Mes: novembre de 2015

UOB denuncia novament la Conselleria d’Educació per marginar el comitè de vaga

COMUNICAT DE PREMSA

Palma, a 27 de novembre de 2015

Ahir dijous, 26 de novembre, els representants del Consell Sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear van abandonar la Mesa Sectorial d’Educació i van presentar una nova denúncia a Inspecció de Treball per incompliment del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, que al seu article 5 estableix que «Correspon al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals, administratives o judicials es realitzin per a la solució del conflicte».

Malgrat que els docents de l’ensenyament públic van rebutjar l’acord marc signat per STEI i CCOO a les votacions de 14 i 15 d’octubre, i en conseqüència la vaga indefinida continua vigent, el conseller d’Educació va convocar una segona Mesa Sectorial per tractar la recuperació dels sexennis, que formen part del punt 9 de la taula reivindicativa. Des d’UOB valoram molt negativament el fet que la Conselleria reincideixi en l’incompliment de la llei laboral.

Recordam un cop més que el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents va sol·licitar formalment la reobertura de negociacions el 21 d’octubre, petició que no ha obtingut resposta per part de la Conselleria.

Pel que fa a l’acord sobre sexennis i paga extra que ahir signaren els sindicats STEI, ANPE i CCOO, volem destacar que suposa un empitjorament de l’acord marc assumit pels mateixos sindicats, atès que s’ajorna a 2017 el 37,5% de la paga extra de 2012 pendent de cobrar, quan l’acord marc establia que s’havia de fer efectiu dins el “curs 2015-2016”. El cobrament dels sexennis el setembre de 2016, fixat a l’acord d’ahir, ja es contemplava com a possibilitat dins l’acord marc.

Consideram totalment reprovable, per altra banda, que a la Mesa de 20 de novembre fossin els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT els qui proposassin ajornar la paga extra a 2017 abans de rebre cap proposta de la Conselleria, tal com reflecteix l’acta de la sessió. Determinats sindicats, per tant, no només han signat un acord marc rebutjat àmpliament pels docents, sinó que han proposat rebaixar-lo i ho han ratificat amb la seva signatura.

Nota de premsa del Govern sobre l’acord:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2512312&coduo=7&lang=ca

Comunicat del comitè de vaga: L’acord al voltant dels sexennis és maquillatge per una retallada

L’ACORD AL VOLTANT DELS SEXENNIS ÉS MAQUILLATGE PER UNA RETALLADA

Les nostres preocupacions no s’obliden per quatre mesos de sexennis

Mallorca, 27 de novembre de 2015

A la Conselleria d’Educació estan més preocupats per vendre millores on no n’hi ha que per resoldre els problemes més greus del nostre sistema educatiu. Així les coses, per Martí March és més important fer-se una foto amb un nou acord que el contingut del mateix.

La presentació del nou acord pel cobrament dels sexennis al mes de setembre no és més que una altra capa de maquillatge per tapar la pròrroga de les retallades del Govern Bauzà que representa l’acord «March» d’educació, acord àmpliament rebutjat pel col·lectiu docent.

És evident que aquest moviment respon al fet que alguna cosa havien de fer després dels acords aconseguits per les carreres professionals de sanitat i serveis generals. Però com ja va essent costum, a Educació anam els darrers. A Martí March no li va interessar en el seu moment prendre la iniciativa per tancar aquest assumpte abans que als altres sectors i va decidir prorrogar-nos la congelació dels sexennis com ho havia estat fent el govern del PP, i ara ha decidit congelar-nos-els un poc menys. Tot per compromís i, de passada, per tirar-se flors.

Si realment hi hagués hagut interès a treballar per millores de calat en els diferents punts de l’acord «March», s’hauria començat per marcar avanços en les problemàtiques més candents del nostre sistema educatiu: les ràtios elevades als diferents nivells (la Conselleria va informar que a infantil estan massificades el 61% de les aules); l’incompliment de la normativa estatal que marca el nombre d’alumnes per superfície d’aula (recentment un informe de FADESIB denunciava que la normativa no s’acomplia en un 51% dels instituts); encara no s’ha fet un diagnòstic dels equips de suport educatiu ni s’ha previst l’ampliació dels EOEP; i tenim grans mancances en infraestructures educatives.

Aquesta mesura de maquillatge no servirà per tapar el descontent i la decepció que cada vegada es veu més patent als nostres centres. Molt els agrada passejar-se fent-se fotos per aquí i per allà, però després tot queda en res.

La incapacitat de diàleg del cap de la Conselleria està duent la situació cap a una nova mobilització al carrer en les pròximes setmanes. I per si no fos poc que Martí March decidí rompre unilateralment les negociacions amb el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents (mai ha entès com era d’important per a molts docents que arribàs a un acord amb l’Assemblea), ara es dedica a encendre l’ambient i a dubtar de la nostra bona voluntat de resolució del conflicte posant en qüestió la convocatòria de vaga en sessió parlamentària. Sota les seves paraules es transmet un menyspreu que ell nega, però que cada dia encalenteix més els ànims de molts docents. Des del Comitè de Vaga de l’Assemblea de Docents no podem dir-li altra cosa que, aquest tema de la vaga, que havia caigut de l’ordre del dia de les nostres reunions, tornarà a ser a l’ordre del dia de l’Assemblea de Docents que se celebrarà el pròxim dimecres 2 de desembre a l’IES Binissalem. En aquesta reunió també es concretaran la resta de mobilitzacions que es plantegin.

Comitè de Vaga de l’Assemblea de Docents

UOB dóna suport a les al·legacions de CREA als currículums LOMCE

Des d’UOB Ensenyament volem manifestar el nostre suport a les al·legacions presentades per la Plataforma CREA als currículums LOMCE, en defensa de les matèries artístiques, que podeu consultar AQUÍ.

Tal com diu el text de CREA:

“Si volem alumnes creatius i expressius, entre altres premisses, els haurem de dotar d’espai-temps per a dur a terme aquests fets. La pintura, l’entorn cultural, l’escultura, el dibuix, la música, el llenguatge artístic i musical, els autors, l’expressió corporal, el teatre…., no tenen cabuda en una hora setmanal. Sense un accés real a l’Educació Artística no estem respectant les necessitats del nostre alumnat. L’artística és alhora, educació, varietat de disciplines, un llenguatge, cultura, intel·ligència i competència. Una Educació que es pretén holística i integral no pot agreujar comparativament l’Educació Artística.”

Les al·legacions recorden que “l’Educació Artística a l’etapa de Primària ja perdé una sessió íntegra
en l’aplicació de la darrera reforma educativa, reduint les 2,5h ja
insuficients a tan sols 2h que englobarien Música i Plàstica”, i consideren que “caldria garantir un mínim d’una hora per a cada una de les disciplines
que conformen l’Educació Artística en l’actualitat (Educació Plàstica i
Educació Musical) dins el còmput horari setmanal”. Per aquest motiu proposen “un mínim de 2h setmanals per a tots els cursos de l’Educació Primària, el
que es resumiria en 6 hores d’Educació Artística per a cada cicle
“.

Pel que fa a l’ESO, expliquen que “la modificació del decret només garanteix dues hores de cadascuna de les assignatures en tota l’educació secundària. Música i educació plàstica, visual i audiovisual només figuren com a obligatòries a primer curs”, i que aquestes dues hores “resulten del tot insuficients per poder desenvolupar el currículum i per garantir la formació integral dels alumnes”. Afegeixen que “el fet que desapareguin els tallers d’artesania, de música, cant coral… empobreixen encara més la formació artística dels alumnes”, i per això reclamen l’obligatorietat de les matèries artístiques als cursos primer, segon i tercer d’ESO amb una càrrega lectiva d’almenys dues hores.

Observen també que en relació a altres comunitats autònomes “les Illes Balears estan a la coa pel que fa a presència obligatòria al primer cicle d’educació secundària obligatòria de música i educació plàstica, visual i audiovisual”.

Destaquen igualment que l’organització del quart curs “no permet un itinerari artístic, que seria l’ideal per als alumnes que volen continuar els seus estudis al batxillerat artístic”, i fan la seva proposta de troncals d’opció. Reivindiquen també desdoblaments així com la inclusió de Música als programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR).

A Batxillerat artístic, pel que fa a primer curs reclamen que entre les troncals d’opció s’hi afegeixin “dues assignatures, una de la via d’arts plàstiques i una de música (llenguatge i pràctica musical o anàlisi musical)”, i que es trobi “la fórmula per poder crear assignatures optatives que mantenguin els tallers que tenim actualment donat que contribueixen a diversificar l’oferta i millorar la formació.”

A segon, expliquen que “falta l’assignatura d’Anàlisi Musical II” per una errada no resolta, i que “s’introdueix l’assignatura d’història de la filosofia i es deixa de fer una específica”, de manera que “un alumne que abans podia fer Història de la Música i la Dansa i Anàlisi Musical II ara només en pot fer una”. Per tot plegat plantegen “la necessitat d’afegir dues assignatures al bloc de troncals d’opció, una de música i una de plàstica i afegir una específica més (que els alumnes n’hagin de triar dues).”

Finalment, quan a l’Ordre de desplegament, adverteixen que “les assignatures específiques, que són les més pràctiques i concretes de la formació artística, queden a tan sols tres hores mentre que les troncals d’opció (menys concretes i, en general més teòriques) queden a quatre hores”, i que “com que desapareixen les tres hores de lliure disposició no tenim possibilitat als centres de pal·liar aquesta circumstància.” En conseqüència, consideren que “les assignatures més específiques del Batxillerat d’Arts plàstiques i del Batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa: Llenguatge musical, Anàlisi musical I i II, Història de la música i la dansa, Dibuix artístic, Volum… han d’anar necessàriament a quatre hores.

Del Servei d’Ensenyament del Català només en queda la placa

El Servei d’Ensenyament del Català continua desaparegut d’ençà que fou suprimit pel PP de Jose Ramón Bauzá. L’únic que en queda és la placa que es pot veure a la foto. Avui dematí hem demanat a la Conselleria pel cap del Servei, i després de confirmar-nos que no n’hi ha ens han remès a l’Institut d’Estudis Baleàrics. El problema és que l’IEB no té la funció d’assessorar els centres educatius, com es pot comprovar a la seva pàgina web.

La directora de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda Vilarrubias, que ha obert la sessió la Comissió Avaluadora de les subvencions de FPB d’avui dematí, ha explicat a la presentació que la seva Direcció General té competències pel que fa a “la llengua”. En realitat, emperò, el Servei de Projectes Lingüístics, dirigit per Mercedes Isern Toral, només s’ocupa de les llengües estrangeres.

Lamentablement, doncs, cap diferència entre PP i PSOE pel que fa al Servei d’Ensenyament del Català.

Maria Francisca Alorda Villarrubias, directora general de FP

UOB s’absté a les subvencions de programes de FPB a entitats i ajuntaments

Avui dematí ha tingut lloc la reunió de la Comissió Avaluadora de les sol·licituds d’ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica a entitats i ajuntaments.

Com ja vam anunciar que faríem el dia que es va publicar la convocatòria, UOB s’ha abstingut a l’aprovació dels informes que serviran de base per redactar les resolucions. Tal com va passar a les adjudicacions de gener passat, mentre hi torna a haver un total de 948.750 euros assignats als pressuposts per a aquestes subvencions (467.500 euros per a ajuntaments i 481.250 per a organitzacions no governamentals), els representants de la Direcció General de Formació Professional no han sabut contestar quina quantitat hi ha prevista per a la FPB dels centres públics, que continua impartint-se sovint en condicions molt precàries i sense desdoblaments.

En el cas de les organitzacions no governamentals s’han concedit un total de dotze ajuts a nou entitats i se n’han denegat tres. Pel que fa als ajuntaments se n’han concedit tres (un a Son Servera i dos a Calvià) i se n’han denegat dos a Santa Eulària des Riu per presentació fora de termini. La cap del Servei de Planificació i Participació del Departament de FP, Maria Antònia Carbonell, ha dit que estudien obrir una segona convocatòria per als ajuntaments donada l’escassa participació.

UOB exigeix que la Conselleria negociï els sexennis amb el comitè de vaga

Mesa sectorial de 20 de novembre, poc abans que els representants d’UOB abandonàssim la reunió. Foto: CAIB

Continua sense haver-hi una data concreta per recuperar els sexennis i el 50% restant de la paga extra de Nadal de 2012. Segons la nota de premsa de la Conselleria d’Educació sobre la Mesa Sectorial de divendres passat, l’únic acord que es va prendre va ser el compromís per part de la Conselleria d'”enviar una proposta concreta la propera setmana als sindicats que serà tractada a la Mesa Sectorial“.

Des d’UOB exigim que aquesta proposta sigui enviada en primer lloc al comitè de vaga de l’Assemblea de Docents i es negociï amb els seus representants, tal com estableix l’article 5 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, amb base al qual vam denunciar la Conselleria a Inspecció de Treball per la convocatòria de la Mesa de divendres.

Pel que fa a la paga extra, la nota de premsa confirma que cobrarem el segon 25% aquest desembre. Tot i que també diu que “l’Acord Marc d’Educació estableix que el 2016 es recuperava el 50% de la paga extra de 2012“, en realitat l’acord especifica que s’ha de cobrar dins el curs 15-16, és a dir, abans de setembre de 2016, com podreu comprovar al document (pàgina 4).

Segons la memòria econòmica de l’acord, les quantitats previstes per a aquestes partides són les següents: 

1) Paga extra 2012:

2. Mesures de recuperació de salaris de personal docent pel curs 2015-2016

  • Recuperació del 26% pendent de la paga extraordinària de 2012, que s’abonarà abans de 31 de desembre de 2015: 6.532.471€
  • Recuperació del 50% de la paga extraordinària de 2012, que s’abonarà a partir d’1 de gener de 2016: 13.125.472€

2) Sexennis:

Any 2017:

  • Cobrament del complement específic de formació permanent i del complement de comunitat autònoma (sexennis): 15.432.824€

Recordam la comparativa dels acords al diferents sectors que hem fet a UOB:

https://drive.google.com/open?id=0B2JBZIy87nFIMXFyWHVBLXZGNVU

Recull de premsa

AraBalears:

dbalears.cat

 Última Hora

 Diario de Mallorca

UOB Ensenyament denuncia la Conselleria d’Educació a Inspecció de Treball

COMUNICAT
DE PREMSA

Palma,
a 20 de novembre de 2015

Avui
dematí els representants del Consell Sectorial d’Ensenyament d’Unió
Obrera Balear han abandonat la Mesa Sectorial d’Educació i han
presentat una denúncia
a Inspecció de Treball per
incompliment del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las
Relaciones del Trabajo, que al seu article 5 estableix que «Correspon
al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals,
administratives o judicials es realitzin per a la solució del
conflicte
».

Tot
i que els docents de l’ensenyament públic van rebutjar l’acord marc
signat per STEI i CCOO a les votacions de 14 i 15 d’octubre, i en
conseqüència la vaga indefinida continua vigent, el conseller
d’Educació ha convocat per a avui una Mesa Sectorial per renegociar
els sexennis, que formen part del punt 9 de la taula reivindicativa.

Per
altra banda, el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents va
sol·licitar formalment la reobertura de negociacions el 21
d’octubre, petició que no ha obtingut resposta per part de la
Conselleria.

Des
d’UOB recordam que el 21 d’abril denunciàrem l’anterior
Administració per motius semblants, després que aquesta hagués
convocat tres meses sectorials que afectaven la taula reivindicativa.
Aleshores advertírem en un comunicat que “si el que es
pretén és aparentar una falsa situació de normalitat, Unió Obrera
Balear no es prestarà a aquest joc
”. La valoració que en feim
ara és la mateixa.

Els
representants d’UOB Ensenyament hem abandonat la Mesa Sectorial un
cop hem fet constar en acta un escrit amb aquestes consideracions, i
ens hem dirigit a presentar la denúncia corresponent a la Direcció
Territorial d’Inspecció de Treball (s’adjunten ambdós documents).

UOB
Ensenyament

Prèvies adjuntades a l’acta de la Mesa:

https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIRWE3TUpXSkZveEk/view?usp=sharing

Denúncia a Inspecció de Treball:

https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIVFRBa0lCbzdFMkk/view?usp=sharing