Etiqueta: Jubilacions

Madrid traspassa ‘ordeno y mando’ pensions i prestacions a la seguretat social

Circular 179/2020

Com ja haureu vist en alguns mitjans de comunicació, el govern espanyol ha publicat un ‘real decreto‘ de mesures urgents pel coronavirus, segons el qual la Seguretat Social gestionarà i pagarà les pensions i prestacions sanitàries dels funcionaris, en lloc de fer-ho la Hisenda pública des del pressupost general de l’Estat.

Cal tenir present que les classes passives són un règim a extingir i que tots els companys que s’han incorporat a la docència des de l’1 de gener de 2011 ja ho fan obligatòriament a través del Règim General de la Seguretat Social.

No han canviat els requisits per a accedir a les pensions, si bé això no vol dir que no ho facin en un futur. UOB reclama la màxima descentralització administrativa possible a fi d’evitar imposicions com aquesta, decidida ‘ordeno y mando’ pel Govern espanyol sense ni tan sols haver consultat els sindicats, i amb el perill que empitjorin les condicions de la jubilació.

Tribunals d’oposicions: No a la penalització dels futurs jubilats!

La Resolució de Personal Docent d’11 de març exclou dels tribunals d’oposicions els docents «Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tinguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre». Molts de nosaltres, emperò, que podríem jubilar-nos l’1 de setembre, ho ajornam uns dies per poder finalitzar les tasques acadèmiques del curs anterior, amb el resultat que podem ser nomenats pel fet que hem actuat amb responsabilitat i principis professionals. Per aquest motiu hem sol·licitat formalment a la Conselleria que s’exclogui dels tribunals els docents que facin efectiva la jubilació dins la primera quinzena de setembre.

Recordam que ja a la mesa tècnica de 14 de febrer vam fer propostes referents a les causes d’exclusió dels tribunals, que a la mesa sectorial de 25 de febrer vam demanar que la resolució es tractàs en mesa sectorial, i que finalment la Conselleria l’ha publicada sense haver-se discutit l’esborrany, tot i que el punt 5.5 de la convocatòria estableix que “la Conselleria d’Educació i Universitat determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d’aquesta participació.”

Esquerra s’oposarà al límit de tres anys d’interins i recull la proposta d’UOB sobre servei militar i jubilació

El president d’Esquerra Republicana a Mallorca, Mateu Xurí, i el senador del mateix partit, Bernat Picornell, es van reunir amb nosaltres dilluns passat per tractar la limitació de tres anys als interins prevista al projecte de pressuposts generals de l’estat. Esquerra ja va presentar una esmena de supressió d’aquest
article al Congrés de diputats i insistiran en la mateixa línia a les comissions i al Senat.

Des d’UOB els vam proposar la presentació d’una esmena al Senat per retirar la disposició addicional quadragèsima, que ajorna un any més la incorporació del període del servei militar al còmput de la pensió de jubilació. Els representants d’Esquerra en van prendre nota.

Segons el calendari de tramitació previst es votaran les esmenes al Congrés d’aquí a dues o tres setmanes
i després es duran al
Senat, on es poden presentar noves esmenes fins el 9 de juny. El 12 de
juny es faria un “plenari de veto” al Senat, entre el 20 i el 22 s’hi
votarien les esmenes i el 26 s’aprovaria el projecte, que tornaria al
Congrés per a l’aprovació definitiva entre el 3 i el 10 de juliol.