Contacte

  PROTECCIÓ DE DADES
  De conformitat amb les normatives de protecció de dades, vos facilitam la següent informació del tractament:
  - Responsable: UNIÓ OBRERA BALEAR, G07851603, c. Eusebi Estada 113 D, 07004 Palma, uob@uob.cat.
  - Finalitats del tractament: mantenir una relación afiliativa, sindical o comercial, així com l'enviament de comunicacions de productes o serveis.
  - Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat, quan s'escaigui.
  - Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d'obligacions legals.
  - Drets que vos assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.
  Més informació del tractament: https://uob.cat/

  Adreces electròniques

  ensenyament@uob.cat
  ensenyament.eivissa@uob.cat
  ensenyament.menorca@uob.cat

  telèfons de contacte Telèfons

  Mallorca: 971 179 552 | 693 745 906
  Eivissa i Formentera: 644 482 430
  Menorca: 644 837 764

  Adreça postal

  Carrer de Gregorio Marañón, 3
  Son Malferit
  07007 Palma

  Ubicació

  https://goo.gl/maps/qduBFXT6itH82bzK9

  Xarxes socials