l’administració educativa ha
de preveure el coneixement de la cultura popular i tradicional en els
currículums dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats
del sistema educatiu
. Demanam també que aquesta disposició no quedi en paper banyat i es faci un estudi del seu compliment als centres educatius.

La defensa de la cultura popular del nostre territori està avalada per entitats com el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), que en un manifest a la seva web afirma que el nostre és “Un país que, tot i haver estat escapçat i negat des del segle XVII, es
mostra, 350 anys després, com una realitat tossuda, en què llengua,
territori, cultura popular i economia, entre altres factors, no deixen
de mostrar i actualitzar un fet nacional que determinades polítiques
s’obstinen a negar i combatre.

Palma, 16 de novembre de 2017

Morante torna a pressionar el professorat per fer les recuperacions de Batxiller dins el mes de juny

Circular 73/2017

El director general de Planificació, Antonio Morante, torna a insistir a avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxillerat a finals de juny per tal de fer les Proves d’Accés a la Universitat en la primera quinzena de juliol, i això que només ha passat poc més de mig any des que pràcticament la totalitat de la comunitat educativa hi mostràs el seu rebuig, des dels pares i mares o els sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les Cooperatives de l’Ensenyament.

Es veu que al director general de Planificació i Centres no li bastà amb l’esculada de l’any passat en què es veié obligat a retirar la seva proposta davant la contundent negativa del món educatiu a aquests avançaments al Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar del 6/4/17.

Segons la carta enviada pel Sr. Morante en què qualifica l’avançament de dates com una necessitat, aquest canvi no suposaria modificacions en el calendari escolar i, de fet, la convocatòria de reunió per a aquest dimecres 29 de novembre no es dirigeix ni als representants del Consell Assessor ni als de la Comissió Tècnica del Calendari Escolar com a tals, com ha estat habitual fins ara.

Que el senyor Morante consideri que canvis d’aquesta magnitud no formen part del calendari escolar ens sembla d’un cinisme inadmissible i consideram que, en lloc de defensar la comoditat organitzativa de la UIB el que hauria de fer el director general de Planificació és defensar el professorat de secundària que cada dia es veu més ofegat per tasques burocràtiques, estrès per ràtios excessives, etc, etc. Si la UIB necessita revisar el seu calendari, que ho faci, però no a costa dels professors dels instituts.

Per tant, a la reunió de dimecres i a les que puguin venir després, UOB continuarà oposant-se a tenir totes les actes de 2n de Batxiller tancades el 30 de juny. El que necessita el professorat de secundària és poder-se centrar en les classes i no haver de fer corregudes perquè la universitat, on té el seu lloc de feina el conseller, frisa per tenir les llistes d’alumnes.

Esborrany de reglament d’oposicions

A la mesa d’educació estatal del passat 23 de novembre es va lliurar l’esborrany de modificació del decret 276/2007, que podeu veure AQUÍ.

En resum el Ministerio proposa:

– Ponderació de la puntuació: 60% fase oposició i 40% fase de concurs.

– Nombre de temes per elegir segons l’especialitat:

 • Fins a 25 temes: a elegir entre tres.
 • De 26 a 50 temes: a elegir entre quatre. 
 • Més de 50: a elegir entre cinc.

– Puntuació màxima dels tres blocs de la baremació:

 • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
 • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
 • Altres mèrits: màxim 2 punts.

– Puntuació màxima dels mèrits: 10 punts.

– Experiència docent prèvia: es comptaran màxim 10 anys, cadascun dels quals es valorarà només en un dels següents subapartats:

 • Per cada any a especialitats del cos al que s’opta, en centres públics: 0,700 punts.
 • Per cada any a especialitats d’altres cossos, en centres públics: 0,350 punts
 • Per cada any a especialitats del mateix nivell educatiu, en altres centres: 0,150 punts.
 • Per cada any a especialitats d’altres nivells educatius, en altres centres: 0,150 punts.

– Les convocatòries establiran les puntuacions corresponents a cada mes/fracció d’any.

La intenció de Madrid és aplicar aquestes modificacions a les oposicions de 2018. A la mesa també es va aportar l’esborrany de nous temaris, que es deixarien per als anys posteriors.

Des d’UOB reclamam plenes competències en educació, que haurien d’incloure poder decidir a les Balears un model d’accés a cossos docents adequat a les nostres circumstàncies (per exemple els sis anys que hem passat sense oposicions i el 35-40% d’interins), en lloc dels reglaments que ens imposen des de Madrid.