UOB Ensenyament expressa la seva preocupació per la figura del “psicòleg educatiu”


La Conselleria d’Educació va comunicar la setmana passada que pel pròxim curs acadèmic introduirien una nova figura docent, el psicòleg educatiu. La Conselleria ha establert aquest apel·latiu, però el que realment demanen és un psicòleg clínic. Amb aquest qualificatiu, de qui seria competència la contractació d’aquests professionals, de la Conselleria d’Educació o de la Conselleria de Sanitat? És, si més no, un psicòleg clínic un docent? Des d’UOB Ensenyament pensem que no. Qui es vol dedicar a la psicologia clínica s’encamina cap al vessant de Sanitat, no d’Educació. Pensem que la Conselleria vol perfilar places a dit  posant requisits que no estan establerts a la Resolució per formar part de la borsa d’interins.

El tràmit per apuntar-se a la borsa d’interins va finalitzar el passat mes de març i no existia l’opció de poder dedicar-se a la psicologia clínica com a personal docent. Considerem això un greuge comparatiu entre docents, que no sabien les regles del joc en aquell moment.

Considerem que la Conselleria d’Educació i de Sanitat haurien de treballar coordinades, i què cada una d’elles hauria de gestionar bé els recursos per poder donar resposta a la demanda psicològica present als centres de les Illes Balears.

D’altra banda, UOB Ensenyament ni comprèn ni comparteix l’establiment de prioritats en l’assignació de recursos que fa la Conselleria d’Educació. Comprenem la importància de la salut mental però, com és possible que hi hagi pressupost per dotar els centres educatius amb psicòlegs clínics (deixem-nos d’eufemismes i donem el seu nom a les coses) quan encara no s’ha resolt el problema crònic de la manca de professionals d’infermeria als centres educatius? És absurd que el mateix alumne que pot gaudir d’atenció psicoterapèutica no pugui gaudir d’atenció sanitària immediata en cas d’urgència. És inacceptable que els docents ens vegem obligats a assumir greus responsabilitats a l’àmbit sanitari (administració de medicaments, injeccions d’emergència, ús de desfibril·ladors), responsabilitats amb eventuals conseqüències civils i penals per les quals no estam tècnicament preparats, i que no estan cobertes pel nostre minvant sou.

En tot cas, UOB Ensenyament, a la Mesa Sectorial que va tenir lloc la setmana passada, va deixar palès que si introduïen aquesta figura, apart d’atendre els alumnes, també hauria de donar servei als docents i personal d’administració i serveis. Vam demanar també unes instruccions clares, amb les funcions que hauran de dur a terme els psicòlegs clínics i com els distribuiran. 

Palma, 30 de maig de 2024