Etiqueta: IAQSE

Feina sense pressions inútils!


UOB Ensenyament va denunciar mitjançant una circular i una instància al registre de la Conselleria l’excessiva càrrega de treball que suposa per als correctors de les proves IAQSE l’avaluació i gestió dels resultats, així com el fet que el termini fos només fins al 30 de maig. Davant les queixes dels treballadors i la pressió exercida per UOB Ensenyament, l’Administració ha decidit ampliar el termini en una setmana (fins al 7 de juny).

Malgrat que UOB Ensenyament considera insuficient l’ampliació d’una setmana, valora positivament aquesta decisió com a mesura provisional però continua instant l’Administració a organitzar-se millor per evitar improvisacions, així com a tenir en compte altres reivindicacions que UOB Ensenyament ha fet en referència a aquestes proves (augment de les retribucions, reducció de la càrrega per cada docent, instruccions clares, concretes i iguals per a tothom, ampliació de terminis i canvi de dates).

Per altra banda, UOB encoratja als docents a denunciar qualsevol càrrega de treball excessiva que puguin estar patint i a mobilitzar-se en la defensa dels seus drets sociolaborals.

UOB Ensenyament continuarà lluitant, incansable, per alleugerir la càrrega laboral dels docents, que durant els darrers anys s’ha incrementat desproporcionalment, sovint amb tasques inútils i pobrament gratificades. Ni una passa enrere davant els abusos de l’Administració!

Palma, 16 de maig de 2024

Educació torna a donar la murga amb les proves IAQSE

Educació torna a tirar endavant les proves IAQSE de 2n d’ESO, que s’hauran de fer entre l’11 i 15 de maig. Com ja vam denunciar el 2017, aquestes proves són inútils i un emprenyament:

 • Són una mostra de desconfiança i de menyspreu envers la professionalitat dels docents, que ja avaluam i qualificam els alumnes al llarg del curs.
 • L’aplicació i correcció de les proves les ha de dur a terme el professorat del centre, que es troba amb aquesta sobrecàrrega inútil de feina també a final de curs.
 • A efectes estadístics, només es tindran en compte les proves de 75 grups classe 50 centres de secundària. Les proves que es fan a la resta de centres afectats no serveixen ni per això.
 • Aquestes proves no tenen cap valor acadèmic, no se contemplen a les programacions, són una tudada d’energia per no-res ja que ni tan sols figuraran a la memòria dels departaments.
 • Són unes proves inútils, que no serveixen per res, que no aporten cap informació que ja no sàpiguen els docents després de tot un curs fent feina colze a colze amb l’alumnat i les famílies. Sembla que no tenen altra motivació que el personal endollat a Conselleria justifiqui un sou i eviti el retorn als centres escolars i al contacte directe amb les aules.
 • A més a més, són unes proves que, pel que fa al diagnòstic sobre el domini de llengües, reprodueixen la mutilació crònica de les quatre habilitats lingüístiques ja que pretenen obtenir una valoració sobre la comprensió oral i escrita, l’expressió escrita però en canvi deixen de banda l’expressió oral.
 • Són també inoportunes perquè arriben en el pitjor moment, la recta final dels mesos maig-juny, que distorsionen la planificació de final de curs ja que alumnat i docents estan immersos en recuperacions, proves de la 3a avaluació i notes finals.
 • Són una mostra més de la instrumentalització dels inspectors educatius com si fossin comissaris polítics, amb la missió de carregar els docents amb més paperassa burocràtica, etc. I tot això, en comptes de dedicar les energies a lluitar per un millor finançament per reduir ràtios, eliminar aules prefabricades, respectar l’autonomia dels claustres i els consells escolars i sobretot, valorar i reconèixer la tasca dels docents que sovint han de treballar en condicions adverses i en un entorn social complex i complicat. Tot això continua igual després de deu anys de proves IAQSE.

Des d’UOB exigim una vegada més la retirada d’aquestes proves i que no es tornin a repetir mai més.

El Consell Escolar reclama mesures en defensa de l’escola en català

COMUNICAT DE PREMSA

El Consell Escolar reclama mesures en defensa de l’escola en català

El Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat la proposta de resolució presentada per Unió Obrera Balear que insta Educació a prendre mesures davant el retrocés del català a les aules.

La resolució recorda que el 45,3% dels alumnes de 6è d’Educació Primària té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català, tal com ha fet públic l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s’han fet en català, és a dir 1,5 punts menys que l’any passat i 5,1 menys que el 2014, segons dades de la Universitat de les Illes Balears, i que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquestes dades, el Consell Escolar reclama a la Conselleria d’Educació que faci un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que verifiqui el compliment del Decret de mínims, que prepari els docents per a l’ensenyament en català amb alumnat no catalanoparlant, tant dins la formació universitària dirigida a l’ensenyament com a la formació permanent, que promogui la matrícula al grau de Filologia Catalana i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes, i que recuperi el Servei d’ensenyament del català.

La resolució es va aprovar amb 29 vots a favor, tres en contra i cinc en blanc.

Des d’UOB esperam que aquest clam de la comunitat educativa serveixi perquè la Conselleria de Martí March abandoni l’actitud passiva i menfotista, i compleixi amb el seu deure perquè els alumnes acabin l’etapa educativa amb un coneixement correcte de la llengua pròpia de les Balears.

Nota del CEIB:

http://ceibcaib.blogspot.com/2019/12/resolucio-sobre-la-llengua-catalana.html

Palma, 5 de desembre de 2019

UOB dóna suport als pares que es neguen que els seus fills facin les revàlides

Unió Obrera Balear comparteix el rebuig de Fapa a les revàlides de 6è de primària i 4t d’ESO i dóna suport als pares que no volen que els fills les facin.

Des d’UOB volem recordar que la vaga de 19 de maig de 2015 contra les proves LOMCE, que volia imposar aleshores el Govern Bauzá, va aconseguir paralitzar els centres i impedir dur-les a terme.

L’any següent, la mobilització de la comunitat educativa i el boicot de l’Assemblea de Docents va obligar la Conselleria de Martí March el maig de 2016 a fer anques enrere amb les proves LOMCE de
3r i 6è de Primària.

I finalment, les mobilitzacions de principi de curs han aconseguit que el PP deixi sense valor acadèmic les revàlides d’ESO i Batxillerat. Tot i així ens trobam que la Conselleria del PSOE pretén aplicar un cop més la LOMCE, sense tenir en compte el parer dels docents i la comunitat educativa, a remolc d’un ministeri inoperant i nefast que no ha tret les instruccions fins fa poc i carregant de feina inútil els centres educatius, en lloc d’encarar els problemes més greus: manca de pressupost, de centres escolars, de docents, etc.

A UOB érem, som i serem al costat de les entitats que rebutgin les revàlides, que exigim siguin retirades.

La conselleria carrega als docents el mort de les proves de diagnòstic de 2n d’ESO

COMUNICAT DE PREMSA

UOB
denuncia que la Conselleria presidida per Martí March ha tornat a donar
una mostra de desconfiança i de menyspreu envers la professionalitat
dels docents. Aquesta vegada l’evidència s’ha manifestat amb les proves
de diagnòstic de 2n d’ESO a càrrec de la l’Institut d’Avaluació de
Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). Segons ha imposat la Conselleria,
aquestes proves que han afectat les matèries de Català, Espanyol,
Anglès i Matemàtiques s’han fet, per una banda, a 50 centres de Balears
escollits d’una manera aleatòria entre els centres públics, concertats i
privats i amb la distribució següent per illes: Eivissa 8, Formentera
1, Mallorca 35 i Menorca 6. March i el seu equip han decidit pel seu cap
de vent i sense consultar els docents que el diagnòstic es basarà en
els resultats de les proves d’aquests 50 centres que seran aplicades i
corregides per personal voluntari i extern a 2 € per prova.

Per
altra banda, la Conselleria ha decretat igualment, en una clara mostra
de despotisme il·lustrat, que les proves s’hagin fet igualment a tots
els centres de Balears encara que els resultats no comptin per res i que
els aplicadors i correctors siguin els docents dels centres que hauran
de fer aquesta feina extra abans de dia 26 de maig sense cobrar i sense
reducció de cap hora complementària (guàrdies…).

Segons
UOB Ensenyament ens trobam davant un despropòsit més de la Conselleria,
una arbitrarietat i un greuge comparatiu que evidencia el poc respecte
per la capacitat i la dignitat professional dels docents, per exemple:

1.-
Són unes proves elaborades d’esquena als docents i dins els despatxos
de la Conselleria per persones alienes al dia a dia que es viu dins les
aules. A part d’això, cal esmentar que han presentat deficiències
tècniques, com ha estat el cas de la prova de llengua catalana que ha
comptat amb un àudio deficient, i que en el cas de les llengües (Català,
Espanyol i Anglès) han tingut diferents graus de dificultat i de
complexitat.

2.-
Aquestes proves no tenen cap valor acadèmic, no se contemplen a les
programacions, són una tudada d’energia per no-res ja que ni tan sols
figuraran a la memòria dels departaments.

3.-
Són unes proves inútils, que no serveixen per res, que no aporten cap
informació que ja no sàpiguen els docents després de tot un curs fent
feina colze a colze amb l’alumnat i les famílies. Aquestes proves sembla
no tenen altra motivació que personal endollat a conselleria justifiqui
un sou i eviti el retorn als centres escolars i al contacte directe amb
les aules. A més a més, són unes proves que, pel que fa al diagnòstic
sobre el domini de llengües, reprodueixen la mutilació crònica de les
quatre habilitats lingüístiques ja que pretenen obtenir una valoració
sobre la comprensió oral i escrita, l’expressió escrita però en canvi
deixen de banda l’expressió oral.

4.-
Són finalment també unes proves inoportunes que arriben en el pitjor
moment, la recta final dels mesos maig-juny, que distorsionen la
planificació de final de curs ja que alumnat i docents estan immersos en
recuperacions, proves de la 3a avaluació i notes finals.

En
definitiva, tenim una Conselleria d’Educació controlada pel PSOE, un
partit crossa del PP que no només manté el govern Rajoy al capdavant del
govern de l’estat, sinó que, a més a més, ha assumit gran part del seu
programa com és la imposició de la LOMCE, l’atac a la dignitat
professional dels docents, la imposició de revàlides i més revàlides
decidides dins els despatxos de Madrid, proves de diagnòstic sense cap
ni peus, certificacions externes de qualitat, equips directius imposats a
dit per l’administració i a les ordres del partit de torn que volen
gestionar l’escola pública així com els rota i com si fos un centre
privat, la instrumentalització dels inspectors educatius com si fossin
comissaris polítics amb la missió de carregar els docents amb més
paperassa burocràtica, etc. I tot això, en comptes de dedicar les
energies a lluitar per un millor finançament per reduir ràtios, eliminar
aules prefabricades, respectar l’autonomia dels claustres i els
consells escolars i sobretot, valorar i reconèixer la tasca dels docents
que sovint han de treballar en condicions adverses i en un entorn
social complex i complicat.

Des d’UOB exigim la retirada d’aquestes proves i que no es tornin a repetir mai més.

Palma, 16 de maig de 2017

Diari de Balears:

Diario de Mallorca, 17.5.2017

Publicats els Indicadors de Resultats Acadèmics i l’Anuari de l’Educació 2016

 L’Institut d’avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) acaba de publicar el document dels Indicadors dels Resultats acadèmics de les I.B. del curs 2015-16, al que podeu accedir clicant AQUÍ

S’hi poden consultar dades tant de Primària com de Secundària i Batxillerat sobre:

 • Matrícula escolar.
 • Resultats acadèmics per àrees.
 • Promoció dins l’etapa.
 • Idoneïtat de l’etapa.
 • Repetició de cursos.

Us pot interessar també consultar:

A més, la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya ha penjat a la seva web l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, presentat el passat 23 de novembre, on hi trobareu articles diversos sobre una gran quantitat de temes com ara:

 • L’FP actual.
 • Conservatoris professionals de Música i Dansa.
 • PMAR.
 • Ensenyaments superiors de Disseny.
 • Absentisme crònic a l’ESO de les Illes.
 • Assetjament escolar
 • etc.

Podeu accedir a l’anuari clicant AQUÍ

Només el 32,5% dels alumnes estrangers obtenen el títol d’ESO

Ahir  es presentaren els indicadors de resultats acadèmics de les Illes Balears del curs 2015/16 per a Primària, ESO i Batxillerat. L’acte va anar a càrrec del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del director de l’IAQSE, Pere Moyà.

Segons les dades el 23% de l’alumnat no aconsegueix el títol d’ESO, xifra que confirma la necessitat que ja coneixem d’una inversió urgent en infraestructures, docents i mitjans materials per reduir ràtios i millorar la qualitat de l’ensenyament.

Pel que fa a l’elevat percentatge d’alumnat estranger que no titula a ESO, gairebé un 70%, que sens dubte contribueix a la dada anterior, fa evident la necessitat de reforçar el PALIC, que es continua deixant en mans dels recursos dels centres. 

Segons els indicadors, que analitzen el període 2010-2016, en general hi hauria una millora dels resultats acadèmics, així com de les dades de promoció i titulació de l’ensenyament obligatori. A Menorca és on s’obtindrien els millors resultats.

Aquestes serien algunes de les conclusions de l’estudi:

– Educació primària:

 • El 90 % dels alumnes del curs 2015/16 assoleixen els objectius en finalitzar l’etapa en àrees lingüístiques (català, espanyol i anglès).
 • Hi ha un percentatge elevat de repetició.

– ESO: 

 • El 23% d’alumnat no finalitza l’escolarització.
 • El 85% de l’alumnat matriculat a 4t d’ESO va obtenir el títol, però només un 59’7% dins l’edat que li correspon
 • Just un 32’50 % de l’alumnat estranger amb 16 anys aconsegueix titular en finalitzar l’ESO, 27,2 punts per davall de la mitjana

– Batxillerat:

 • El nombre d’al·lotes que cursen Batxillerat supera en 10’80% el d’al·lots.
 • Hi ha una tendència a la millora del nombre d’alumnes que aproven aquesta etapa, fet més clar a ciències que no a humanitats i a arts.
 • L’alumnat estranger presenta una evolució positiva.

Nota de premsa de la Conselleria:

Vegeu també:

Pere Moyà Niell, nomenat nou director del IAQSE

El BOIB d’avui publica el nomenament de Pere Moyà Niell com a nou director de l’Institut d’Avaluació de Qualitat del Sistema Educatiu, en substitució de Rubén Quesada.

Pere Moyà és inspector d’Educació des de 2004 i ha estat vocal de la comissió de selecció del concurs d’inspectors en comissió de serveis.

BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10381/571012/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d