Mesa Tècnica de Comissions de Serveis

Ahir, dilluns 26 de febrer de 2024, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació, en el format de Mesa Tècnica, convocada per la Conselleria d’Educació i Universitats. Hi varen assistir, entre d’altres, el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; el cap de Personal Docent, Sr. Albert Flores; el cap de Servei de Secundària, Sr. Marco Alarcón; i el cap de Servei de Primària, Sr. Miquel Bujosa. També es va incorporar el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, el Sr. Mateu Sunyer.

La proposta que la Conselleria d’Educació va posar damunt la taula va ser establir la diferenciació entre els docents que ja tenien la seva plaça definitiva d’aquells que obtenen la seva primera, permetent demanar comissió de serveis a una altra illa sempre que compleixin algun dels requisits que es llisten a continuació:

Docents a la mateixa illa i primera/segona destinació:

 • Cura d’un familiar de primer grau amb un 65% de discapacitat i/o amb dependència.
 • Cura de fills menors de 12 anys.
 • Per formar part d’equips directius.
 • Per raons de serveis a centres educatius.

Docents a una illa diferent i primera destinació:

 • Cura d’un familiar de primer grau amb un 65% de discapacitat i/o amb dependència.
 • Cura de fills menors de 12 anys.
 • Famílies monoparentals amb fills menors de 18 anys.
 • Patir doble insularitat (Mallorca-Formentera, o Menorca-Pitiüses)*.
 • Funcionaris majors de 55 anys.

*Illa de residència diferent de l’illa del lloc de feina.

Comissions de serveis d’altres comunitats autònomes

 • Cura d’un familiar de primer grau amb un 65% de discapacitat i/o amb dependència
 • Cura de fills menors de 12 anys o reagrupament familiar.

UOB Ensenyament va començar la seva intervenció recordant el punt 11 de l’Acord Marc: Assoliment en el curs 2024-2025 de les 23 h de docència directa dels mestres d’educació infantil i primària. Si ens assegurem d’aquest compliment hi haurà un augment d’uns 700 docents i, per tant, ajudaria als docents en expectativa i als de Comissions de Serveis a ocupar una plaça a la seva illa, evitant així desplaçaments entre illes. La Conselleria va respondre que a aquesta Mesa no es parlava de quota, però UOB Ensenyament va continuar defensant a peu i a cavall la relació directament proporcional que hi ha entre complir les 23 hores de docència i cobrir les places de Comissions de Serveis.

Altres aportacions fetes per part d’UOB Ensenyament varen ser:

 • La conciliació de la vida laboral i familiar: que el funcionari tingui un fill menor de 18 anys i no 12, com es té previst.
 • La necessitat d’atendre un familiar que pateixi una malaltia o una discapacitat reconeguda: que aquesta sigui d’un 33% i no d’un 65%, així com proposa la Conselleria.
 • Que s’inclogui un punt on s’esmenti el reagrupament familiar, entès com que el funcionari/ària tingui el cònjuge o la parella estable -antigament parella de fet- a una illa diferent.
 • Que l’equip directiu et pugui reclamar per haver iniciat un projecte educatiu innovador o ser coordinador de cicle o d’altres comissions de centre.

Aquesta era una primera Mesa Tècnica on tots els sindicats en representació a la Mesa varen exposar els seus arguments. La Conselleria s’ha compromès a reunir-se de nou d’aquí a dues setmanes per continuar perfilant la Resolució. Com sempre, UOB Ensenyament informarà en temps i forma pels seus canals habituals.

Palma, 27 de febrer de 2024