Novetats del dia

Novetats del diaLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Diàriament, en aquesta pàgina hi veureu recollida tota aquella informació que té a veure amb l’actualitat del món docent que pot ser del vostre interès i que recollim aquí a mode de resum perquè la pugueu consultar en qualsevol moment.

14 de juny de 2024

 • Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària, i d’educació secundària per al curs 2024-2025
 • Més informació
 • Recordatori: demà acaba el termini per lliurar la programació/planificació
 • Més informació

13 de juny de 2024

 • El tràmit de renúncia a places vacants o temporals de 3 anys adjudicades al curs 2023-2024 està habilitat.
 • Termini: del 13 al 18 de juny de 2024.
 • Accés al tràmit.
 • Llistat de centres i llocs de treball d’especial dificultat.
 • Més informació.
 • Ajuts individualitzats de menjador per a alumnes.
 • Més informació
 • Ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes que no poden gaudir del servei de menjador.
 • Més informació
 • Convocatòria de centres educatius per acollir estudiants en pràctiques de la UNED.
 • Més informació.
 • Convocatòria de centres educatius per acollir estudiants en pràctiques de la UIB.
 • Més informació.
 • Convocatòria de centres educatius per acollir estudiants en pràctiques d’altres universitats que no han signat cap conveni.
 • Més informació.

Avui 2 novetats:

 • Formació GESTIB per a nous equips directius
 • Com orientar i avaluar un bon TRB amb l’existència de la IA

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 de juny de 2024

 • Renúncia a places vacants o temporals adjudicades al curs 2023-2024.
 • Termini: fins al 14 de juny de 2024.
 • Accés al tràmit
 • Modificació de la programació didàctica del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Més informació
 • Rectificació d’errades dels tribunals d’ebenisteria i processos i productes de fusta i moble.
 • Més informació

10 de juny de 2024

 • Llei 1/2024, de 7 de juny, per la qual es regulen els ensenyaments artístics superiors i s’estableix l’organització i equivalències dels ensenyaments artístics professionals.

Avui 1 novetat:

 • Jornades de bones pràctiques: Connectant experiències, transformant aules

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

7 de juny de 2024

Avui 1 novetat:

 • Acompanyament de la implementació de la visió compartida als centres PMT

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 de juny de 2024

 • Convocada Mesa Sectorial d’Educació per dia 7 de juny a les 10:30.
 • ODD:
  • 1. Tutoritzacions
  • 2. Adjudicacions
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins demà a les 12h a ensenyament@uob.cat

4 de juny de 2024

 • Convocatòria per a interins a l’exterior: Suïssa i Àustria.
 • Termini per presentar sol·licituds: del 01/06/2024 fins al 17/06/2024.
 • Més informació.

3 de juny de 2024

Obert tràmit del portal dels aspirants per pujar la programació didàctica/situació d’aprenentatge.

Termini de presentació: de l’1 fins al 15 de juny de 2024 (ambdós inclosos).

 • Modificacions de la resolució de la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics per al curs 2024-2025:
 1. Afegir un nou perfil denominat Psicòleg Educatiu per atendre als alumnes com a professional de la psicologia en els centres d’educació secundària obligatòria, dintre de l’apartat B de l’annex 4.
 2. Es redueix el termini per canviar la situació de disponibilitat, sent el nou termini de tres dies hàbils.

31 de maig de 2024

 • Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions per al curs 2024-2025.
 • Termini per presentar al·legacions: de l’1 al 7 de juny de 2024 (ambdós inclosos).
 • Més informació

30 de maig de 2024

 • Pots llegir el comunicat de premsa complet aquí
 • Convocada Mesa Sectorial Ordinària, dimarts 4 de juny a les 09:30 h amb els punts següents:
  • Implantació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d’1 d’abril de 2022) del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2023).
  • Planificació del curs 2024-2025: instruccions d’inici de curs criteris de quota i document d’horaris.
  • Torn obert de paraula
 • Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 3 de juny a les 12h a ensenyament@uob.cat
 • Resolució per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 4 d’abril de 2024
 • Més informació.
 • Resolució per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2023-2024
 • Més informació.
 • Publicat el Reial Decret pel qual es modifiquen determinats reials decrets, en l’àmbit de l’FP, mitjançant els quals s’estableixen cursos d’especialització de grau mitjà i superior.
 • Publicats els Reials Decrets pels quals es modifiquen determinats reials decrets pels quals s’estableixen títols d’FP de grau bàsic, grau mitjà i grau superior.
 • Més informació.

Avui, 1 novetat:

 • Gestió econòmica per nous equips directius
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 de maig de 2024

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació.
 • S’aproven les instruccions i la convocatòria de les modalitats de formació en el centre i intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears per al curs 2024-2025.
 • Més informació.
 • Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).
 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 29 de maig fins al 12 de juny de 2024, ambdós inclosos.
 • Més informació.

27 de maig de 2024

Mesa Sectorial Ordinària de Comissions de serveis PORT-UIB i CFIRDE-IB i la implantació el perfil de psicolèg educatiu en els centres.

 • Convocats tots els aspirants a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova dia 22 de juny a les 09:00 hores.
 • Convocats als aspirants dels procediments 3 i 5 a la part pràctica i als aspirants dels procediments 1 i 2 a la part B de la primera prova dia 25 de juny a les 09:00 hores.

Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent q, que participa en els procediments selectius d’oposicions convocats

Absències justificades:

 • Tribunals: del 25 de juny fins al 30 de juny (ambdós inclosos) i els dies següents dels dies de l’acte de la constitució del tribunal, la comissió de selecció i la preparació de les proves quan les activitats lectives siguin d’horabaixa.
 • Participants: els dies que han estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la. Els aspirants que es desplacin d’illa, a més, disposaran també el dia anterior i posterior a la realització de les proves.
 • Permís: demanar a la Direcció del centre.

Més informació

24 de maig de 2024

 • Instruccions de la convocatòria del programa Accions de sensibilització 25N i 8M per al curs 2024-25
 • Instrucció per a la participació a la xarxa de centres coeducatius per al curs 2024-2025
 • Instrucció per a la participació a la xarxa de centres per a la convivència per al curs 2024-2025

22 de maig de 2024

 • S’afegeix el següent punt a l’ordre del dia de la MSE Ordinària del divendres 24 de maig:
 • Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat.
 • Accés a l’esborrany
 • Aportacions fins dijous 23/05/23 a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

Avui, 1 novetat:

 • Vins d’Europa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 de maig de 2024

 • Convocada MSE Ordinària el divendres 24 de maig a les 9 h amb el següent ordre del dia:
 • 1. Lectura i aprovació de l’acta.
 • 2. Proposta de convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).
 • 3. Proposta convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari, 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB). 
 • 4. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis la plaça de director del centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE).
 • 5. Proposta d’instrucció sobre la gestió d’absències i permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents que participen en els procediments selectius convocats per Resolució de 26 de març de 2024.
 • 6. Proposta de modificació de la Resolució de dia 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar part de la borsa de funcionaris interins per al curs 2024-2025.
 • 7. Torn obert de paraula.
 • Accés a l’esborrany
 • Aportacions fins dijous 23/05/23 a les 12 h a ensenyament@uob.cat.
 • Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa, programes educatius i del Programa de Millora i Transformació per al curs 2024-2025.
 • Més informació
 • Convocatòria PAE juliol de 2024.
 • Termini sol·licituds: del 21 de maig al 2 de juny.
 • Més informació

20 de maig de 2024

Darrers tràmits de substitucions del curs 2023-2024:

 • Tràmit urgent: entre els dies 4 i 6 de juny.
 • Tràmit ordinari: entre els dies 7 i 10 de juny.
 • Obert el tràmit per sol·licitar l’acreditació amb un nivell B1 de la Competència Digital Docent per observació de l’acompliment amb lliurament d’evidències.
 • Termini: obert tot l’any.
 • Accés al tràmit
 • Més informació
 • Resolució per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació dels Decrets pels quals s’estableixen els currículums i avaluacions de l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat a les Illes Balears.
 • Termini: obert des del 20 de maig fins al 7 de juny de 2024
 • Tribunals definitius oposicions
 • Designació coordinadors i membres de la comissió de valoració
 • Convocatòria acte presentació
 • Cos de mestres
 • Altres cossos

Avui, 1 novetat:

 • Arranjaments de barba i bigoti

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 de maig de 2024

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos
 • Obert el tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació del 17 de maig al 5 de juny de 2024 (aspirants exclosos)
 • Més informació
 • Obert el tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de Reial Decret mitjançant el qual es regula la inspecció educativa
 • Termini per a fer aportacions: del 17 de maig al 7 de juny de 2024
 • Més informació

16 de maig de 2024

Avui, 1 novetat:

 • Digitalització aplicada als sectors productius – Eivissa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 de maig de 2024

Avui, 3 novetats:

 • Sostenibilitat aplicada a l’FP – Eivissa
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat – Menorca
 • Treball en alçada als arbres

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 de maig de 2024

 • Projecte de Reial Decret que modifica el Real Decret 1364/2010, de 29 de octubre, que regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació y altres procediments de provisió de places a cubrir pels mateixos.
 • Termini per fer aportacions: del 13 al 22 de maig de 2024.
 • Més informació.
 • Es convoquen ajuts en espècie per a participar en la Universitat d’Estiu 2024 organitzada per l’ Ambaixada de França a Espanya per al professorat que imparteix l’assignatura de francès o d’assignatures no lingüístiques en francès en centres educatius de nivell no universitari sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, en el marc de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears i l’Institut Français d’Espanya corresponent al curs escolar 2023-24.
 • Més informació

Avui, 2 novetats:

 • Programa Winhotel
 • Especialista en espirituosos, tast i servei

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

13 de maig de 2024

 • Resolució per la qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2024-2025.

10 de maig de 2024

Avui, 2 novetats:

 • Compartint aprenentatges: evidències educatives i experiències inspiradores
 • Introducció a la Llei Orgànica 3/2022 d’ordenació i integració de l’FP – Mallorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 de maig de 2024

Avui, 2 novetats:

 • Introducció a l’ABN a primària
 • Sostenibilitat aplicada a l’FP – Mallorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 de maig de 2024

 • Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les activitats formatives lliurades.
 • Termini: de dia 8 de maig fins dia 14 de maig de 2024.
 • Més informació
 • Ajudes per a la realització d’estàncies professionals en centres educatius d’Europa.
 • Termini: fins dia 24 de maig de 2024.

7 de maig de 2024

 • Obert el termini per sol·licitar formació, tant en l’àmbit tècnic com en l’àmbit metodològic, per als centres que imparteixen FP per al primer trimestre del curs 2024-2025.
 • Termini: fins dia 1 de juny de 2024.

Teniu disponible un resum dels principals ajuts del Fons Social i de les prestacions de MUFACE.

Avui, 1 novetat:

 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat – Mallorca 

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de maig de 2024

Composició provisional dels tribunals de les oposicions:

 • Convocada Mesa Sectorial Ordinària, dimecres 8 de maig a les 09:00 h amb els punts següents:
  • Aportacions al nou esborranys del projecte de Decret que estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres educatius.
  • Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del professorat 2024-2028.
  • Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent.
 • Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 7 de maig a les 12h a ensenyament@uob.cat
 • Suport a la lectura del manifest Xarxa Educativa per la Llengua als centres educatius de les Illes Balears. Per la inclusió, la igualtat d’oportunitats i la no-segregació.
 • Més informació

Avui, 5 novetats:

 • Maneig de la intel·ligència artificial per a la tasca docent
 • Xarxa Orientació B: IV Jornada E. Impulsors PMT
 • Xarxa Canvi Intensiu A i B: IV Jornada E. Impulsors PMT
 • Xarxa Centres Impulsors: IV Jornada E. Impulsors PMT
 • Xarxa Introducció II: IV Jornada E. Impulsors PMT

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

3 de maig de 2024

Resolució per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, del personal funcionari de carrera admès i exclòs que ha sol·licitat voluntàriament formar part, com a vocal, d’un tribunal.

Més informació

Nova Llei d’FP – Seqüenciació temporal i càrrega horària dels mòduls dels cicles formatius (Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior).

Més informació

 • Canvi de lloc i hora de trobada per a la rebuda del Correllengua a Palma dia 5 de maig.
 • Lloc de trobada: plaça de la Porta Pintada a l’encreuament entre el C/ de Sant Miquel i el C/ Oms.
 • Hora de trobada: 17:30 h.
 • Obert el termini per sol·licitar beques NESE
 • Termini: presentació de sol.licituds des del 30 d’abril fins el 13 de setembre de 2024.

Avui, 2 novetats:

 • Introducció a la Llei Orgànica 3/2022 d’ordenació i integració de l’FP –Menorca
 • Introducció a la Llei Orgànica 3/2022 d’ordenació i integració de l’FP – Eivissa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

2 de maig de 2024

Avui, 3 novetats:

 • Itineraris literaris: Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver i Damià Huguet
 • Disseny del llibre digital
 • Arribar a Temps. Jornada LOPIVI Primera Infància

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 d’abril de 2024

 • Establert el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Barista
 • Atenció a la diversitat a l’FP – Mallorca
 • Atenció a la diversitat a l’FP – Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 d’abril de 2024

Avui, 1 novetat:

 • Cursos de Formació en Xarxa del Professorat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

25 d’abril de 2024

Avui, 4 novetats:

 • Equipaments d’aula LG per a IMA
 • II Jornades d’educació per a la transformació social
 • Música i Dansa: coneixement tècnic en il·luminació i sonorització d’esdeveniment
 • Arribar a Temps. Jornada LOPIVI Primera Infància

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 d’abril de 2024

 • Habilitat el tràmit per sol·licitar una comissió de serveis.
 • Termini: del 24 d’abril al 2 de maig de 2024.
 • Accedeix al tràmit.
 • UOB Ensenyament posa a la vostra disposició una guia/FAQs de comissions de serveis.
 • Llistes provisionals de personal funcionari de carrera admès i exclòs que ha sol·licitat voluntàriament formar part, com a vocal, d’un tribunal.
 • Al·legacions: del 24 d’abril al 26 d’abril.
 • Accés al tràmit

Avui, 3 novetats:

 • – Aprofundiment a la IA com a recurs educatiu.
 • – Maniobres amb cordes i seguretat.
 • – Itinerari personal per a l’ocupabilitat – Eivissa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 d’abril de 2024

 • Projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupen els elements integrants i els instruments de gestió del Sistema Nacional de Formació Professional.
 • Termini d’aportacions: del 23 d’abril al 16 de maig
 • Més informació

Avui, 4 novetats:

 • Neuroeducació i aprenentatge basat en jocs
 • Atenció a la diversitat a l’FP – Eivissa
 • Digitalització aplicada als sectors productius – Mallorca
 • Introducció a la factura electrònica

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 d’abril de 2024

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per participar com a centre mentor en el programa Codi Escola 4.0
 • Més informació
 • Resolució per la qual s’aprova el Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per a centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears a partir del curs 2024-2025.
 • Més informació
 • Instruccions al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional i als cursos d’especialització per al curs escolar 2024-2025.
 • Més informació

Avui, 4 novetats:

 • Actualització científica i didàctica a l’àrea de biologia
 • Consell d’infants i d’Adolescents: impuls i millora en la seva participació
 • Sostenibilitat aplicada a l’FP – Menorca
 • Arribar a Temps. Jornada LOPIVI Primera Infància

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 d’abril de 2024

Tribunals
– Sorteig tribunals: els tribunals es formaran a partir del número 4232.
– Per consultar el número assignat s’ha d’accedir al Portal del Personal/Expedient personal/Ordenació tribunals (oposicions).

Opositors
– Sorteig opositors: l’ordre d’actuació dels aspirants serà a partir de la lletra Q.

Avui, 1 novetat:

 • Gestió d’aula

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 d’abril de 2024

El sorteig públic per designar els vocals de tribunals i l’ordre d’actuació dels aspirants a oposicions 2024 es podrà visualitzar en directe en el següent enllaç

Avui, 1 novetat:

 • III Jornada CFIRDE: liderar amb sentit

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 d’abril de 2024

 • Resolució normes que regeixen el sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants.
 • Resolució normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals.
 • Més informació

Pots llegir el comunicat de premsa complet aquí.

Avui, 1 novetat:

 • Iniciació al golf

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 d’abril de 2024

Adjudicació definitiva:

 • Nomenament com a funcionaris de carrera de tots els docents seleccionats en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització
 • Més informació
 • Orientacions sobre l’ús d’eines digitals en l’àmbit educatiu des de la prespectiva de la protecció de dades
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Avaluació de les SA: Matemàtiques a ESO.
 • Avaluació de les SA: Anglès
 • Grups interactius A405 PROA+ Mallorca

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 d’abril de 2024

 • Ajudes per estudis
 • UOB Ensenyament recorda que el Tràmit Telemàtic romandrà obert fins al 30 d’abril.
 • Més informació
 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i els processos d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2024-2025.
 • Més informació

Avui, 2 novetats:

 • Coneixement i interpretació del territori: jaciments, urbanisme i món rural.
 • Jocs de taula

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 d’abril de 2024

Pots llegir el comunicat de premsa complet aquí.

 • Avui a les 00:01h (la nit de divendres a dissabte) s’obre el termini de Formacions a distància del Servei de Formació Permanent del Professorat del 3r trimestre.
 • Termini d’inscripció: del 13 al 17 d’abril de 2024, ambdós inclosos.
 • Més informació

Avui, 4 novetats:

 • Realitat virtual i impressió 3D
 • Latte art, l’art del cafè
 • IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior). Com puc cuidar la meva veu?
 • Gestió i Seguiment de Projectes Erasmus+

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

11 d’abril de 2024

Avui de matí s’ha reunit, en sessió ordinària, la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana per tractar el tema de les exempcions. La supressió de les exempcions de català és una de les demandes històriques de UOB Ensenyament, i així ho ha fet saber a l’Administració durant els darrers anys. A la reunió del passat 23 de desembre, l’Administració va plantejar la idea de “revisar i canviar l’ordre que regula les condicions per a l’exempció de la llengua catalana a l’educació infantil i primària”. UOB Ensenyament ja va manifestar la seva proposta de supressió. Avui, durant la sessió, hem insistit en aquest punt i, davant la negativa de l’Administració a fer un canvi normatiu —adduint dificultats tècniques— UOB Ensenyament ha instat l’Administració a què si no era capaç d’eliminar les exempcions de català a infantil i primària de iure, almanco ho fes de facto. Davant aquesta petició, l’Administració s’ha mostrat d’acord a reduir les exempcions de català a infantil i primària a la mínima expressió.

 • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs escolar 2024-2025, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
 • Més informació
 • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs 2024-2025, respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària i/o concertats als nivells de primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears
 • Més informació

Avui, 4 novetat

 • La dislèxia i la discalcúlia a l’aula d’educació secundària
 • Jornada de bones pràctiques : entendre les situacions d’aprenentatge
 • Debat, diàleg i conversa a l’aula del segle XXI: per la democràcia i la pau
 • Arts en Moviment: activant la creativitat i la motricitat a l’aula

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 d’abril de 2024

 • Consulta pública per fer aportacions al Projecte del Reial decret que regula el Concurs de Trasllats d’àmbit estatal.
 • Termini: fins al 19 d’abril
 • Més informació

Avui, 1 novetat

 • Itineraris literaris: Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver i Damià Huguet

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 d’abril de 2024

 • Professors interins en programes educatius en el exterior (Portugal)
 • Pròrroga de les llistes pel curs 2024-25
 • Termini de sol·licituds: des del 09/04/2024 al 29/04/2024
 • Termini de sol·licituds: des del 09/04/2024 al 29/04/2024
 • Més informació
 • Llistes provisionals dels participants admesos en la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director 2023-24
 • El termini per presentar reclamacions és del 10 al 16 d’abril, ambdós inclosos.
 • Més informació

Avui, 4 novetats:

 • Clima d’aula entès com a entorn de seguretat
 • Patrimoni històric i cultural d’Eivissa (sortides didàctiques)
 • L’enfocament ecosocial en les situacions d’aprenentatge
 • Avaluacions de diagnòstic: Disseny de les proves

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 d’abril de 2024

 • Obert tràmit telemàtic per presentar-se com a membre vocal del tribunal d’oposicions de forma voluntària.
 • Requisit: ser funcionari de carrera de l’especialitat en la què estan en actiu, havent accedit a través d’oposicions i amb dos anys d’antiguitat.
 • Termini d’inscipció: del 5 al 18 d’abril, ambdós inclosos.
 • Accés al tràmit
 • Resolució per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2024-2025 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, per a cada escola d’art.
 • Més informació

Avui, 34 novetats:

 • Iniciació al Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) (PROA+)
 • Introducció a l’ABN a infantil
 • Introducció a l’ABN a primària
 • Patis inclusius: transformant espais
 • Usos de la Intel·ligència Artificial a classe de Llengua i literatura
 • Desenvolupament i adquisició del llenguatge oral en l’etapa d’infantil
 • Píndoles de llengua: estratègies per ensenyar a llegir i a escriure
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Eivissa i Formentera
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Secundària Mallorca
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Primària Mallorca
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Menorca
 • Grups interactius A405 PROA+ Eivissa
 • Grups interactius A405 PROA+ Mallorca
 • Digitalització aplicada als sectors productius – Menorca
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Iniciació a l’AbiesWeb amb competència digital
 • De la investigació a l’aula
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • Les situacions d’aprenentatge. Secundària
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • eTwinning, primeres passes
 • Competències cognitivoemocionals
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Com avaluar per millorar l’aprenentatge
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Alle Register Ziehen: Mediació lingüística intercultural pel professorat d’Alemany
 • Jornada de la xarxa de centres per a la convivència
 •  Eines Microsoft 365 per a docents
 • EDUTECA IB. Biblioteca escolar digital de les Illes Balears (3r trimestre)
 • Jornada de Competència Comunicativa – Ventall d’oportunitats per a la vida
 • Lectura i biblioteca escolar (Menorca)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

4 d’abril de 2024

 • Resolució per la qual es convoquen els processos selectius.
 • Termini d’inscripció: del 5 al 18 d’abril, ambdós inclosos.

UOB Ensenyament posa a la vostra disposició la guia d’oposicions.

27 de març de 2024

Ahir, dimarts 26 de març de 2024, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi varen assistir, entre d’altres, el Conseller d’Educació i Universitats, Sr. Antoni Vera; el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Sra. Neus Riera; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores; el cap de departament d’Inspecció Educativa, Gabriel Timoner; i el cap de servei de Secundària, Sr. Marco Alarcón.

Segons l’Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 24/01/2024

Es va aprovar l’acta de la sessió de dia 24/01/2024 on, entre d’altres, s’havia negociat la resolució que regula la convocatòria per formar part de la borsa de funcionaris interins docents pel curs 2024-2025.

2. Proposta de resolució per a la convocatòria d’oposicions 2024

UOB Ensenyament va començar la seva intervenció demanant com es distribuirien els tribunals. És important que cada aspirant pugui presentar-se a l’illa on desitgi obtenir la plaça i no hagi de desplaçar-se. La Conselleria va contestar que dependrà del nombre de docents que concursin a l’oposició. UOB Ensenyament va remarcar que si no proposaven tribunals a cada illa doncs que donassin un dia lliure abans de les proves per cobrir el desplaçament (sent conscients que aquests ítems es negocien a una altra Mesa). 

 Les demandes d’UOB Ensenyament: 

 • En la designació dels presidents UOB Ensenyament demana que es prioritzi un inspector/a en aquells tribunals d’especialitats minoritàries en la qual se sol donar una repetició quasi total dels membres del tribunal, especialment les dels cossos 0594 i 0595. La Conselleria ens va respondre que no disposen d’inspectors suficients per a la cobertura dels tribunals de tots aquests cossos ja que han d’atendre altres casuístiques.
 • Que es publiquin els criteris generals de valoració de la fase d’oposició i els criteris específics de valoració i qualificació de cadascuna de les proves. El conseller ens va dir que ho estudiarien. 
 • Que la prova d’unitat didàctica/situació d’aprenentage i defensa es faci en primer lloc.
 • Que es pugui llegir la part escrita de la primera prova davant el tribunal de forma voluntària. Es van negar rotundament perquè es perd l’anonimat de les proves.
 • Que la resposta a les reclamacions, a petició de qui la interposa, pugui ser presencial i no per escrit. Estudiaran el cas.

Com a novetats d’enguany, quan l’aspirant s’apunti al procés haurà de presentar prèviament tota la documentació necessària: titulació, formació pedagògica i didàctica i acreditar el domini de la llengua catalana d’acord amb els requisits fixats a les bases. Han de demanar-ho perquè la normativa estatal així ho estableix.

Per altra banda, està previst que el termini de presentació de sol·licituds sigui del dia 5 al dia 18 d’abril de 2024, ambdós inclosos. Malgrat s’hagi d’esperar a la publicació de la resolució definitiva pertinent, Conselleria va informar que la primera prova es durà a terme dissabte 22 de juny (part A) i la segona dimarts 25 de juny (part B).

3. Proposta de resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per confeccionar els tribunals d’oposicions

Des d’UOB Ensenyament es va valorar positivament la forma en què es desenvoluparà el sorteig el qual es farà entre les funcionàries i funcionaris docents dels cossos corresponents i l’especialitat reconeguda, i en servei actiu. El procediment que es seguirà per realitzar el sorteig serà ordenar de manera aleatòria els tribunals i assignar un número correlatiu a cada persona. Després es farà l’extracció aleatòria d’un dels números anteriors a partir del qual i per ordre ascendent es nombrarà a tots els vocals de cada cos i especialitat. Cal recordar que aquesta és un demanda històrica d’UOB Ensenyament, ja que el sorteig per lletra no complia el principi d’equitat -les lletres no són equiprobables-.

UOB Ensenyament també valora positivament que s’afegeixi la participació voluntària per formar part dels tribunals. 

Finalment, la data del sorteig serà dia 19 d’abril a la Conselleria d’Educació i Universitats. 

4. Pla Pilot Voluntari de Llengua

Aquest tema no es va tractar a la Mesa a causa del fet que la convocatòria no va venir acompanyada de l’esborrany corresponent, el qual va ser remès menys de les 48 hores abans preceptives pel reglament que regula la MSE. UOB Ensenyament i la resta de la MSE va sol·licitar l’ajornament del punt. L’Administració va atendre la petició. Està previst que es convoqui la continuació de la reunió de la MSE pel dia 04/04/2024 per negociar aquest punt.

5. Proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025

Aquest tema no es va tractar a la Mesa a causa del fet que la convocatòria no va venir acompanyada de l’esborrany corresponent, el qual va ser remès menys de les 48 hores abans preceptives pel reglament que regula la MSE. UOB Ensenyament i la resta de la MSE va sol·licitar l’ajornament del punt. L’Administració va atendre la petició. Està previst que es convoqui la continuació de la reunió de la MSE pel dia 04/04/2024 per negociar aquest punt.

6. Proposta carrera professional dels inspectors d’educació

Des de la primera de les dues Meses tècniques on es va treballar aquest punt, UOB Ensenyament va denunciar que, tècnicament, la carrera no està ben dissenyada, tal com es va plantejar des del principi. UOB Ensenyament lamenta que no s’hagi dissenyat una carrera professional adaptada des del principi a la realitat de la temporalització dels inspectors.

A la segona i darrera Mesa tècnica on es va treballar aquest punt, l’Administració es va fixar l’objectiu d’igualar els trams consolidables de les carreres professionals dels cossos docents i d’inspecció en haver acabat la legislatura -els primers trams són de 600€ en el cas dels docents, i de 900€ en el cas dels inspectors, perquè ambdós conceptes són equiparables-. En aquest sentit, UOB celebraria que en un futur no molt llunyà -s’ha parlat dels dos propers cursos-, s’unifiquin ambdues carreres prenent la d’inspecció com un estadi posterior als equips directius. Aquest compromís és verbal i les paraules se les enduu el vent. UOB Ensenyament farà una valoració positiva quan vegi aquesta equiparació, abans no.

UOB Ensenyament no s’oposa, per principi, a cap millora de les condicions professionals d’una part del col·lectiu docent. Això no obstant, UOB no pot donar suport a una carrera professional tècnicament mal dissenyada i llançada amb una vaga promesa d’equiparació amb la carrera professional docent pel que fa a la part consolidable, però que, de moment, discrimina entre ambdós col·lectius. En conclusió, UOB Ensenyament es va abstenir a la votació de la proposta.

Podeu accedir a l’esborrany de la Proposta d’acord del Consell de Govern que regularà les bases de la carrera professional del cos d’inspectors.

7. Informació relativa a l’increment de la dotació del personal de suport i benestar emocional.

La Conselleria va presentar la següent proposta:

 • Etapa 0-3: Hi haurà un increment de personal de l’EAP (orientadors, PTSC,  mestres en funcions de PT i AL). Serà un increment de 30 docents. Els mateixos equips de l’EAP prioritzaran les figures que necessitin. 
 • Educació Primària: S’incrementarà el nombre d’orientadors. La previsió és:
  • Centres d’una línia: passen de tenir l’orientador de dos a tres dies. 
  • Centres de dues línies: passen a tenir un orientador complet al centre.
  • Centre de tres línies: Es farà una compensació en mestres de suport com els  PT i AL).
 • Educació Secundària: La Conselleria d’Educació i Universitats està formalitzant la intervenció dels psicòlegs als centres per a l’atenció psicològica als adolescents. Els psicòlegs seran l’enllaç amb Salut i així avançar tot el procés.

Per una altra banda, Conselleria va dir que es contractarà la figura de l’ATE a tots els centres públics, de cara al pròxim curs escolar. Així, n’hi haurà un a cada centre educatiu, independentment dels criteris de dotació dels centres (alimentació, esfínters i mobilitats). De fet, la Conselleria ens ha dit que estan redefinint els criteris per a la dotació d’ATE als centres.

8. Torn obert de paraula

A causa del fet que la reunió va començar a les 12:30, el torn obert de paraula també es farà a la reunió de dia 04/04/2024 en la que es tractaran els punts 4 i 5.

No obstant això, UOB Ensenyament va insistir en el fet que la Mesa Sectorial d’Educació (MSE) s’ha de convocar a una hora racional. Li ha recordat al conseller, Sr. Antoni Vera, que a la reunió de la MSE de dia 27 de novembre de 2023 es va comprometre a què, a partir de llavors, es convocarien a les primeres hores del matí, però ja hi tornam a ser. La d’avui s’ha convocat per les 12:30. Això ha suposat que la reunió finalitzi a hores intempestives i que s’hagi d’ajornar a dijous dia 04/04/2024. El conseller ha reconegut que aquesta circumstància és lesiva pel procés de negociació i, com pel novembre, s’ha compromès a què, a partir d’ara, es convocaran a les primeres hores del matí.

Palma, 27 de març de 2024

 • Convocatòria de proves de maig de 2024.
 • Termini d’inscripció serà del 3 al 16 d’abril, ambdós inclosos.
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Eivissa i Formentera
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Secundària Mallorca
 • Aprenentatge cooperatiu A402 PROA+ Primària Mallorca

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

26 de març de 2024

 • Resolució de dia 20 de març de 2024 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.
 • Més informació

Avui, 12 novetats:

 • Les capses d’aprenentatge: una metodologia per a l’autonomia
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

25 de març de 2024

 • La Conselleria ens ha fet arribar els esborranys dels punts que faltaven per la MSE d’aquest dimarts, 26 de març:
  • Pla Pilot Voluntari de Llengua
  • Proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025
 • Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 26 de març a les 10h a ensenyament@uob.cat
 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa per al curs 2024-2025, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió.
 • Inscripció a les proves d’accés i entrega de la documentació: del 20 de març al 5 de maig.
 • Més informació
 • Resolució per la qual es convoquen ajuts per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe- Institut a Alemanya durant l’estiu de 2024 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany corresponent al curs escolar 2023-2024.
 • Termini presentació de sol·licituds: del 24 de març al 2 d’abril de 2024.
 • Més informació

Avui, 2 novetats:

 • Com ens alimentam a les matemàtiques?
 • Soldadura MMA i MIG/MAG

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 de març de 2024

 • Relació de persones que es proposen per ser integrades en el cos de professors d’ensenyament secundari.
 • Termini per esmenar la sol·licitud i/o al·legar allò que considerin oportú és del 22 de març al 10 d’abril, ambdos inclosos.
 • Més informació
 • Guia per fer el registre telemàtic de la prova específica ( autoavaluació) dels nivells A1/A2 d’acreditació digital
 • Més informació
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Més informació
 • Setmana de la Ciència: Jornades Escolars de Divulgació Científica
 • Més informació
 • World Robot Olympiad 2024
 • Inscripcions obertes: Menorca i Mallorca
 • Beques generals del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports
 • Més infomació
 • Premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de CFGS pel Consell Social de la UIB
 • Més informació
 • Orientació personalitzada al futur alumnat de la UIB sobre el seu camí acadèmic
 • Més informació

Perquè el nostre amor a la llengua i a Mallorca és infinitament més fort que el seu odi!
El diumenge, 5 de maig, l’OCB celebrarà la Diada per la llengua a les 18 h a la Plaça Major de Palma.

Us convidam a unir-vos a nosaltres i a mostrar la vostra assistència i suport republicant i responent a les publicacions de l’OCB a les xarxes socials amb missatges de text, fotografies o vídeos manifestant la vostra assistència i suport, incloent-hi el hashtag #Síalallengua

Matrícula a la prova d’admissió per als graus d’Educació

Avui, 2 novetats:

 • Introducció a l’ABN a primària
 • Tècniques d’anàlisi estadístic. Excel i R, R-Commander

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 de març de 2024

 • Convocada Mesa Sectorial d’Educació el dimarts 26 de març a les 12:30 h amb el següent ODD:
  • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 368, de 24 de gener de 2024
  • Proposta de resolució per a la convocatòria d’oposicions 2024
  • Proposta de resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per confeccionar els tribunals d’oposicions 2024
  • Pla Pilot Voluntari de Llengua
  • Proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025
  • Proposta carrera professional dels inspectors d’educació
  • Informació relativa a l’increment de la dotació del personal de suport i
   benestar emocional.
  • Torn obert de paraula.
 • Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 25 de març a les 12h a ensenyament@uob.cat
 • Relació de places oferides pel procés selectiu concurs-oposició distribuït per illes 2024
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Dieta digital
 • Ritme i bàsquet
 • Els processos i sentits matemàtics a infantil i primària

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 de març de 2024

 • Professorat en seccions bilingües d’espanyol en centres educatius d’Europa central, oriental i la Xina.
 • Termini per presentar sol·licituds: des del 14 de març al 05 d’abril de 2024.
 • Més informació
 • Convocatòria de beques per alumnes d’estudis postobligatoris pel curs 2024-25
 • Termini per presentar sol·licituds: des del 19 de març al 10 de maig de 2024.
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Per què parlem de coeducació als centres educatius?
 • II Jornades per a la inclusió en l’educació
 • Transmissions automàtiques. Diagnosi i reparació.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 de març de 2024

 • S’abonarà el 0,5% d’increment retributiu (previst a la nòmina del mes de març) amb efectes retroactius a gener de 2023.
 • Els funcionaris que es varen jubilar al llarg de 2023 cobraran l’import on rebien la nòmina quan estaven en servei actiu.

Avui, 8 novetats:

 • Tots iguals, tots diferents
 • Comprendre i atendre la diversitat
 • Mirades introspectives a partir de textos literaris
 • Les capses d’aprenentatge com a recurs metodològic
 • Habilitats comunicatives i consciència emocional: gestió emocional a través del teatre
 • Cicle de conferències de l’Escola Municipal de Mallorquí
 • Pentinats d’època. Inicial
 • Estratègies d’intervenció per a alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 de març de 2024

 • Accés al Comunicat de Premsa complet aquí.
 • Publicada la Resolució de les llistes definitives de les persones admeses i de les excloses a la 2a convocatòria d’experts.
 • Més informació

Avui, 5 novetats:

 • Som natura. Processos d’aprenentatge en i amb la natura.
 • La psicomotricitat a la primera infància (0 a 6 anys). Segona edició.
 • Creació d’entorns amigables amb l’autisme (Eivissa).
 • Creació d’entorns amigables amb l’autisme (Menorca).
 • Creació d’entorns amigables amb l’autisme (Inca).

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 de març de 2024

Avui, 1 novetat:

 • La dislèxia i la discalcúlia a l’aula d’educació Infantil i educació Primària

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

13 de març de 2024

Avui, 9 novetats:

 • Viu les pràctiques restauratives a l’aula
 • Estratègies i recursos per promoure la lectura per conèixer a primària i secundària
 • Ensenya a presentar el Treball de Recerca seguint el Model TED TALKS
 • Paratges Lúdics: disseny d’espais de joc
 • Edició fotogràfica, color grading i IA per a fotògrafs
 • IA aplicada al màrqueting digital i mesura dels resultats
 • Disseny del llibre imprès
 • Creació d’entorns amigables amb l’autisme. Palma
 • Prevenció de l’abandonament a FP: nous indicadors i estratègies

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 de març de 2024

 • Resolució per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Pràctiques amb IA per a la generació de continguts en l’àmbit sociolingüístic
 • El vers improvitzat com a eina educativa: el RAP i la glossa
 • Expressió de sentiments a través de la fotografia digital

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

11 de març de 2024

 • Darrer tràmit ordinari de substitucions del 2n trimestre: del 15 al 18 de març
 • Darrer tràmit urgent de substitucions del 2n trimestre: del 12 al 14 de març
 • 1r tràmit ordinari de substitucions del 3r trimestre: del 3 al 5 d’abril
 • Sol·licitud de disponibilitat pel 3r trimestre: Teniu fins dia 13 de març a les 23:59 h
 • Per raons d’actualització el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat de del 14 de març fins al 26 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació
 • Convocatòria d’oposicions d’accés al cos d’inspectors. 
 • El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 11 al dia 22 de març de 2024, ambdós inclosos
 • Més informació
 • Convocatòria per a interins a l’exterior: França.
 • Termini sol·licituds: fins el 13 de març.
 • Més informació

Avui, 7 novetats:

 • Formació sobre canvi climàtic i alimentació 
 • Perquè són disruptius els alumnes disruptius?
 • Benestar emocional del docent: una passa més
 • L’avaluació per millorar l’aprenentatge a secundària
 • El treball de recerca de batxillerat
 • L’art i les ciències a través dels espais d’aprenentatge a infantil
 • Programació de PLCs. Nivell intermig.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 de març de 2024

 • Jornada sobre l’ús de les noves tecnologies a l’escola  i a la societat. 
 • 23 de març a les 10h a la Sala multifuncional des Mercadal
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Escape room a l’aula d’anglès per a desenvolupar la Competència Digital a EI, EP i ESO 
 • Formació per accedir a l’IEDIB
 • Adaptacions tecnològiques per alumnes amb discapacitat sensorial visual

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

7 de març de 2024

Avui, 4 novetat:

 • El valor de la cultura matemàtica en la construcció de la vida de l’aula
 • Cuina tradicional japonesa
 • Pràctiques amb IA per a la generació de continguts en l’àmbit científic
 • El patrimoni històric i cultural de Calvià i la seva aplicació a l’aula III

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de març de 2024

 • Convocatòria per a interins a l’exterior: Colòmbia i Brasil.
 • Termini sol·licituds: fins l’11 de març.
 • Més informació

Avui, 1 novetat:

 • Construïm amb les matemàtiques el món que ens envolta

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 de març de 2024

 • Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
 • Darrer dia per presentar sol·licituds: 08 març de 2024
 • Més informació
 • L’increment de les retribucions del 0,5%, amb efectes retroactius des del gener de 2023, s’abonarà a la nòmina de març de 2024
 • Més informació
 • Rectificació de les errades advertides en la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 24 de gener de 2024
 • Més informació

4 de març de 2024

 • Convocada Mesa Sectorial d’Educació Extraordinària el dimecres 6 de març a les 9:30 h amb el següent ODD:
  1. Proposta de resolució per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears.
 • NOU! Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 05 de març a les 9 h. a ensenyament@uob.cat

Avui, 4 novetats:

 • Som dOcentS III. Jornades de bones pràctiques
 • Escacs i matemàtiques
 • Acompanyam en el pràcticum (Menorca)
 • Actualització de la funció inspectora:menors i xarxes socials

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 de febrer de 2024

Pots llegir el Resum aquí

Pots llegir-lo aquí.

Avui, 1 novetat:

 • Itineraris geològics al Pla de Mallorca, la Serra de Llevant i la comarca del Migjorn

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 de febrer de 2024

Pots llegir el Resum de la Mesa Tècnica aquí.

 • Tràmit urgent: s’ha iniciat el tràmit avui 27 de febrer a les 10:00h i es tancarà demà dia 28 de febrer a les 10:00 h.
 • Tràmit ordinari: s’obrirà dijous dia 29 de febrer i es tancarà dilluns dia 4 de març.

Publicada la Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses per a cobrir places de professors experts en centres públics no universitaris.

Termini per a reclamacions: de 27-02-2024 a les 00:00 h fins a 28-02-2024 a les 23:59 h.

Més informació

Publicada la Resolució per la qual es convoquen els ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024

Termini de presentació de sol·licituds: des del 28 de febrer fins al 15 d’abril de 2024.

Més informació

Avui, 3 novetats:

 • L’avaluació competencial a la Formació Professional
 • Sembr-Art: Jornades artístiques del CEP de Manacor
 • Aromacologia i cosmètica natural

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

26 de febrer de 2024

Avui, 15 novetats:

 • Programació multinivell
 • Palma arran de Mar, descobrir la ciutat per millorar-la
 • Enfanga’t: el taller a l’aula
 • Introducció a Astro Pi. Una proposta d’ESERO a secundària i batxillerat
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 •  Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 •  Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 de febrer de 2024

Avançam cap a la desburocratització de la tasca docent!

 • Mesa Acreditació Competència Digital, Escola 4.0 i Identitat Única: 27 de febrer a les 9:30 h.
 • NOU! Accés als esborranys
 • Aportacions: fins dia 26 de febrer a les 9 h. a ensenyament@uob.cat

Circular i nota de premsa – Convocatòria vaga parcial

Avui, 6 novetats:

 • Desenvolupament comunicatiu i socioemocional a través de les arts escèniques 
 • Iniciació al joc maonès 
 •  La integració sensorial a la primera infància, de 0 a 6 anys (2a edició).
 • Jornada ATECA 2024
 • Jornada Aules d’emprenedoria
 • IES Algarb (Sant Jordi de Ses Salines). Com puc cuidar la meva veu?

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 de febrer de 2024

Avui, 4 novetats:

 • Avui tenim Psico? Eines i recursos per una bona intervenció psicomotriu 
 • L’acompanyament emocional a l’alumnat de Formació Professional 
 • Aprenentatge Servei Comunitari: transformar l’escola per transformar el món
 • La IA com a recurs educatiu: introducció al ChatGPT 3.5

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 de febrer de 2024

Adjudicació provisional del concurs de trasllats del cos d’inspecció educativa

 • Reclamacions i desistiments: del 21 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

 • Mesa Acreditació Competència Digital, Escola 4.0 i Identitat Única: 27 de febrer a les 9:30 h. Conselleria no ens ha compartit cap esborrany.
 • Aportacions: fins dia 26 de febrer a les 9 h. a ensenyament@uob.cat

Avui, 2 novetats:

 • Com avaluar competencialment a Formació Professional 
 • Jornada de la xarxa de centres coeducatius 

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 de febrer de 2024

Adjudicació provisional del concurs de trasllats

 • Reclamacions i desistiments: del 21 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

Modificació i correcció d’errors a les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants:

Avui, 6 novetats:

 • Ensenyament de la lectura i l’escriptura per kinestemas
 • Experiències STEAM innovadores a l’aula de música
 • Elaboració, anàlisi i control de kombutxes
 • Perfeccionament en l’embelliment de superfícies
 • IES Antoni Maura (Palma). Com puc cuidar la meva veu?
 • Elaboració del perfil de llenguatge

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 de febrer de 2024

Avui, 3 novetats:

 • Ser o no ser? El teatre com a eina d’enriquiment pedagògic.
 • Reptes educatius per al segle XXI: Innovació i cultura educativa (VIII)
 • Comprendre la societat francesa contemporània

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 de febrer de 2024

 • Resolució per la qual es convoca el Programa d’Auxiliars de Conversa per al curs escolar 2024-2025.
 • Els centres interessats han de tramitar la sol·licitud a través del GestIB i registrar-la electrònicament a través de la Seu electrònica de la CAIB.
 • Termini: fins dia 6 de març de 2024.
 • Més informació aquí.

15 de febrer de 2024

Avui, 4 novetats:

 • 1, 2, 3 Emoció (3r trimestre) Progrma d’educació emocional per a 2n cicle EI- Estratègies per al desenvolupament del pensament matemàtic a l’etapa 0-3
 • Lectura i biblioteca escolar (Eivissa i Formentera)
 • Lectura i biblioteca escolar (Menorca)
 • Creació de material manipulatiu per treballar en diferents àmbits

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 de febrer de 2024

 • Professors interins en programes educatius a l’exterior: Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. 
 • Més informació
 • Avui, 14 novetats
 • Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

13 de febrer de 2024

Argumentari per a la defensa del català de la Xarxa Educativa per la Llengua

12 de febrer de 2024

Avui, 3 novetats:

 • Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana
 • Estratègies per al desenvolupament del pensament matemàtic a l’etapa 0-3
 • Neuroeducació i aprenentatge basat en jocs

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 de febrer de 2024

 • Pots llegir el comunicat de premsa aquí.

Avui, 7 novetats:

 • Estratègies metodològiques per a l’alumnat amb ACI a Secundària
 •  Identificar i Acompanyar les dificultats en lectoescriptura
 • Cicle de conferències: Paraules inspiradores III
 • El vídeo a l’aula ATECA
 • Lectura i biblioteca escolar (Mallorca)
 • Xarxa Específica d’Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) Mallorca
 • Càpsules de recursos per a l’educació musical

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 de febrer de 2024

7 de febrer de 2024

 • Resum de la Mesa sectorial extraòrdinaria de dia 06 de febrer de 2024.

Avui, 3 novetat:

 • Jocs per a l’alfabetització en dades
 • Ús responsable i benestar digital
 • Dificultats d’aprenentatge: Factors visuals i auditius

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de febrer de 2024

 • Ordre pel qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics.
 • Més informació
 • Convocatòria prova lliure per majors de 20 anys per obtenir el títol de batxillerat.
 • Convocatòria prova d’accés als cicles formatius de grau superior i grau mitjà.
 • Més informació (Prova lliure batxillerat)
 • Més informació (Prova d’accés CFG Mitjà)
 • Més informació (Prova d’accés CFG Superior)
 • Ajudes de desplaçament per a l’alumnat empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024.
 • Més informació

Avui, 1 novetat:

 • Ritme i bàsquet.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 de febrer de 2024

Avui, 4 novetats:

 • Estratègies metodològiques per a l’alumnat amb ACI a Educació Infantil i Primària
 • ComunicaMent: potenciam la comunicació proactiva a les escoles
 • Edició de vídeos TikTok Reels
 • L’atenció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat sociofamiliar

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

2 de febrer de 2024

Convocada MSE Ordinària Plantilles orgàniques el dimarts 6 de febrer a les 12:00 h amb el següent ordre del dia:

 1. Proposta de modificació de la Resolució de 16 de gener de 2024 per la qual
es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

 2. Proposta de modificació de la Resolució de 16 de gener de 2024 per la qual
es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants de la resta de cossos.

3. Proposta d’acord en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari docent.

 • Aportacions fins dilluns 05/02/24 a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

Publicada la llista definitiva de funcionaris docents als quals se’ls hi reconeix el primer tram de la part consolidable de la carrera professional.

Publicades les llistes provisionals d’admesos i exclosos de les especialitats d’alemany, francès i italià.

Avui, 4 novetats:

 • Portem l’ukelele a l’escola!
 • Projectes d’Innovació Educativa en les àrees STEAM a Primària amb ESERO
 • El diàleg filosòfic: coneixement construït i compartit. Iniciació a la Filosofia 3/18
 • Avaluació de diagnòstic: aplicació i correcció de proves

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

– La UIB oferirà el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport el curs 2024-25:

Proves d’admissió. Alguns estudis de grau de la UIB requereixen que se superi una prova d’admissió:

Programa de suport a la realització de TRB en Llengua, Literatura i Estudis Catalans:

Ciència per a Tothom (Mallorca):

 • 9, 10 i 11 de maig de 2024 al Campus universitari (Palma).
 • Per poder participar-hi, els centres us hi heu d’inscriure a través de la pàgina web fins al 9 de febrer de 2024.

Olimpíades, miniolimpíades i concursos. En aquests moments està oberta la inscripció.

Xerrades als centres educatius:

 • Xerrades presencials i/o virtuals per informar i orientar a l’alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i CFGS sobre la importància que té continuar estudis postobligatoris, i també facilitar-los el procés de transició a la Universitat.

1 de febrer de 2024

 • Convocatòria per formar part de la borsa d’aspirants.
 • Termini d’inscripció: del 2 de febrer al 25 de març de 2024.
 • Més informació

31 de gener de 2024

Avui, 5 novetats:

 • El poder de la respiració i la meditació a l’aula
 • Les ulleres matemàtiques que ens permeten descobrir l’espai
 • Tasques i funcions de la secretaria dels centres educatius (Primària)
 • Tasques i funcions de la secretaria dels centres educatius (Secundària)
 • Treballem les emocions de l’alumnat d’FPB

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 de gener de 2024

 • Resolució de l’adjudicació de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals
 • Més informació

Avui, 4 novetats:

 • Activitats amb dibuixos animats a l’aula d’anglès a primària
 • La tutoria afectiva: proposta per al benestar de l’alumnat
 • Emocionart-se: un viatge a través de l’art i la literatura
 • Benestar emocional als centres: les xarxes afectives cerebrals i l’aprenentatge

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 de gener de 2024

 • Resolució de la convocatòria per proveir, a l’illa de Mallorca i mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa com a inspector/inspectora accidental.
 • Més informació

Des de Conselleria ens han informat que el termini de participació telemàtic a la borsa serà del divendres dia 2 de febrer fins al dilluns 25 de març.

UOB Ensenyament posa a la vostra disposició:

Consulta’ls!

Avui, 3 novetats:

 • Prevenció de les violències sexuals des dels centres educatius
 • Escacs i matemàtiques
 • Educar en temps de canvi: Referents i oportunitats

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

26 de gener de 2024

Avui, 1 novetat:

 • Eines avançades per a la gestió del centre (Mallorca)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

 • Ordre per la qual es determinen les característiques, disseny i contingut de l’avaluació de Batxillerat per l’accés a la universitat.
 • Més informació
 • Recordam que a les 00:00 de dissabte, s’obre el termini d’inscripció de la formació a distància del 2n trimestre. La prelació va per ordre d’arribada de sol·licituds.
 • Més informació

25 de gener de 2024

Relació de places:

 • Plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
 • Plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants d’altres cossos docents
 • Plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d’inspectors d’educació

Aquestes places podran ser ocupades a través del Concurs de trasllats, oposicions o interins. L’ordre d’ocupació és el següent:

 • Concurs de trasllat
 • Comissions de serveis
 • Desplaçats per manca d’horari i en expectativa
 • Oposicions
 • Interins

 • Per a més informació sobre dates de processos administratius, podeu consultar el nostre calendari
 • Tràmit per formar part de la borsa: de l’1 de febrer al 25 de març de 2024

 • Resum de la Mesa sectorial de dia 24 de gener de 2024.
 • Resolució de la convocatòria per a formar part de la llista de professors experts
 • El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació és de 4 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB

Avui, 3 novetats:

 • Tècnica Bournonville i escola bolera (II) Eivissa i Formentera
 • CEIP Ses Cases Noves (Marratxí). Com puc cuidar la meva veu? 
 • Nosaltres deim sí a la llengua

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 de gener de 2024

 • Llegeix la circular sencera aquí.

Avui, 2 novetats:

 • L’autisme: orientacions i estratègies educatives (tarda).
 • L’autisme: orientacions i estratègies educatives (matí).

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 de gener de 2024

Publicat el Requeriment d’esmena de la documentació referida a les sol·lictuds d’inscripció al RG de Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023

 • Tràmit obert de dia 17 de gener fins dia 6 de febrer de 2024 (ambdós inclosos).
 • Més informació

Avui, 1 novetat:

 • REDOLS. Una proposta web per al teu centre.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 de gener de 2024

 • Avui finalitza el termini d’inscripció a les proves lliures.
 • Més informació

Avui, 18 novetats:

 • Com teixir contextos inclusius a partir de projectes de vida d’aula?
 • Itineraris pedagògics a l’illa de Mallorca
 • Coopedagogia motriu. La pedagogia de la cooperació a l’educació física
 • Inverteix la teva classe. Flipped Classroom
 • M-learnig. Ús i creació d’apps educatives
 • Avaluar per competències
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competència cognitivoemocional
 • Competència social. Comunicació interpersonal
 • Etwinning, primeres passes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació infantil i primària
 • Les situacions d’aprenentatge. Secundària
 • Treball de recerca de batxillerat
 • Iniciació a AbiesWeb en competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • L’educació afectiva i sexual en tots els sentits
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Tècnica Bournonville i escola Bolera (II)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 de gener de 2024

Convocada Mesa per dia 24 de gener a les 11h amb el següent ordre del dia:

 • Proposta d’instruccions per regular l’ús dels telèfons mòbils i dispositius electrònics afins als centres educatius
 • Proposta de convocatòria de Comissió de serveis com a inspector/a accidental (Mallorca)
 • Informació de la carrera professional dels inspectors d’educació
 • Proposta de convocatòria d’interins curs 2024-25.

Accés als esborranys

Podeu fer les vostres aportacions fins dia 23 de gener a les 12h a ensenyament@uob.cat.

 • Llegeix el comunicat de premsa sencer aquí

Avui, 3 novetats:

 • L’avaluació al segon cicle d’educació infantil.
 • Matemàtiques competencials: recursos, activitats i estratègies.
 • Els contes com a recurs per a l’estimulació del llenguatge a la primera infància.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 de gener de 2024

 • Modificada i corregida la llista definitiva del barem per una errada tècnica en el subapartat de publicacions
 • Més informació
 • Convocatòria proves lliures per majors de 18 anys per obtenir el títol d’ESO
 • Termini incripció: del 5 de feber al 5 de març
 • Més informació

Avui, 1 novetat:

 • Tutoria i gestió d’aula

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 de gener de 2024

Avui, 6 novetats:

 • Com fer retroaccions útils i sostenibles
 • Eines bàsiques de gestió i productivitat (Mallorca)
 • Eines bàsiques de gestió i productivitat (Eivissa i Formentera)
 • El Prototipatge i el Pla d’Escalada en la transformació educativa
 • Congrés d’escacs educatius
 • Formació específica per a inspectors nouvinguts

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 de gener de 2024

 • Publicada la puntuació definitiva del concurs de trasllats autonòmic 23-24
 • Més informació
 • Publicada la puntuació definitiva del concurs de trasllats autonòmic 23-24
 • Més informació

Avui, 13 novetats:

 • Calvià: geologia, història, arquitectura i llengua i cultura popular
 • La Serra de Tramuntana: una mar de literatura
 • Habilitats comunicatives i consciència emocional: gestió emocional a través del teatre
 • XI Jornades d’Estudis Locals de Santa Maria del Camí
 • Avaluar competencialment als cicles formatius
 • Converses CEP Manacor
 • Construint futurs educatius. IV Congrés FEDEIB
 • Introducció a la llengua de signes
 • La pèrdua i el dol. Acompanyament.
 • Perfeccionament en instal·lacions de lampisteria, calefacció i climatització
 • I jornada de pedagogia -re-trobant
 • CEIP Es Puig (Lloseta). Como puc cuidar la meva veu?
 • IES Son Rullan (Palma). Com puc cuidar la meva veu?

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 de gener de 2024

 • Convocatòria Formació del professorat Currículums LOMLOE
 • Termini d’inscripció: fins al 29 de gener de 2024.
 • Més informació

12 de gener de 2024

Convocatòria de formació 2n trimestre curs 2023-24.

Convocatòria de nous cursos tutoritzats en línia sobre el currículum LOMLOE.

 • El Ministeri, a través d’INTEF, convoca la realització de 4 cursos nous de formació en línia per al professorat que es certifiquen amb 35 hores de formació.
 • Termini d’inscripció: del 10 al 29 de gener de 2024.
 • Més informació.
 • Obert el termini per participar en el 2n període de realització d’estades formatives en empreses.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 de gener de 2024.
 • Més informació.

Avui, 6 novetats:

 • Les pràctiques restauratives per la millora de la convivència
 • L’acompanyament lector a les edats de 0 a 6 anys
 • Tots iguals, tots diferents
 • Els contes: l’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • Gestió de les emocions difícils i del conflicte. La comunicació no-violenta
 • Reparació i manteniment d’embarcacions de fusta

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

11 de gener de 2024

Avui, 1 novetat.

 • Com puc cuidar la meva veu?

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

10 de gener de 2024

Posam a disposició de tot el col·lectiu docent les darreres novetats del 2n Acord Marc actualitzades, resumides en aquesta graella.

Avui, 8 novetats.

 • L’acompanyament del dibuix i la pintura a l’escola
 • Desenvolupament comunicatiu i socioemocional a través de les arts escèniques
 • Consciència corporal. La Tècnica Alexander: Reconeixement i confiança
 • La psicomotricitat a la primera infància (0 a 6 anys)
 • A+E Avaluació i Equitat
 • Actualització científica i didàctica a l’àrea de biologia
 • Competències socials: cos i emocions
 • Eines CAD a l’aula de Dibuix Tècnic i de Tecnologia

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

9 de gener de 2024

 • Proves lliures. Informació bàsica i calendari.
 • Matrícula: del 9 al 22 de gener de 2024.
 • Més informació

Avui, 27 novetats.

 • Les pràctiques restauratives per la millora de la convivència
 • Iniciació a l’escalada per professorat de secundària
 • Benestar emocional del docent.
 • Com avaluar i programar per competències al CIFP Pere de Son Gall
 •  I Jornades d’Estudis Locals de Binissalem
 • Aprendre creant? Com?
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Lideratge Emocional amb una mirada sistèmica per a cap d’estudis. Menorca
 • Lideratge emocional amb una mirada sistèmica per a cap d’estudis. Eivissa i Formentera
 • Espais familiars de criança
 • Escacs a l’escola (Formació contínua).
 • Controla’t sobre el bon ús de les tecnologies – PADIB 23/24
 • Programa THC. Prevenció consum de cànnabis – PADIB 23/24
 • Programa Respir@ire. Prevenció del tabaquisme – PADIB 23/24
 • Programa Decideix. Prevenció de les drogodependències i addiccions – PADIB 23/24
 • Banc d’eines per a un bon ús de les TIC a primària – PADIB 23/24
 • Banc de recursos per a un bon ús de les TIC a secundària – PADIB 23/24

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

8 de gener de 2024

 • Termini per demanar les ajudes obert fins al 30 d’abril de 2024.
 • Accés al tràmit
 • Llistat provisional
 • Reclamacions: fins al 10 de gener de 2024
 • Més informació
 • Resolució Pla d’Actuació de l’Inspecció Educativa 2024-2028
 • Més informació
 • Premis als alumnes d’ensenyaments artístics de Música i Dansa
 • Més informació
 • Ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’Educació Infantil 
 • Més informació

21 de desembre de 2023

 • Convocatòria professors visitants.
 • Tràmit obert fins al 8 de gener de 2024.
 • Tota la informació.
 • Està previst que avui es publiquin les puntuacions provisionals del concurs de trasllats.
 • Més informació
 • Llegeix el comunicat sencer aquí

Quan s’observen les coses senzilles amb el cor, es construeix la màgia

UOB Ensenyament vos desijta Bones Festes!

 • Ens n’anam de vacances fins al 7 de gener!
 • Per Urgències, envia’ns un correu a ensenyament@uob.cat

20 de desembre de 2023

Avui, 9 novetats:

 • Com saber si un infant està preparat per llegir?
 • Lideratge Emocional amb una mirada sistèmica per a cap d’estudis. Menorca
 • Lideratge emocional amb una mirada sistèmica per a cap d’estudis. Eivissa i Formentera
 • Eines avançades per a la gestió del centre (Menorca)
 • Eines avançades per a la gestió del centre (Eivissa i Formentera)
 • Tecnologies educatives emergents (Eivissa)
 • Educar en temps de canvi: Referents i oportunitats
 • EDUTECA. Biblioteca escolar digital de les Illes Balears (2n trimestre 2023-2024)
 • Nivell bàsic en prevenció de riscs laborals

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

19 de desembre de 2023

Avui, 19 novetats:

 • Compartim bones pràctiques
 • Comunicació i lideratge assertiu del professorat
 • Mindfulness per al benestar a l’aula
 • Introducció al Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA). PROA+ (5 Grups a elegir)
 • Descobreix Inca II
 • Eines bàsiques de gestió i productivitat (Mallorca)
 • Eines bàsiques de gestió i productivitat (Eivissa i Formentera)
 • Eines bàsiques de gestió i productivitat (Menorca)
 • Eines avançades per a la gestió del centre (Mallorca)
 • Tecnologies educatives emergents (Mallorca)
 • Mecànica bàsica de la bicicleta i organització d’itineraris
 • Som docent, què hi puc fer amb la veu? CEP Formentera
 • Com puc cuidar la meva veu? CEP Formentera
 • Com puc cuidar la meva veu? Conservatori professional de música i dansa de Mallorca
 • Formació inicial 0-3 en tasques relatives al procés d’escolarització
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 7) 23-24
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca III)
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca IV)
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca V)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

18 de desembre de 2023

 • La MESA d’interins es realitzarà després de Nadal.
 • Previsiblement el tràmit de conformació a la borsa serà entre l’1 de febrer de 2024 i el 25 de març de 2024.
 • Resolució per la qual s’estableix l’ordenació i les instruccions d’organització i funcionament del Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) a partir del curs escolar 2023-2024
 • Més informació
 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions relatives al registre de la qualificació dels resultats  dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i dels alumnes de programes d’escolarització compartida matriculats als ensenyaments d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Les pràctiques restauratives per la millora de la convivència
 • Reflexionam i avaluam sobre les situacions quotidianes
 • Els jocs de rol i la millora de les competències lingüístiques

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

15 de desembre de 2023

Avui, 2 novetats:

 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Formentera)
 • Disseny, transferència i avaluació de situacions d’aprenentatge transversals

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

14 de desembre de 2023

Avui, 1 novetat:

 • L’organització per àmbits a l’educació secundària

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

13 de desembre de 2023

Avui, 2 novetats:

 • Immersió lingüística: com mantenir el català a l’aula
 • Avaluació del Pla lector de centre

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

12 de desembre de 2023

 • 2a Convocatòria d’especialistes
 • El termini per a presentar les sol·licituds és de 13/12/2023 00:00:01 a 19/12/2023 23:59:59
 • Més informació

Avui, 6 novetats:

 • Ritme i bàsquet.
 • Dieta digital.
 • Didàctica de les matemàtiques amb una perspectiva STEAM II: el cas de l’avaluació.
 • Desenvolupament de la funció directiva. Despertant talents.
 • Recollida, tractament i presentació de dades com a millora de les tasques de direcció.
 • II Jornada de benestar emocional. Fomentem pigmalions positius.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

11 de desembre de 2023

Avui, 2 novetats:

 • Pràctiques restauratives
 • Aprofundiment en el Disseny Universal d’Aprenentatge

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

07 de desembre de 2023

 • Comissió de serveis d’inspectors accidentals a Menorca
 • 1 plaça disponible
 • Termini: fins al 14 de desembre
 • Més informació

Avui, 3 novetats:

 • Introducció al Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA). PROA+
 • Fotografia per comerç i màrqueting
 • El departament de caracterització en sèries i cinema, i el disseny de personatges

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

05 de desembre de 2023

Avui, 5 novetats:

 • Prevenir, detectar i actuar sobre l’assetjament escolar.
 • Esports alternatius: launchball, bottlebol, twincon.
 • Descobreix Inca II.
 • Iniciació a la impressió òfset
 • Mar a la Vista! Formació sobre el medi marí

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

04 de desembre de 2023

Avui, 4 novetats:

 • Comerç electrònic amb WordPress-Woocommerce
 • L’excel·lència en sala
 • Entrenament en habilitats de comunicació i atenció al pacient hospitalari
 • Preparant el professorat d’hoteleria per a una nova revolució tecnològica

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

01 de desembre de 2023

 • Nomenament com a funcionaris de carrera de les persones que varen superar les oposicions del 2022
 • Més informació 

Avui, 1 novetat:

 • Elaboració de dietes adaptades a les característiques fisiològiques i funcionals

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

 • Noves adhesions en defensa de la llengua catalana
  IES CTEIB, CEIP Son Verí, IES Guillem Sagrera, CEPA Son Canals, CEIP Verge de Lluc, CEIP Joan Mas i Verd, CEIP Porta des Moll, CEIP Son Anglada, CEIP Vora Mar, Camps d’Aprenentatge, CEIP Norai i UOB Ensenyament
 • 🚫 La llengua no es toca!
 • 🌳 No permetis que morin les nostres arrels
 • Podeu veure tots els centres adherits

30 de novembre de 2023

 • Seminari web gratuït “Prevenció de l’assetjament, una responsabilitat compartida”
 • Per zoom el dia 12 de desembre de les 18h a les 20h
 • Data límit inscripció: 11 de desembre 11h
 • Enllaç d’inscripció

Avui, 3 novetats:

 • Dificultats d’aprenentatge: de l’alumnat al context
 • L’educació ambiental, eina de transformació social
 • El Treball de Recerca a batxillerat

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

PRIMER CENTRE DE MENORCA ADHERIT EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA

 • Noves adhesions en defensa de la llengua catalana:
  IES Biel Martí (Ferreries), CEIP Es Secar de la Real, CEIP Ses Comes (Portocristo), CEIP Mestre Colom (Bunyola), IES Son Cladera, IES Ses Estacions, CEIP Colònia de Sant Jordi, IES Arxiduc Lluís Salvador, CEIP Bartomeu Ordines (Consell), IES Ramon Llull, CEIP Nadal Campaner Arrom (Costitx), CEIP Es Puig (Sóller), CEPA Mancomunitat des Pla, CEIP Es Vinyet, CEIP Es Cremat (Vilafranca de Bonany), CEIP Santa Maria del Mar, CPIESO Aurora Picornell, CEIP Felip Bauçà, IES Port d’ Alcúdia, IES Marratxí
 • 🚫 La llengua no es toca!
 • 🌳 No permetis que morin les nostres arrels
 • Podeu veure tots els centres adherits

29 de novembre de 2023

 • El darrer tràmit ordinari del primer trimestre del curs 2023-2024 serà el que tindrà lloc entre els dies 7 de desembre i 11 de desembre.
  El darrer tràmit urgent del primer trimestre del curs 2023-2024 serà el que tindrà lloc entre els dies 12 de desembre i 14 de desembre.
 • El primer tràmit ordinari del segon trimestre del curs 2023-2024 serà el que tindrà lloc entre els dies 3 de gener i 5 de gener.
 • Per raons d’actualització de l’estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat del 2n trimestre romandrà desactivat des del dia 5 de desembre fins al 20 de desembre ambdós inclosos.
 • Recordeu: els funcionaris interins NO DISPONIBLES que volgueu passar a DISPONIBLES en el 2n trimestre teniu fins al dia 4 de desembre a les 23:59h per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

Avui, 1 novetat:

 • Aplicació de la Metodologia Teacch (TEA)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

 • Noves adhesions en defensa de la llengua catalana
  CEIP Gabriel Comas i Ribas, IES Son Rullan, CEIP Melcior Rosselló i Simonet, IES Baltasar Porcel, CEIP Pare Bartomeu Pou, CEIP Llevant, IES Santa Maria, CEPA Francesc de Borja Moll, CEIPIEEM Simó Ballester, CEIP Pedra Viva, CP Es Canyar de Manacor, EI Sa Graduada de Manacor, IES Manacor, CIFP Politècnic de Llevant i IES Emili Darder.
 • 🚫 La llengua no es toca!
 • 🌳 No permetis que morin les nostres arrels
 • Podeu veure tots els centres adherits

28 de novembre de 2023

IBSTEAM

 • Avançada uns dies la confirmació als esdeveniments de formació en competència digital docent (del 929 al 939).
 • El termini per fer-ho acaba dilluns, dia 4/12.

SERÀS UIB

 • Olimpíades, miniolimpíades, programa MENTORiment, concursos i altres activitats.
 • Oberts períodes d’inscripció.
 • Més informació.

CONCURS DE TRASLLATS

 • Comissió de Valoració del concurs de trasllats dels funcionaris docents i cossos d’inspectors.
 • Més informació.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Aplicació de la Metodologia Teacch (TEA)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

27 de novembre de 2023

OPOSICIONS

 • Previsió places oposicions convocatòria 23-24.
 • És un esborrany, subjecte a canvis.
 • Més informació demà, al resum de la Mesa Sectorial que s’ha celebrat avui.

PROFESSORS EXPERTS

 • Resolució per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses, ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d’exclusió per a cobrir places de professors experts.
 • Més informació

CATALÀ

 • Noves adhesions en defensa de la llengua catalana
  CEIP Guillem Ballester i Cerdó, CEIP Pere Rosselló Oliver, CEIP Aina Moll i Marquès i ADIPMA
 • 🚫 La llengua no es toca!
 • 🌳 No permetis que morin les nostres arrels
 • Podeu veure tots els centres adherits

LOTERIA DE NADAL

 • AFANYA’T, PAPERETES FÍSIQUES ESGOTADES, NOMÉS DISPOSEM DE PARTICIPACIONS DIGITALS‼️
 • – Rifa de Nadal 2023
 • – Número 31.872
 • Participacions digitals
  – A la venda ‘paperetes digitals’ de 5€ cada una, dels quals 4€ corresponen a loteria i s’aporta 1€ al sindicat.
  – La quantitat de participacions és limitada. El compte corrent admetrà ingressos mentre la venda romangui oberta i s’informarà del tancament, si és el cas.
 • Procediment
 • – Abonau en aquest compte d’UOB Ensenyament una quantitat d’euros que sigui múltiple de 5 ➡️ ES60 2056 0004 4620 1878 1522
 • – Indicau (només) llinatges i nom al concepte.
 • – Guardau-vos el justificant de l’ingrés.
 • – Completau el formulari (hi podeu accedir fent click AQUÍ)

24 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • L’acompanyament emocional a l’alumnat de Formació Professional
 • El Pòdcast com a recurs educatiu
 • Gestió eficient a l’administració educativa

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

23 de novembre de 2023

EDUCACIÓ INCLUSIVA I ESPECIAL

 • Es crea la Mesa de Participació d’Educació Inclusiva i Especial
 • Més informació

CERTIFICAT OFICIAL DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EQUIVALENT (COFPDE)

 • Procediment perquè els alumnes d’institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques
 • Més informació

22 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • 1, 2, 3 Emoció (2n trimestre)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

 • Convocada MSE per dilluns 27 de novembre a les 13 h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta d’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023.
 • Proposta de convocatòria per proveir, a l’illa de Menorca i mitjançant comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa com a inspector/inspectora accidental.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins divendres 24 de novembre a les 12 h a ensenyament@uob.cat

21 de novembre de 2023

CATALÀ

LA LLENGUA NO ES TOCA. NO DEIXIS QUE MORIN LES NOSTRES ARRELS

 • Centres docents i altres entitats contra la segregació lingüística i en defensa de la llengua catalana
 • Més informació

PROCESSOS ADMINISTRATIUS

 • Calendari orientatiu dels processos administratius docents del curs 2023/24
 • Més informació

20 de novembre de 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a persones assessores i avaluadores per al procediment d’acreditació de competències adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies no formals i informals.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Aprofundiment en el Disseny Universal d’Aprenentatge
 • Pràctiques restauratives
 • Acompanyament i gestió emocional a infantil, primària i secundària
 • Acompanyament d’equips a les aules d’emprenedoria

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

17 de novembre de 2023

CONCURS TRASLLATS

 • El tràmit del concurs de trasllats romandrà obert un dia més del previst a causa dels problemes d’accés al tràmit d’ahir capvespre. 
 • Termini: obert fins avui divendres 17 de novembre a les 23:59 h
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Immersió lingüística: com mantenir el català a l’aula
 • Bones pràctiques d’aprenentatge
 • Nou repte: com creus que vols/pots/podem emocionar-te
 • Eines CAD a l’aula de Dibuix Tècnic i de Tecnologia

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

16 de novembre de 2023

ALUMNES

 • Ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’ESO i FPB que no poden gaudir del servei de menjador el curs 23-24.
 • Més informació

IAQSE

 • Proves IAQSE 2n ESO.
 • S’avaluaran la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.
 • Més informació

 • Proves IAQSE 4t Primària.
 • S’avaluaran la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Medi ambient: nous reptes davant la crisi global

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

15 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El desenvolupament motriu de 0-3 anys: Prevenció, detecció i intervenció

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

14 de novembre de 2023

PROGRAMES A L’EXTERIOR

 • Convocatòria d’aspirants per a programes educatius a l’exterior (interins).
 • Termini: del 03 de novembre a les 17:30 h al 17 de novembre a les 17:30 h.
 • Més informació
 • Concurs per a la provisió de places docents a l’exterior (funcionariat de carrera)
 • Termini: del 13 de novembre a les 10 h al 04 de desembre a les 10h.
 • Més informació
 • Concurs per a la provisió de places com a assessors tècnics a l’exterior (funcionariat de carrera).
 • Termini: del 13 de novembre a les 10 h al 04 de desembre a les 10h.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Jocs rítmics i harmònics
 • Aprofundiment en el DUA
 • Com saber si un infant està preparat per llegir?

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

10 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 10 novetats:

 • Pedagogies accessibles i Disseny Universal per a l’Aprenentatge DUA (PROA+)
 • Els contes: l’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • Àrees 2, 4 i 5. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Pitiüses)
 • Àrees 2, 4 i 5. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Inca)
 • Àrees 2, 4 i 5. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Son Servera)
 • Àrees 2, 4 i 5. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Palma)
 • Àrees 2, 4 i 5. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Menorca)
 • Edició avançada de vídeo
 • Acreditació de Competència Digital Docent segons el MRCDD. Nivell A2
 • Desenvolupament de les funcions d’OE i PTSC: la millora de les pràctiques al centre

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

9 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • El desenvolupament motriu de 0-3 anys: Prevenció, detecció i intervenció
 • Aplicacions de la literatura popular i les rondalles
 • Experiències STEAM innovadores a l’aula de música
 • El pòdcast educatiu

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

DIRECTORS

 • Consolidació personal parcial complement retributiu
 • Termini: 10 al 24 de novembre
 • Més informació

8 de novembre de 2023

INSCRIPCIÓ PROVES DE CATALÀ GENER 2024

Termini d’inscripció: del 7 al 20 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

Consultes i incidències sobre la inscripció: provescatala@iebalearics.org

 • Consultau la informació i el calendari de la convocatòria AQUÍ.
 • Consultau la informació sobre l’adaptaci´de les condicions de la prova AQUÍ.

7 de novembre de 2023

FORMACIÓ PERMANENT

 • Presentació d’esmenes de les sol·licituds lliurades entre el 16/06/2023 i el 30/09/2023
 • El tràmit estarà obert de dia 6 de novembre fins dia 24 de novembre de 2023 ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat.

 • Prevenció en abús sexual infantil.

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de novembre de 2023

AUXILIARS DE CONVERSA

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per formar part d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
 • Més informació

3 de novembre de 2023

CONCURS DE TRASLLATS

IMPORTANT ERRADA !!

La Conselleria d’Educació ha informat sobre una errada en el punt 5.1 del barem, ja que no carrega bé la puntuació. És un errada visual i ja s’ha fet la correcció corresponent que serà operativa demà.

COM FAIG EL TRÀMIT?

1a CONVOCATÒRIA D’EXPERTS (curs 2023-2024)

 • Recordatori: avui finalitza el termini per a presentar les sol·licituds i la documentació per a participar en la convocatòria.
 • Termini: de 30/10/2023 a 03/11/2023
 • Més informació aquí.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 14 novetats:

 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • II Jornada Lideratge Pedagògic Mallorca
 • Com puc cuidar la meva veu? IES Bendinat
 • Com puc cuidar la meva veu? IES Pascual Calbó i Caldés (Menorca)

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

2 de novembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • La comunicació amb alumnes adults nouvinguts

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

SERÀS UIB

31 doctubre de 2023

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS (curs 2023-24) INSPECTORS

 • Publicació de la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
 • Tota la informació.

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS (curs 2023-2024) DOCENTS

 • Publicació de la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents.
 • Tota la informació.

INSTRUCCIONS

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional.
 • Tota la informació.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 7 novetats:

 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028
 • Mediació en l’àmbit educatiu
 • Les capses d’aprenentatge: una metodologia per a l’autonomia
 • Literatura en clau de pòdcast
 • Lideratge emocional amb una mirada sistèmica per a cap d’estudis experimentats (3r i 4t)
 • Mètodes d’extracció sòlid-líquid
 • Elaboració de perruques 

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 doctubre de 2023

PROFESSORS EXPERTS

 • Resolució de la convocatòria per a formar part de la llista de professors experts.
 • Tota la informació.

CARRERA PROFESSIONAL

 • Modificació de la Resolució de la Carrera Professional on es modifica accedir i progressar en la part consolidable de la carrera professional els funcionaris dels cossos docents.
 • Tota la informació.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028
 • Metodologia de treball col·laboratiu
 • Cohesió metodològica de les matemàtiques a Secundària
 • Cicle de conferències: CEIB, aprenentatges i reflexions compartides III

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 doctubre de 2023

UOB DEFENSA QUE ÉS DE “PURA LÒGICA” EDUCAR EN UN PENSAMENT LLIURE

FOLC

CONVOCATÒRIA PROVES CATALÀ

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Endinsant-nos en la prehistòria de les Balears
 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028
 • Desplegament del maquinari d’impressió 3D professional i talladora làser (Menorca)
 • Estratègia de programació multinivell a l’aula d’idiomes d’infantil i primària

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

26 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 (Palma)
 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 (Eivissa)
 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 (Manacor)
 • Canvi de mirada: acompanyament respectuós i metodologies actives.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

25 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Iniciació al joc maonès
 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 (Inca)
 • Jornades per a l’elaboració del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2024-2028 (Formentera)
 • Reptes, preguntes i experiències matemàtiques

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

24 doctubre de 2023

RESUM MESA

Resum de la Mesa Sectorial dels dies 20 i 24 d’octubre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Formentera despoblada, segles XIV-XVII
 • Ortografia sense esforç. Problemes amb els problemes?
 • Multinivell i avaluació a l’aula de llengües estrangeres
 • Educació 4.0: Una revolució a les aules? Els reptes de la intel·ligència artificial

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

23 doctubre de 2023

EBAU

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Psicopedagogia del càncer, la mort i el dol a l’aula.
 • Habilitats comunicatives i consciència emocional: gestió emocional a través del teatre.
 • Avançament en una avaluació holística i polièdrica a Infantil, Primària i Secundària

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

20 doctubre de 2023

UOB AMB EL CATALÀ

UOB, com a part del Moviment per l’Escola en Català, es va reunir ahir capvespre amb el conseller Antoni Vera per defensar el català com a llengua preferent en el sistema educatiu balear.

Accés a la notícia completa

PARLA EN ESPANYOL! ON QUEDA LA NOSTRA LLENGUA?

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • La tutoria afectiva
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 4) 23-24
 • Centres ecoambientals: propostes de millora i reptes davant la crisi global

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

19 doctubre de 2023

LOTERIA NADAL

 • Ja disponible la loteria per la rifa de Nadal amb el número 31.872
 • Paperetes: disponibles a la nostra seu de Palma amb direcció C. Ter, 27, 1r Esquerra – Oficina 12A
 • Participacions digitals: disponibles a través de whatsapp en els números 693745906 (Mallorca) 644837764 (Menorca) 644482430 (Eivissa)

PROFESSORS ESPECIALISTES

 • Procediment de selecció de professors especialistes de règim especial
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES 24-25

 • Criteris per establir les plantilles orgàniques dels centres
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • Metodologies competencials dins l’aula d’anglès i la seva avaluació
 • Disseny universal d’aprenentatge (DUA)
 • Millora de la comprensió lectora: reptes i propostes per a l’aula
 • APS a la Serra de Tramuntana a l’IES Santa Maria
 • APS a la Serra de Tramuntana al CC Montesión
 • Disseny de la proposta del marc competencial de la funció directiva

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

18 doctubre de 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada Mesa per dia 20 d’octubre a les 12:30h
 • ODD:
 • 1. Esborrany convocatòria concurs de trasllats cossos docents i d’inspecció.
 • 2. Esborrany de modificació de les bases de la primera convocatòria del primer tram de la part consolidable de la carrera professional
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins demà dia 19 d’octubre a les 12h a ensenyament@uob.cat.

FOLC

Publicació de l’oferta formativa del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per al curs 2023-2024

 • Cursos presencials 23-24. Inscripcions del 30 d’octubre a les 9 hores al 14 de novembre de 2023
 • Proves lliures 23-24. Inscripcions del 9 al 22 de gener de 2024
 • Més informació: https://folc.uib.cat/

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Ús responsable i benestar digital (4 convocatòries)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

17 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Promoció dels hàbits de vida saludables als centres: neurociència i activitat física
 • Com puc cuidar la meva veu? IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
 • Com puc cuidar la meva veu? IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 6) 23-24

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web

16 doctubre de 2023

COMUNICAT DE PREMSA

Des d’UOB Ensenyament rebutjam la demanda que fa el partit d’extrema dreta Vox on exigeix l’eliminació del requisit del català per a tots els docents.

13 doctubre de 2023

RESUM MESA

Resum de la Mesa Sectorial de dimecres 11 d’octubre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 0 novetats:

Per a més informació de les activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

11 doctubre de 2023

NOTÍCIA. Educació vol dur el bilingüisme a les proves de la PBAU.

El conseller Vera va manifestar la seva intenció de permetre la tria de la llengua als exàmens de la PBAU a la UIB.

Per a més informació accediu a la notícia.

NOTÍCIA. Un vigilant de seguretat ja vetlla per la convivència a l’IES Ribera

La Conselleria d’Educació ha implantat aquest dilluns un servei de seguretat privada a causa de les agressions comesses el passat dijous 5 d’octubre a l’IES la Ribera.

Per a més informació accediu a la notícia.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • APS Els itineraris de la Serra. La gran ruta
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 2) 23-24

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 doctubre de 2023

6è TRÀMIT URGENT ADJUDICACIONS

 • Atès que el pròxim dijous 12 d’octubre és festiu, s’escurça el termini del tràmit.
 • Termini: de dimarts 10 d’octubre a les 10:00 h a dimecres 11 d’octubre a les 10:00 h.
 • Per a més informació consultau el portal del docent interí. 

OFERTA FORMATIVA

Avui, 10 novetats:

 • Tècniques de comunicació col·laborativa
 • APS Serra de Tramuntana (centres 2n any CEP d’Inca)
 • L’espai com a generador d’aprenentatge
 • APS Els itineraris de la Serra. La gran ruta
 • XXIV Jornades Estudis Locals d’Inca
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca II)
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Eivissa I)
 • V Jornades de Recerca i Innovació Educativa
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 3) 23-24
 • Introducció projectes Erasmus+ de curta durada (KA122 per a Escolar i Adults)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 doctubre de 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada Mesa per dia 11 d’octubre a les 11h
 • ODD:
 • 1. Esborrany pel desenvolupament, com a segona activitat de #CompDigEdu quan suposi més de 75 hores a l’any.
 • 2. Criteris de plantilla curs 2024-25.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins demà dia 10 d’octubre a les 13h a ensenyament@uob.cat.

ELS PRINCIPIS D’UOB ENSENYAMENT

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • E+E; Emoció i Equitat
 • Quins tresors amaga la Serra de Tramuntana 
 • El moviment com a motor de la pràctica docent a l’àrea de música
 • Art i natura a la primera infància
 • Agrojardinaria didàctica a Secundària

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 9 novetats:

 • Iniciació al Disseny Universal d’aprenentatge (PROA+)
 • APS Serra de Tramuntana (centres de primer any del CEP de Calvià)
 • Els Kinestemes® a l’aula
 • Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana al CEIP Es Fossaret (23/24)
 • Actualització Software FactuSOL
 • Foment d’una digitalització sostenible a l’FP
 • Com puc cuidar la meva veu? CEIP Santa Eulària (Eivissa)
 • Estratègies per a liderar un canvi a l’escola: El rol de l’agent de coeducació
 • Programa Cooperació – Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 doctubre de 2023

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

PREMIS ALUMNES

 • Premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent
 • Llistat

COMISSIÓ DE SERVEIS

 • Convocatòria CCSS Codi Escola 4.0
 • Per funcionaris de carrera del cos de mestres
 • Termini lliurament sol·licituds: fins al 20 d’octubre
 • Més informació

PROFESSORS EXPERTS

 • Procediment de selecció de professors experts per cobrir vacants i substitucions d’especialitats de formació professional
 • Més informació

OPOSICIONS

 • Convocatòria fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d’inspectors
 • Més informació
 • Convocatòria fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius de cossos docents
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • APS Serra de Tramuntana (centres 1r any del CEP d’Inca)
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Menorca II)
 • Metodologies artístiques per combatre la normalitat ( Menorca)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

4 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 13 novetats:

 • Iniciació al Disseny Universal d’Aprenentatge (PROA+)
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • Aprenentatge Servei Badia de Portmany (Primer any) 
 • Aprenentatge Servei Badia de Portmany (Segon any)
 • Art per transformar l’educació. Llenguatges artístics i aprenentatge globalitzat
 • Formentera despoblada, segles XIV-XVII
 • Estratègies d’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura
 • Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana al CC Sant Antoni Abad (23/24)
 • APS Serra de Tramuntana (Centres de primer any del CEP de Manacor)
 • APS Serra de Tramuntana (Centres de segon any del CEP de Manacor)
 • APS Serra de Tramuntana a l’IES Porto Cristo (curs 23-24)
 • Geoinformació i la seva integració amb noves tendències tecnològiques
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 1) 23-24

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

3 doctubre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • II Jornada Lideratge Eivissa: ADIPE
 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Menorca I) (DUPLICADA)
 • Possibilitats de la IA per crear situacions d’aprenentatge a l’aula d’idiomes 
 • Protocol de violències masclistes als centres educatius (Menorca)
 • Protocol de violències masclistes als centres educatius (Eivissa i Formentera)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

2 doctubre de 2023

CARRERA PROFESSIONAL DOCENT

 • Resolució per la qual s’aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Termini per presentar la renúncia: de l’1 al 30 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Rescat a muntanya i legislació aplicada als accidents als espais naturals
 • Internet 3.0, Innovació i IA pràctica per a l’empresa i la docència
 • Pla lector de centre 
 • L’atenció a la diversitat a l’educació de les persones adultes a l’EOI
 • Iniciació al Disseny Universal d’aprenentatge (PROA+)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 de setembre de 2023

RESUM MESA

 • Resum de la Mesa Sectorial de dimecres 27 de setembre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Aprenentatge i ensenyament del càlcul i la numeració a l’educació primària
 •  Actualització Astrohotel

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 de setembre de 2023

FOLC

 • Publicació de l’oferta formativa del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per al curs 2023-2024.
 • Cursos presencials 23-24. Inscripcions del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2023.
 • Proves lliures 23-24. Inscripcions del 9 al 22 de gener de 2024.
 • Més informació

ADJUDICACIONS PROVISIONALS

 • Resolució de 27 de setembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.
 • Més informació

PAE

 • Resolució de 25 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents públics de les Illes Balears que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria.
 • Sol·licitud de participació
  1. El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
  2. L’annex 2 (Projecte del centre) s’ha d’adjuntar en format PDF al tràmit de la sol·licitud.
  3. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 29 de setembre al 9 d’octubre de 2023.
 • Més informació

AVALUACIÓ APRENENTATGE

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • CoorEducaSalut, Alerta escolar i primers auxilis bàsics (Mallorca I)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 10 novetats:

 • De les situacions d’aprenentatge currículum LOMLOE a la programació d’aula de primària
 • Metodologies artístiques per combatre la normalitat
 • El personal docent com agent de coeduació. (7a edició)
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 4 i 5
 • Xarxa d’Orientació B Menorca
 • Monogràfic: La conducta suïcida en la infància i l’adolescència en l´àmbit educatiu
 • 1, 2, 3 Emoció (1r trimestre)
 • Mindfulness: Educar des de la presència
 • Detecció, contenció i abordatge de les violències masclistes amb adolescents
 • Alimentació saludable i vida activa – CEPS 23/24

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

26 de setembre de 2023

ESTADES FORMATIVES

 • Resolució de 20 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional
 • Terminis de presentació de sol·licituds: 27/09/23  fins al 13/10/23 (1r termini) i del 12/01/24  fins al 26/01/24 per a les estades del 2n període.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 24 novetats:

 • Intel·ligència Artificial en Educació: oportunitats i desafiaments
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Mallorca)
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Eivissa)
 • Estades Pedagògiques entre centres educatius (Menorca)
 • MAP teatre (Aprofundiment)
 • Escacs a l’Escola (inicial) 
 • Eines pedagògiques: Escacs (inicial)
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • Iniciació a l’AbiesWeb amb competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • Les situacions d’aprenentatge. Secundària
 • eTwinning, primeres passes 
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Avaluar per competències 
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competències cognitivoemocionals
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament i ciberassetjament escolar
 • EDUTECA. Biblioteca escolar digital de les Illes Balears
 • Competència Comunicativa: Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar
 • Xarxa d’Orientació B Eivissa i Formentera
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 1, 2 i 3

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

25 de setembre de 2023

PROCÉS ESTABILITZACIÓ

 • Llistat de renúncies dels aspirants seleccionats.
 • Llistat definitiu d’aspirants seleccionats.
 • Els aspirants seleccionats han de presentar en el termini de 10 dies hàbils el Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals s’ha estat seleccionat.
 • Més informació

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE pel 27 de setembre a les 9h

1. Proposta de modificació de la resolució d’adjudicacions curs 2023-2024.
2. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques del cos d’inspectors.
3. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques.
4. Proposta de resolució procediment de selecció de professors experts.
5. Proposta de resolució professors especialistes.
6. Esborrany  pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, d’intervencions en activitats de formació permanent del professorat no universitari del Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu en el marc del component 19 “Pla Nacional de Capacitats Digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quan suposi més de 75 hores a l’any.

7. Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitats pel qual s’aproven
les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el
cessament dels directors de centres públics que imparteixen
ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Estratègies i eines per a la millora de la competència lingüística de l’alumnat en llengua catalana.
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes en termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 17 novetats:

 • Descobreix Inca I
 • Acreditació de la Competència Digital Docent segons el MRCDD. Nivell A2
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Com iniciar un banc de llavors
 • Competència Comunicativa: Lectura
 • Tutories teatrals
 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a E.P (aprofundiment)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Com avaluar competencialment a Formació Professional

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 de setembre de 2023

MUFACE

 • Els nous funcionaris (en pràctiques i estabilitzats) han de rebre el mail de MUFACE per realitzar el tràmit d’afiliació i tria d’entitat.
 • Els nous funcionaris (en pràctiques i estabilitzats) que no hagin rebut el mail de MUFACE poden, si no volen esperar, realitzar el tràmit d’afiliació (1) i tria d’entitat (2) sense necessitat d’esperar la recepció del correu:
 1. Entrar a https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html > Seu electrònica >Mutualistes i Beneficiaris >Serveis Permanents dirigits a tot el col·lectiu >Documents i Certificats >Afiliació a MUFACE.
 2. Tornar a Mutualistes i Beneficiaris >Serveis per a col·lectius específics >Elecció d’entitat sanitària per a Mutualistes de Nou ingrés.

ANUL·LACIÓ MESA SECTORIAL

Anul·lació unilateral per part de Conselleria de la mesa sectorial d’educació de dia 21 de setembre sense concreció de nova data, però compromís de nova convocatòria. Us mantendrem informats pels nostres canals habituals.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Les situacions d’aprenentatge al currículum LOMLOE al 2n cicle d’Educació Infantil
 • Tutories de Dansa

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 de setembre de 2023

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

Convocada MSE Ordinària el dijous 21 de setembre a les 9:30 h amb el següent ordre del dia:

 1. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats al professorat.
 2. Proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat al cos d’inspectors.
 3. Proposta de modificació de la resolució d’adjudicacions curs 2023-24.
 4. Esborrany de proposta en activitats de formació permanent del professorat no universitari del Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu.
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 20 de setembre a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • De les situacions d’aprenentatge currículum LOMLOE a la programació d’aula 1r cicle EI
 • Escape room a l’aula d’anglès per a desenvolupar la Competència Digital a EI, EP i ESO
 • Desenvolupament de la funció directiva 1
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 1)
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 2)
 • Gestió econòmica per nous equips directius (grup 3)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 de setembre de 2023

CARRERA PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual s’aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Més informació

UNITATS I QUOTES

 • Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat.
 • Més informació

PBAU 2024

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • Introducció a les metodologies actives en Educació Física
 • La posidònia a l’aula
 • Ajudar a aprendre amb evidències científiques a l’EOI
 • APS Parc Natural de la Península de Llevant
 • Videoblogging amb telèfons mòbils: Creació i producció de continguts audiovisuals coding
 • Gestió de certificats de professionalitat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 de setembre de 2023

UOB aconsegueix el compromís de la revisió acurada dels currículums autonòmics de cada etapa educativa

Resum de la Mesa Sectorial d’ahir dia 14 de setembre.

OFERTA FORMATIVA

Avui, 6 novetats:

 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Menorca).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (CEP Palma).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (CEP Inca).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Son Servera).
 • Àrees 1, 3 i 6. Nivell A2. La competència digital a la primera infància (Eivissa i Formentera).
 • Mentoria per a la direcció escolar 2.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Competència comunicativa: Lectura
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca Grups 1, 2 i 3
 • Competència comunicativa: Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar
 • Xarxa d’Orientació B Mallorca grups 4 i 5
 • Xarxa d’Orientació B Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

SERÀS UIB

Obert el termini d’inscripció de les activitats Seràs UIB 2023-24

Per a més informació: http://seras.uib.cat/centres-educatius

13 de setembre de 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 23 novetats:

 • Educació compartida: famílies i docents
 • Experiències STEAM innovadores a l’aula de música
 • IemprènJove 2023-2024
 • MAP Teatre (Inicial)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Menorca)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Eivissa)
 • Competències de l’alumnat amb discapacitat visual (Mallorca)
 • Com puc cuidar la meva veu? CEIP Ses Rotes Velles
 • Creació i dinamització d’un servei de mediació entre iguals
 • Xarxa d’Orientació A Menorca
 • Xarxa d’Introducció II Menorca
 • Xarxa d’Introducció II Mallorca
 • Xarxa de canvi intensiu B
 • Xarxa de canvi intensiu A
 • Xarxa d’Introducció II Eivissa i Formentera
 • Programa Decideix. Prevenció de les drogodependències i addiccions – PADIB 23/24
 • Xarxa d’Orientació A Eivissa i Formentera
 • Protocol de violències masclistes als centres educatius
 • Xarxa d’Orientació A Mallorca
 • Programa THC. Prevenció consum de cànnabis – PADIB 23/24
 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a E.P (aprofundiment)
 • MAP teatre (Aprofundiment)
 • Xarxa d’Orientació B Eivissa i Formentera

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 de setembre de 2023

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

 • Convocada MSE Ordinària el dijous 14 de setembre a les 12:00 h amb el següent ordre del dia:
  1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 349 a 360.
  2. Esborranys de resolució d’avaluació curs 2023/2024.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 13 de setembre a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

INTERINS

 • Segon tràmit urgent d’adjudicacions de substitucions del 2023-24.
 • Termini: des d’avui, dia 12 a les 10h, fins dijous 14 a les 10 h.
 • Novetat: Ofertes especialitats de primària.
 • Recordau que és obligatori fer el tràmit previ a la presa de possessió abans de incorporar-vos al centre. Ho trobareu en el menú d’utilitats del portal del docent interí.
 • Accés al Portal del docent interí

INSTRUCCIONS

 • Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de professorat, per al curs 2023-24
 • Més informació i Annex

ESMENES FORMACIÓ

 • Esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 d’abril al 15 de juny de 2023
 • Termini: des de dia 11 de setembre fins dia 29 de setembre de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 • III Ajut de Recerca i Investigació Educativa del CEMe i l’IME 2023
 • Termini de presentació: 29 de setembre de 2023
 • Import global màxim: 5.000 €
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Formació per a mentors
 • Programa Respira@ire. Prevenció del tabaquisme – PADIB

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

11 de setembre de 2023

COMPLIMENT DE L’ACORD MARC

 • Acord del Consell de Govern sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal.
 • Més informació
 • Acord del Consell de Govern sobre mesures sociolaborals i millores educatives, en relació a determinats permisos i llicències.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 5 novetats:

 • Programa Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a EP (inicial)
 • Competència comunicativa: Escriptura
 • Banc de recursos per a un bon ús de les TIC a secundària
 • Codi verd (Green coding)
 • Competència comunicativa a les llengües estrangeres: l’oralitat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

8 de setembre de 2023

INSTRUCCIONS HORARIS

 • Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

– Mentoria per a la Direcció Escolar

-Acompanyament Cap d’Estudis novell

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

7 de setembre de 2023

INSPECCIÓ EDUCATIVA COMISSIONS DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Música en 3D! Pràctiques i processos amb nous materials
 • Pla lector de centre
 • Metodologia del debat a l’aula i estimulació del pensament crític

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

6 de setembre de 2023

INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 2023-24

INSTRUCCIONS VALORACIÓ INICIAL ALUMNAT ALS CEPA

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Consciència plena i benestar emocional
 • Experimentar i repensar la comunicació corporal, oral i escrita

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 de setembre de 2023

OPOSICIONS

 • ORDINÀRIES: Resolució per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023.
 • Més informació
 • EXTRAORDINÀRIES: Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 38 novetats:
CFINFP-IB Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Manteniment de maquinària agrícola I – Mallorca
 • Manteniment de maquinària agrícola II – Mallorca
 • Manteniment i mecànica bàsica de la bicicleta
 • Controls de sistemes de climatització
 • Pautes nutricionals segons les diferents patologies
 • Nocions bàsiques per a la impressió 3D
 • Introducció al tall làser i de vinils
 • Gestió del transport i gestió duanera a la compravenda internacional
 • Plagues i malalties dels cultius
 • Senderisme, biodiversitat i elements arquitectònics
 • Orientacions per la implantació del CFGS Desenvolupament d’aplicacions webs
 • Introducció a la programació de PLC SiemenS
 • Windows 2022 Server
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius amb Maya
 • Emprenedoria: De la idea de negoci a la creació d’empreses
 • Disseny gràfic, identitat corporativa i comunicació gràfica
 • Edició creativa i producció de vídeos curts per Xarxes socials
 • Protocol i organització d’esdeveniments
 • Introducció a la programació en Python
 • Mikrotik Gestió de trànsit

CEP FORMENTERA

 • Propostes didactiques i organitzatives
 • Les competències emocionals

D.G. DE FP I FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

 • Programa pilot Decideix 2.0. – PADIB 23/24
 • Xarxa de centres impulsors
 • Controla’t sobre el bon ús de les tecnologies – PADIB 23/24
 • Banc d’eines per a un bon ús de les TIC a primària – PADIB 23/24
 • Centres Educatius Promotors de la Salut 23-24 (Inicial)

CEP IBSTEAM

 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD

4 de setembre de 2023

INTEGRACIÓ A2->A1

 • Tràmit per a la sol·licitud d’integració del cos A2 de professors tècnics de formació professional en el cos A1 de professors d’ensenyament secundari 
 • Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2024
 • Accés al tràmit
 • Més informació

INTERINS

 • Publicades les adjudicacions corresponents al primer tràmit ordinari del 23-24
 • Des de demà a les 10 i fins dijous a les 10 h romandrà obert el primer tràmit urgent. Podeu consultar les especialitats en el portal del docent interí.
 • Recordau que és obligatori fer el tràmit previ a la presa de possessió abans de incorporar-vos al centre. Ho trobareu en el menú d’utlitats del portal del docent interí.
 • Accés al Portal del docent interí

CATALÀ

 • Cursos de llengua catalana de l’Institut d’Estudis Baleàrics presencials, virtuals, semipresencials i a distància de tots els nivells
 • Termini de matrícula: del 4 al 15 de setembre de 2023
 • Més informació

1 d’agost de 2023

TAXES

 • Tràmit de reintegrament de les taxes de les oposicions extraordinàries per a les persones que es varen inscriure sense que hi hagués convocatòria de la seva especialitat.
 • Les persones aspirants objecte d’aquesta devolució són aquelles persones admeses que presentaren la sol·licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu
 • Termini per sol·licitar el reintegrament: des de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos
 • Més informació i accés al tràmit

ADJUDICACIONS 

 • Publicades les llistes definitives d’adjudicacions pel 23-24 dels funcionaris en pràctiques
 • Publicades les llistes definitives dels interins que menten/perden la vacant adjudicada el 22-23.
 • Més informació 

31 de juliol de 2023

INTERINS

 • En el menú d’UTILITATS del portal del docent interí ja es pot accedir als següents tràmits:
  • Esmena de titulació pedagògica i/o ligüística
  • Tràmit voluntari de selecció d’especialitats afins per a professorat de secundària que no tenen seleccionades les funcions d`ambits a la borsa (obert fins el 31 d’agost)

TERMINIS

D’acord amb les informacions disponibles, la previsió per enllestir alguns processos que encara romanen pendents és la següent:

 • Llista definitiva d’adjudicacions 23-24 dels funcionaris en pràctiques: 1 d’agost
 • Llista definitiva interins que mantenen/perden vacants adjudicades el 22-23: 1 d’agost
 • Tràmit de reintegrament taxes oposicions extraordinàries dels inscrits a especialitats que no eren la seva: del 2 al 16 d’agost.
 • Publicació en el BOIB resolució aprovats oposicions i lliurament documentació: sense definir (pendent autorització signatures nous càrrecs del govern)

28 de juliol de 2023

INTERINS

 • S’han actualitzat les llistes definitives d’interins admesos i exclosos, amb les següents modificacions:
  • Puntuació dels aprovats sense plaça
  • Recursos de reposició admesos
  • Exclusió de funcions del mateix cos dels funcionaris de carrera
  • Més informació
 • Publicada la llista de persones interines que mantenen la vacant adjudicada el 22-23 i llista dels que no la mantenen.
  • Reclamacions des del dia 28/07/2023 a les 17:00 hores fins al 31/07/2023 a les 17:00 hores.
  • Més informació

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

 • La publicació de les llistes definitives de les adjudicacions pel curs 23-24 s’ha ajornat al proper dilluns dia 31.

27 de juliol de 2023

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

 • Publicació de les adjudicacions provisionals
 • Reclamacions fins demà divendres 28/07/23 a les 14:00 h
 • Més informació

INTERINS

 • La relació d’interins que mantenen vacant pel curs 23-24 no es publicarà fins demà divendres 28-07, sense que tenguem previsió d’hora de publicació

25 de juliol de 2023

OPOSITORS

 • Obert el tràmit de tria de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques.
 • Relació de vacants i places disponibles.
 • El tràmit romandrà obert fins al 27 de juliol a les 9:59
 • Més informació
 • Vos recordam que UOB te publicada una guia tutorial per ajudar-vos en el tràmit d’adjudicacions

ADJUDICACIONS DESTINACIONS 23-24

Publicació de les llistes definitives d’adjudicacions pel curs 23-24 dels següents col·lectius:

 • Comissions de serveis
 • En expectativa de destinació definitiva
 • Reingressats
 • Aspirants seleccionats en el concurs de mèrits (estabilització)
 • Més informació

04 de juliol de 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • Llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.
 • Lliurament documentació: tràmit telemàtic fins al 20 de juliol
 • Documentació a aportar:
  • Inscripció feta a Illes Balears: certificat mèdic i, si és el cas, dictamen de discapacitat
  • Inscripció feta a la resta de CCAA: veure resolució
 • Més informació

TUTORITZACIONS

 • Publicada la resolució i llistes d’aptes i no aptes de la tutorització curs 22-23
 • Més informació

30 DE JUNY DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Funcionament de l’UCI
 • Actualització Software ContaSol
 • Introducció a les tècniques odontològiques

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 DE JUNY DE 2023

SRA PROHENS, “ES NOSTRO BILINGÜISME” ÉS LA MORT DE LA LLENGUA I CULTURA CATALANES!

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Actualització en tècniques odontològiques
 • Actualització Software NòminaSol

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 DE JUNY DE 2023

INTERINITATS 2023-24

 • Avui, 28 de juny, a les 10 h s’ha obert el termini excepcional per formalitzar el tràmit telemàtic per esmenar les causes d’exclusió (coneixement adequat llengua catalana i/o formació pedagògica i didàctica) per titulars de vacants adjudicades el curs 2022-23 sense tenir els requisits.
 • Data de finalització del tràmit: a les 23:59 h del 3 de juliol.
 • Accés al tràmit
 • Per a més informació

INTEGRACIÓ PROFESSORAT TÈCNIC

 • Publicació en el BOE de l’ordre que fa efectiva la integració del professorat tècnic en el grup A1, a proposta de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
 • Més informació

22 DE JUNY DE 2023

AJUTS DESPLAÇAMENT UE ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de juny de 2023 per la qual es convoquen ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023.
 • Més informació

COMISSIÓ DE SERVEIS IEDIB

 • Publicació de les actes provisionals, de les diferents especialitats, de la comissió de serveis de professors de l’IEDIB sobre la valoració dels candidats i candidates a accedir-hi per via d’aquest procediment.
 • Més informació

COMUNICAT: TRIBUNALS

 • OPOSICIONS DOCENTS O TURISME DE BORRATXERA. Exigim informació immediata, per part de Conselleria, a tots els membres dels tribunals desplaçats, un allotjament de qualitat i les indemnitzacions pertinents.
 • Llegeix el comunicat sencer aquí.

CANAL YOUTUBE UOB

20 DE JUNY DE 2023

SOBRE EL CERTIFICAT MÈDIC

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

 • Publicació de les resolucions perquè els centres educatius acullin estudiants en pràctiques de les universitats
 • Més informació

19 DE JUNY DE 2023

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

 • Avui, 19 de juny, s’obre el termini per formalitzar el tràmit telemàtic per seleccionar UNA única especialitat i cos o per renunciar a totes les especialitats adjudicades en el concurs de mèrits.
 • Data de finalització del tràmit: 22 de juny.
 • Accés al tràmit
 • Per a més informació

PROCÉS D’ADJUDICACIONS

 • Resolució per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.
 • Més informació

16 DE JUNY DE 2023

COMISSIÓ DE SERVEIS 2023-24

 • Publicada de la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.
 • Més informació

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 2023-24

 • Publicació de la llista definitiva de centres educatius seleccionats per participar en el programa.
 • Més informació

IAQSE

 • Publicació dels Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears (ISEIB). Edició 2023. (Dades del curs 2020-2021).
 • Accés al document

15 DE JUNY DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • Publicada la llista definitiva estatal de persones seleccionades
 • Recordau que s’obrirà del 19 al 22 de juny el tràmit per seleccionar una única especialitat i cos o renunciar a totes les especialitats
 • Tota la informació

SEGUIMENT DEL PLA DE COEDUCACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual per al curs 2023-2024
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • Gestib per a nous equips directius

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 DE JUNY DE 2023

POSAU-VOS EL CINTURÓ, QUE VENEN CORBES: MSE D’ADJUDICACIONS PEL CURS 2023-2024

INTERINS – TRÀMIT DE RENÚNCIA DE PLAÇA

 • Tràmit telemàtic per a sol·licitar la renúncia justificada, amb efectes de 31 d’agost de 2023, per a funcionaris interins que ocupen places a jornada completa o mitges jornades definides com a places vacants o places per a l’execució de programes temporals, d’acord amb la Resolució 3133 (BOIB 43, 6 abril 2023).
 • Termini: del 15 al 20 de juny, ambdós inclosos. 
 • Accés al tràmit 
 • Més informació

PROCÉS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS

 • Posam a l’abast dels i les docents una infografia en què poden veure quines són les principals característiques del procés d’adjudicacions de les destinacions provisionals de cara al curs 2023-24.
 • Consulteu la infografia

PROCÉS CONCURS DE MÈRITS

 • Posam a l’abast dels i les docents una infografia en què poden veure com esdevindrà, passa a passa, el procés del concurs de mèrits a partir de la publicació de la llista provisional d’aspirants seleccionats.
 • Consulteu la infografia

13 DE JUNY DE 2023

ALUMNAT NESE

 • Resolució per la qual s’autoritza excepcionalment per al curs 2023-2024 i a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics
 • Més informació

CONCURS DE MÈRITS

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears
 • Es publicarà Resolució amb la llista definitiva a la web de la Direcció General de Personal Docent i al BOIB
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • IX Jornades d’Estudis Locals de Porreres

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

12 DE JUNY DE 2023

OFERTA FORMATIVA

 • Jornades d’equips impulsors de xarxa de canvi intensius
 • La competència digital docent a les activitats de formació permanent del professorat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

9 DE JUNY DE 2023

ACONSEGUIM PRIORITZAR LES COMISSIONS DE SERVEIS PER MOTIUS PERSONALS!

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ

 • Convocada MSE Ordinària el dimarts 13 de juny a les 9:00 h amb el següent ordre del dia:
  1. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoca el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents curs 2023-2024.
  2. Esborrany d’instrucció de la directora general de Personal Docent per la qual s’estableixen les pautes per a l’elaboració de la nòmina pel que fa a l’actualització de les retribucions del personal docent de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant els períodes d’incapacitat temporal.
  3. Creació de la comissió i subcomissió per al seguiment de l’Acord Marc.
 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 12 de maig a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA PER A PROFESSORS D’FP – ESTIU DE 2023

 • Publicades les llistes definitives de sol·licitants beneficiaris de l’ajut i candidats en llista d’espera per participar al programa d’immersió lingüística per a professors d’FP l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres.
 • Més informació

7 DE JUNY DE 2023

INTERINITATS

 • Llistes provisionals d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada.
 • Termini d’al·legacions: del 8 al 14 de juny de 2023, ambdós inclosos
 • Més informació

INSTRUCCIONS PLANIFICACIÓ 23-24

 • Esborranys d’instruccions per a la planificació del curs 2023-2024:
  • Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics.
  • Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents.
  • Criteris de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat.
 • Més informació

AUXILIARS DE CONVERSA 23-24

 • Publicació de la Resolució definitiva per la qual es publiquen les llistes definitives amb la puntuació obtinguda pels centres que han sol·licitat auxiliar de conversa per al curs 2023-2024, així com la llista definitiva amb els centres exclosos.
 • Més informació

6 DE JUNY DE 2023

PAE

 • Publicada la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en els centres docents públics que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023
 • Més informació

PREMIS ALUMNES

 • Resolució per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • L’INTEF oferta 22 cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat que acrediten competència digital docent

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

5 DE JUNY DE 2023

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Publicada la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2023-2024
 • Termini de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

CONFERÈNCIA ANA DE MIGUEL

 • La doble veritat: un repte per a la coeducació.
 • Dijous, 15 de juny, a les 17 hores a la Sala d’Actes de Son Lledó, Campus UIB.
 • Més informació

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

 • Publicades les listes definitives de sol·licitants admesos i exclosos per participar a dos programes d’immersió lingüística per a alumnes i professors l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres (curs 2022-2023)
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • Com reconec un bon treball de recerca de batxillerat?

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

2 DE JUNY DE 2023

ATE

1 DE JUNY DE 2023

BÀMBOLS! ÉS A CA VOSTRA ON MIREN PORNO!

COMISSIÓ DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent al Camp d’Aprenentatge de Formentera
 • Més informació

CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT

 • Resolució per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent
 • Més informació

AJUTS INDIVIDUALITZATS ALIMENTACIÓ / AJUTS MENJADOR

 • Resolució per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024
 • Més informació
 • Resolució per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024
 • Més informació

AJUTS PROFESSORAT

 • Resolució per la qual es concedeixen i deneguen ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023
 • Més informació

PROJECTES

 • Resolució per la qual es defineixen les hores de Desenvolupament de Projectes i s’obre el termini per a la seva sol·licitud
 • Més informació

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

 • Resolució per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de Muntanya i Escalada, a les Illes Balears
 • Més informació

31 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

Començant la casa per la teulada: Orientadors i orientadores dels CEIP

EL camp d’aprenentatge de Formentera s’obri al professorat de secundària

 • Resum de la Mesa Sectorial d’ahir dimarts 30/05
 • Llegeix la nota completa

Els tribunals també tenen família

30 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

 • FAQ i Tutorial del tràmit d’acceptació i/o renúncia
 • Accés

OPOSICIONS

 • Modificació de la composició del Tribunal núm. 3 d’Audició i Llenguatge
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions extraordinàries
 • Més informació
 • Modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions ordinàries
 • Més informació

TRÀMITS SUBSTITUCIONS

 • Darrer tràmit ordinari curs actual: 2 al 5 de juny
 • Darrer tràmit urgent curs actual: 6 al 8 de juny

29 DE MAIG DE 2023

LES LÍNIES VERMELLES D’UOB ENSENYAMENT

Comunicat de premsa

Des d’UOB Ensenyament volem deixar clar al Partit Popular quines seran les dues línies vermelles que el sindicat no deixarà traspassar durant la propera legislatura:

 • Cap retrocés en el model lingüístic actual i els recursos assignats.
 • Compliment fil per randa del segon acord marc segons el calendari previst.
 • Seria bo que la Sra. Prohens tingués ben clares aquestes dues màximes des d’avui mateix a l’hora de prendre qualsevol decisió en matèria educativa. Estarem vigilants a qualsevol iniciativa, prests per a la negociació i llests per a la mobilització. Qui avisa no és traïdor.

CONCURS DE MÈRITS: LLISTA ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MESA TÈCNICA INSTRUCCIONS

 • Convocada MT per dimarts 30 de maig a les 10:30h amb el següent ordre del dia:
 • 1. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’EI, EP i ESO per al curs 2023-2024.
 • Accés a la documentació 
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 28 a les 18h a ensenyame@uob.cat

OFERTA FORMATIVA

 • La sostenibilitat en les produccions audiovisuals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CAMP D’APRENENTATGE FORMENTERA

 • Convocada MSE Extraordinària el dimarts 30 de maig a les 12:30 h amb el següent ordre del dia:
  1. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de docent al camp d’aprenentatge de Formentera.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 29 de maig a les 12 h a ensenyament@uob.cat.

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI I EXCEPCIONAL (PROCÉS ESTABILITZACIÓ)

 • Publicada la Instrucció 1/2023 relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que hi participa.
 • Més informació.

FAQ PERMISOS I LLICÈNCIES

 • Consulta el document que hem creat des d’UOB Ensenyament on es recullen les preguntes més freqüents en relació amb els permisos i llicències.
 • Accés al document.

CANAL YOUTUBE UOB

25 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES

Secundària

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat de procediments sanitaris i assistencials.
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673786/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Mestres

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022
 • Modifica els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 1 del cos de mestres de l’especialitat de pedagogia terapèutica
 • Més informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673787/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

MESA ALUMNAT

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

FORMACIÓ PROFESSIONAL

24 DE MAIG DE 2023

BORSA INTERINITATS 23-24

 • Tràmit telemàtic per esmenar les deficiències de la documentació referida a les activitats formatives lliurades per a la seva actualització. 
 • Termini: fins dimarts 30 de maig de 2023.
 • Més informació.

CAMPS D’APRENENTATGE

PLA REFORÇ LLENGÜES ESTRANGERES 23-24

 • Llista de professorat admès del bloc 1 amb la numeració corresponent per al sorteig (Modalitat B).
 • Més informació.

23 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (II)
 • Les situacions d’aprenentatge en els processos selectius docents
 • Jornades de bones pràctiques en els plans d’igualtat

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

22 DE MAIG DE 2023

Concurs de trasllats post estabilització (IV). La solució: adjudicació en 2 torns

 • Circular 286/2023
 • Llegeix la circular aquí.

TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINÀRIES

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Creixement personal i transformació social mitjançant l’art.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

19 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 23 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta de convocatòria per cobrir places docents amb Comissió de Serveis pel programa de robòtica “Escuela 4.0”.
 • Esborranys dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d’avions.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dilluns 22 a les 12h a ensenyame@uob.cat

COMISSIÓ DE SERVEIS AL CEP

 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos i de la llista provisional de puntuació dels mèrits.
 • Publicació dels requisits i rúbrica d’avaluació dels projectes.
 • Publicació de la comissió de selecció.
 • Més informació

Seràs UIB

 • Programa ESTALMAT-Illes Balears.
 • Campus temàtics d’estiu.
 • Xerrades virtuals per a pares i mares.
 • Concurs «Un Mar de Ciència».
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Més informació

CAMPS D’APRENENTATGE

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Nivell bàsic en prevenció de riscs laborals

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

18 DE MAIG DE 2023

TRIBUNALS OPOSICIONS

17 DE MAIG DE 2023

INAUGURACIÓ SEU MENORCA

 • Ahir vàrem inaugurar la nostra seu a Menorca, concretament a Ciutadella, al Camí de Maó, 26. Gràcies a tots els que hi passàreu en algun moment!
 • Vos recordam que demà, dijous 18 a les 18:00 h, inaugurarem les nostres noves instal•lacions a Mallorca, al carrer Ter, 27 de Palma. Vos hi esperam!

15 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE el 17 de maig a les 10h amb el següent ordre del dia:
 • Proposta per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació
  específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.
 • Constitució de la subcomissió de seguiment del pla d’infraestructures.
 • Proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Accés a la documentació
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 16 a les 12h a ensenyame@uob.cat

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

 • Resolució per la qual es convoquen els centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen el segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat per participar en el Programa de Competència Comunicativa per als cursos escolars 2023-2024 i 2024-2025.
 • Més informació

12 DE MAIG DE 2023

COL·LEGI PROFESSIONAL DOCENTS ILLES BALEARS

 • UOB Ensenyament convida a tots els i les docents a emplenar el formulari d’adhesió al manifest del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. En el formulari trobareu l’explicació del perquè de la constitució d’un col·legi professional i la cronologia de les passes que s’han seguit els darrers quatre anys.
 • Termini: 12 de maig
 • Formulari d’adhesió

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – COS DE MESTRES

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL (ESTABILITZACIÓ)

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

PORTAL OPOSITOR/A I TAULELL ANUNCIS

 • S’ha habilitat l’accés al portal de l’opositor/a i al taulell d’anuncis, tant del concurs-oposició ordinari com l’excepcional (procés d’estabilització). 
 • Portal opositor/a 
 • Taulell anuncis

CONCURS DE MÈRITS

 • Nova publicació del barem definitiu de les convocatòries del concurs de mèrits, d’acord amb les informacions oficials rebudes de les administracions educatives fins a les 15.00 de l’11 de maig de 2023, una vegada esmenades les errades detectades en la primera publicació d’ahir.
 • Més informació

FOLC

11 DE MAIG DE 2023

COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Resolució per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es modifica la Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024.
 • Més informació

EOI

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024.
 • Més informació

FORMACIÓ PERMANENT

 • Resolució per la qual es regulen les formes de participació en activitats de formació permanent del professorat.
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.
 • Més informació

AJUTS EDUCACIÓ INFANTIL

Xarxa d’escoles infantils públiques:

 • Resolució per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023.
 • Més informació

Xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle:

 • Resolució per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023.
 • Més informació

10 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació del barem definitiu de les convocatòries del Concurs de mèrits d’aquelles administracions educatives signants de l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació.
 • Aquests llistats generals, que s’ordenen per Cos, especialitat, torn d’ingrés i, en el seu cas, idioma, s’hi mesclen els aspirants de totes les CA.
 • Més informació

ASPIRANTS PER ILLES – OPOSICIONS 2023

09 DE MAIG DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicada la Resolució mitjançant la qual es modifica, atesa l’estimació de recursos, les llistes definitives d’aspirants exclosos i admesos en el procés selectiu d’estabilització.
 • Més informació

OPOSICIONS 2023

COMISSIONS DE SERVEIS

 • La Unidad de Acción Educativa Exterior obre el termini de presentació de sol·licituds per possibles vacants a les seves oficines de serveis centrals a Madrid com a Asesors/es Tècnics/ques Docents (ATD).
 • Més informació

INTERINITATS

 • Publicada Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’interinitats del curs 2022-2023
 • BOIB
 • Publicada Resolució que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2023-2024
 • BOIB

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicada Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual, en règim intensiu, pel curs 2023-2024
 • BOIB
 • Obert des de l’01/09/23 fins al 19/01/26 el tràmit d’Integració del cos de professors tècnics de Formació Professional en el cos de Secundària
 • Més informació

IAQSE

 • S’ha publicat el document d’Estadístiques d’escolarització i resultats acadèmics dels ensenyaments no universitaris de règim general (avançament de dades, Illes Balears, curs 2021-2022).
 • Més informació

CANAL YOUTUBE UOB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Formació per accedir a l’IEDIB (Institut d’Ensenyament a Distància de les I. Balears)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

08 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Menorca

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

COMISSIÓ DE SERVEIS IEDIB

 • Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis per a les places de jornada sencera o complement d’horari en el cas de places de jornada parcial, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
 • Més informació

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024.
 • Més informació

05 DE MAIG DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Els peixos de Menorca
 • Docker per desenvolupadors
 • Elaboracions a la vista del client i noves tendències

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

FORMACIÓ UVAI DM (FUNDACIÓ NEMO)

 • Desenvolupant capacitats i competències de l’alumnat amb dificultats motores
 • Més informació

04 DE MAIG DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

 • Publicades les resolucions que permeten, a qualsevol opositor, seleccionar com a lloc d’examen Menorca o Eivissa en ambdós processos d’oposicions
 • Tràmit de selecció: des de les 00:01 del dia 05/05/23 fins a les 8.59 hores de dia 08/05/23
  Accés al tràmit ordinàries
  Accés al tràmit extraordinàries
 • Tots els opositors que no facin el tràmit seran assignats a tribunals a Mallorca.
 • Es crearan tribunals a la resta d’illes en aquelles especialitats on hi hagi deu o més sol·licituds d’aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l’especialitat que ho permeti.
 • Recordau que les oposicions són d’àmbit territorial de Comunitat Autònoma i que el lloc d’examen no determina, en cap cas, que la plaça obtinguda sigui en una determinada illa.
 • Resolució oposicions ordinàries
 • Resolució oposicions extraordinàries

CONCURS TRASLLATS INSPECCIÓ

 • Adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors
 • Més informació

FP-LLENGÜES ESTRANGERES

 • Llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos per participar a dos programes d’immersió lingüística l’estiu de 2023 – Pla pilot de reforç en llengües estrangeres
 • Termini de reclamacions: del 4 al 17 de maig de 2023
 • Més informació

03 DE MAIG DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ

 • Convocada MSE per dijous 04/05 a les 9:30
 • Tema a tractar:
  • Comissions de serveis a l’IEDIB
 • Accés als esborranys

DIRECCIONS CENTRES

 • Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional pel qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • Actualització de la funció directiva. Lideratge pedagògic i gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

02 DE MAIG DE 2023

CANVI DE COS

 • Rectificació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Kit digital a l’Aula del Futur de Formentera
 • Lideratge, comunicació i gestió de la transformació per a caps d’estudis. Eivissa
 • El gran valor dels equips. Lideratge i gestió dels canvis per a caps d’estudis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

29 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS

 • Adjudicació definitiva dels cossos de secundària, formació professional, música i arts escèniques, escoles oficials d’idiomes, i arts plàstiques i disseny.
 • Resolució
 • Llista d’adjudicacions

OPOSICIONS

 • Ens arriba aquesta informació des de Conselleria respecte de la possibilitat de realitzar algunes proves de les oposicions en diferents illes. No tenim, encara, més informació al respecte.
 • Nota de premsa Conselleria

28 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CARRERA PROFESSIONAL

 • Convocada MSE el 3 de maig a les 9:00 h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta d’acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent.

27 D’ABRIL DE 2023

CALENDARI ESCOLAR

FORMACIÓ CENTRES

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.
 • Més informació

AJUTS INDIVIDUALITZATS ALIMENTACIÓ

 • Resolució per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Meteorologia aplicada al sector agrari – Mallorca
 • Introducció al sake – Mallorca
 • Estètica oncològica i cures especials

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

26 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

25 D’ABRIL DE 2023

INTERINS

 • Publicada la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023.
 • Més informació
 • Publicada la Resolució per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats

 • Disseny i administració de xarxes amb MIKROTIK (I)
 • Gestió del color
 • Benestar emocional a la comunitat educativa
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

24 D’ABRIL DE 2023

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • El centre ABN
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web: https://uob.cat/ensenyament/oferta-formativa/

21 D’ABRIL DE 2023

SEMÀFOR D’ACTUACIONS DE L’ACORD MARC

 • UOB Ensenyament posa a la disposició dels docents el Semàfor d’actuacions de l’Acord Marc amb necessitat de negociació urgent per a la seva aplicació al curs 2023-24 amb la finalitat que tot el col·lectiu pugui estar al corrent de les actuacions pendents, en tràmit i finalitzades relatives a n’aquest acord. Atès que és un document en constant canvi, el podreu trobar sempre actualitzat a la nostra web
 • Més informació

20 D’ABRIL DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.
 • Més informació

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis
 • Termini de presentació: vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat

 • En clau d’equip: comunicació afectiva i efectiva des de la mirada sistèmica

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

19 D’ABRIL DE 2023

RECURSOS EDUCATIUS

 • Propostes didàctiques de llengua catalana
 • Es posen a disposició de tots els centres 200 carpetes de propostes didàctiques per treballar, especialment de forma oral, la llengua catalana a les escoles.
 • Més informació

ATRIBUCIÓ DOCENT

 • Assignació de matèries d’ESO i Batxillerat a les especialitats dels diferents cossos docents i altres modificacions normatives derivades de l’aplicació de la LOMLOE
 • Més informació 

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats

 • Prevenció de les addiccions
 • Som Docents II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

18 D’ABRIL DE 2023

TRIBUNALS CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

Composició provisional dels tribunals del concurs-oposició corresponent al procés d’estabilització (excepcional):

IAQSE

 • S’ha publicat a la plana web de l’IAQSE el document d’avaluació nº 24, sobre l’escolarització de l’alumnat estranger en centres educatius de les Illes Balears en 2n cicle d’EI, EP i ESO.
 • Document

CFIRDE-IB

 • Publicat el Decret 22/2023, de 17 d’abril, pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Veus que venen de lluny
 • I Jornada de lideratge pedagògic. Mallorca
 • Realització i acabat de paviments verticals i horitzontals. Aïllaments tèrmics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 D’ABRIL DE 2023

MESA SECTORIAL

 • Convocada Mesa Sectorial Extraordinària el 20 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Esborrany de la resolució per a l’acreditació de la competència digital docent.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimecres 19 a les 12h a ensenyament@uob.cat

MESA TÈCNICA

 • Convocada Mesa Tècnica el 24 d’abril a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 • Carrera Professional Docent
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins divendres 21 a les 12h a ensenyament@uob.cat

DIRECTORS/ES

 • Publicació de la llista definitiva dels aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director.

TRASLLAT DE SEU MALLORCA

 • Informar-vos que UOB Ensenyament ens hem traslladat de seu. A partir d’avui portarem a terme la nostra acció sindical i atendrem les vostres consultes al carrer del Ter, núm. 27 – 1r Esquerra – Oficina 12 A (just enfront de Conselleria).

CANVI DE TELÈFON DE CONTACTE

 • Aquest trasllat de seu també comporta un canvi de número de telèfon fix. A partir d’ara vos atendrem al 971 37 90 16, així com també al mateix número de telèfon mòbil, el qual continua operatiu: 693 745 906.

SeràsUIB

 • De tu a tu (sessions virtuals)
 • Prova d’aptitud personal dels graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària i doble titulació (PAP_Edu)
 • Beques generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional
 • Xerrades virtuals per a pares i mares
 • Scratch Day 2023
 • World Robot Olympiad 2023
 • Olimpíades i concursos
 • Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
 • Orientació personalitzada
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 30 novetats:

 • Regulació emocional i presència III
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1 del MRCDD
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 del MRCDD
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD
 • Disseny i interpretació de projectes de jardineria – Mallorca
 • Extensions de pipelles, i disseny de celles amb henna – Mallorca
 • L’acompanyament de la diversitat sexual, de gènere i familiar. Mirada transformadora
 • Creativa-Ment, Serena-Ment i Activa-Ment. Neurociència i educació cognitiva-emocional
 • Detecció, contenció i abordatge de les violències masclistes amb adolescents
 • M-Learning. Ús i creació d’apps educatives
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Competències cognitivoemocionals
 • eTwinning, primeres passes
 • Les situacions d’aprenentatge. Educació Infantil i Primària
 • Les situacions d’aprenentatge a Secundària
 • De la investigació a l’aula
 • Treball de recerca de Batxillerat
 • AbiesWeb. Iniciació amb competència digital
 • El gust per la lectura. Propostes didàctiques
 • Avaluar per competències
 • Inverteix la teva classe. Flipped classroom
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

MESA SECTORIAL

 • Convocatòria de Mesa Sectorial Extraordinària per dilluns 17-04 a les 9:30
 • Temes a tractar:
  • Pròrroga convocatòria interins
  • Tutorització 23-24

 • Accés als esborranys
 • Podeu fer les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat fins divendres 14 a les 14 h.

OPOSICIONS

COMISSIONS DE SERVEIS

 • Instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2023-2024.
 • Termini sol·licituds: del 15 al 22 de maig de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

5 D’ABRIL DE 2023

UOB dona suport a l’OCB i rebutja les amenaces i xenofòbia de l’extrema dreta

Aquesta setmana els neofeixistes han amenaçat la seu de l’OCB i la mateixa Obra Cultural Balear amb uns missatges i vídeos ben explícits on anuncien que si ells governen, l’OCB no continuarà on és.

No necessitam explicar la trajectòria de l’OCB perquè tots sabem la gran tasca desenvolupada per l’entitat en defensa de la llengua, la cultura i el dret a l’autogovern d’aquesta terra, 60 anys de compromís i lluita.

UOB rebutja totalment aquests atacs dels ultradretans contra l’OCB i mostra el seu suport i compromís compartit amb l’Obra. Contra el feixisme, cap passa enrere!

VACANCES DE PASQUA

4 D’ABRIL DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procediment.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació.
 • Tota la informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Lectura i biblioteca escolar (Mallorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Menorca)
 • Lectura i biblioteca escolar (Eivissa)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

3 D’ABRIL DE 2023

UOB reclama amb urgència una llista d’interinitats per a la pública i una altra per a la concertada

Si les escoles concertades es financien amb doblers públics, seria lògic que hi hagués dues llistes públiques. 

Circular 283/2023

INTEGRACIÓ PTFP

 • Resolució en la que se relacionen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu?
 • Introducció a Arduino (B)
 • Assessorament i dinamització de les formacions als centres: la gestió d’equips

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

30 DE MARÇ DE 2023

LLIBRES TEXT

 • Resolució de dia 20 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
 • Sol.licituds: únicament mitjançant el GESTIB del 31 de març al 5 de maig de 2023
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Metodologies actives i gestió de projectes educatius

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

29 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Sistemes de tracció i frenada en vehicles elèctrics

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

28 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Avui, 28 de març, finalitza termini reclamacions puntuació provisional assignada nous admesos de dia 14 de març.
 • Més informació

ACORD MARC

 • Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i millores educatives.
 • BOIB

FP

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • BOIB

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Com puc cuidar la meva veu? CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • Gestió i seguiment de projectes Erasmus+
 • Sol·licitud per acreditacions ERASMUS+ (KA120) per a escolar i adults

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE MARÇ DE 2023

DOCENTS A L’ESTRANGER

 • Professorat en seccions bilingües d’espanyol en centres educatius d’Europa central, oriental i China.
 • Sol·licituds: del 23 de març al 14 d’abril del 2023 a las 14:00h
 • Més informació

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Avui, 27 de març, finalitza termini per presentar reclamacions llistes provisionals admesos i exclosos.
 • Més informació

UOB S’ADHEREIX AL MANIFEST SOBRE L’ÚS DE PANTALLES 0-6

 • UOB Ensenyament s’adhereix al Manifest sobre l’ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància (de 0 a 6 anys) i, a més, insta a fer-ho també la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè tingui presents els prejudicis que el seu ús pot provocar en el ple desenvolupament dels nostres infants.
 • Consulta el Manifest
 • Adhesió

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • Cuina mexicana
 • Projecte videojoc II.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Introducció a Photoshop.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE MARÇ DE 2023

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 • Resolució per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió.
 • Més informació

22 DE MARÇ DE 2023

OPOSICIONS

 • OPOSICIONS
 • Les oposicions del procés d’estabilització començaran el 18 de juny .
 • Les oposicions ordinàries començaran el 25 de juny.

INTERINS

 • Aquest curs no s’obrirà borsa per noves incorporacions a la llista d’interinitats.
 • Les persones que ja figuren a la llista podran actualitzar mèrits i fer canvis a les seves funcions i opcions.
 • En tenir més informació la vos farem arribar pels nostres canals habituals.

PROVES DE LLENGUA CATALANA

 • Proves lliures de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.
 • Termini d’inscripció: del 23 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.
 • Més informació

ESTADES PROFESSIONALS EUROPEES

 • Ajuts per fer estades professionals en centres educatius d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Malta, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa, per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols.
 • Sol·licituds: fins al 15 d’abril a les 13h.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (4a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 7 novetat:

 • Neuroeducació: Què cal tenir en compte en la nostra pràctica docent?
 • Introducció a les xarxes socials i creació de contingut per FP
 • Realitat Virtual i impressió 3D (B)
 • Introducció a Odoo – 2a part
 • Construcció de petites infraestructures
 • Acompanyament constructiu en el pràcticum (Grup 7) 22-23
 • Jornades Som dOcentS II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE MARÇ DE 2023

INTERINS

 • El darrer tràmit de substitucions del segon trimestre tindrà lloc entre el 24 i el 27 de març de 2023.
 • Els interins NO DISPONIBLES que volgue estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins al 23 de març per canviar el vostre estat (Portal Docent Interí ➡️ Utilitats ➡️ Canvi disponibilitat).
 • Més informació

Mesa Sectorial Educació

 • Convocada MSE extraordinària el 22 de març a les 9:30h amb el següent ordre del dia:
 1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.
 2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.
 3. Proposta de modificació per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

DIRECTORS

 • Llista provisional admesos per a la Consolidació parcial del complement de director 2022-2023.
 • Reclamacions: del 21 a 27 març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El vídeo com a recurs dins l’aula d’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

17 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • L’assertivitat com a eina en l’àmbit sanitari.
 • Geoinformació per a l’FP.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024
 • 1a fase admissió: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. 2a fase admissió: de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos. 
 • Més informació

AVALUACIÓ NESE

 • Resolució per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • Itineraris per aprendre de l’entorn
 • EDUTECA IB, biblioteca escolar digital de les Illes Balears (3r trim.)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Palma)
 • L’atenció professional a les víctimes de violència masclista (Inca)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • All the World’s a stage: Teatre a l’aula d’anglès
 • Jornada d’intercanvi d’experiències del programa Escacs a l’escola
 • Com puc cuidar la meva veu?
 • El patrimoni històric i cultural de Calvià i la seva aplicació a l’aula II

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

14 DE MARÇ DE 2023

CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL

 • Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions (Base 6.3 – Resolució 9683 – Núm. 147 15 de novembre de 2022).
 • Termini per a presentar reclamacions: del 15 al 28 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

13 DE MARÇ DE 2023

NOTA DE CONDOL

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de 13 de març de 2023, per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. 
 • Termini per a presentar reclamacions: del 14 al 27 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Jornades Bones pràctiques inclusives.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Resolució de 9 de març de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Termini per al·legacions: del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Com implementar una formació de qualitat en Prevenció de Riscos Laborals.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

09 DE MARÇ DE 2023

ESCOLARITZACIÓ

08 DE MARÇ DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ EXCEPCIONAL

 • Devolució de la taxa
 • El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.
 • Més informació

AJUDES DESPLAÇAMENTS

 • Convocatòria d’ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2022-2023
 • Termini de presentació de sol·licituds: des del 2 de març fins al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (3a edició)

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE MARÇ DE 2023

INTEGRACIÓ PTFP AL COS SECUNDÀRIA

 • Publicació del llistat provisional de les persones que es proposen per ser integrades.
 • Reclamacions: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Publicació llistat provisional del concurs de trasllats cos de Mestres.
 • Reclamacions i desistiments: del 8 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Tota la informació

SEGON ACORD MARC

 • UOB Ensenyament signarà el Segon Acor Marc.

SERÀS UIB

06 DE MARÇ DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.
 • Període d’inscripció: del 3 fins al 17 de març de 2023.
 • Realització de les proves: 10 i 11 de maig de 2023.
 • Més informació

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

 • Resolució de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.
 • Més informació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Resolució per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Més informació

INSTRUCCIONS

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.
 • Més informació

03 DE MARÇ DE 2023

CAMPS D’APRENENTATGE

 • Instrucció 3/2023, de 16 de febrer, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es fixen les bases del procés d’avaluació del professorat destinat als camps d’aprenentatge (CA) i que va obtenir plaça mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d’abril de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per els camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Taller de cal·ligrafia artística i recursos educatius.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

02 DE MARÇ DE 2023

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats:

 • Avaluar i aprendre per competències a l’àmbit lingüístic.
 • Autogestió emocional i comunicació assertiva.
 • Inclusió d’alumnes amb discapacitat visual a l’àrea de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

27 DE FEBRER DE 2023

CONCURS-OPOSICIÓ ORDINARI

 • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – COS DE MESTRES

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.
 • Més informació

PLANTILLES ORGÀNIQUES – RESTA DE COSSOS

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Més informació

AJUTS MENJADOR

 • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 4 novetats:

 • BalearSkills 2023.
 • Socorrisme aquàtic en espais oberts.
 • Millora de les activitats orals a la classe de francès com a llengua estrangera.
 • L’entrenament auditiu als ensenyaments de música.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

24 DE FEBRER DE 2023

CONCURS TRASLLATS ESTATAL – DOCENTS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal.
 • Reclamacions i desistiments: del 27 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos.
 • Més informació

CONCURS TRASLLATS – INSPECTORS

 • Resolució de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors d’educació.
 • Més informació

PROGRAMES IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ESTIU 2023

 • Convocatòria d’ajuts en espècie per a participar a programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023.
 • Més informació

PERSONAL ADMINISTRATIU CEPA

 • Contractació de personal administratiu a mitja jornada per a cada un dels CEPA de les Illes Balears (reivindicació històrica d’UOB Ensenyament).
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 2 novetats:

 • El nou currículum a Educació Física.
 • Cos, moviment i aprenentatge.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

23 DE FEBRER DE 2023

INSPECTORS

 • Resolució per la qual es convoquen els aspirants a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.
 • Més informació

MESA DELS DOCENTS

 • Resolució per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents.
 • Més informació

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 1 novetat:

 • Ensenya a presentar el Treball de Recerca seguint el Model TED TALKS.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

22 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ESTABILITZACIÓ

 • Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
 • Al·legacions fins al 7 de març.
 • Més informació

ACTIVITATS ALUMNES

 • Representació de teatre líric VERDING
 • Sessions a Mallorca, Menorca i Eivissa
 • Més informació 

SELECCIÓ DIRECCIONS

 • Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos
 • Llistat provisional de centres sense precandidat a la direcció per al curs 2023/24
 • Termini al·legacions al llistat de precandidats exclosos: fins al 27/02/23
 • Més informació

LLENGUA CATALANA

 • Previsió de la convocatòria de proves de maig
 • Es convocaran proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA)
 • Termini d’inscripció: a partir de la segona quinzena de març
 • Més informació

PROFESSORS A L’EXTERIOR

 • Convocatòries del programa de professors interins en programes educatius a l’exterior
 • Inscripcions obertes a França, Andorra, Portugal, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

 • El model de suport i orientació inclusiu al marc de la LOMLOE (2a. edició)
 • VI Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

21 DE FEBRER DE 2023

FP: ESTADES FORMATIVES

OFERTA FORMATIVA
Avui, 6 novetats:

 • Procediments i tècniques de primers auxilis als centres educatius
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil
 • El joc de la música
 • Nutrició conscient
 • Gastronomia molecular aplicada a líquids alcohòlics (B)
 • Suport vital bàsic i primers auxilis

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

20 DE FEBRER DE 2023

FOLC

 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits.
 • Realització de les proves: del 20 al 24 de març.
 • Més informació

ALUMNAT NESE

 • Instrucció 2/2023 de 16 de gener de 2023 en relació al document d’acreditació provisional de necessitats específiques de suport educatiu que es realitza per a aquell alumnat que s’escolaritza per primera vegada en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears durant el curs 2022-2023.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA

Avui, 3 novetats

 • Tècniques teatrals com a recurs a l’aula
 • La tutoria afectiva
 • Introducció a PowershelL

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau el nostre web

17 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 • Data prevista de la publicació de les llistes provisionals: cos de mestres 3 de març, resta de cossos 24 de febrer.
 • Llistes definitives, previsiblement, a principis de maig.

INTERINS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern, les quals s’havien de realitzar la setmana passada, s’han posposat per aquesta. Llavors, avui divendres i demà dissabte es duran a terme. Per aquesta raó, ahir s’obrí el tràmit setmanal de substitucions.
 • Termini: fins dilluns 20/02/2023 a les 10 h.
 • Més informació sobre especialitats incloses i accés al tràmit.

AVALUACIÓ ASSESSORS/ES CEP

 • Publicació del llistat d’admesos en el procés d’avaluació.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 7 novetats:

 • 1, 2, 3 Emoció (3r trimestre).
 • Cicle de conferències: Reptes per educar (-nos).
 • Història de l’evolució de l’alimentació a Mallorca.
 • Programa Cooperació – Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora.
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Mallorca).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Eivissa).
 • Educació transformadora: eines i estratègies actuals (Menorca).

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

16 DE FEBRER DE 2023

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

 • Llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos.
 • Reclamacions del 16/02/23 al 02/03/23 (tràmits telemàtics)
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 13 novetats:

 • Psicomotricitat II: Presa de consciència de la pròpia acció de la psicomotricista.
 • Psicomotricitat. Fonaments teòrics i pràctica educativa a la primera infància. Mallorca.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 1. Compromís professional. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Nivell B1.
 • Àrea 5. Empoderament de l’alumnat. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 4. Avaluació i retroacció. Nivell B1 segons el MRCDD.
 • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge. Nivell A2 segons el MRCDD.
 • Àrea 2. Continguts digitals. Nivell B1 segons el MRCDD.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

15 DE FEBRER DE 2023

CONCURS DE MÈRITS

ACORD MARC I CARRERA PROFESSIONAL: PRIMER ROUND

LA BAREMACIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ, IMPARTICIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ I RLT

14 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses a les estades formatives en empreses.
 • Més informació

13 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Inscripció: del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

MESA SECTORIAL

 • Convocada MSE per dimecres 15 de febrer a les 09:30 amb el següent ordre del dia:
 • Proposta d’acord pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, de la impartició d’activitats de formació dels professorat relacionades amb els currículums LOMLOE d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i grau bàsic de formació professional, quan suposi més de 75 hores a l’any.
 • Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.
 • Informació sobre el procés d’estabilització.
 • Accés a l’esborrany
 • Podeu fer les vostres aportacions fins dimarts 14 de febrer a les 12h. a ensenyament@uob.cat.

OFERTA FORMATIVA

 • Recursos i activitats per a l’adquisició dels sons de la parla en infants.
 • Cicle de conferències Escola Feminista: Dones, sexualitat i salut.
 • L’acompanyament emocional a través de la literatura infantil i juvenil.
 • L’educació afectiva i sexual. En tots els sentits.

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

10 DE FEBRER DE 2023

FOLC

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

COMPROVA LA TEVA NÒMINA

09 DE FEBRER DE 2023

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Resolució de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
 • Termini: del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
 • Més informació

08 DE FEBRER DE 2023

TRÀMIT SUBSTITUCIONS

 • Per tasques d’actualització del servidor del Govern durant el divendres i el dissabte, s’avança el tràmit setmanal de substitucions a demà dijous.
 • Termini: fins dilluns 13/02/2023 a les 10h.
 • Especialitats incloses i accés al tràmit

ESMENA CURSOS DE FORMACIÓ

 • S’amplia fins al 23 de febrer el termini per esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.
 • Més informació

OPOSICIONS INSPECCIÓ

 • Publicació de les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.
 • Tràmit de reintegrament de les taxes per a les persones excloses: del 8 al 27 de febrer, ambdós inclosos.
 • Més informació

OFERTA FORMATIVA
Avui, 3 novetats

 • Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitat
 • Desplegament del maquinari d’impressió 3D professional i talladora làser (Menorca)
 • Projecte LOVA, un model d’aprenentatge competencial

Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

07 DE FEBRER DE 2023

OPOSICIONS ORDINÀRIES 2023

06 DE FEBRER DE 2023

EOI

 • Procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • Inscripció: de les 9 h del dia 14 de març a les 22 h del dia 28 de març de 2023 al web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • CATALÀ (Illa de Mallorca): de les 9 h del 27 de febrer a les 22 h del 10 de març de 2023 des del portal.

EAP

 • Ordre 4/2023, del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 de febrer de 2023, d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Més informació.

AVALUACIÓ ASSESSORS

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021.
 • Més informació.

PREMIS PER A PERSONES ADULTES

 • Resolució per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears.
 • Més informació.

OFERTA FORMATIVA
Avui, 1 novetat

 • Situacions d’aprenentatge amb una perspectiva DUA al centre.


Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.