Mes: juny de 2019

Instruccions d’inici de curs: tots els esborranys

La Conselleria ens ha fet arribar a les 12,23 hores els esborranys pendents de les instruccions
d’inici de curs, que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de
dilluns 1 de juliol. Ja hi tornam a ser amb enviar documentació sense temps material per analitzar-la, ni tan sols respectant les 48 hores hàbils d’antelació!

Aquí teniu totes les instruccions, les d’ensenyament privat concertat i no concertat les vam rebre per error perquè no es tracten a la mesa sectorial de la pública.

Instruccions inici de curs: esborranys mesa sectorial

La Conselleria ens ha fet arribar els esborranys de les instruccions d’inici de curs que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de dilluns 1 de juliol. Segons ens diuen, les instruccions de règim especial les enviaran el més aviat possible i han marcat en color blau les novetats d’enguany.

UOB reclama que no se suprimeixin les proves d’accés de setembre a les Escoles d’Art

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama que no se suprimeixin les proves d’accés de setembre als cicles formatius superiors a les Escoles d’Art, especialment a Eivissa, ja que això suposa perdre matrícula d’alumnes que fan feina de temporada.

Amb la mateixa línia de la supressió dels exàmens de setembre a les universitats, de les PBAU, etc., la Conselleria va redactar una ordre a mitjans de maig, segons la qual ja no hi hauria proves d’accés de setembre als cicles superiors de les escoles d’Art de les Illes des d’aquest curs 2018-2019.

Els ensenyaments de cicles mitjans i superiors a Eivissa es nodreixen d’alumnes adults i molts d’ells fan feina de temporada. Aquest tipus d’alumnat es planteja allò que farà a l’hivern, un pic acabada la temporada, i és amb aquests adults amb qui s’acaba de completar els grups i la matrícula.

Això afecta sobre tot a l’Escola d’Art d’Eivissa, i també té l’oposició de les Escoles d’Art de Mallorca i Menorca. UOB Ensenyament ha presentat una reclamació formal a la Conselleria perquè es mantinguin les proves.

Eivissa, 27 de juny de 2019

Oposicions: reclamam convocatòries amb temps i insistim en la descentralització

Arran de les queixes que ens arriben, hem reclamat a la Conselleria que indiqui als tribunals que tinguin en
compte els aspirants que es desplacen des d’altres illes quan convoquin
per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d’antelació no hi
ha garanties de trobar bitllet d’avió.

Igualment
insistim en la descentralització de les proves. A més del problema exposat, els aspirants
d’especialitats que fan la prova pràctica durant més d’un dia o han
d’aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen
perjudicats respecte als residents a Mallorca.

UOB exigeix que es retiri el concert al col·legi de l’Opus on es fan homenatges al nazisme

 

Foto: dbalears.cat

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, exigeix a la Conselleria d’Educació que retiri el concert econòmic al col·legi Llaüt, on un grup d’alumnes s’ha fet una fotografia fent la salutació nazifeixista que s’ha difós a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Els col·legis Aixa i Llaüt, vinculats a l’Opus, reben al voltant d’1,7 milions d’euros per un concert que la Conselleria ha demostrat que és innecessari, i que ve imposat per sentències dels tribunals superior, suprem i constitucional.

És intolerable que a les Balears, on fan falta com a mínim quinze nous centres públics, se subvencioni uns col·legis elitistes que segreguen per sexe i on els alumnes honoren dins les aules el nazisme, que va provocar la segona guerra mundial amb la mort de seixanta milions de persones.

Exigim també que Inspecció educativa supervisi i faci un seguiment dels processos educatius que es desenvolupen als centres privats sostinguts amb fons públics, tal com és preceptiu segons el Programa d’Actuació per al curs 2018-2019 signat pel conseller Martí March, i sobre tot arran d’aquests fets.

Palma, 24 de juny de 2019

UOB s’oposa a la imposició de religió a Batxillerat

Davant la imposició de la religió com a assignatura específica a batxillerat, dictada per la judicatura espanyola en contra d’allò acordat pel Govern de les Illes Balears, UOB manifesta la seva oposició i recorda que ha acordat en assemblea: “Defensar l’escola pública, en català i laica.”

Vegeu AQUÍ: Modificació del currículum de batxillerat.

Palma, 21 de juny de 2019

Victòria d’UOB: la Conselleria prohibeix les places compartides entre Eivissa i Formentera

Segons hem pogut saber, la Conselleria ha ordenat que no es treguin places compartides que suposin haver de desplaçar-se entre Eivissa i Formentera. UOB ho va reclamar a finals de març, com podeu veure AQUÍ, davant els perjudicis que aquestes places ocasionaven als docents, que fins i tot havien de presentar-se a les dues illes en un mateix dia.

Per defensar els teus drets laborals,

afilia’t a Unió Obrera Balear!

Podeu descarregar la butlleta AQUÍ.

La Conselleria continua obligant els interins a seleccionar totes les places. Resum mesa sectorial 20/6/19

Avui ha tingut lloc una Mesa Sectorial on s’han tractat els següents temes:

1. Comissions de serveis per proveir llocs de feina de la Inspecció Educativa 


En aquest punt s’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha informat que aquests anys s’ha anat incrementant el nombre d’inspectors i que ara s’arribarà a un total de trenta entre totes les illes. De l’esborrany s’ha corregit un error, concretament a l’apartat «Requisits dels participants», lletra «b». S’ha canviat «deu anys» per «sis anys», quedant el redactat de la següent manera: «Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada». També s’ha destacat que en el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

2. Procés d’adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions

 

S’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha dit que en els tràmits d’adjudicacions la visualització de les places serà distinta a com era fins ara. Veurem una caràtula, prèvia adjudicació, on apareixerà la informació del centre, característiques, perfils genèrics, estudis que ofereix… 

El calendari previst per realitzar el tràmit d’estiu de selecció de places és el següent:

·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris docents en practiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.

Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Hem demanat el següent: 

-Que els esborranys dels documents a tractar en mesa se’ns enviïn amb un major marge de temps per tal de poder fer la comparativa i estudi amb suficients garanties. Aquesta vegada s’han enviat dos esborranys 48 hores abans de la mesa i dues actes amb menys de 24 hores respecte la mesa. 

-Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places docents en el tràmit d’adjudicació de destinacions provisionals. 

-Que si finalment es manté l’obligatorietat de marcar totes les places, a aquells que se’ls hi adjudiqui mitja jornada i volen anar tres dies al centre, puguin. 

-Que en l’ordre d’adjudicació, les comissions de serveis demanades per motius personals es situïn més amunt. 

-Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d’expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició pel que fa a funcionaris de carrera. 

-Que se substitueixi el termini de «vint-i-quatre hores» per la mateixa expressió que a la convocatòria del curs 2017-2018, és a dir, que es doni un termini de «un dia hàbil». 

-Que no es modifiquin ni suprimeixin places un cop iniciat el termini de realització dels tràmits telemàtics per a la selecció de places. 

-Que ens informin si s’autoritzaran places compartides entre dos cossos diferents. 

-Que ens diguin quantes renúncies s’han presentat al·legant causa de força major o circumstàncies excepcionals durant aquest curs. 

-Que es faci referència clara sobre quins interins cobraran l’estiu, a part dels que ja sabem que el cobraran. 

-Que quan s’adjudica una plaça sempre es comuniqui telefònicament i per correu electrònic a l’interessat, no una o altra manera sinó les dues per tal de garantir-ne la recepció. 

-Que ens aclareixin, en els casos de places difícils de cobrir, si es traurà la corresponent convocatòria extraordinària abans de recórrer a altres especialitats afins. 

-Que ens facilitin el llistat sencer de perfils (amb els no significatius inclosos). 

-Que es convoqui una mesa de perfils i de revisió de l’annex 4. El tema dels perfils també podria anar al Grup de Treball que se va constituir. 

-Que hi hagi un/s informàtic/s de guàrdia (horabaixes, cap de setmana) durant les adjudicacions d’estiu. 

-Que des de l’aplicatiu de baremació es puguin generar pdf’s de les llistes. I si no és possible, que se’ns enviïn en el mateix format emprat els darrers anys. Hem recordat que a altres comunitats autònomes, com Catalunya, els interins poden fer la consulta telemàtica i descarregar els corresponents arxius en pdf (arxius d’elevat nombre de pàgines). 

-Que es retornin les programacions d’oposicions i que es permeti presentar-les dins un sobre precintat. Sobre aquest tema la Conselleria ens ha «respost» amb un silenci absolut. 

-Que la Conselleria pengi les actes a la seva pàgina web i que dugui el tema a mesa.

3. Borsa oberta

La Conselleria estudia la possibilitat de publicar dues convocatòries de borsa oberta:

-Borsa permanentment oberta: es tractarà un cop iniciat el curs, no abans, i amb efectes a partir del curs 2020-2021. 

-Borsa extraordinària oberta: a tractar properament i amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la proppassada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). 

En tenir més novetats us seguirem informant.

UOB requereix a TVE que rectifiqui les falsedats difoses a Informatiu Balear

UOB Ensenyament ha enviat el següent requeriment al centre territorial de les Balears de RTVE:

“Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, en exercici del dret a la rectificació (Llei 2/1984, de 26 de març de 1984), exigeix a TVE que difongui íntegrament la rectificació següent a les paraules emeses a l’Informatiu Balear del passat dimarts 18 de juny ( http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-18-06-19/5285779/ ):

Primer, no és cert que Unió Obrera Balear reclami “suprimir les oposicions a docents”. Els seus representants van explicar a la roda de premsa que UOB rebutja el model actual imposat per Madrid i aposta per un model propi que prioritzi la capacitat didàctica i pedagògica.

Segon, no és cert que “Unió Obrera Balear va ser la tercera força més votada a les eleccions sindicals després de STEI i ANPE”. Unió Obrera Balear va ser la segona força més votada amb 1.019 vots.

I tercer, no és exacte que UOB demani “nous espais a Menorca i Eivissa” perquè en aquestes illes encara no hi disposa de cap local.

La rectificació s’ha de difondre dins els tres dies següents a la recepció d’aquest escrit (Article 3 de la Llei 2/1984, de 26 de març de 1984 reguladora del dret a la rectificació)

Palma, 19 de juny de 2019″