Adaptau l’escola a les necessitats socials!

UOB Ensenyament té notícies de CEPA (centres d’ensenyament de persones adultes) que viuen una creixent demanda de formació i acollida lingüística per a immigrants, molt especialment en català. Malauradament, aquesta demanda és sobrevinguda, i els CEPA no poden satisfer-la per manca de dotació pressupostària i de recursos humans.

UOB Ensenyament ha denunciat històricament la manca de flexibilitat de l’Administració per fer front a aquesta mena de demanda sobrevinguda, que no afecta només els CEPA, sinó tota la xarxa de centres públics, sobretot pel que fa a l’atenció d’alumnat nouvingut, sovint amb especificitats pel que fa a les seves necessitats educatives.

UOB Ensenyament comprèn que és impossible preveure totes les situacions. Però alhora, UOB denuncia que l’assignació de recursos als centres durant tot un curs depengui només d’una foto fixa feta a finals del curs anterior, sense possibilitat de revisar la dita assignació de recursos en funció dels canvis a una realitat sempre dinàmica, molt especialment a les nostres illes, receptores permanents d’immigrants.

Com garantir-los la plena integració, si començam per negar-los allò més bàsic quan ho han de menester, que és el coneixement de la llengua que parlam? Com ens omplim la boca parlant de defensar el català, si no tenim una mica d’iniciativa per promoure’l quan sorgeix l’oportunitat -i la necessitat- de fer-ho? Com deim que volem rellançar el paper de la formació d’adults, si no la dotam de manera adient? Com ho farem per donar prestigi i utilitat a l’escola pública si aquesta no pot satisfer les demandes que li fa la societat de manera àgil, realista i dinàmica? Perquè no es poden preveure totes les contingències, però sí podem estar segurs que n’hi haurà, de contingències. Per tant, hem d’estar preparats per respondre-hi quan sorgeixin.

Per tot això, UOB Ensenyament exigeix la dotació d’una partida pressupostària per a educació destinada únicament a cobrir necessitats sobrevingudes de manera dinàmica, que permeti contractar el personal docent suficient per satisfer les necessitats formatives de la seva població. No volem paraules, volem fets. L’educació pública i el català no es defensen només amb doblers, però la seva defensa requereix doblers.


Palma, 7 de març de 2024