Mes: setembre de 2015

Suprimeix la Conselleria català i normalització lingüística?

El 8 d’agost advertírem que Català i normalització lingüística passaven a dependre de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sota direcció de Maria Francisca Alorda Villarrubias, i que el Servei encara no tenia responsable. El 4 de setembre denunciàvem que la Conselleria relegava la normalització del català dins el nou organigrama a un despatx sense titular.

Read More