Categoria: Comunicat premsa

PER L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport als companys i companyes de l’IES Albuhaira davant els fets patits ahir a les instal·lacions del centre.

Des d’UOB som conscients que el racisme i la xenofòbia són actualment una de les principals formes de vulneració dels drets humans en tots els àmbits de la vida. Cal fer un front comú per revertir aquesta situació perquè no podem restar impassibles quan els delictes d’odi amb relació a l’orientació i identitat de gènere són el segon motiu d’agressions a tot l’estat espanyol. 

Cal promoure la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Això implica la implementació de polítiques i lleis que protegeixin els drets de les persones LGTBI, així com la sensibilització i educació  per combatre els prejudicis i estereotips.

Des d’UOB Ensenyament no toleram aquests fets i demanam sancions per aquells que infringeixen els drets humans.

Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquest tipus d’actuacions denunciant qualsevol atac.

Palma, 16 de maig de 2024

Feina sense pressions inútils!


UOB Ensenyament va denunciar mitjançant una circular i una instància al registre de la Conselleria l’excessiva càrrega de treball que suposa per als correctors de les proves IAQSE l’avaluació i gestió dels resultats, així com el fet que el termini fos només fins al 30 de maig. Davant les queixes dels treballadors i la pressió exercida per UOB Ensenyament, l’Administració ha decidit ampliar el termini en una setmana (fins al 7 de juny).

Malgrat que UOB Ensenyament considera insuficient l’ampliació d’una setmana, valora positivament aquesta decisió com a mesura provisional però continua instant l’Administració a organitzar-se millor per evitar improvisacions, així com a tenir en compte altres reivindicacions que UOB Ensenyament ha fet en referència a aquestes proves (augment de les retribucions, reducció de la càrrega per cada docent, instruccions clares, concretes i iguals per a tothom, ampliació de terminis i canvi de dates).

Per altra banda, UOB encoratja als docents a denunciar qualsevol càrrega de treball excessiva que puguin estar patint i a mobilitzar-se en la defensa dels seus drets sociolaborals.

UOB Ensenyament continuarà lluitant, incansable, per alleugerir la càrrega laboral dels docents, que durant els darrers anys s’ha incrementat desproporcionalment, sovint amb tasques inútils i pobrament gratificades. Ni una passa enrere davant els abusos de l’Administració!

Palma, 16 de maig de 2024

Rectificació comunicat de premsa de dia 12 d’abril de 2024


Bon dia,

Al comunicat enviat el passat 12 d’abril hi ha una errada. On s’afirma que els orientadors varen dedicar dos dies a l’assistència a les proves SpainSkills, hauria de dir un. UOB Ensenyament lamenta aquesta errada i en demana la rectificació. En qualsevol cas, UOB Ensenyament manté la seva postura sobre aquest tema.

Palma, 17 d’abril de 2024

Un PIN per governar-los a tots

La llibertat de càtedra i la professionalitat són dos pilars bàsics del sistema educatiu, però són dos pilars precaris, susceptibles de patir intromissions per part de polítics àvids de poder.

L’extrema dreta ataca la seu del coneixement lliure que és l’escola amb un intent execrable d’intrusió en forma de PIN Parental que permeti a les famílies condicionar els continguts que s’expliquen als centres educatius o, fins i tot, assolint l’àpex del despropòsit, tenir accés al currículum dels formadors externs al centre que hi imparteixin una activitat puntual.

El sistema educatiu ha de ser un espai independent, aliè a les intoxicacions provinents de partits polítics, especialment de nostàlgics de passades croades per la «llibertat», on els docents puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties de llibertat.

Aquest nou intent de VOX de sollar el sistema educatiu posa de manifest dues coses: per una banda, la manca de respecte que té el partit d’ultradreta per la llibertat i el coneixement; per altra banda, els pocs escrúpols de la presidenta Marga Prohens per mantenir el poder. El PP és ostatge de l’extrema dreta i està disposat a vendre l’educació dels infants de les Balears i a deixar que la metàstasi reaccionària s’escampi des del Parlament fins a les aules.

UOB Ensenyament insta el govern de les Illes Balears a no sotmetre’s als desvariejaments de VOX i a no profanar el sistema educatiu amb oneroses propostes. Per altra banda, UOB Ensenyament encoratja a docents i a tota la societat a defensar a ultrança el sistema educatiu com a garantia d’un futur lliure per als nostres infants.

Palma, 19 de març de 2024

Identitat (estafa) digital

A la reunió de la Mesa Sectorial d’Ensenyament de dia 27 de febrer de 2024, on es va tractar la qüestió de l’acreditació digital docent, la Conselleria va informar els sindicats que té previst migrar de l’actual sistema de gestió digital Google (Chromebooks, eines Google, etc.) cap al sistema de Microsoft. De fet, la Conselleria ha rebut un “obsequi” per part de Microsoft de 3000 llicències per posar en marxa un pla pilot de migració a alguns centres educatius de les Balears.

UOB Ensenyament s’oposa frontalment a aquest pla de migració per dues causes: en primer lloc, perquè suposarà un transvàs de cents de mils d’euros dels contribuents cap a una multinacional privada en concepte de llicències d’ús; en segon lloc, aquesta migració suposarà una càrrega extra colossal pels docents, ja que hauran de rebre formació —de fet, així ja ho ha manifestat l’Administració— per ser competents en l’ús d’aquestes noves eines.

L’excusa que ha esgrimit la Conselleria ha estat que la gestió de Microsoft quant a protecció de dades és molt més eficient i segura que la que ofereix Google. UOB Ensenyament no s’empassa aquesta excusa i denuncia que la preocupació de l’Administració pel tractament de dades és poca cosa més que una cabòria i una cortina de fum per desviar diners públics cap a empreses privades, i que tot això, de retruc, puneix els de sempre: el col·lectiu docent.

Però tot això té encara un altre problema: qui oferirà als docents aquesta formació en eines i plataformes de Microsoft? La Conselleria? Serà una formació de qualitat, gratuïta i dins l’horari laboral? O serà, com desgraciadament és habitual, una formació decrèpita i exsecallada per deixar el camp obert als sindicats que mercadegen amb la formació dels docents perquè puguin enriquir-se? Com a vergonyosa cloenda de tot això, l’Administració, assolint el súmmum de la infàmia, va oferir als sindicats llicències gratuïtes amb l’objectiu que les vagin coneixent. Per descomptat, UOB Ensenyament va rebutjar aquest espuri oferiment.

UOB Ensenyament insta la Conselleria a utilitzar programari lliure (per exemple, plataformes com Moodle) i a no tudar milers d’euros lucrant empreses privades i a no obstruir la feina dels docents amb experiments fútils. Així mateix, UOB Ensenyament demana a la Conselleria que destini els diners públics no a enriquir multinacionals, sinó a contractar personal informàtic de les Balears perquè desenvolupi un sistema de gestió informàtica dedicat. A més, encoratja a tota la comunitat educativa a oposar-se a aquest despropòsit i a sabotejar aquest pla de migració digital.

Palma, 14 de març de 2024

Adaptau l’escola a les necessitats socials!

UOB Ensenyament té notícies de CEPA (centres d’ensenyament de persones adultes) que viuen una creixent demanda de formació i acollida lingüística per a immigrants, molt especialment en català. Malauradament, aquesta demanda és sobrevinguda, i els CEPA no poden satisfer-la per manca de dotació pressupostària i de recursos humans.

UOB Ensenyament ha denunciat històricament la manca de flexibilitat de l’Administració per fer front a aquesta mena de demanda sobrevinguda, que no afecta només els CEPA, sinó tota la xarxa de centres públics, sobretot pel que fa a l’atenció d’alumnat nouvingut, sovint amb especificitats pel que fa a les seves necessitats educatives.

UOB Ensenyament comprèn que és impossible preveure totes les situacions. Però alhora, UOB denuncia que l’assignació de recursos als centres durant tot un curs depengui només d’una foto fixa feta a finals del curs anterior, sense possibilitat de revisar la dita assignació de recursos en funció dels canvis a una realitat sempre dinàmica, molt especialment a les nostres illes, receptores permanents d’immigrants.

Com garantir-los la plena integració, si començam per negar-los allò més bàsic quan ho han de menester, que és el coneixement de la llengua que parlam? Com ens omplim la boca parlant de defensar el català, si no tenim una mica d’iniciativa per promoure’l quan sorgeix l’oportunitat -i la necessitat- de fer-ho? Com deim que volem rellançar el paper de la formació d’adults, si no la dotam de manera adient? Com ho farem per donar prestigi i utilitat a l’escola pública si aquesta no pot satisfer les demandes que li fa la societat de manera àgil, realista i dinàmica? Perquè no es poden preveure totes les contingències, però sí podem estar segurs que n’hi haurà, de contingències. Per tant, hem d’estar preparats per respondre-hi quan sorgeixin.

Per tot això, UOB Ensenyament exigeix la dotació d’una partida pressupostària per a educació destinada únicament a cobrir necessitats sobrevingudes de manera dinàmica, que permeti contractar el personal docent suficient per satisfer les necessitats formatives de la seva població. No volem paraules, volem fets. L’educació pública i el català no es defensen només amb doblers, però la seva defensa requereix doblers.


Palma, 7 de març de 2024

Basta de mercadejar amb la formació dels docents!

Ahir, dia 26 de febrer, l’Administració va convocar formalment UOB Ensenyament a la Reunió sobre Homologació d’activitats formatives. Un cop començada la reunió, i davant la sospita que l’únic punt a tractar era l’enriquiment dels sindicats que fan negoci amb la formació dels docents, els representants d’UOB Ensenyament varen informar  l’Administració que abandonaven la sala. Un dels principis fundacionals d’UOB Ensenyament és no mercadejar amb la formació dels companys ni aprofitar que l’oferta formativa que ofereix la Conselleria d’Educació i Universitats és rònega i atrotinada per guanyar diners a costa de l’esforç dels docents. 

Una vegada més, UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitats a ampliar el ventall de formacions: volem formació per especialitats i formacions de diferents durades (no només de format curt), que permetin fer competència als sindicats amb ànim de lucre. UOB Ensenyament defensa i defensarà sempre que la formació permanent del professorat ha de ser variada, de qualitat i gratuïta.

Palma, 27 de febrer de 2024

La història es repeteix: el feixisme contra els sindicats

El totalitarisme comença amb l’extermini dels agents socials. Una de les dèries recurrents del partit neonazi VOX és criticar la tasca dels sindicats docents, sindicats que han obtingut els seus representants a través d’unes eleccions lliures i democràtiques. Avui la diputada feixista Manuela Cañadas ha acusat UOB Ensenyament de suplantar la comunitat educativa, de marcar la política lingüística del govern i de ser mereixedora d’una denúncia davant inspecció educativa, fent gala d’una verbositat emètica com poques vegades s’ha vist al Parlament balear.

A la senyora Cañadas no li agrada que els agents socials, tenguin molta o poca representació, siguin contestataris amb el poder, per això el seu partit pretén eliminar-los. VOX té un deler insà pel poder absolut i per la uniformització lingüística, territorial i ideològica, per això li costa tant acceptar la diversitat de llengües i d’ideologies. A VOX, el partit hipòcrita que vol acabar amb les autonomies, però es presenta a les eleccions autonòmiques, no li agrada com UOB Ensenyament desenvolupa la seva tasca, i això és un motiu d’orgull pel sindicat.

A la sessió parlamentària d’avui de matí, Cañadas ha interpel·lat al conseller Vera amb la següent pregunta: Creu que els sindicats docents han de dirigir la política lingüística del govern? [en castellà, evidentment]. El conseller Vera, lluny de donar una resposta digna del seu càrrec, ha embolicat la troca amb paraules vàcues i proclames tèbies, i ha acabat alabant la tasca de VOX i agraint servilment el seu suport parlamentari.

Cada dia que suma Marga Prohens al govern és un dia de vergonya, un dia en què es fa més palesa la presència del totalitarisme a les institucions d’autogovern de les Illes Balears i un dia més a prop de la mort de la llengua catalana.

Per la seva banda, UOB Ensenyament continuarà defensant allò que sempre ha defensat: la llibertat de càtedra enfront el pensament únic promogut per VOX. UOB Ensenyament mantindrà la seva lluita contra vent i marea, a pesar dels intents reaccionaris per suprimir la dissidència. No silenciaran la nostra obstinada ploma.

Podeu veure aquí les declaracions de la diputada de VOX, Manuela Cañadas, sobre UOB Ensenyament

Palma, 20 de febrer 2024

Paraules buides per a un projecte inútil

Avui, 8 de febrer de 2024, el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha comparegut al Parlament de les Illes Balears per explicar els detalls del pla pilot de segregació lingüística. El senyor Vera ha oferit una vegada més allò que ja té per costum: paraules buides i retòrica inútil.

Les explicacions del conseller han estat lamentables, rònegues i reaccionàries. És lamentable veure com un representant dels ciutadans balears defensa a peu i a cavall un sistema d’apartheid lingüístic ideològicament orquestrat per un partit d’extrema dreta; són rònegues unes explicacions que no detallen com s’adaptaran les infraestructures, plantilles i recursos per a l’execució d’aquest ignominiós pla d’extermini lingüístic; és reaccionari que, davant una llengua que està en perill d’extinció, el conseller es dediqui a atacar-la amb experiments grotescos. Per si no n’hi hagués prou, aquest deliri pútrid ha costat als contribuents 20 milions d’euros per un únic trimestre escolar.

El senyor Vera i la senyora Prohens han claudicat davant un grup parlamentari vesànic que, imbuït d’odi i rancúnia, s’ha dedicat a bescanviar pressupostos i sostres de despesa per atacs letals a la llengua pròpia de les Illes Balears, i que ha forçat l’ampliació de la plantilla d’inspectors educatius amb l’objectiu explícit de controlar, com una GESTAPO matussera, el pensament dels docents.

Que la llengua materna de la presidenta Prohens sigui el català no li hi ha impedit trair-la i vendre-la a canvi de mantenir-se en el poder mentre un conseller llicenciat en filologia catalana s’ha dedicat a perseguir el català sense descans.

UOB Ensenyament insta una vegada més al govern de la senyora Prohens a abandonar aquesta deriva política demencial i promoure, tal com dicta la llei, l’ús i la protecció del català. Així mateix, des d’UOB Ensenyament encoratgem no només a la comunitat educativa, sinó a tota la societat balear, a oposar-se a aquest despropòsit i a defensar la llengua pròpia d’aquestes illes amb determinació i vehemència.

Palma, 8 de febrer de 2024

El col·lectiu de jubilats s’adhereix a la iniciativa La llengua no es toca.

UOB Ensenyament agraeix a tots els docents jubilats que s’han adherit a la iniciativa La llengua no es toca. Ara és el moment d’unir forces, lluitar per la nostra llengua i cultura i fer entendre als polítics la importància de comprometre’s amb el català.

Amb aquest petit gest, el col·lectiu de jubilats referma el seu compromís ja manifestat al llarg de la seva trajectòria professional. 

Des d’UOB Ensenyament continuarem promovent i reivindicant actes com aquest per tal de sumar forces contra la segregació lingüística.

En passat, en present i en futur: La llengua no es toca!


Palma, 7 de febrer de 2024.