Per què afiliar-se a UOB?

Afiliar-se a UOB Ensenyament suposa participar d’un projecte amb pocs anys de vida en el món sindical educatiu, però arrelat en una trajectòria històrica que es remunta al 1881, any en què fou fundada Unió Obrera Balear.

L’esperit i el funcionament de la sectorial d’Ensenyament és assembleari. Ens hem compromès a defensar les reivindicacions de l’Assemblea de Docents així com a presentar bel·ligerància davant les agressions als nostres afiliats i afiliades i al col·lectiu docent en general.

No creiem en les cúpules autocràtiques ni en la perpetuació en els càrrecs. Estam convençuts i convençudes que la millor arma per als i les docents és la informació i la participació directa en el debat i la presa de decisions respecte al sistema educatiu.

La nostra única via de finançament són les quotes dels afiliats i afiliades. Ens declaram contraris i contràries a la venda de productes i a gestionar cursets de formació, que són responsabilitat de l’Administració i que, fins ara, aquesta ha fet servir com a moneda de canvi per tenir econòmicament contents els sindicats tradicionals.

Volem una escola de qualitat i moderna, arrelada al país, en català i oberta al món.

Comptam, a més, amb un gabinet jurídic laboral de provada experiència, eficàcia, agilitat i combativitat. Cap agressió sense resposta!

Afiliar-se a UOB Ensenyament significa participar directament en la lluita docent i estar informat i informada dia a dia de tot allò que es cou al món educatiu.

La quota d’afiliació és de 18 euros trimestrals. Els docents interins/es, en atur o jubilats/des, tenen un 50% de descompte.

Cal indicar que els afiliats i afiliades d’UOB tenen ofertes comercials especials molt avantatjoses pel fet d’estar afiliat al sindicat. Trobareu la informació aquí.