All posts by UOB Ensenyament

Oposicions docents o turisme de borratxera

tribunals desplaçats

UOB Ensenyament ha denunciat, des del principi, la manca de planificació de les proves selectives d’aquest curs. No obstant això, la Conselleria d’Educació s’ha limitat a posar “pegats” al problema i a excusar-se amb les traves marcades pel procés d’estabilització, fixat des de Madrid. No ens repetirem anunciant-les de nou, sinó que ens centram a continuar instant a la Conselleria a minvar la problemàtica que se’n deriva d’aquest procés.

En aquest sentit, a finals del passat mes de maig, ja vam registrar una instància demanant que els docents que formen part de tribunals d’una illa diferent de la de la seva residència habitual rebessin indemnitzacions per despeses de viatge una vegada per setmana mentre duri el procediment selectiu. La resposta ha estat nul·la per part de Conselleria.

Avui, i arran de les queixes rebudes pel col·lectiu de docents desplaçats per formar part dels tribunals, n’hem tornat a registrar una de nova. En aquesta denunciem la manca d’anticipació del procés i les consegüents dificultats d’organització familiar dels seus membres. Per això, els hem instat a informar immediatament de la planificació a tots els afectats per les oposicions ordinàries del diumenge que ve. No pot ser que a quatre dies de la convocatòria de les primeres proves encara no hagin rebut cap informació sobre horaris de vols o passatges, allotjament i transport.

També, a més, de recordar-los que no hem rebut resposta a la instància de finals de maig, els hem instat a reconsiderar l’allotjament de certs tribunals, fruit de les queixes dels docents que ja es van haver de desplaçar el passat cap de setmana i que foren allotjats en alguna de les zones conegudes com de turisme de borratxera. Hem volgut incidir en la necessitat que els docents puguin descansar en condicions òptimes i en què implica evitar, de primeres, les ubicacions més problemàtiques.

Sobre el certificat mèdic

Sobre el certificat mèdic si has aprovat oposicions

En aquesta infografia hi podreu veure tots aquells aspectes relacionats amb l’obtenció del certificat mèdic necessari després de superar els processos selectius.

Circular 290/2023

Pla de Coeducació

Coeducació

Avui, dijous 15 de juny, hem assistit a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí. Hi han assistit representants de l’Administració, d’IBDONA, la representant de l’agent de centres i un representant de cada organització sindical.

L’objectiu de la reunió ha estat fer una avaluació de la tasca feta per aquesta Comissió, des del curs 2019-2020 fins a aquest curs escolar.

El Pla de Coeducació ha estat una eina impulsora, inspiradora per a la lluita per la igualtat i la coeducació. S’ha dut a terme a molts de centres educatius, treballant els objectius i els continguts de manera transversal amb més de 50 accions/activitats desenvolupades. Moltes d’aquestes activitats han estat acompanyades de l’IBDONA.

Convivèxit té previst poder dissenyar un nou Pla de Coeducació pels pròxims cursos escolars tenint presents objectius com:

 • Millorar la coordinació entre totes les organitzacions que hi formen part.
 • Implicar a tota la comunitat educativa i fer-los prendre consciència envers la coeducació.
 • Fer formacions més específiques per a tots els docents.
 • Sensibilitzar l’entorn amb dates importants com el 8M.
 • Elaborar més recursos educatius relacionats amb el llenguatge inclusiu i no sexista o sobre violències masclistes, entre d’altres.
 • Prevenir i sensibilitzar contra les violències masclistes.

Un dels reptes més considerables serà que tots els centres educatius disposin del Pla de Coeducació, redactat (o actualitzat) i aprovat per part de Convivèrtix i poder implantar la figura de l’agent de coeducació i la seva comissió.

UOB Ensenyament estarà sempre a favor de millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d’oportunitats i combatre la violència de gènere.

Posau-vos el cinturó, que venen corbes: MSE d’adjudicacions pel curs 2023-2024

Ahir dimarts, dia 13 de juny de 2023, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària amb els següents punts a l’ordre del dia:

Per part de la Conselleria, i pel fet que, previsiblement, la d’ahir fou la darrera reunió de la MSE d’aquesta Conselleria, hi varen assistir el conseller d’Educació i Formació Professional, el secretari general, i la majoria de directors generals, caps de departament i caps de servei de la Conselleria, a mode de comiat de la mesa sectorial.

Les principals novetats varen ser les següents:

Acord marc:

Es varen constituir la comissió de seguiment de l’acord marc, i la subcomissió d’infraestructures previstes a l’acord.

Nòmines:

Es pagaran els endarreriments de totes les pujades que experimenti la nòmina durant situacions de baixa per IT, o durant un permís retribuït per la SS o per MUFACE com ara triennis, sexennis, o pujades de sou, a la tornada al servei actiu. En podeu veure tots els detalls a l’esborrany de la instrucció.

Què va demanar UOB Ensenyament?

Els representants d’UOB Ensenyament varen sol·licitar que, en comptes d’aplicar aquesta mesura a partir de l’1 de setembre de 2023, tal i com contempla l’esborrany, s’apliqui amb caràcter retroactiu pels darrers cinc cursos. La representació jurídica de la conselleria va refusar aquesta opció. No obstant això, va dir que s’atendrà positivament tots els recursos que s’interposin en aquest sentit.

Procediment d’adjudicacions:

Us deixam l’enllaç a la infografia que ha elaborat UOB Ensenyament de Com serà el procés d’adjudicacions pel curs 2023-2024 on podreu veure aspectes com:

 • Qui està obligat a participar-hi i quan fer-ho?
 • Quines places s’han de seleccionar i en quin ordre?
 • Ordre d’adjudicació de places
 • Novetats del curs 2023-2024 quant als interins

També, dins aquesta convocatòria s’expliciten les properes passes a seguir amb la selecció d’aspirants i adjudicacions de places a les persones participants en el concurs de mèrits, que podeu consultar la infografia Concurs de mèrits: com serà el procés a partir d’ara? que ha elaborat UOB Ensenyament per tal que tingueu tota la informació rellevant a mà.

A més, i si voleu veure qualque qüestió en detall sobre el procediment d’adjudicacions en general, podeu consultar l’Esborrany de la resolució.

Què va dir UOB Ensenyament?

A UOB Ensenyament celebram haver aconseguit que s’hagi imposat el seny pel fet que s’hagi endarrerit la tria per part dels seleccionats en el concurs de mèrits. Podeu veure tota la informació sobre aquest assoliment a l’entrada Aconseguim prioritzar les comissions de serveis per motius personals! Malgrat això, com ja fa anys, seguim demanant que s’adjudiquin les comissions de serveis per conciliació familiar abans de les dels funcionaris en expectativa de destinació. La resposta per part de Conselleria segueix sent la mateixa i en sentit negatiu.

Som conscients que el fet d’haver aconseguit que les comissions de servei per motius familiars puguin triar abans és una primera fita en la lluita per racionalitzar l’impacte que produirà el concurs de mèrits en les opcions de mobilitat dels actuals funcionaris de carrera. La veritable clau de volta i propera lluita al camp de batalla les tindrem en l’organització del concurs de trasllats d’àmbit autonòmic del proper curs 2023-2024. No afluixarem, teniu-ho ben per segur!

Com serà el procés d’adjudicacions destinacions provisionals 2023-24

Com serà el procés d'adjudicacions provisionals per al curs 2023-24

En aquesta infografia hi podreu veure quines són les principals característiques del procés d’adjudicacions de les destinacions provisionals de cara al curs 2023-24.

Aconseguim prioritzar les comissions de serveis per motius personals!

dfddf

La lluita solitària d’UOB Ensenyament contra els efectes a la mobilitat post estabilització comença a donar els seus fruits. Sembla que la Conselleria d’Educació i FP pren consciència de l’impacte que causarà el concurs excepcional de mèrits quant a les opcions de conciliació familiar i mobilitat dels actuals funcionaris de carrera.

Ja des del passat mes de desembre vàrem aixecar la llebre sobre aquesta qüestió arran de la inquietud que anàvem copsant entre els docents durant les visites sindicals a centres. Així les coses, vàrem decidir sortir al pas i demanar una reunió bilateral amb els representants de la Direcció General de Personal Docent per fer-los conscients del futur negre de les comissions de serveis per motius personals si no s’actuava al respecte.

Així les coses, hem pogut comprovar com l’Esborrany de la Resolució del procés d’adjudicació de destinacions provisionals inclou la petició d’UOB Ensenyament de prioritzar l’adjudicació de destinacions provisionals a aquells funcionaris de carrera que se’ls ha admès la sol·licitud de comissions de serveis per motius personals.

Conscients que aquesta és una primera fita en la lluita per racionalitzar l’impacte que produirà el concurs excepcional de mèrits en les opcions de mobilitat dels actuals funcionaris de carrera, la veritable clau de volta la tendrem en l’organització del concurs de trasllats d’àmbit autonòmic del proper curs 23-24. No afluixarem, teniu-ho ben per segur.

Vius i ungles amb l’aprovació dels criteris d’elaboració d’horaris!

Circular 289/2023

L’article 52 del nou Reglament Orgànic de Centres (Decret 4/2023) estableix com una de les competències del claustre:

f) Aprovar els criteris pedagògics per a l’atenció a la diversitat, orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat dins el marc normatiu, així com per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat i del professorat.

Què són els Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat?

És el document que regula les condicions que afecten la posterior elaboració dels horaris dels docents.

Què és el que ha d’incloure aquest document?

D’acord amb la lletra b) del punt 1 de l’apartat I de les Instruccions sobre l’horari general dels centres educatius de les Illes Balears (pàgina 1), aquest document ha de regular tota una sèrie de subapartats:

 1. Criteris de confecció de grups.
 2. Criteris d’atenció a la diversitat i codocència.
 3. Agrupació de les matèries per àmbits, si així ho ha decidit el centre (com a màxim fins a 3r d’ESO).
 4. Criteris d’assignació de tutories.
 5. Criteris de distribució de docència.
 6. Criteris d’organització de reunions de coordinació docent.
 7. Criteris d’assignació i organització de coordinacions.
 8. Criteris d’orientació.
 9. Criteris d’organització de l’avaluació i recuperació de l’alumnat d’acord amb el marc normatiu vigent.
 10. Criteris per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat.

Entre d’altres aspectes, serà dins els Criteris per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat on els departaments poden fer propostes per definir els criteris de repartiment d’assignatures i assignació de grups. És important deixar clar que la normativa no diu que hi hagi d’haver un únic criteri de repartiment que afecti a tots els Departaments per igual. Serà el claustre qui decidirà si tots els departaments han de regir-se per un únic criteri o es poden respectar diferents criteris segons cada departament.

Així mateix, és també dins aquest document on es poden plantejar criteris d’assignació de guàrdies o també el fet d’haver d’anar al centre en horari d’horabaixa de manera regular.

Per al cas dels companys de Primària, serà aquest document el que reguli com i quan es fa l’hora de permanència popularment coneguda com “l’exclusiva”.

Qui i com s’elabora el document dels Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat?

Aquí és precisament on cal gratar. Resulta que la normativa no especifica com s’ha d’elaborar el document. L’únic que diu la normativa és qui l’ha d’elaborar (l’equip directiu) i qui l’ha d’aprovar (el claustre) però enlloc queda regulat com elaborarà aquest document l’equip directiu abans de sotmetre’l a l’aprovació del claustre.

Des d’UOB Ensenyament defensam una elaboració participativa del document per a que tot el professorat hi pugui participar de manera activa i l’aprovació (si escau) sigui el més conscient i compartida possible. Així les coses creiem que el procés d’elaboració hauria de ser:

 1. L’equip directiu que compartiria un primer esborrany a la CCP (en el cas dels CEIP a les reunions de coordinació de cicles) amb les línies generals per a un primer debat.
 2. Els diferents departaments tractarien l’esborrany i hi farien les aportacions que es considerassin oportunes.
 3. Les diferents propostes dels departaments es debatrien en un segon debat a la CCP per arribar a un consens i redactar l’esborrany.
 4. L’esborrany es sotmetria a l’aprovació del claustre.

La importància de conèixer bé l’horari laboral.

L’horari dels docents dels centres públics de secundària, de 37’5 hores setmanals, està dividit en:

 • 26 hores (que equivalen a 28 períodes de 55 min) amb horari fix en el centre.
 • 4 hores que no necessàriament han d’estar damunt l’horari setmanal i que s’activen per a reunions d’equips docents, claustres i sessions de seguiment/avaluació. És pràctica habitual algunes setmanes no fer aquestes hores per a poder compensar l’excés d’hores que es produeix les setmanes que hi ha sessions de seguiment/avaluació. Des d’UOB Ensenyament consideram que tots els centres haurien de seguir aquest modus operandi a fi de no sobrecarregar (encara més) els companys i companyes.
 • 7’5 hores que s’han de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent que poden no fer-se necessàriament al centre.

D’acord amb la configuració de l’horari setmanal dels docents de secundària, cal estar atents perquè és precisament en el document de Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris de l’alumnat i del professorat on quedarà reflectit com, quan i a què es dedicaran aquestes 4 hores que no necessàriament han d’estar damunt horari fix.

Hores per a coordinacions: quantes i per què?

L’assignació d’hores per a coordinacions ve determinada pels Criteris per a la confecció d’unitats i quota. Aquestes hores venen assignades als centres en una bossa d’hores per a Altres coordinacions. Això vol dir que no hi ha preestablert un nombre d’hores per a cada coordinació i que és 100% decisió del claustre quantes hores s’assignarà a cada coordinació.

El nombre d’hores amb la qual es dota la bossa d’hores d’Altres coordinacions depèn de la tipologia de centre. Pots consultar la tipologia del teu centre en en següents enllaços:

Enllaç 1. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB 31/5/2018, núm. 67).

Enllaç 2. Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig).

Us adjuntam dues captures de pantalla de les graelles que apareixen al document de Criteris per a la confecció d’unitats i quota on queda estipulat el nombre d’hores de la bossa d’Altres coordinacions en funció de la tipologia de centre.

Des d’UOB Ensenyament sempre hem defensat l’empoderament dels claustres. Creiem que per assolir aquest objectiu és fonamental que tots els treballadors docents coneguin amb el major detall possible l’statu quo de la normativa que regula la quota dels centres.

PBAU 2023: La UIB i la Conselleria es davallen els calçons

La UIB i la Conselleria es davallen els calçons

La UOB Ensenyament considera molt greu que la Conselleria d’Educació i la UIB hagin decidit repartir els models d’examen de la PBAU en català i castellà.

Després que els espanyolistes de PLIS Educacion presentassin un recurs i el TJSIB l’admetés a tràmit, des de Plataforma per la Llengua es personaren per defensar la situació actual i el 22 de maig el tribunal va donar un termini de 10 dies a PLIS per manca de legitimació, per tant, aquests tempos fan pràcticament inviable el recurs.

Exigim que quan falta només un dia per començar les proves, es retorni al model en el qual es dona la prova en català per defecte i l’alumnat que així ho desitgi demani el model en castellà. No té ni cap ni peus que sense haver-hi un pronunciament de la justícia i sense que hi hagi temps probable perquè el recurs prosperi, es posin d’excusa sentències que s’han dictaminat en altres comunitats: la llengua pròpia no pot sofrir aquesta reculada per mor de l’extrema dreta.

De cap manera consentirem que un model que protegeix una llengua que es troba minoritzada, com és el cas del català, pugui passar a convertir-se en un model bilingüe com pretenen els que la volen morta.

La volem ben viva! El català no es toca!

Bàmbols! És a ca vostra on miren porno!

Bàmbols! És a ca vostra on miren porno!

Circular 288/2023 – Comunicat de premsa

UOB Ensenyament dona tot el suport al company de l’IES Porreres davant l’atac de l’extrema dreta catòlica. Com a primera acció hem oferit la nostra assessoria jurídica al company en qüestió. Convençuts que només el respecte a la llibertat de càtedra ens farà més forts com a treballadors, posam a l’abast del professorat de secundària i batxillerat un enllaç on es pot trobar el còmic per si el volen treballar a classe.

Podeu consultar el còmic AQUÍ.

També aprofitam per recomanar a l’extrema dreta, a la família que ha iniciat aquesta persecució i a tota persona que amb el seu silenci sigui còmplice de l’atac la lectura de l’estudi publicat el passat desembre per un equip d’investigadors de la UIB Pornografia a les Illes Balears. Accés i impacte sobre l’adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig.

Podeu consultar l’estudi AQUÍ.

Les dades sobre l’accés al porno entre els adolescents són esfereïdores. No només això sinó que van a l’alça, especialment entre les adolescents. Com ens fan veure les dades de l’estudi: el 90,5% d’adolescents d’entre 13 i 18 anys, reconeix que en els darrers anys ha mirat pornografia. Això significa que la presència de la pornografia és molt majoritària en l’adolescència i que ha augmentat. A Espanya la prevalença del consum de pornografia en línia en adolescents i joves l’any 2018 (12-18 anys) era del 70,7%, amb un 86,9% pel que fa als homes i un 54,8% pel que fa a les dones. L’increment, pel que fa a Balears, ha estat de quasi 15 punts entre les adolescents i de 8 punts entre els adolescents. (pàgina 252).

Educar en les diferents sexualitats (en el sentit més ampli del terme) des de l’escola és l’arma més potent per combatre la xacra de la pornografia i les repercussions que pot tenir cap a la perpetuació d’actituds d’abús o fòbiques cap a determinats col·lectius.

Ara i sempre a UOB Ensenyament ens trobareu al costat dels companys i davant qualsevol atac a la nostra feina!

Els tribunals també tenen família

Els tribunals també tenen família

Després de les primeres reunions dels membres dels tribunals d’oposicions amb la Conselleria d’Educació i FP, aquells que en formaran part tenen la necessitat de començar a organitzar-se i planificar-se de cara al procés selectiu. És per això, que una de les problemàtiques detectades ha estat la generalitat de les indemnitzacions per raó del servei, les quals no preveuen la casuística de l’alta mobilitat de la convocatòria d’aquest curs, i les dificultats de conciliació que aquesta suposa.

Des d’UOB Ensenyament volem posar de manifest la urgent necessitat que aquells docents que formaran part de tribunals d’una illa diferent de la de la seva residència habitual rebin indemnitzacions per despeses de viatge una vegada per setmana mentre duri el procediment selectiu. Actualment, el Decret 16/2016, de 8 d’abril, que regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, només preveu la quantia de la indemnització pel bitllet o passatge corresponent a l’inici i al final de la prestació del servei, però no preveu despeses d’aquest tipus durant el desenvolupament de la tasca. Això, sumat a les particularitats excepcionals de la convocatòria actual, en la qual, molts membres de tribunals es veuran obligats a desplaçar-se a altres illes, fet no apreciable en cursos anteriors, implicarà importants dificultats de conciliació familiar i laboral. Aquests professionals han de poder visitar els seus familiars durant el procés, el qual es pot arribar a allargar fins a un mes, i veure’n compensades les despeses derivades. Ser membre de tribunal no ha de dur implícit cap cost pels docents.

UOB Ensenyament insta la Conselleria a incloure en les instruccions corresponents aquesta casuística i així posar solució a n’aquest problema.