Mes: juliol de 2016

El nou concurs de comissions de serveis d’inspectors, sense projecte ni entrevista

Dimecres passat va tenir lloc una segona mesa sectorial on es va informar de la convocatòria d’un concurs per cobrir en comissió de serveis sis places d’inspector, 5 Mallorca i 1 a Menorca. Vegeu esborrany de resolució. L’annex del barem ha estat corregit a la introducció i el podeu veure AQUÍ.

El cap d’Inspecció, Antonio Arbós, va explicar que aquesta vegada no hi haurà entrevistes on els aspirants exposin el seu projecte davant un tribunal i amb presència dels sindicats, perquè “hi ha hagut oposicions” i volen “que els criteris de selecció siguin més objectius”. Des d’UOB lamentam que no es repeteixi el mateix procediment, que ens va permetre conèixer de primera mà les línies d’actuació i el tarannà de les persones aspirants.

Els representants de la Conselleria explicaren que s’han cobert 10 de les 13 places que sortiren a oposicions i que en queden aquestes 6 per cobrir en comissions de serveis. La plantilla orgànica és de 29 (28 més el cap d’Inspecció), mentre que la quota real és de 24 (23 més 1). 18 són del cos d’inspectors i 6 són interins. El cap d’Inspecció va dir que aquesta xifra d’interins és “ideal” per “oxigenar” el departament.

“Pluja” de llistes definitives en la convocatòria d’interins!

Enguany hem vist com s’han publicat més llistes de les que estem habituats, algunes d’elles sense previ avís ni explicació alguna. Hem sol·licitat a la Conselleria que expliqui els motius pels quals va ordenar modificar les llistes definitives el 22 de juliol, set dies després d’haver-les publicades, i quan els aspirants ja havien disposat de set dies naturals per presentar reclamacions i havia passat més d’un mes d’ençà que es publicaren les llistes provisionals el 10 de juny. Cal recordar que la modificació de les llistes es va fer el mateix dia que es publicava la llista provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals i un dia després d’haver acabat el termini de poder ordenar i sol·licitar places.

També hem demanat que expliqui per què la “Llista definitiva de l’adjudicació” de 27 de juliol es va modificar i publicar el 28 de juliol, amb almanco un canvi de puntuació d’un aspirant, sense fer-hi constar el canvi de data, amb el resultat d’adjudicar-se una vacant de jornada completa de Teoria i Història de l’art de Règim Especial a un aspirant a qui no pertocava per puntuació i ordre de selecció de places.

A la nova llista definitiva d’adjudicacions publicada ahir, l’aspirant a qui s’ha adjudicat la matèria de Teoria i Història de l’art apareixia amb 4 punts més dels que tenia a les llistes provisionals de dia 10 de juny, a les definitives de dia 15 de juliol, a les definitives modificades de dia 22 de juliol, a les adjudicacions provisionals de dia 22 de juliol i a les adjudicacions definitives de dia 27 de juliol. El dia 28 de juliol va superar en puntuació, per primera vegada, a la persona a qui s’havia adjudicat provisionalment la mateixa vacant.

Esperam rebre les explicacions pertinents.

L’annex IV de requisits d’interins continua essent un desgavell

Cada dia ens trobam amb una nova demostració que els requisits per formar part de les borses d’interins, establerts a l’annex IV de la convocatòria, necessiten una revisió a fons en mesa sectorial tal com venim sol·licitant fa temps des d’UOB.

La darrera és que per a determinades especialitats de FP, a les quals el curs passat s’hi podia accedir amb graus i llicenciatures afins, a la convocatòria per al curs 16-17 de cop i volta s’hi han establert nous requisits, per exemple un mínim d’experiència professional en un camp relacionat, un any d’experiència docent en centres públics, o la titulació de tècnic o tècnic superior de la família professional.

Aquesta mesura, que sembla pensada per evitar que aspirants sense experiència accedeixin a ensenyaments amb un fort component pràctic per al qual no estan capacitats, perjudica els docents que el curs passat van impartir l’especialitat amb plena satisfacció per part del centre, i que pel simple fet de no haver cobert l’any d’experiència docent en el moment de la inscripció a borses, que es fa el mes d’abril, queden eliminats automàticament de la llista.

Des d’UOB hem demanat que l’any d’experiència es computi amb base al període del contracte de l’aspirant durant el curs 15-16, i que s’estableixi una moratòria per al requisit de titulació de tècnic que permeti als aspirants la seva adquisició amb temps suficient.

També hem demanat, un cop més, que les modificacions de titulacions i requisits de l’Annex IV siguin revisats en mesa sectorial per evitar aquesta mena de perjudicis als aspirants.

La nostra valoració: l’Acord marc, rebutjat pels docents i incomplit per la Conselleria

Foto: UH

A la mesa sectorial d’ahir en què es va fer balanç de l’Acord marc els representants d’UOB recordàrem que aquest fou rebutjat pel 69,5% dels docents, i que en conseqüència la nostra valoració ha de ser per força negativa. Recordàrem també que la desconvocatòria de la vaga indefinida no va ser possible gràcies a l’Acord marc, sinó al compromís del Govern de destinar a Educació el 30% d’una possible ampliació pressupostària que ara es vol escamotejar. El conseller va mantenir que l’increment del dèficit no són doblers que es puguin quantificar, tot i que la resposta que va signar i remetre a l’Assemblea de Docents diu que els 0,4 punts suposen uns 114 milions.

Vam fer notar que la Conselleria només escolta els docents quan hi ha una vaga convocada, i advertírem que fa poc es va aprovar per àmplia majoria conservar la caixa de resistència.

Recordàrem que el percentatge d’Educació sobre el pressupost autonòmic de 2016 és el 19,27%, pràcticament igual que el 19,22% de 2015, i que tot i que en xifres absolutes són uns 40 milions més no n’hi ha prou per rebaixar ràtios ni per fer totes les escoles que fan falta.

Davant les xifres triomfalistes del director general de Planificació exposàrem que l’Acord marc no només no es compleix pel que fa a 4t d’Infantil, sinó que l’Assemblea de Docents ha denunciat que hi ha com a mínim 51 centres de Primària amb ràtios il·legals, degut a que es mantenen els grups amb el 10% d’alumnes extra quan promocionen al curs següent (la xifra ha augmentat fa poc a 53). El director general va contestar que aquestes ràtios no són il·legals i que “si hi ha denúncies supòs que rebrem un requeriment dels jutjats“.

Pel que fa als currículums LOMCE vam considerar que no s’han negociat, sinó que els ha elaborat el personal de la Conselleria, pràcticament no s’hi han admès esmenes i les matèries artístiques no s’han “recuperat”, com va dir el conseller, sinó tot al contrari en comparació amb altres CCAA.

Vam denunciar que l’Acord marc no s’havia complit pel que fa a la negociació de la reducció horària dels majors de 55 anys, que fins i tot ha empitjorat en el cas de Primària, i que la paga de Nadal de 2012 no s’haurà pagat dins el curs 15-16.

Pel que fa al servei de prevenció, vam recordar els estudis segons els quals un terç dels docents pateix estrès laboral com un dels motius que fan urgent la seva creació, així com la necessitat de les revisions mèdiques i l’ampliació del catàleg de malalties laborals.

Recordàrem la nostra oposició a l’aprovació del decret de llengües estrangeres abans d’haver-se establert el model lingüístic que elabora el grup d’experts, i comunicàrem que ens mantindríem vigilants davant el compliment dels projectes lingüístics de centre així com del seguiment que per llei n’ha de fer el servei d’inspecció educativa.

Finalment donàrem suport a la possibilitat d’avançar a 2017 el cobrament de l’estiu complet dels interins que han fet més de cinc mesos i mig de feina, i ho vam fer notar com una prova més de la insuficiència de l’Acord marc i de la precipitació d’alguns sindicats a l’hora de signar-lo.

Informe: Martí March fa un “balanç positiu” de l’Acord marc rebutjat pels docents

Foto: Última Hora

A la mesa sectorial que va tenir lloc ahir dematí el conseller d’Educació, Martí March, va fer una valoració positiva de l’Acord marc, deu mesos després de la seva signatura amb els sindicats STEI i CCOO i al qual va donar suport ANPE posteriorment. Lamentà que la resta de sindicats no li donàs suport però no va fer cap referència al suspens amb què l’Assemblea de Docents ha qualificat la gestió de la Conselleria.

Des d’UOB vam recordar que l’Acord marc va ser rebutjat pel 69,5% dels docents i que hem denunciat el seu incompliment, i vam advertir del malestar qui hi ha als centres educatius, principalment per les ràtios entre altres motius. Explicam la nostra intervenció en aquesta altra entrada. Tot seguit vos oferim un resum de les intervencions del conseller i dels directors generals de Personal i Planificació.

El conseller va fer un repàs de les actuacions del Govern i el seu departament. Destacà la derogació del TIL i la llei de símbols, i pel que fa a la LOMCE va dir que “hem fet el que podíem fer“, es va mostrar a favor dels currículums i de l'”autonomia de centres” i va afirmar que s’havien “recuperat” (sic) matèries com Plàstica, Filosofia o Música.

Es va felicitar per haver suspès la convocatòria de les revàlides de 3r i 6è de Primària, afegí que “els preocupen els efectes perversos” de les d’ESO i Batxillerat i va dir que preveu que la LOMCE serà modificada en alguns aspectes.

Va afirmar que s’han revertit les retallades i que el pressupost inicial de 817 milions d’euros de 2016 es veurà incrementat a la liquidació final. Segons va dir hi ha més de 400 nous docents. Es va referir a la millora del procés de substitucions, a la consolidació de la plantilla d’inspectors, la recuperació de la paga extra de Nadal i l’1%, el retorn dels sexennis pel setembre, la reducció d’una hora lectiva a secundària i les ajudes a les famílies per a llibres i menjador, que es convocaran a principis de setembre amb un pressupost d’1,4 milions.

Recordà la recuperació del Decret de mínims, defensà el decret de llengües estrangeres i es referí al model lingüístic que elabora la comissió d’experts, que segons va dir publicarà les primeres recomanacions a principis de 2017.

Pel que fa als aspectes que el conseller considera negatius, va citar el model de finançament estatal que perjudica les Balears. El servei de prevenció de riscos laborals propi d’Educació està pendent del vistiplau d’Hisenda i de criteris organitzatius i la remuneració de les baixes per malaltia és en mans d’un grup de treball un cop va passar per la mesa general. Es va mostrar obert a renegociar les reduccions horàries per als majors de 55 anys.

El conseller acabà afirmant que no vol caure en l'”autocomplaença” però que els resultats podrien haver estat pitjors donades les circumstàncies, i que “el balanç és positiu”.

Servei de prevenció, extra de Nadal, sexennis

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va citar les substitucions immediates de baixes i el 12,5% de la paga de Nadal, que hem cobrat el mes passat, i va dir que el 37,5% pendent el cobrarem el desembre de 2016 o el gener de 2017 (recordem que l’Acord marc deia que el cobraríem el curs 15-16). Explicà que els criteris de plantilles de FP i Règim Especial quedaran enllestits pel novembre.

Indicà que es donaran facilitats perquè els interins cobrin els sexennis, malgrat les dificultats que suposa la discontinuïtat de la seva feina. Amb 30 anys de serveis, ininterromputs o no, i 500 hores de formació s’adjudicaran cinc sexennis, mentre que per a quantitats inferiors s’establiran els criteris corresponents.

Sobre el servei de prevenció va explicar que a Educació hi ha tres comitès intercentres corresponents a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, mentre que a la resta de Funció pública hi ha un sol comitè central, i que s’està estudiant com fer-ho encaixar per mantenir l’estructura actual. Volen dur-ho a mesa sectorial i que sigui operatiu pel setembre.

Informà que la Mesa general acordà iniciar la recuperació dels permisos per al personal administratiu (“moscosos”), la remuneració de les baixes per malaltia, l’actualització de les ajudes del Fons social i en general la reversió de les retallades de 2012.

Ràtios

El director de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, parlà d’una “rebaixa gradual de les ràtios” a Infantil i Primària i assegurà que a ESO i Batxillerat no s’aplica el 10% extra dins el procés de matrícula ordinària.

Afirmà que a 4t d’Infantil el 82% dels centres tenen menys de 22 alumnes per grup, el 99% menys de 25, i  “un o dos” centres estan a 26 alumnes, xifres totes per damunt dels 20 alumnes màxim compromesos a l’Acord marc. Informà que s’han enviat 22 mestres als centres que tenen entre 23 i 25 alumnes per grup i 45 docents en total a Infantil.

Segons el director general a 5è d’Infantil la mitjana és de 21,80 alumnes per grup i a 6è de 22,18, i advertí que que “es pot arribar fins a 28“. A Primària la mitjana és de 22-23 alumnes i s’hi ha enviat 15 docents més. El cost total dels nous 45 docents d’infantil i els 15 de Primària és entre 2,5 i 3 milions d’euros.

Va dir que malgrat el descens de natalitat, i a diferència d’altres CCAA, les Balears tenen el problema afegit de la pressió demogràfica dels nouvinguts i que un augment de matrícula encara pot comportar la necessitat de més docents.

Vegeu en aquesta altra entrada la intervenció dels representants d’UOB.

Nota de premsa de la Conselleria

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2660469&coduo=7&lang=ca

Els sindicats de la Mesa General aproven una rebaixa de l’Acord marc d’Educació

CCOO, UGT i STEI, juntament amb SIMEBAL, SATSE i CSI-F, van signar ahir un acord a la Mesa general de Funció Pública que rebaixa a una quarta part el 50% de la paga de Nadal de 2012 pendent de cobrar, que segons l’Acord marc havíem de percebre íntegre el curs 2015-2016. Aquest 12,5% l’hem cobrat amb la paga de juny però continuam sense saber quan fan comptes pagar el 37,5% restant.

Per altra banda, segons la nota de premsa del Govern, el pagament de les baixes per malaltia “queda
subjecte en primer lloc a l’estudi en un grup de treball conjunt entre
Administració i sindicats i “sempre d’acord a allò que ens marqui el PEF
i les nostres disponibilitats pressupostàries”
“.

Entre altres acords hi ha el permís retribuït a les funcionàries en estat
de gestació a partir de la setmana 37 de l’embaràs i fins el moment
del part. Més avall podeu llegir la nota de premsa completa.

Des d’UOB consideram molt insuficients els acords, que continuen marcats per l’espoli fiscal, les mesures d’austeritat i les retallades imposades des de Madrid.

NOTA DE PREMSA DEL GOVERN:

Dia i hora d’emissió: 20/07/2016, 14:47

Tipus de comunicat: Nota Informativa


Emissor: Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Govern i sindicats de la funció pública de la CAIB
segellen el full de ruta fins a 2019 per a la recuperació de drets
socials i laborals manllevats als funcionaris a causa de la crisi.

La Mesa General de l’Empleat Públic,
màxim òrgan de representació dels treballadors de l’entorn CAIB, acorda
traslladar a cada sectorial les negociacions sobre recuperació dels
drets en apartats com  conciliació familiar, processos de selecció de
personal i aplicació de plans d’igualtat.  

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques,
Catalina Cladera ha presidit la Mesa General de l’Empleat Públic, que ha
comptat amb la presència dels sis sindicats més representatius en el
conjunt de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, CCOO, UGT, SIMEBAL, SATSE, CSI-F i STEI, i dels directors
generals de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, de Funció Pública i
Administracions Públiques, Pedro Jiménez, de Personal Docent, Rafaela
Sánchez i amb la directora de RRHH de l’Ibsalut, Guadalupe Pulido.

La
voluntat del Govern a la Mesa General ha estat la de “confirmar el
nostre compromís amb la recuperació de drets dels treballadors de la
funció pública”, segons ha afirmat la consellera Cladera. “En un any hem
fet molta feina, i amb aquest aval ens hem compromès a seguir retornant
als funcionaris tot allò que des de 2012 els van arrabassar en nom de
la crisi”.

Durant el primer any de mandat, Govern i sindicats ja han
pactat diversos acords en l’àmbit de la funció pública, com ha estat
l’aplicació efectiva de la carrera professional, la creació d’una bossa
horària de 30 minuts diaris per a invertir en formació del personal de
la CAIB, el retorn d’una quarta part de la paga extra retinguda en 2012 o
la pujada salarial d’un 1% aplicada enguany. Cladera ha destacat que
aquestes millores “s’han produït en un entorn de respecte per la
legislació de base en vigor i de prudència econòmica”. L’abast de les
mesures de recuperació de drets que avui s’han posat a discussió de la
Mesa General ja estan incloses dins del Pla Econòmic Financer que marca
la sostenibilitat pressupostària de Balears fins 2017.

Els 6
sindicats inclosos a la Mesa General, que han signat l’acord de manera
unànime,  s’han mostrat favorables a què l’àmbit de negociació del
retorn de drets sigui el de les tres sectorials que apleguen els més
30.000 treballadors de la CAIB, serveis generals, estatutaris i
educació.

La Mesa General aprova la mesura proposada pel
Govern per que les funcionàries de la CAIB en estat de gestació de 37
setmanes –i de 35 en el cas de part múltiple- es puguin acollir a una
baixa laboral retribuïda fins el moment del part.

Cladera
ha circumscrit aquesta negociació de recuperació de drets a l’àmbit de
“tot allò que afecti a la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, a l’agilització dels processos de selecció i de provisió de
personal a la funció pública, i al desenvolupament i aplicació de plans
d’igualtat.

En aquest respecte, Cladera ha destacat l’acord de la
Mesa General per atorgar un permís retribuït a les funcionàries en estat
de gestació a partir de la setmana 37 de l’embaràs, i fins el moment
del part, permís que s’allargarà des de la setmana 35 en el cas de
gestació múltiple. “Aquest és un exemple de cap a on volem anar” ha dit
Cladera, “per no només recuperar drets sinó incorporar-ne de nous”.

L’acord
de la Mesa General també ha obert les portes a la negociació per a
retornar la compensació salarial pels funcionaris que no puguin anar a
fer feina a causa d’una incapacitat transitòria, un fet que queda
subjecte en primer lloc a l’estudi en un grup de treball conjunt entre
Administració i sindicats i “sempre d’acord a allò que ens marqui el PEF
i les nostres disponibilitats pressupostàries”, ha afegit Catalina
Cladera.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques,
Catalina Cladera, ha reforçat la idea de la negociació asimètrica per
que cada sectorial pugui escollir el ritme i la intensitat de les
mesures que s’acorden en cada àmbit, per la recuperació de drets. “Al
final tots haurem d’arribar a 2019 amb els deures fets”.

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8904300

Recull de premsa:

Opacitat a l’oferta de places d’interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia l’opacitat i
arbitrarietat dels requisits de les places d’interins, un problema que
es repeteix a cada convocatòria al marge del color polític de la Conselleria.

A la “Llista de perfilacions CURS 2016/2017” els
perfils “Horari de tarda” i “Horari matí i tarda” van acompanyats de
l’observació “Pendent de l’organització final del centre”
, tot i que és inversemblant que el mes de juny es desconegui si hi haurà horari d’horabaixa o no al centre. Això permet que alguns centres demanin aquest requisit amb efectes dissuasius i després no el compleixin, com ja vam denunciar l’any passat, i la plaça quedi en mans de persones amb informació privilegiada.

Els directors també poden demanar places amb B2 d’Anglès amb l’única finalitat d’atendre pares estrangers, una barrera sense cap criteri pedagògic que dificulta l’accés a molts aspirants.Per altra banda, encara que la Conselleria diu que no admet places amb dobles funcions de titulacions diferents, per exemple Filosofia i Música, hi ha centres que les demanen any rere any, les adjudiquen a la mateixa persona i després aquesta no fa una de les assignatures.

Des

d’UOB hem demanat reiteradament una
mesa sobre perfils de places que no s’ha arribat a convocar mai.
Reclamam que
els requisits sol·licitats pels directors es justifiquin degudament en
document públic signat pel director i el representant de la Conselleria,
a
fi d’acabar amb les arbitrarietats i respectar la igualtat
d’oportunitats.

Palma, 19 de juliol de 2016

948.750 euros per a programes de qualificació inicial a ajuntaments, ONG i altres

La Conselleria destinarà 948.750 euros del pressupost de 2017 per finançar programes de qualificació inicial (PQI) a ajuntaments,
ONG i associacions professionals i
empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2016-2017.

Recordem que el passat mes d’abril es va anunciar la inversió de 80 milions d’euros en el període 2014-2020, la meitat dels quals procedents dels Fons Socials Europeus, per als Cicles de Grau Mitjà i Formació Professional Bàsica. Reclamam un estudi oficial de les condicions en què s’imparteix la FPB als centres educatius, que com ja hem denunciat no disposen sovint dels recursos humans i materials adequats, i de com hi repercutirà la inversió de 80 milions.

Resolució al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10523/582991/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Sexennis el setembre, octubre en segons quins casos

A la Mesa Sectorial de dia 14 de juliol de 2016 els representants de la Conselleria van explicar que la reconeixement dels sexennis serà igual tant per als interins com per als funcionaris de carrera.

La informació apareixerà al web de la Conselleria. Els interins veuran les instruccions quan facin el tràmit obligatori previ a la presa de possessió, així com els sexennis que els pertoquen i quantes hores de formació els faltarien per poder tenir-los reconeguts (100 hores de formació reconeguda per sexenni). La Conselleria espera que la majoria de funcionaris de carrera i interins amb sexennis reconeguts els puguin començar a cobrar a partir del mes de setembre; si el volum és massa gros, alguns no podran començar a cobrar-los fins a l’octubre, amb caràcter retroactiu des del setembre. També van dir que intentaran que, tant els funcionaris de carrera com els interins, no hagin de sol·licitar la plena consolidació del primer sexenni i per tant el seu cobrament quedi refermat d’ofici.