Mes: gener de 2021

Memòria del primer any del CEMe i valoracions de UOB

Aquest dimecres 27 de gener de 2021 va tenir lloc el Plenari del CEMe per aprovar la Memòria de l’any 2020 i per analitzar les valoracions dels consellers recollides en una enquesta prèvia realitzada de manera anònima. Al mateix temps, fa un any que UOB va entrar al Consell Escolar de Menorca com a un dels cinc representants del professorat del sector públic

La memòria del CEMe inclou els següents punts:

 • La reclamació de les beques menjador de 2019, on van quedar famílies sense rebre les beques, tot i complir els requisits
 • La llei educativa 
 • L’FP a Menorca i els centres integrats 
 • Fòrum online de la comunitat educativa sobre l’ensenyament en temps de COVID
 • Com educar des de l’escenari B, valoracions d’alumnat i famílies. D’on surt una publicació sobre les valoracions de l’inici de curs i una carta d’agraïment a la comunitat educativa. 
 • Ajuda per a dispositius electrònics, la connectivitat a les famílies més vulnerables 
 • Ajudes a les biblioteques de cada centre
 • Assessorament del projecte “Un estiu per créixer”

La memòria també recull el fet que tant la presidenta com el vicepresident del Consell escolar de Menorca no han estat nomenats oficialment fins un any després, per la qual cosa no han tingut vot i només han pogut assistir fins ara al CEIB com a oients.

D’altra banda, es van analitzar les valoracions de l’enquesta sobre el funcionament del CEMe, en la qual es demanava opinió sobre diversos aspectes com la idoneïtat de la regularitat de les reunions: el Plenari s’ha realitzat aproximadament cada mes i mig; del format i coherència del contingut de cada un dels Plenaris realitzats. Des del sindicat restam pendents dels informes preliminars sobre l’FP a Menroca que s’entregaran a finals de febrer, dels quals s’encarrega l’OBSAM i, en especial, quins són els indicadors que valoraran les necessitats de l’FP a Menorca. 

Finalment, des de UOB volem destacar la millora progressiva de l’organització dels Plenaris d’aquest primer any. També volem defensar que l’acurada planificació dels Plenaris no ha d’ofegar la flexibilitat democràtica en quant a la participació de les persones conselleres. Per últim, trobam imprescindible mantenir l’autonomia en les decisions i accions a emprendre com a òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca que som.

Selecció directors: Més pes del centre dins la comissió de selecció

Avui hem tingut la Mesa del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

– Un total de 84 centres de les illes han de seleccionar noves direccions.

– La novetat és que la resolució ja està en base a la LOMLOE i aquest fet suposa la modificació de la composició de la comissió de selecció. Abans, amb la LOMQE, la comissió estava formada per tres representants de l’Administració educativa i dos representants del centre, un dels quals havia de ser un membre del claustre de professors i l’altre, un membre del consell escolar. 

– La nova Resolució marca que aquesta Comissió estigui composada per dos representants de l’Administració educativa i quatre representants del centre, dos dels quals han de ser membres del claustre de professors i els altres dos del consell escolar. Així, ara, la representació del centre serà majoritària en la Comissió de selecció.

– Quan a aquest punt, UOB ha demanat que s’augmenti a 3 el nombre de representants del Claustre i del Consell Escolar en la comissió, tenint en compte que la LOMLOE (art. 135) parla d’un mínim d’un terç dels membres de la comissió, i aquí ens hem aturat precisament en això, en un terç. En aquest sentit, també hem manifestat que seguim reivindicant que es torni al Consell Escolar la competència d’elecció de directors, derogada pel govern Aznar el 2002 i que comportava el compromís no escrit dels candidats a sotmetre’s també a la votació del claustre.

– També hem demanat la base jurídica que permet què els funcionaris interins puguin formar part de l’equip directiu, quan tota la normativa vigent sempre parla de funcionaris de carrera. 

– La calendarització prevista d’aquest procés selectiu és: 

    * 02 de febrer de 2021: Publicació de la convocatòria en el BOIB

    * 17 de febrer de 2021: Darrer dia per presentar les sol·licituds.

    * 23 de febrer de 2021: Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

    * 22 de març de 2021: Darrer dia per presentar els projectes de direcció.

    * 26 de març de 2021: Publicació de les llistes definitives de candidats admesos i exclosos.

Es podran veure totes les dates definitives quan surti la Resolució al BOIB. 

– En el torn obert de paraula, UOB ha demanat sobre l’estat de les oposicions i ens han assegurat que tot segueix igual i aquestes es duran a terme a partir del mes de juny, excepte si hi ha un confinament domiciliari. 

El professorat tècnic d’FP sense Mesa de Negociació

Ahir, dijous 21 de gener, vàrem assistir a una reunió informativa, convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional, per a tractar el traspàs d’aquest professorat al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. Aquesta reunió va ser convocada en comptes de la Mesa Sectorial que demanàrem dies passats.

Per part de l’administració se’ns va comunicar que no s’ha convocada Mesa perquè en aquests moments no hi ha res a negociar, ja que s’està a l’espera de convocatòria de la Conferència Sectorial d’Educació per a tractar aquesta integració. Ens traslladaren escrit que ha rebut la Conselleria des del Ministerio en relació a la regulació de la situació.

Des d’UOB insistirem en què des de la nostra CCAA es traslladi a la conferència sectorial la nostra reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s’integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible, fent extensiu aquest tractament a tot el personal docent tècnic interí, cercant vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això passi, en cap cas, per cap tipus d’empitjorament de la seva relació laboral amb l’administració.

Igualment, férem constar que UOB considera que aquest només és un primer pas cap al Cos Únic d’Ensenyants, instant l’administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d’igual feina, igual salari.

Com fer el tràmit telemàtic d’interins?

Ahir ens vam reunir amb un dels informàtics de Conselleria per tal d’explicar-nos el funcionament del Tràmit telemàtic d’interins.

Per poder realitzar el tràmit ens hem de redirigir a Gestió d’Interins de la Direcció General de Personal Docent. 

Com a NOVETAT, saber que la tramitació del reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat per al curs 2021-2022 s’ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu aquí

També, a la mateixa pàgina, Conselleria ha posat a la vostra disposició les FAQs.

RECORDEU!

– Si ja esteu a la borsa d’interins i no voleu fer cap canvi (illes, jornades o presentar documentació) NO és necessari fer el tràmit.

– No heu d’anar a Registre. S’entrega tot de forma telemàtica.

– Els mèrits i l’experiència docent comptabilitza fins el 31/08/2020.

– Les titulacions, capacitació del català i el màster fins el 23/03/21.

A continuació trobareu unes Pautes de com fer el tràmit.

Una passa cap al cos únic

 

La LOMLOE, que entra en vigència avui mateix, estableix en la seva disposició addicional onzena la integració del professorat tècnic de formació professional dins el cos de secundària i, per tant, el seu pas al grup A1 de l’escala de funcionaris públics.

És aquesta una reivindicació històrica d’aquest col·lectiu des que fa 30 anys es va implantar la LOGSE i que suposa una passa cap al Cos únic d’ensenyants que UOB defensa des dels seus inicis, i que ha de suposar acabar amb el greuge que pateixen vers els seus companys de secundària, amb qui comparteixen docència. Continuarem reivindicant el Cos Únic que integri, també, els docents mestres d’infantil i primària i la resta de cossos d’ensenyaments especials fins aconseguir fer real el principi d’igual feina, igual salari.

Més enllà del que preveu la LOMLOE, UOB també reivindica que la totalitat dels docents tècnics s’integrin en el cos de secundària i no es deixi en el cos a extingir de professors tècnics a docents amb sobrada experiència que, per no disposar de titulació universitària, la llei deixa dins el cos a extingir. També, que es faci extensiu aquest tractament a tots els professors tècnics interins i que no es quedi sense feina cap docent amb experiència.

Atès que la nova llei deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació del traspàs efectiu dels professors tècnics al cos de secundària, UOB insta a la Conselleria d’Educació que convoqui una Mesa Sectorial on es puguin tractar tots aquests temes i s’apliqui la normativa el més aviat possible, per la qual cosa registrarà avui mateix la sol·licitud.

Palma, 19 de gener de 2021

UOB reclama seguretat i dignitat davant un retorn gèlid a les aules

El passat divendres dia 15 de gener va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent convocada amb l’únic punt a l’ordre: les consideracions de ventilació i temperatura als centres educatius per al curs 2020-2021, en el marc de la pandèmia per COVID-19.

UOB va recordar que va denunciar la situació de temperatures extremes des de l’inici de les classes, el divendres 8 de gener, es va lamentar de la falta de diligència de la Conselleria d’Educació i va exigir que es fessin propostes efectives en defensa de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

ANTECEDENTS

A l’anterior reunió de la comissió paritària, UOB va demanar com es podia conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes sense incomplir el RD 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i que marca la temperatura mínima en 17 graus. La resposta que vàrem rebre a aquesta pregunta per part de la cap de serveis de centres educatius va ser que, a l’espera de la nova regulació, ens regim per les pautes del dia 15 d’octubre i que s’ha comprovat que amb les portes obertes i l’obertura de finestres cada 15 minuts n’hi havia prou.

El dilluns 11 de gener Conselleria va actualitzar la secció de COVID amb guies de ventilació i com combatre el fred, donant recomanacions com ara col·locar ventiladors a les finestres orientats cap a l’exterior per forçar l’extracció d’aire.

A la reunió del passat divendres 15 de gener UOB va demanar que, si tenint en compte el que ha passat des del passat divendres 08/01 dins les aules, volien canviar o matisar la resposta rebuda  a la reunió anterior, fet que no es va produir.

DEMANDES UOB

Com ja havia fet a les reunions anteriors (Comissió Paritària del 18/12/2020, MSE del passat 04/12/2020, etc.) UOB va remarcar la falta de compromís existent entre el recompte oficial de positius per COVID-19 i els números reals. Aquesta manera de procedir posa en perill a alumnat, professorat i resta de personal de la comunitat educativa i, en darrera instància, a la societat en general. Aquesta opacitat en la transferència d’informació és, senzillament, una temeritat. Conselleria es va remetre a les dades generals proporcionades els dilluns i que no es podien proporcionar les dades centre per centre.

UOB va tornar a demanar per les mascaretes transparents. En aquest sentit, la resposta va ser que hi ha un nou lot de mascaretes transparents per atendre les peticions dels centres que les demanin.

UOB va reivindicar la necessitat que Conselleria subministri purificadors d’aire amb filtres HEPA de forma massiva a tots els centres que així ho sol·licitin com la única manera perquè l’escenari B sigui compatible amb el RD 486/1997.

En resum, a més de tots els arguments exposats al principi, fer classe en aquestes condicions atempta contra la dignitat del professorat. UOB demana més EPI i que es facin proves PCR a la comunitat educativa de forma massiva. La resposta de Conselleria davant d’aquesta situació ha estat insuficient. L’augment en un 50% en les places exprés el passat cap de setmana és una prova més. D’acord amb el que va dir Conselleria, s’han instal·lat purificadors amb filtres HEPA a les aules on no hi ha ventilació.

Finalment, Conselleria especifica el següent:

Davant de la pregunta de si prevalia la normativa COVID-19 o el RD 486/1997, la Directora General de Personal Docent va contestar que la salud. Es va remetre a l’actualització de la secció de COVID-19 publicada el dilluns 11/01 i que l’important és tenir ventilat.

Tant l’energia com la part d’instal·lació, en el cas dels CEIP corre a compte dels ajuntaments, i en el cas dels IES a compte de Conselleria. No obstant això, la Directora General de Personal Docent va dir que els centres que necessitin fons es poden adreçar directament a la Direcció General de Planificació i Centres.

Els centres que no disposin de suficients mesuradors de CO2 o tinguin problemes amb la seva configuració, es poden adreçar a Conselleria i els donaran solució.

Es va informar a la Directora General dels casos d’aules que havien estat a 1ºC. La contestació va ser que la majoria estaven prop dels 17ºC. Que en els casos extrems com els de les aules informades, es posessin en contacte amb Conselleria i que ho solucionarien.

Des d’UOB seguirem lluitant per una escola segura i digna.

Les Escoles d’adults de les Balears en perill

 

Circular 221/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Dues lloses pesen damunt les Escoles d’adults de les Illes Balears: la retallada de places orgàniques de professorat i la semipresencialitat.

La primera, la retallada fulminant de places orgàniques, segons diu Conselleria, serà temporal, però la realitat és que s’han suprimit al voltant de 18 places que confronten alguns centres amb una plantilla fixa molt reduïda a canvi d’ofertar una contractació inestable. L’operació passa per no ofertar com a plantilles orgàniques ni les places derivades de jubilacions ni tampoc les de funcionaris desplaçats, un fet molt preocupant perquè s’està justificant la supressió de places en base a una normativa que encara no està feta (curs 21/22 ) i mentrestant els centres perden places cada curs per mor de les jubilacions. És un fet constatat fins a dia d’avui que són places que no es tornen a recuperar i que confronten els equips directius amb una lluita per la quota dels centres, els quals es troben amb places insuficients, per davall dels mínims amb els que es pot treballar. 

Per tot això, restam pendents del canvi de normativa que ha de regular els CEPAS, l’esborrany de la qual s’espera que ha de sortir ara, a principi d’any. S’haurà de vetllar perquè les Escoles d’Adults de les Illes Balears no perdin cap de les seves funcions ni la flexibilitat en l’oferta de cursos que ara disposen.

D’ altra banda, pel que fa a la dotació de personal no docent, hem detectat que hi ha Escoles d’Adults que no disposen ni de la figura de conserge ni d’administrativa i això fa que el professorat tengui una sèrie d’atribucions com per exemple gestionar les matrícules del centre durant el mes de setembre que són funcions que no els pertoquen.

El segon punt té a veure amb la semipresencialitat. Demanam que es segueixin els mateixos criteris que regulen l’assistència tant a 3r i 4t d’ESO com a 2n de Batxillerat. Aquests nivells d’estudis poden ser totalment presencials si els centres tenen disponibilitat d’espai. A hores d’ara, ens trobam que Conselleria encara no ha atès la petició feta el passat mes de desembre des dels centres d’adults per tornar als estudis totalment presencials en aquells centres on sigui possible garantir les mesures sanitàries. 

Els motius que fan que sigui urgent donar sortida a la demanda de presencialitat, que ja hem reivindicat a les negociacions amb Conselleria en motiu de la creació de l’Institut a Distància (IEDIB), és que Conselleria no té en compte el perfil de l´alumnat que realitza estudis d’alfabetització, consolidació o els cursos de secundària:

 • Als ensenyaments inicials es tracta d’alumnat nouvingut d’altres països que normalment no coneix la llengua i es realitza una tasca important d’integració social 
 • Tant l’aspecte de socialització com el vincle amb el professorat en aquests estudis és molt important i, sovint, és on radica la clau de l’èxit de la superació dels estudis
 • Es tracta en molts casos de perfils d’abandonament escolar, sense hàbits d’estudi adquirits, per tant, és essencial la presencialitat per la reintegració formativa
 • Molt d’aquest alumnat no disposa d’equipament electrònics per poder-se connectar online
 • De fet, les avaluacions intermitges que es varen fer a les Escoles d’Adults el passat mes de desembre constaten que els resultats en situació de semipresencialitat han estat pitjors que quan eren totalment presencials.

Per tot això, es demana:

 • Que es recuperin les places orgàniques manllevades
 • Que s’homogeneïtzin els criteris que regulen la presencialitat als centres prenent com a referència les mesures preses a 3r, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat per a que cada centre, en la mesura que la situació sanitària ho permeti, pugui adaptar la presencialitat als seus recursos.
 • Que es dotin els CEPAs de personal administratiu i conserges necessaris per a poder desenvolupar les funcions pertinents.

UOB reclama que es passi a l’escenari d’ensenyament a distància

Circular 220/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Davant les condicions meteorològiques que fa dies que persisteixen i que segons les previsions s’haurien de perllongar fins a mitjans de la propera setmana no s’entén com la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no s’ha plantejat ajornar la tornada a les aules. Cal recordar que les pròpies mesures dictades conjuntament per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut en la resolució conjunta de dia 10 de novembre estableixen mesures de ventilació per prevenir la incidència de la Covid-19 que són del tot incompatibles amb la situació meteorològica actual.

A banda d’això, cal denunciar que encara hi ha molts centres que no disposen de mesuradors de CO2.

Si a això hi sumam les xifres d’afectació de la Covid-19 que estan completament desbocades, especialment a Mallorca i Eivissa, seguim sense entendre com així el conseller no mou fitxa i aposta per un ajornament en la incorporació a les aules i apostar per un escenari transitori d’ensenyament a distància fins que les xifres i les condicions meteorològiques millorin. Els companys dels claustres i equips directius varen estar treballant en aquest escenari per si s’havia d’implementar en qualque moment al llarg del curs i ara es veueun abocats a passar un fred mai vist dins les aules tot això en un moment de màxim risc epidemiològic.

El govern ha reforçat encara més les restriccions previstes per a la fase 4, el que suposa quasi un confinament “de facto”, però ni una paraula de les escoles. Restriccions al comerç, a la restauració, a les reunions, als contactes socials, suspesos tots tipus d’actes i activitats… però podem anar a escola normalment, a l’escola no passa res si ens reunim molta gent en espais tancats i durant moltes hores!! Què hi diu Martí March? Cap paraula ni fet per defensar els docents als quals suposa que representa? 

Com en moltes d’altres situacions, Martí March torna a demostrar estar molt enfora de la realitat de les aules. Perquè se’n pugui fer una idea, adjuntam una sèrie d’evidències que ens han fet arribar els companys al llarg d’avui dematí amb unes temperatures clarament per sota de les marcades com a legals al R.D. 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Exigim, per tant, que el govern decreti urgentment l’endarreriment de la tornada a les aules com una més de les mesures per a intentar controlar els contagis i fins que la situació sanitària millori i no ens aboqui a un augment de contagis més que previsible entre la comunitat educativa.

Algunes dates dels mesuradors de CO2 no estan configurades, no obstant això totes les fotos han estat fetes al llarg d’avui dematí

Palma, 8 de gener de 2021