Madrid traspassa ‘ordeno y mando’ pensions i prestacions a la seguretat social

Circular 179/2020

Com ja haureu vist en alguns mitjans de comunicació, el govern espanyol ha publicat un ‘real decreto‘ de mesures urgents pel coronavirus, segons el qual la Seguretat Social gestionarà i pagarà les pensions i prestacions sanitàries dels funcionaris, en lloc de fer-ho la Hisenda pública des del pressupost general de l’Estat.

Cal tenir present que les classes passives són un règim a extingir i que tots els companys que s’han incorporat a la docència des de l’1 de gener de 2011 ja ho fan obligatòriament a través del Règim General de la Seguretat Social.

No han canviat els requisits per a accedir a les pensions, si bé això no vol dir que no ho facin en un futur. UOB reclama la màxima descentralització administrativa possible a fi d’evitar imposicions com aquesta, decidida ‘ordeno y mando’ pel Govern espanyol sense ni tan sols haver consultat els sindicats, i amb el perill que empitjorin les condicions de la jubilació.