El camp d’aprenentatge de Formentera s’obri al professorat de secundària

Comissions de serveisLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

31 de maig de 2023

Ahir es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària amb l’assistència de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández. L’únic punt a tractar era la convocatòria, en comissió de serveis, de la plaça de docent al camp d’aprenentatge de Formentera.

UOB, després d’assistir-hi, celebra que la convocatòria d’aquesta plaça permeti la incorporació del professorat de secundària que hi vulgui participar i que l’experiència docent directa com a funcionari de carrera, passi a ser de 5 a 3 anys. Es tracta d’una comissió que s’atorgarà per dos cursos escolars i per la qual s’haurà de presentar un projecte amb propostes concretes d’organització, actuació, treball i visites.