Etiqueta: Conselleria d’Educació i d’FP

PBAU 2023: La UIB i la Conselleria es davallen els calçons

La UIB i la Conselleria es davallen els calçons

La UOB Ensenyament considera molt greu que la Conselleria d’Educació i la UIB hagin decidit repartir els models d’examen de la PBAU en català i castellà.

Després que els espanyolistes de PLIS Educacion presentassin un recurs i el TJSIB l’admetés a tràmit, des de Plataforma per la Llengua es personaren per defensar la situació actual i el 22 de maig el tribunal va donar un termini de 10 dies a PLIS per manca de legitimació, per tant, aquests tempos fan pràcticament inviable el recurs.

Exigim que quan falta només un dia per començar les proves, es retorni al model en el qual es dona la prova en català per defecte i l’alumnat que així ho desitgi demani el model en castellà. No té ni cap ni peus que sense haver-hi un pronunciament de la justícia i sense que hi hagi temps probable perquè el recurs prosperi, es posin d’excusa sentències que s’han dictaminat en altres comunitats: la llengua pròpia no pot sofrir aquesta reculada per mor de l’extrema dreta.

De cap manera consentirem que un model que protegeix una llengua que es troba minoritzada, com és el cas del català, pugui passar a convertir-se en un model bilingüe com pretenen els que la volen morta.

La volem ben viva! El català no es toca!

Concentració a la Conselleria d’Educació de la JPDnU

Avui, dijous 16 de juny, UOB Ensenyament ha participat a la concentració convocada per la Junta de Personal Docent no Universitari (JPDnU) de Mallorca davant la seu de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, en protesta per l’actitud poc negociadora del conseller, el retrocés en drets laborals i, en general, la manca d’empatia cap a les necessitats i voluntat de la comunitat docent. La concentració s’ha fet sota una pancarta comuna i un manifest compartit en forma de decàleg per tots els sindicats representats a la JPDnU.

Han intervengut davant els mitjans de comunicació el president de la JPDnU i un representant de cada un dels sindicats que hi són representats. Per part d’UOB Ensenyament ha intervengut na Magdalena Salom, que ha posat de relleu que durant aquesta legislatura no s’ha avançat gens, fins a l’extrem de no arribar a recuperar tots els drets perduts arran de la crisi i les retallades del 2010-12, un procés que s’havia iniciat a inicis del 2016 i que en teoria era el punt de partida de la passada legislatura o, com a mínim, de la present.

De forma paral·lela a l’acte, els representants de les JPDnU de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que han decidit adherir-se a la mobilització, han fet entrega del manifest amb el decàleg compartit a les respectives Delegacions Territorials d’Educació a la mateixa hora de la concentració a Mallorca.

Companys, companyes, és arribada l’hora de les mobilitzacions! Per a la unitat d’acció sindical! Per als nostres drets! Per a una educació pública, de qualitat i en català!

Ple del CEIB: presentació pressupost 2021

 

Ahir al capvespre, va tenir lloc la primera reunió del CEIB d’aquest curs de forma telemàtica, amb una durada aproximada de tres hores, de les quals, més d’una hora es va dedicar a la presentació del pressupost de la Conselleria d’Educació per a l’exercici del 2021 per part del conseller Martí March. Si en voleu conèixer els detalls entrau a aquest enllaç: https://bit.ly/37jxMJb

Martí March va manifestar -com estava cantat- que estava satisfet d’aquest pressupost i va insistir que era un pressupost marcat per la COVID-19 per donar una resposta socialdemòcrata a la situació (era la millor forma de preparar-se pel que li vendria després) i seguir apostant per les polítiques de qualitat i equitat. En línies generals aquests són els àmbits als quals es destinaran les diferents partides pressupostàries:

– Necessitats derivades de la COVID

– Major inclusió de tot l’alumnat

– Més professors i places d’oposicions

– Increment per a l’educació de 0-3 anys

– Ajuts de menjador i increment del nombre de monitors

– Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

– Professionals tècnics sociocomunitaris (PTSC)

– Especialistes en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge 

– Reforç de la digitalització

– Finançament de llibres de text i material didàctic

– Millora de les infraestructures educatives

– L’organització de les PBAU

– Millora de l’oferta d’FP

– L’aportació econòmica a la UIB: estudis oficials, personal docent i investigador, matrícules, infraestructures i inversió en R+D 

– Defensa dels drets lingüístics i dinamització de l’ús del català

– Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

Després de la intervenció del conseller i en el torn obert de paraules, on també participaren els diferents directors generals, UOB va manifestar la seva sorpresa davant la insistència del conseller que hi havia hagut un increment en totes les partides, comparant aquest pressupost amb els d’altres legislatures governades per l’oposició: «una política educativa mai vista a l’estat espanyol» (paraules textuals de la seva intervenció a la comissió del Parlament). En el seu torn, la portaveu de UOB va recalcar que a l’hora que es parla d’increment, s’ha de recordar l’allau migratòria que hem tengut a les illes aquests darrers anys, que fa que aquest augment no sigui tan significatiu com volen suposar. Per altra banda, va explicar que allò que interessa és avançar, no tornar al passat, per tant, un increment en el pressupost és la normalitat.

UOB no va voler deixar passar l’oportunitat per expressar en veu alta i amb rotunditat el seu malestar per la congelació salarial dels funcionaris públics del govern, una autèntica contradicció amb les paraules de Martí March apuntant a l’esforç impressionant de docents i equips directius.

Vàrem insistir també en que no poden justificar aquest despropòsit amb la frase repetida pel conseller a la reunió «no és una situació normal» perquè, com ja és sabut, les intencions venien d’abans de la crisi sanitària. Ni tampoc cobrir-se les espatlles al.ludint a la pressuposada «solidaritat» del nostre col.lectiu, recordant als presents que si hi ha persones solidàries en la seva tasca del dia a dia, aquestes són els docents i els sanitaris, sense desmerèixer ningú.

Per acabar, es va instar el conseller a comunicar a la presidenta el nostre malestar i a posar aviat fil a l’agulla negociant amb els sindicats la calendarització del cobrament de l’increment corresponent.

Davant aquestes intervencions, ja esperades segons el mateix conseller, aquest només va respondre que era un acord de govern i que no hi volia entrar per acabar admetent que «no tenim el finançament adequat».

– Detallam aquí les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures per si són del vostre interès:

 • Ampliacions: CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Comes, CEIP Rosa dels Vents,  CIFP Pau Casesnoves, IES Porto Cristo i IES Isidor Macabich.
 • Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B i CIFP Ciutadella.
 • Construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, Xaloc i Na Penyal.

Tràmit telemàtic per a permisos i llicències i altres tràmits

Rebut de Personal Docent:

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels “Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent”. Finalment, aquesta tasca s’ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s’hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

 • Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).
 • Aquesta part s’incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d’any)

2) Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517


3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

 • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament. 

Direcció General de Personal Docent

El conseller delega competències en la directora general de Personal Docent

El conseller Martí March ha delegat en la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, competències com la de convocar i resoldre procediments de selecció i provisió de places, comissions de serveis, nomenament d’interins, iniciar determinats procediments disciplinaris, etc. Tota la informació al BOIB d’avui:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10397/572379/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

La Conselleria prepara un procediment d’urgència per avaluar i excloure interins

A la Mesa Tècnica que va tenir lloc ahir, 28 d’octubre, la directora general de Personal va informar que la Conselleria estudia la implantació d’un procediment d’urgència per avaluar la tasca docent de determinats interins, a petició del col·lectiu de directors i d’Inspecció. En paraules de la directora general, seria un procediment “puntual, contradictori i no disciplinari”. És a dir, que només s’aplicaria en casos concrets, l’interí podria presentar al·legacions i no entraria dins el procediment disciplinari ordinari, que consideren “poc àgil” per als casos per als quals està pensat. Properament es redactarà un esborrany de proposta i es tractarà en Mesa Sectorial.

Segons van explicar, el procediment s’iniciaria a proposta del director i Inspecció decidiria si dur la instrucció endavant. Si fos així, es donaria a l’interí afectat l’oportunitat d’al·legar i resoldria la Direcció General de Personal. En cas que es resolgués que hi ha manca d’idoneïtat per a la docència, el nomenament quedaria sense efecte i suposaria l’exclusió a les llistes per al curs següent. S’informaria d’aquests casos a la Mesa Sectorial.

La directora general explicà que la mesura es preveu per a “14 o 15 casos localitzats” d’interins “amb un historial d’anys i anys”, la tasca dels quals ha donat lloc a queixes de directors i famílies, i que “es van passant d’un centre a un altre”. El tècnic jurídic de la Conselleria exposà que en cas d’aprovar-se aquest nou procediment s’hauran de modificar les bases que regulen les causes d’exclusió.

Els representants de la Conselleria van dir que els casos
que volen resoldre amb aquest nou procediment no es poden solucionar amb
el procediment disciplinari ordinari, però no explicaren per què, més enllà de considerar que aquest darrer és “massa lent”. 

Fins aquí el que explicaren els representants de la Conselleria. Les forces sindicals coincidírem que s’haurà d’analitzar molt detingudament la proposta un cop la tinguem per escrit, perquè posa en mans dels directors una arma que podria ser utilitzada per pressionar els interins. Haurem de veure també a quina mena de casos volen aplicar el nou procediment, com es justifica que no es puguin resoldre a través de la via ordinària, si es respecten totes les garanties jurídiques dels treballador, com es verifica que no pugui ser utilitzat per part de les directives per pressionar o penalitzar els docents per altres motius, etcètera. Us mantindrem informats.

Martí March delega competències en el secretari general

Francisco Javier Gálvez

Avui el BOIB publica una resolució del conseller Martí March per la qual delega en el secretari general d’Educació algunes competències, entre elles la iniciació d’expedients disciplinaris, la concessió de permisos i llicències, la contractació de personal no docent o la licitació de contractes i subvencions inferiors a 500.000 euros.

Francisco Javier Gálvez Capellà, que ocupa el càrrec de secretari general des del 3 de juliol, és professor d’Anglès des de 2007 i té plaça a l’IES Francesc de Borja Moll. Va ser director general de Projectes a la Conselleria de Presidència d’Albert Moragues (PSOE) durant la legislatura 2007-2011 i ocupava el lloc 14è a la candidatura del PSOE a les darreres eleccions autonòmiques. Ha estat director de formació i de Recursos Humans de Globalia fins 2010 i director de la Fundacio Reial Mallorca.

Reproduïm el currículum de la web del Govern:

Francisco Javier Gálvez Capellá

Data de naixement 1/10/1969

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Geografia i Història per la UIB.

Especialitat de Geografia a la Universitat d’Aberdeen (Escòcia) – ERASMUS-

Curs Adaptació Pedagògica UIB

Posgrau en Didàctica. UIB

Master en Direcció de Recursos Humans (UNED).

Master en Direcció Empreses (IE –Instituto de empresa).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Director de Globalia Formación, centre de formació profesional i continua del Grup Globalia, en joint venture amb “The Boeing Company”.

Director de Recursos Humans del Globalia Corporación Empresarial (Air Europa, Viajes Halcón, Travelplan i Globalia Hoteles).

Director de la Fundació Reial Mallorca.

IDIOMES

Català: curs de Reciclatge pel professorat en llengua catalana (UIB).

Anglès: Certificat Superior de l’Escola Oficial d’Idiomes.

FUNCIÓ PÚBLICA

Funcionari de carrera del cos docent de la CAIB.

Va ser Director general de Projectes de la Conselleria de Presidència.

Actualment és Secretari General de la Conselleria d’Educació i Universitat.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10392/571947/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Constituïda la Comissió de Selecció de Becaris d’estudis postobligatoris i alumnes NESE

Constituïda la comissió de selecció de becaris que examinarà i seleccionarà les sol·licituds presentades per a estudis postobligatoris i alumnes NESE a les convocatòries de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per al curs 15-16.

El termini de presentació de sol·licituds acabà el 30 de setembre.

La Comissió de Selecció de Becaris està formada pels membres següents:

President: el director general d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat o la persona que delegui.

Secretari: la cap de negociat de Beques de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Vocals:

 • El director de l’Àrea Funcional de l’Alta Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o la persona que delegui.
 • Un tècnic de la Conselleria d’Educació i Universitat designat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa.
 • El cap de la Secció Beques de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.
 • La cap del Servei d’Atenció a la diversitat o la persona que delegui.
 • El cap del Departament d’Inspecció Educativa o la persona que delegui.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10388/571610/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d