Mes: juliol de 2015

Es publica al BOIB l’eliminació de la preferència de titulació lingüística

El BOIB d’avui publica la modificació de les bases generals i de la convocatòria d’interins, per la qual s’elimina la preferència de la titulació de llengües estrangeres a l’adjudicació de places.

Bases generals:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568498/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Convocatòria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568490/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

UOB demana que els nous inspectors vetllin per la qualitat educativa i l’ensenyament en català

Avui dematí també ha tingut lloc a la Conselleria la Mesa Sectorial d’Educació extraordinària per analitzar l’esborrany de convocatòria de concurs de mèrits per proveir places accidentals d’Inspecció Educativa. Ha estat presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i pel nou cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós Grimalt.

Read More

Novetats al procés telemàtic de sol·licituds de places d’interins

Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria una explicació del procés telemàtic de sol·licitud de places d’interins, que presenta algunes novetats. Tot seguit teniu un resum de la informació que s’ha donat als sindicats. De forma general:

 • El procés s’obrirà divendres 14 d’agost a les 12h i acabarà dimarts 18 a les 23,59h.
 • L’accés al tràmit es pot continuar fent de manera anònima o amb nom i contrasenya.
 • El cas de pèrdua de contrasenya es pot recuperar a través del GESTIB.
 • L’accés de forma anònima es fa amb el nombre de registre o pre-registre. 
 • Dins el formulari de selecció de places, després d’introduir les dades personals, es poden fer canvis que es vulguin.

Read More

El conseller d’Educació i Universitats rep els representants d’UOB

Avui dematí, a les 11 hores, el conseller d’Educació Martí March, acompanyat de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i del director general de Planificació, Antoni Morante, ha rebut a la Conselleria els representants d’UOB.

Abans de seure a la taula hem fet obsequi al sr. conseller d’aquesta foto:

El sr. March ha iniciat les converses referint-se al Pacte per l’Educació com a document de referència bàsica, a partir del qual redactaran un pacte de mínims comptant amb els diversos sectors de la comunitat educativa. El document resultant es traslladarà al Parlament i intentaran assolir un acord polític el més inclusiu possible. Ha afegit que per assolir una llei educativa de consens també s’haurà de tenir en compte l’àmbit estatal.

Tot seguit ens ha cedit la paraula i hem començat per lliurar-li un document amb les propostes d’UOB, que reproduïm a continuació i que després hem anat tractant punt per punt:

Read More

El Govern publica un Decret llei de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials!

Si els comerciants poden esser defensats a través d’un Decret llei, per què no la comunitat educativa? El paràgraf del Decret llei de comerç que reproduïm tot seguit, no és perfectament aplicable a la situació extraordinària i d’urgència creada pels currículums LOMCE a Secundària?

Read More

March ha donat un sol dia als centres per decidir si modifiquen les tres hores LOMCE

Continuen les presses a la Conselleria per imposar els horaris LOMCE. Com vam informar, a la Mesa Sectorial de dilluns 20 es discutí l’esborrany de les tres hores a disposició dels centres. En aquest punt UOB defensà la via del Decret llei proposada per l’Assemblea de Docents. Doncs bé, la resolució de les tres hores es va publicar l’endemà mateix, al BOIB de dimarts 21, amb un apartat que diu:

 • Abans del 22 de juliol de 2015, els centres públics han de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través de l’adreça <info@dgplacen.caib.es>, qualsevol canvi en la quota de professors assignats o de perfils definits, sense que en cap cas pugui variar el nombre total de professors ja determinat.

És a dir, que els centres han hagut de decidir en un sol dia si feien canvis als horaris segons el que permet la resolució, cosa que implica l’elaboració d’una proposta per la CCP i l’aprovació del claustre. Un marge de temps, no cal dir-ho, totalment insuficient. El BOIB d’avui no publica cap esmena al respecte.

Text de la resolució:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10345/568196/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Martí March continua descartant el Decret llei contra els currículums LOMCE

Ahir dematí, a les 12 hores, va tenir lloc a la Conselleria una Mesa Sectorial presidida pel conseller d’Educació, Martí Xavier March i Cerdà, a qui van acompanyar la directora de Personal Docent, Rafaela Benítez, i el director general de Planificació, Antoni Morante.

Les principals conclusions a que vam arribar els representants d’UOB després de la Mesa són aquestes:

 • El
  conseller March no vol entrar a debatre la proposta de Decret llei ni
  explicar els arguments jurídics que l’han duit a descartar-lo com a via
  per derogar els currículums LOMCE aprovats per Bauzà.
 • La
  Conselleria assumeix i manté les instruccions del director general de
  Planificació, Antoni Morante
  , que insten els centres de Secundària a
  aplicar els horaris LOMCE encara que no els hagi aprovat el claustre.
 • La Conselleria admet que amb els currículums LOMCE es poden perdre places de matèries afectades.

Però anem a pams. Els punts de l’ordre del dia van ser els següents:

Read More

Resum de la Mesa Sectorial de 15 de juliol: convocatòria d’adjudicacions, LOMCE i altres

Aquest dimecres s’ha duit a terme la primera Mesa Sectorial d’Educació
amb la nova Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez
Benítez per tal de revisar i modificar, si n’era el cas, l’esborrany
de la resolució de la convocatòria d’adjudicacions de places per al
curs 2015-16 que deixà redactada el cessat Antoni Vera.

Read More