Pla de Coeducació

CoeducacióLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Avui, dijous 15 de juny, hem assistit a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí. Hi han assistit representants de l’Administració, d’IBDONA, la representant de l’agent de centres i un representant de cada organització sindical.

L’objectiu de la reunió ha estat fer una avaluació de la tasca feta per aquesta Comissió, des del curs 2019-2020 fins a aquest curs escolar.

El Pla de Coeducació ha estat una eina impulsora, inspiradora per a la lluita per la igualtat i la coeducació. S’ha dut a terme a molts de centres educatius, treballant els objectius i els continguts de manera transversal amb més de 50 accions/activitats desenvolupades. Moltes d’aquestes activitats han estat acompanyades de l’IBDONA.

Convivèxit té previst poder dissenyar un nou Pla de Coeducació pels pròxims cursos escolars tenint presents objectius com:

  • Millorar la coordinació entre totes les organitzacions que hi formen part.
  • Implicar a tota la comunitat educativa i fer-los prendre consciència envers la coeducació.
  • Fer formacions més específiques per a tots els docents.
  • Sensibilitzar l’entorn amb dates importants com el 8M.
  • Elaborar més recursos educatius relacionats amb el llenguatge inclusiu i no sexista o sobre violències masclistes, entre d’altres.
  • Prevenir i sensibilitzar contra les violències masclistes.

Un dels reptes més considerables serà que tots els centres educatius disposin del Pla de Coeducació, redactat (o actualitzat) i aprovat per part de Convivèrtix i poder implantar la figura de l’agent de coeducació i la seva comissió.

UOB Ensenyament estarà sempre a favor de millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d’oportunitats i combatre la violència de gènere.