Mes: juny de 2015

L’Assemblea de Docents demana al nou Govern un Decret llei per ajornar l’aplicació de la LOMCE

Fotografia: Amb Biel Barceló i Antoni Noguera de MÉS a sa Casa Llarga, dia 1 de juny de 2014, 25è de la vaga de fam.

Escrit del nostre company Jaume Sastre, reproduït de la pàgina de Facebook Vaga de fam per una educació digna, de qualitat i en català:

L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DEMANA AL NOU GOVERN UN DECRET LLEI PER AJORNAR L’APLICACIÓ DE LA LOMCE

Crònica d’una assemblea decisiva.

Després d’una maratoniana assemblea de prop de tres hores celebrada
ahir horabaixa a Porreres, l’Assemblea de Docents, va prendre els acords
següents mitjançant una votació:

Read More

Per què cal continuar votant NO als horaris LOMCE per al curs 15-16

Circular 10/2015

Davant
la possibilitat que el nou Govern imposi una LOMCE versió “light”,
que suposadament hauria de “minimitzar-ne els efectes negatius”,
des d’UOB Ensenyament feim una crida a continuar
votant NO als claustres, com a mínim pels
motius següents:


Perquè hem de continuar pressionant els partits perquè ajornin
la LOMCE
i no l’apliquin el proper curs, tal com es van
comprometre abans de les eleccions.

Read More

Mesa tècnica d’adjudicació d’interins de divendres 19 de juny

Adjudicacions de places curs 2015-16: informació de la Mesa tècnica de divendres 19 de juny sobre l’esborrany de la resolució que ha de convocar el procés d’adjudicacions. 

L’esborrany que presentà la Conselleria divendres passat no inclou gaires novetats respecte de la informació que apareixia a la convocatòria de borses d’interins (BOIB 2/5/15) i a les bases generals de selecció de personal interí (ídem). Continuen discutint-se, doncs, els punts més problemàtics, és a dir:

 • priorització dels filòlegs sobre la resta d’aspirants a l’hora d’adjudicar places de llengües estrangeres a IES i EOI.
 • el nou ordre d’adjudicació segons el cos i l’especialitat.
 • els interins de pacte.

Read More

Nova aprovació d’ajudes de la Comissió d’Acció Social

Divendres passat, 19 de juny, es reuní la Comissió d’Acció Social d’Educació. De 507 sol·licituds presentades se’n van denegar 34. El motiu més freqüent de les denegacions és el de sol·licitar ajudes per estudis no oficials.

La Comissió va constatar que el Decret que regula el sistema de prestacions, que data de 2002, s’ha d’actualitzar perquè només preveu la compra de llibres i actualment s’utilitzen altres materials que els substitueixen.

La propera reunió de la Comissió, en principi, tindria lloc el setembre.

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions, en les següents modalitats:

Read More

Prevenció de riscos laborals: un altre curs perdut

FOTO: Protesta de les famílies i docents del CEIP ES Pont (Palma) per la presència d’amiant (20 d’abril de 2015)

UOB ha estat convocada per primera vegada a la reunió del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut per al personal docent no universitari de Mallorca (CSSM) i n’ha sortit amb la conclusió que aquest arriba a final de curs sense la feina feta, incomplint el seu propi reglament (al qual no hem tengut accés fins avui mateix) i sense cap passa feta davant els requeriments que Inspecció de treball els té plantejats. Vegeu, sinó:

 • No s’han realitzat les reunions ordinàries trimestrals. La darrera reunió del Comitè fou el 23/9/14 i no s’ha tornat a reunir fins al 17/6/15. El Director General d’Educació és el responsable de convocar-les i no ho ha fet.
 • No se’ns ha proporcionat el calendari de reunions que s’hauria d’haver establert a principi de curs.
 • No s’han realitzat reunions extraordinàries. Els sindicats, la coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), Planificació de centres o Inspecció educativa tenien tots ells capacitat per a convocar una reunió extraordinària en veure que la presidència del Comitè faltava a la seva responsabilitat de convocar reunions ordinàries i tampoc ho han fet.
 • Si la reunió d’avui era ordinària, se’ns hauria d’haver convocat com a màxim dia 8/6/15 però la convocatòria va arribar dos dies abans de la reunió, el 15/6/15. Podem suposar, doncs, que hem assistit a una reunió urgent però tampoc és el cas perquè no se n’ha motivat la urgència. Així, només queda l’opció d’haver assistit a una reunió extraordinària però no sabem qui ni quan l’ha demanada.
 • La Conselleria d’Educació té a sobre un requeriment d’Inspecció de treball i Seguretat Social en relació a l’incompliment del Pla de PRL i, després d’haver comparegut davant Inspecció el 26/9/14 i el 25/3/15, ha d’informar l’inspector abans del 30/6/15 de les mesures preses en relació a: la realització de reconeixements mèdics de caràcter obligatori al personal docent, cosa que no s’ha duit a terme en els darrers anys; l’organització i planificació de la formació del personal docent en matèria de PRL; i l’avaluació de factors psicosocials de risc per als docents.

Read More

UOB insta el nou Govern a no descartar el Decret llei per ajornar la LOMCE

Circular 9/2015

Des d’Unió Obrera Balear demanam als partits del futur Govern autonòmic que pensin en els perjudicis que la LOMCE causaria a les famílies, als docents i a la qualitat educativa, i que aturin el desplegament dels currículums de Secundària tal com es van comprometre abans de les eleccions.

Recordam que el Govern autonòmic pot derogar els decrets dels currículums LOMCE a través d’un Decret Llei, que estaria justificat per motius més que suficients: l’informe del Consell Escolar que en demana l’ajornament, els defectes de forma assenyalats pel Consell Consultiu, l’incompliment de la seva discussió en Mesa Sectorial, etc.

Cal desmentir la teoria segons la qual un Decret llei seria automàticament anul·lat per Madrid. Si el Govern espanyol el volgués derogar, s’hauria de convocar un Consell de Ministres per elevar un recurs al Tribunal Constitucional, i aquest també s’hauria de reunir per decidir-ne la suspensió cautelar. S’hauria de veure si el Constitucional, conegut per la seva lentitud i ineficiència i que en lleis polèmiques ha arribat a acumular retards de fins a tretze anys (1), estaria disposat a actuar en ple estiu i per la via ràpida contra un Decret llei educatiu d’un territori que els magistrats consideren “de províncies”.

Però és que encara que el Constitucional actuàs de forma fulminant, com ha fet amb el procés sobiranista català per motius polítics, seria imperdonable que el nostre Govern renunciàs a plantar cara i es declaràs derrotat abans de la batalla. El deure dels polítics és defensar la ciutadania i complir les seves promeses, no preocupar-se per si pot molestar les altes instàncies jurídiques espanyoles. Si llavors des de Madrid tomben el decret, almanco no s’haurà pogut acusar els nostres governants de submisos.

Emplaçam els partits, per tant, a no descartar cap de les vies legals, jurídiques i reglamentàries al seu abast per evitar l’aplicació de la LOMCE. Si ho fan així comptaran amb el suport de la ciutadania; si ens defrauden, en canvi, ja s’ha demostrat que a curt o mitjà termini això té les seves conseqüències a l’hora de tornar a passar per les urnes.

Palma, a 17 de juny de 2015

(1) http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333311471_924226.html

Antoni Vera: “Les quotes seran LOMCE, a no ser que el nou Govern decideixi el contrari”

Avui dematí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per tractar el calendari provisional d’adjudicacions per al curs 2015-16. Ha estat la darrera Mesa presidida per Antoni Vera, que s’ha acomiadat dels representants sindicals un cop acabada la sessió.

El calendari provisional quedaria de la següent manera:

 • Demà dimarts, 16 de juny: publicació de llistes provisionals d’interins admesos a les borses. S’obrirà un termini de 7 dies naturals des de l’endemà d’aquesta publicació per a reclamacions.
 • 23 de juny: publicació de llistes provisionals de comissions de servei concedides. S’obrirà un termini de 5 dies naturals des de l’endemà de la publicació per a reclamacions.
 • 3 de juliol: publicació de llistes definitives d’admesos d’interins i de comissions de serveis.
 • 13 i 14 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d’horari, reingressats, amb comissió de serveis i en expectativa.
 • 15 de juliol: adjudicació provisional als funcionaris de carrera.
 • 20 de juliol: publicació de la relació d’interins de pacte no desplaçats.
 • 24-29 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris interins.
 • 31 de juliol: adjudicació d’interins Read More

Desmuntam les queixes d’Adesma contra el boicot a la LOMCE

Antoni Morante, president d’Adesma

Avui Diario de Mallorca publica unes declaracions del president d’Adesma, Antoni Morante, en què aquest es mostra partidari d’aplicar els currículums LOMCE i critica la decisió de l’Assemblea de Docents de promoure el vot en contra als claustres. Aprofitant que el sr. Morante explica quins són els seus arguments, passam tot seguit a contestar-los un per un: 

1) “Els claustres que han votat NO a la LOMCE tenen la planificació bloquejada.”

Resposta: Es desbloquejarà tot d’una que se sàpiga si els currículums s’ajornen o no.

2) “A aquestes alçades és molt difícil canviar-ho tot.”

R.: No és tan difícil, bastaria recuperar els horaris del curs passat.

3) “Hi ha equips directius que no poden fer res, no poden començar a organitzar el curs fins que hi hagi una proposta aprovada pel claustre.”

R.: Es podrà començar a organitzar el curs tot d’una que quedi clar si la LOMCE s’ajorna o no. Les places d’interins, per exemple, no s’adjudiquen fins a finals de juliol. Hi ha temps per definir aquestes places.

4) “No podem informar les famílies i els alumnes sobre els itineraris formatius que cada centre ofertarà.”

R.: Es podrà informar tot d’una que sapiguem si la LOMCE s’ajorna o no. Mentrestant, si hi ha famílies que frisen per tenir informació, se’ls pot exposar els dos possibles itineraris que hi ha, segons si s’ajorna o no.

5) “S’haurien d’estar tancant els processos de matriculació.”

R. La matriculació d’ESO comença el 29 de juny i la de Batxillerat el 10 de juliol. Fins llavors es pot haver aclarit si la LOMCE s’ajorna o no. Si no és així, el calendari sempre es pot retardar uns dies de forma excepcional.

6) “Ja s’haurien de dissenyar els horaris.”

Els horaris es poden tenir fets en 10-15 dies i a principi de curs encara hi ha temps per retocar-los.

7) “Cal respectar la legalitat vigent.”

R.: Respectar la legalitat vigent també implica respectar la llibertat de vot, i no manipular ni amenaçar els claustres amb un inexistent “imperatiu legal” per forçar el SÍ als horaris LOMCE.

8) “No hi ha marc jurídic per ajornar de forma unilateral l’arribada de la llei”

R.: Hi ha informes jurídics que diuen el contrari.

9) “No s’ha d’adoptar cap mesura que perjudiqui el sistema educatiu”

R. És precisament l’aplicació de la LOMCE, que es vol evitar amb el NO als claustres, la que perjudica el sistema educatiu: els alumnes perden matèries bàsiques per a la seva formació, no s’abaixen ràtios, s’implanten revàlides, es perden places docents, es retallen competències autonòmiques, etc.

Tot això, per cert, és el que hauria de preocupar els directors d’Adesma, si tinguessin interès per un ensenyament de qualitat i un mínim sentit de solidaritat amb els companys. La seva postura actual, en canvi, sembla dictada per les ganes de partir de vacances aviat, amb “todo atado y bien atado” i al preu que sigui.

En conclusió, els arguments d’Adesma no ens han convençut, sinó tot el contrari: ens refermen en la convicció que la campanya de l’Assemblea de Docents va per bon camí i que serà vital en la lluita contra la LOMCE.