Basta de mercadejar amb la formació dels docents!

Ahir, dia 26 de febrer, l’Administració va convocar formalment UOB Ensenyament a la Reunió sobre Homologació d’activitats formatives. Un cop començada la reunió, i davant la sospita que l’únic punt a tractar era l’enriquiment dels sindicats que fan negoci amb la formació dels docents, els representants d’UOB Ensenyament varen informar  l’Administració que abandonaven la sala. Un dels principis fundacionals d’UOB Ensenyament és no mercadejar amb la formació dels companys ni aprofitar que l’oferta formativa que ofereix la Conselleria d’Educació i Universitats és rònega i atrotinada per guanyar diners a costa de l’esforç dels docents. 

Una vegada més, UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitats a ampliar el ventall de formacions: volem formació per especialitats i formacions de diferents durades (no només de format curt), que permetin fer competència als sindicats amb ànim de lucre. UOB Ensenyament defensa i defensarà sempre que la formació permanent del professorat ha de ser variada, de qualitat i gratuïta.

Palma, 27 de febrer de 2024