Mes: febrer de 2018

Majors de 55 anys: reclamem les tres hores de reducció a secundària!

 

Com hem explicat, el formulari de sol·licitud de reducció horària per als majors de 55 anys de secundària que Planificació ha enviat als centres incompleix allò decidit a la mesa sectorial de 2 de maig de 2017, en no donar opció a demanar dues o tres hores lectives. Davant això, vos facilitam un model d’instància, que podeu descarregar AQUÍ i presentar al registre de la secretaria del vostre centre. Pensau a presentar original i còpia i quedar-vos la còpia segellada.

Fora son! Qui calla, atorga!!

UOB s’adhereix a la convocatòria de vaga de dia 8 de març

Circular 83/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, després d’un debat intern ha acordat donar suport a la vaga internacional de 24 hores de dia 8 de març, entre moltes raons perquè el punt 6.4 dels nostres estatuts estableix que un dels objectius a assolir és la “Igualtat efectiva home dona”. Des de la seva fundació l’any 1881, Unió Obrera Balear ha lluitat contra la discriminació de la dona, per la millora de les condicions laborals, etc. Prova d’això és la celebració del Congrés Catalano – Balear de 1884, en el qual van destacar Francisca Vidal Tous (Palma 1851-1939) i les seves companyes, que van presentar una taula reivindicativa específicament femenina com ara el dret al treball, el dret a un salari com el dels homes que els permetés viure independentment i també l’exigència d’un canvi de rol de la dona per tal que deixàs de ser propietat del pare o del marit.

Francisca Vidal fou una autodidacta avançada al seu temps, que amb altres companyes republicanes van fundar dins UOB una escola laica per fer classes a nines i a dones obreres a fi de combatre l’analfabetisme i la marginació de la dona. És una vergonya intolerable que encara avui, 134 anys després, perduri dins l’estat espanyol el fet que en molts d’àmbits laborals i sectors productius la dona cobri un 25 % manco de sou per fer la mateixa feina que fa un home. Una discriminació que cal afegir a la precarietat laboral, situacions d’assetjament sexual, la violència masclista, etc.

Com a docents pensam que l’escola tota sola no basta per combatre la discriminació de la dona ni tampoc per eradicar els prejudicis, els estereotips i els costums ancestrals del patriarcat sobre els quals es basa la misogínia, la violència i el menyspreu de gènere. Treballar per l’emancipació de la dona, a favor de la igualtat de gènere, contra la cronificació de l’atur femení i contra la discriminació de salari, pensam que requereix la mobilització i la implicació del conjunt de tota la societat, que ben segur també tendrà repercussions molt positives entre tot l’alumnat de les escoles.

Palma, 27 de febrer de 2018

Modificació del reglament d’oposicions

 

Publicat al BOE el RD 276/2018, amb què es modifica el RD 276/2007, de 23 febrer pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos
i adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals es
refereix la LOE i es regula el règim transitori d’ingrés a què es
refereix la disposició transitòria dissetena d’aquesta esmentada llei.

Què hi ha de nou?

– Augmenten en 1 el número de bolles que es trauran corresponents als temes de la prova teòrica.

– A la fase de concurs l’experiència prèvia compta un màxim 7 punts
(abans 5), encara que la puntuació global dels mèrits continua sense
poder arribar a més de 10 punts

– La puntuació global del
concurs-oposició es pondera un 60% per a la d’oposició (abans 2/3) i un
per a la de concurs 40 % (abans 1/3)

– Per cada any d’experiència docent:

 • En especialitats del cos al qual opta l’aspirant en centres públics: 0,700 punts (abans 1)
 • En especialitats de diferents cossos al que opta l’aspirant, en centres públics: 0,350 punts (abans 0,500)
 • En especialitats del mateix nivell o etapa educativa que
  l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0,150
  punts (abans 0,500 punts)
 • En especialitats de diferent
  nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant,
  en altres centres: 0,100 punts (abans 0’250)

PBAU: demanam que no es repetixi el desgavell de l’any passat, ara que s’han obert els terminis de presentació de sol·licituds

Tornen a posar-se en marxa un any més els procediments per a dur a terme les proves d’accés a la universitat per part dels alumnes de 2n de Batxiller, enguany amb la principal novetat que les proves de setembre s’han avançat al juliol, fet que ha provocat que la D.G. de Planificació i Centres hagi modificat el calendari escolar de Batxillerat, mitjançant les instruccions per a l’avaluació de Batxillerat, per tal de dur a terme les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller amb antelació suficient per tenir les actes tancades el 29 de juny de 2018 fet al qual ens hi oposàrem obertament (vegeu la nostra circular 73/2017 i l’entrada al nostre blog del 30/11/17)

Avui s’han obert dos terminis de presentació de sol·licituds:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A FORMAR PART DELS TRIBUNALS DE PBAU

 • Poden demanar formar part dels tribunals de PBAU el personal docent universitari, els catedràtics i professors d’ensenyament secundari i de cicles formatius de grau superior. També poden sol·licitar-ho els professors dels departaments d’orientació per a realitzar tasques de suport als alumnes amb necessitats especials
 • Es poden presentar sol·licituds fins al dia 5/3/18 a les 9.00 hores.
 • Les llistes provisionals d’admesos i exclosos es publicaran entre el 12 i el 13 de març.
 • S’hi podran presentar al·legacions fins al 14/3/18
 • Si es vol renunciar a ser membre de tribunal un cop se n’hagi estat designat, les renúncies s’hauran de notificar abans del 4/5/18 
 • Més informació clicant AQUÍ

MATRÍCULA DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLER A LES PBAU

 • Els alumnes poden formalitzar la prematrícula des d’avui 26/2/18 fins al 5/3/18
 • el pagament de la matrícula es podrà dur a terme fins al 4/6/18
 • Més informació AQUÍ 

DATES DE LES PROVES

 • Juny: dies 5, 6 i 7
 • Juliol: dies 10, 11 i 12

 

Davant un procediment en què tant s’hi juga el nostre alumnat, volem reiterar la denúncia dels problemes que envoltaren les PBAU de l’any passat i instam la Universitat de les IB a vetllar per a què no es repeteixin:

 • Que els criteris de selecció dels membres dels tribunals vagin acompanyats d’un barem
 • Que la UIb informi d’on, quan i com s’efectuarà el sorteig si hi ha més sol·licituds que places per a la participació dels tribunals
 • Que els aspirants a tribunals rebin justificació de la seva admissió o exclusió a les llistes
 • Que només s’ofereixi la versió de prova traduïda al castellà als alumnes declarats exempts de realitzar l’examen de llengua catalana
 • Que les proves no presentin errades ortogràfiques ni preguntes ambigües o incompletes tal com passà el 2017 a matèries com Anglès, Matemàtiques o física
 • Que els continguts dels textos a comentar respectin els principis democràtics. Recordau que en la prova d’Història d’Espanya, un dels textos a comentar era la proclama golpista signada per Franco el 17 de juliol del 1936

Resum de l’assemblea de 21/2/18 a IES Antoni Maura per consensuar mesures per al 8M– Es recordaren els acords presos a l’assemblea anterior i s’aprovà l’acta:

 • Celebrar la Setmana feminista als centres (5 a 9 de març)
 • Fer lectura de manifest prioritàriament el 7 o el 8 de març.
 • Anar plegats a la manifestació del 8M horabaixa, que partirà de la plaça Espanya.
 • Donar suport a la vaga feminista
 •  

– Es va fer una roda d’intervencions sobre la vaga:

 • Hi participaren docents d’una vintena de centres. 
 • Es va constatar que, en aquests moments, hi ha poc ambient de vaga, llevat d’algun centre puntual com l’IES Damià Huguet, en què des de l’assemblea de centre hi ha bona predisposició a fer-la. 
 • Es comentà que queden dies encara i feina per parlar i encoratjar els companys a participar en la vaga del 8M.

– Dels centres, s’explicaren activitats previstes, exposicions, lectures de manifestos, llaços liles, retolació, tribut a mestres desaparegudes i d’altres.

Hi ha centres que no programen cap activitat el 8M per reservar-lo per fer vaga.

– També intervingueren representants de FAPA, qualque APIMA, Dinamització Jove de l’Ajuntament de Palma, SEPC, sindicat Alternativa i UOB Ensenyament.

– S’acordà:

 • Dilluns, 26 una persona de l’assemblea assitirà a una reunió d’entitats feministes i sindicals a la UIB
 • S’enviaran els acords d’aquesta assemblea a IBDona, que els farà arribar per GESTIB als centres.
 • Es crearà un document de drive per compartir les activitats que es facin a centres. Es podran enviar a mauracoeducacio@gmail.com
 • Es crearà el hastag feminismealescola.
 • Fer una altr assembleael 27/2/18 a les 17,30 h. a l’IES Antoni Maura

Us recordam que aquesta vaga del 8M ha estat convocada per:

 • CGT per 24 h.
 • CCOO i UGT per 2 h.
 • A més, s’ha fet públic que l’STEI s’ha adherit a la de 24 h.

UOB Ensenyament, després de culminar el debat intern,  farà públic el posicionament en els propers dies.

UOB se solidaritza amb Valtònyc i condemna la pèrdua de drets i llibertats fonamentals

                                COMUNICAT DE PREMSA

Despús-ahir es va fer públic que els tribunals polítics espanyols han condemnat a 3 anys i mig de presó el jove raper Josep Miquel Arenas pel simple fet de cantar cançons de denúncia social.

Una vegada més ens demanem perquè la justícia no és igual per a tothom i si arribarem al punt en què, pel simple fet de respirar, puguem anar a la presó.

Recentment The Economist Intelligence Unit ha fet públic l’Índex de la Democràcia on s’observa una notable davallada de la qualificació de l’Estat espanyol; concretament ocupa la posició número 19, l’última d’entre totes les democràcies considerades “plenes”. De la mateixa manera, en els tres darrers anys, Espanya ha estat condemnada en 19 ocasions pel Tribunal d’Estrasburg per haver vulnerat el Conveni Europeu de Drets Humans (dues el 2015, dotze el 2016 i cinc el 2017).

Si continuen així (amb tribunals de justícia polititzats, falta de llibertat d’expressió, repressió, exiliats, presos polítics…), ja no es podrà parlar d’estat de dret o democràcia.

                                Palma, 22 de febrer de 2018

Martí March torna a incomplir el compromís amb els docents majors de 55 anys

COMUNICAT DE PREMSA

La Direcció General de Planificació de la Conselleria d’Educació, encapçalada per Antonio Morante, no recuperarà la reducció de fins a tres hores lectives per als majors de 55 anys de secundària, segons els formularis de sol·licitud enviats als centres i ens ha confirmat el cap de Departament de Planificació, Jaume March. Les tres hores es van eliminar el curs 2010-2011 amb l’arribada de les retallades.

Recordam que l’acord marc aprovat per STEI, CCOO i ANPE el setembre de 2015, a pesar del rebuig dels docents expressat en referèndum per magre i insuficient, establia que la recuperació de les tres hores lectives de reducció per als majors de 55 anys s’havia de negociar el 2016. No es va negociar fins el 2 de maig de 2017, quan la Conselleria va decidir ajornar fins al curs 18-19 la reducció de les tres hores a secundària amb el nostre vot en contra a la mesa sectorial. Tot i així, ara ens trobam que la Conselleria no ho pensa aplicar al·legant que no tenen la conformitat d’Hisenda.

Des d’UOB denunciam aquesta nova presa de pèl de la Conselleria dirigida per Martí March, que se suma a altres incompliments d’un acord marc ja per sí mateix inacceptable, com les ràtios màximes, la minimització de la LOMCE i la negociació dels currículums, les 18 hores a secundària, i altres drets que només s’han recuperat parcialment i amb retard, com les retribucions per Incapacitat Temporal, etc. Queda demostrada una vegada més la precipitació amb què STEI i CCOO van signar l’acord marc per desconvocar la vaga indefinida. Exigim a la Conselleria que rectifiqui i compleixi allò a què es va comprometre.

Palma, 20 de febrer de 2018

Reclamam un veritable concurs-oposició. Mesa tècnica de 16 de febrer

Divendres passat, 16 de febrer, es va dur a terme la mesa tècnica convocada per tractar l’esborrany de les bases per a les oposicions de 2018 (vegeu-lo al final d’aquesta nota). Si bé UOB defensa un model diferent d’oposicions, al qual no renunciam, hi vam aportar els acords assemblearis i vam exposar les propostes i preguntes que ens heu fet arribar. Per part de l’Administració hi van participar el cap del Departament de Personal Docent, la cap de Servei de Provisió i dos assessors tècnics. Es convocarà una mesa sectorial per al text definitiu en principi per a després del 24 de febrer, dia previst de publicació del nou decret estatal.

Els representants de l’Administració van dir que han tingut en compte les propostes de modificacions que han rebut fins ara i van destacar les següents novetats:

 • L’esborrany s’adapta a les modificacions previstes al nou decret estatal: més temes a triar a la part A de la primera prova, ponderació 60% oposició i 40% concurs, augment de 5 a 7 punts a l’apartat de l’experiència, etc.
 • L’acte de presentació i les dues parts de la primera prova es faran el mateix dia (punt que com veureu més endavant es va discutir).
 • Eliminació de la lectura pública del tema escrit (ídem).
 • Exclusió de les programacions que no tinguin com a mínim 12 unitats didàctiques.
 • Publicació per separat de les notes de les parts A i B de la primera prova. Les bases no ho indiquen, es veurà a l’aplicació informàtica.
 • El canal de comunicació entre el tribunal i els aspirants serà l’aplicació informàtica.
 • El tauler d’anuncis serà la web de les oposicions.
 • Hi haurà dues fases de reclamacions, una per a les oposicions i una altra per al concurs. Aquest punt també es va debatre.

Passam tot seguit a fer un resum dels diferents punts que es van discutir. Va ser una reunió de més de quatre hores, si hi trobau res a faltar o cal algun aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES

 • Vam demanar que les places de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries, a fi de no haver-s’ho de jugar tot a una carta. Per exemple, enguany només treuen la meitat de les vacants de Llengua catalana, però totes les Dibuix, Matemàtiques, Música, etc. Els representants de l’Administració van contestar que no tenen mitjans per posar tribunals de totes les especialitats cada any però que hi haurà més d’una oportunitat per als aspirants els propers tres anys per la creació de noves vacants. També van al·legar manca de mitjans per reduir les ràtios d’aspirants per cada tribunal.

TRIBUNALS

 • Vam demanar que el president sigui designat també per sorteig (acordat en assemblea). Entenem que la normativa estatal no és taxativa al respecte.
 • Pel que fa a la paritat, vam exposar el problema de les especialitats amb prop d’un 70% del mateix sexe, que fa que la reserva de la meitat de places per al 30% corresponent a l’altre sexe provoqui sovint el nomenament de les mateixes persones.

SOBRE LES PROVES

En aquest punt van destacar les reclamacions següents:

 • Que les parts A i B de la primera prova es facin en dies diferents. En van prendre nota però la resposta en qüestions de calendari sempre va ser la mateixa: que no ho poden programar d’una altra manera si les classes han de començar a
  mitjan setembre.
 • Permetre la reclamació després de la qualificació de la primera prova. Entenem que permetre la reclamació només després de la segona prova crea indefensió als suspesos a la primera, que haurien d’esperar que acabi la fase d’oposicions. La resposta de l’Administració va ser que es pot reclamar igualment contra la nota de la primera prova i que si es guanya el tribunal donarà l’oportunitat de fer la segona prova fora de calendari.
 • Vam insistir que es donin instruccions clares als tribunals perquè s’aprovi a tothom que s’ho mereixi, de forma que sigui un veritable concurs-oposició. També vam demanar que les instruccions als tribunals es facin públiques.

A més a més:

 • Inici de les proves: Vam demanar si el procés pot començar més tard de dia 23 de juny (dimarts 26, per exemple), tenint en compte que les notes es donen dia 22 i hi ha molta feina a fer encara (memòries, etc.).
 • Primera prova: Vam sol·licitar que les parts A i B de la primera prova tinguin lloc en dos dies diferents. La petició va ser unànime i en van prendre nota.
 • Lectura del tema escrit: Vam demanar que es permeti la lectura voluntària del tema escrit. D’aquesta manera qui vulgui mantenir l’anonimat no llegiria, i qui vulgui assegurar-se que tots els membres del tribunal coneixen el seu exercici, faria la lectura pública. En van prendre nota, la resposta que van donar és que la lectura s’ha eliminat per guanyar temps.
 • Temaris. Vam reclamar que la Conselleria insti el ministeri a actualitzar els temaris d’acord amb les necessitats de l’alumnat i la realitat de les aules.

També vam demanar:

 • Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació (demanat 17.10.2017).
 • Publicació dels ítems, puntuacions i criteris d’avaluació i qualificació dins la convocatòria, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques (demanat 17.10.2017 i acordat en assemblea).
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits (acordat en assemblea).
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda (acordat en assemblea), o bé obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l’opositor ho demana, amb l’examen davant (demanat 17.10.2017).
 • Ajornament de la prova si el títol de la pregunta és incorrecte o confús.
 • Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim) (demanat 17.10.2017)
 • Proves no eliminatòries, en contra de la imposició de la normativa estatal (acordat en assemblea).

Pel que fa a la part B de la primera prova (prova pràctica), vam demanar:

 • Previsió d’un temps suficient per acabar la prova pràctica (demanat 17.10.2017) i que s’adeqüi a la didàctica real a l’aula..
 • Que se sàpiga amb més detall en què consisteixen les proves pràctiques de secundària. Les descripcions són massa genèriques i es poden prestar a moltes interpretacions.
 • Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l’anonimat (ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d’estalviar-se baremar els altres) (demanat 17.10.2017).
 • Si els aspirants han de fer la part pràctica en dies diferents per manca de mitjans, fer una prova diferent cada dia per evitar que es filtri. Segons l’Administració, aquest problema no s’hauria de produir.

Sobre la segona prova:

 • Vam demanar que es pugui utilitzar l’ordinador per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica i la programació. Els representants de la Conselleria van dir que ho descarten perquè l’aspirant podria contactar amb el preparador de les oposicions, i que el que ha de fer és arribar amb tot el material informàtic preparat. Vam replicar que això discrimina els aspirants que opten per triar un tema del temari oficial, que no poden dur preparat de ca seva, i que es pot evitar la connexió a internet amb inhibidors de freqüència.
 • Pel que fa a les unitats didàctiques, vam demanar que s’especifiqui que els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge no tenen per què ser idèntics als que figuren al Decret del currículum, tal com se’ns va contestar per escrit el juliol passat.
 • No hi ha normes sobre els marges dels documents i la impressió a una cara és obligatòria perquè els tribunals hi puguin fer anotacions.

Vam reclamar que les places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixin s’acumulin a les del torn lliure (cal tenir present que el RD 1121/2005 obliga a reservar-les per a l’oferta de l’any següent).

Així mateix, vam exigir que els participants al procediment d’adquisició de noves especialitats actuïn realment en darrer lloc, tal com diuen les convocatòries. Enguany les bases tornen a dir que ha de ser així però afegeixen que l’exercici pràctic l’han de fer amb els altres aspirants. 

DESEMPATS

 • Vam demanar que als desempats es prioritzi la nota a la segona prova, de caràcter més pedagògic i didàctic, en lloc de l’ordre de realització de les proves. L’establert actualment ve obligat pel reglament estatal.

FASE DE CONCURS

 • Demanam que es recuperi el punt per any al barem de l’experiència, l’eliminació de l’experiència com a professor de Religió i la baremació de l’experiència docent a la universitat (acords assemblearis).
 • Els 2 punts de la formació permanent i els 5 de l’acadèmica és per normativa estatal.
 • Vam demanar amb quin criteri s’atorga la mateixa puntuació al diploma d’Estudis Avançats (inferior al doctorat) que al títol de doctor. Van dir que ho revisarien.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

 • Vam demanar que a Orientació educativa a més dels IES i EOE es faci referència als CIFP, CEPA i Règim especial.
 • El concepte “resultats d’aprenentatge” van aclarir que es refereix als objectius de la programació (ho teníem demanat des del curs passat).

ORDENACIÓ CURRICULAR

 • Vam demanar per què dins Règim especial, Ensenyament d’idiomes, es fa referència al RD de 2006, derogat, i no al de desembre de 2017, i que en tot cas es doni a triar a l’aspirant. Van dir que ho miraran.

Fins aquí el nostre informe.

ESBORRANYS:

UOB Ensenyament reclama el requisit del català a Sanitat

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama que el coneixement del català sigui requisit imprescindible per treballar a la sanitat pública, tal com es fa amb la llengua pròpia de qualsevol país normal del món. Estam segurs que els metges i infermers procedents d’altres indrets van més que sobrats intel·lectualment per aprendre i superar les proves de català, igual que ho estarien per aprendre danès, italià o alemany, per exemple, si decidissin anar a treballar a Dinamarca, Itàlia o Alemanya, i si no ho volen fer és perquè pretenen constituir-se en una casta supremacista i colonial dins el conjunt de funcionaris del Govern Balear i de l’Administració.

Els professionals de la medicina no haurien de tenir cap problema en sumar-se a les 7.910 persones que s’han presentat a les proves de gener de 2018 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria de Cultura, una xifra que suposa un 33,76 % més d’inscripció que en la convocatòria de gener de l’any passat i un 127 % més respecte de la convocatòria de gener de 2016.

Consideram un perill que la salut pública quedi en mans d’un grup de professionals hostils a la nostra llengua que diuen que “las lenguas no curan” i que s’arrisquen a fer un mal diagnòstic perquè no volen aprendre la llengua del pacient. Una actitud, per altra banda, que atempta contra el codi deontològic de la professió, que destaca l’empatia amb el malalt com a un dels factors essencials per a una relació assistencial de confiança plena. El metge s’ha d’adaptar al pacient, respectar la seva ideologia, la seva llengua i cultura i els seus valors. És intolerable que un metge o un infermer pugui coaccionar i obligar a parlar en castellà amb l’excusa de desconèixer el català i proferint frases amenaçadores del tipus “en castellano que no le entiendo” o “estamos en España”, com ja ha passat més d’una i de dues vegades a les consultes de PACs i hospitals.

Per acabar feim una crida als metges i sanitaris demòcrates a organitzar-se en sindicats que respectin la llengua pròpia de les Balears, a diferència dels que, com Sindicato Médico i CSIF, actuen a les nostres illes amb esperit neofranquista i colonitzador.

Palma, 16 de febrer de 2018

Fons social: acordada la proposta de modificació del decret

 

Dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar la proposta de millora i actualització del Decret de fons social d’Educació, arran del veto de Funció Pública a l’equiparació amb Sanitat i Serveis generals. Els representants d’UOB hem mantingut les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de 24 de gener, que han estat acceptades per Personal docent llevat d’alguns canvis tècnics que no afecten als drets dels beneficiaris.

A més a més reclamàrem que a les ajudes per estudis se n’hi afegeixin per residència i
transport per estudis fora de la localitat del domicili habitual
, en termes equivalents als de l’Acord del
Consell de Govern sobre l’acció social per al
personal del Servei de Salut:

 • Residència. Quan per cursar els estudis l’alumne es vegi obligat a
  residir de manera continuada fora de la localitat del domicili habitual,
  es pot sol·licitar i percebre, amb independència de l’ajuda que es
  concedeixi, una altra quantitat igual al doble de l’import d’aquesta.
 • Transports.
  Quan per cursar els estudis la persona beneficiària necessiti
  desplaçar-se a una localitat diferent de la del seu domicili per a
  l’assistència obligatòria als centres d’ensenyament oficial on cursi els
  estudis per als quals s’ha concedit l’ajuda, es pot sol·licitar i
  percebre una ajuda per a despeses de transport equivalent al 50 % de
  l’import d’aquesta.

Personal docent ha acceptat incorporar-ho a la proposta, que podeu veure AQUÍ. A la comissió del Fons social d’ahir se’ns va comunicar que s’acceptava especificar les ajudes esmentades.

Ara el document serà traslladat a Funció Pública i és possible que també hagi de rebre el vistiplau d’Hisenda. Des d’UOB hem exigit que l’esborrany del nou Decret torni a passar per mesa sectorial, petició que també ha estat acceptada. Ara veurem fins a quin punt Funció Pública i Hisenda respecten una proposta que ha estat acordada per unanimitat en mesa sectorial.

Vos mantindrem informats.

Per altra part, a la reunió mensual de la Comissió d’Acció Social  duta a terme el dijous 15 de febrer, s’aprovaren les següents concessions d’ajudes:

 • 8 bestretes ordinàries
 • 1 ajuda per a l’atenció a la discapacitat
 • 38 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 8 ajudes d’estudi al personal i fills de la comunitat autònoma.