Què feim? Les nostres funcions

MESES SECTORIALS

UOB representa la tercera força amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació a les Illes Balears. Des d’allà defensa els drets i interessos dels treballadors i vigila les accions de l’Administració.

Realitzam un estudi rigorós dels esborranys que es negociaran a Mesa i els compartim per tal d’incloure les aportacions fetes de part de la comunitat docent.

VISITES A CENTRES

Des d’UOB entenem les visites als centres docents com una eina fonamental no només per donar-nos a conèixer, sinó també per escoltar activament els suggeriments dels companys docents, resoldre els seus dubtes i atendre les seves demandes.

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

Uns dels eixos fonamentals d’acció d’UOB és donar sempre resposta a les consultes dels docents. Per això, tenim tres vies disponibles: telèfon, whatsapp i correu electrònic.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT

Per afiliats i afiliades, UOB ofereix un servei d’acompanyament al centre per donar suport i gestionar conflictes que puguin estar relacionats amb inspecció educativa, riscos laborals, recursos humans, etc.

ACCIÓ REIVINDICATIVA

UOB, en defensa d’allò que creu just, elabora comunicats de premsa i circulars i, quan ho considera oportú, s’adhereix a manifests i dona suport a reivindicacions d’altres organismes.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Com a sindicat compromès amb la societat, UOB forma part de diferents moviments, institucions i organismes prenent-hi part activa sempre que sigui necessari.

TASQUES ADMINISTRATIVES

Com a sindicat humil, UOB no delega les tasques administratives, de màrqueting, ni de cap tipus sobre personal extern.

CANALS DE DIFUSIÓ

UOB informa periòdicament afiliats i simpatitzants de tot allò relacionat amb l’actualitat que pugui ser d’interès a través dels seus canals habituals: correu electrònic, whatsapp i xarxes socials.