Etiqueta: Formació

Novetats del dia

Novetats del dia

06 DE FEBRER DE 2023

EOI

 • Procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • Inscripció: de les 9 h del dia 14 de març a les 22 h del dia 28 de març de 2023 al web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
 • CATALÀ (Illa de Mallorca): de les 9 h del 27 de febrer a les 22 h del 10 de març de 2023 des del portal.

EAP

 • Ordre 4/2023, del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 de febrer de 2023, d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Més informació.

AVALUACIÓ ASSESSORS

 • Resolució per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021.
 • Més informació.

PREMIS PER A PERSONES ADULTES

 • Resolució per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears.
 • Més informació.

OFERTA FORMATIVA
Avui, 1 novetat

 • Situacions d’aprenentatge amb una perspectiva DUA al centre.


Per a més informació d’aquestes i d’altres activitats de formació gratuïtes amb termini d’inscripció obert, visitau la secció d’oferta formativa actualitzada del nostre web.

Comissió Estades formatives a empreses per professorat FP

 

Avui matí s’ha reunida la Comissió de Selecció de les Estades de Formació a Empreses 20-21, per a valorar les sol·licituds presentades per a realitzar estades professionals entre l’1 de març i el 31 de juliol de 2021.

S’han presentat un total de 12 sol·licituds, de les quals se n’han aprovat 10, les dues restants han estat excloses provisionalment per mancar-hi documentació, aquestes sol·licituds es podran esmenar en el termini de reclamacions.

Les estades corresponen a professorat de les famílies professionals de Sanitat (5), Hoteleria i Turisme (3), Instal·lacions i Manteniment (3) i Fusta i Moble (1).

Del total d’estades sol·licitades, dues són en empreses de la Unió Europea (1 a Itàlia i 1 a Alemanya); una a Alacant i la resta a empreses de les illes (7 a Mallorca i 2 a Menorca).

Properament es publicarà la resolució provisional.

RESUM MESA SECTORIAL 20-10-20

 

Ahir dimarts, telemàticament, es va celebrat Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària, amb la participació de les directores generals de Personal Docent i de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, així com altres representants de l’Administració Educativa.

Es tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

1. Modificació de l’ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent.

Principals modificacions:

 • En les activitats a distància no podran computar-se més de 15 hores setmanals de dedicació. (actualment el límit és de 3 diàries en períodes lectius i 25 setmanals en períodes de vacances)
 • Queda més explícit que la no coincidència entre activitats per a poder ser reconegudes és únicament aplicable a les activitats totalment a distància
 • S’elimina l’obligació d’adjuntar informe per al reconeixement d’activitats reconegudes pel MEC o altres administracions educatives.
 • Per el reconeixement de l’autoformació s’estableix un màxim de 150 hores per itinerari quan la formació correspon a l’obtenció de titulacions universitàries oficials i titulacions superiors de règim especial, i es mantén el límit en 100 hores per a la resta d’autoformació

UOB va reclamar, una vegada més, l’increment substancial de formació organitzada per l’administració, gratuïta i en horari laboral adreçada a tots els col·lectius de docents.

També va demanar la dotació de més personal al Servei de formació, de manera que es puguin gestionar les demandes de reconeixement amb més celeritat que ho fa actualment.


2. Concurs de trasllats de cossos docents i inspectors.


Enguany, com cada dos anys, el concurs és d’àmbit estatal.

L’única novetat destacable respecte de convocatòries anteriors és que enguany la tramitació serà completament telemàtica.

Dates previstes:

 • Publicació de la Resolució: dijous dia 29 d’octubre.
 • Termini per participar-hi: des del 5 fins al 26 de novembre, ambdós inclosos

3. Pròrroga dels criteris de plantilles 20-21


Davant la situació actual, que no ha permès la constitució del grup de treball previst entre Conselleria i sindicats per treballar aquest tema, s’ha optat per prorrogar els criteris de plantilla del 19-20 per al curs 20-21.

4. Altres qüestions

 • Ja fora de l’ordre del dia, se’ns va informar que ahir mateix sortirien les llistes d’admesos, exclosos i desistiments de les persones inscrites en les oposicions del 2020, ajornades a 2021. Va insistir en què és un ajornament i que, per tant, només es modifiquen les dates prèviament publicades, però ni s’obriran noves inscripcions, ni es modificaran les places ofertes, etc.
 • UOB va tornar a exigir a Conselleria i UIB l’ampliació de manera immediata de les places oferides per cursar el Màster de Formació de Professorat.

UOB exigeix a la UIB l’augment de places per cursar el Màster de Formació del Professorat

 

Circular 215/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Quasi 3 de cada 4 aspirants a cursar el màster de formació del professorat a la UIB s’ha quedat sense plaça segons es desprèn de les xifres publicades per la Universitat un cop conegudes les llistes provisionals d’alumnes admesos. Un total de 1230 futurs alumnes aspiraven a ser admesos en un màxim de 270 places.

Mentre que el nombre de sol·licituds s’ha multiplicat per tres els cinc darrers anys, les places oferides no s’han incrementat ni un 10%. Això suposa abocar a un nombre considerable d’aspirants a optar per l’alternativa de fer el màster a distància a una universitat privada, amb el cost econòmic afegit que això suposa. A més, hauran de cursar també el FOLC, ja que només l’obtenció del màster a la UIB atorga directament la capacitació lingüística exigida per la Conselleria d’Educació.

Aquest fet no fa més que agreujar el problema, ja endèmic, per a cobrir places docents d’algunes especialitats de secundària i formació professional; a hores d’ara ja hi ha llistes d’interinitats d’algunes funcions exhaurides, el que ha conduit a la Conselleria a oferir places pel procediment urgent sense l’exigència per a cobrir-les de disposar de la capacitació pedagògica exigida per la normativa i que, fa poc, el Ministerio de Educación ha avalat, permetent la contractació d’interins sense el màster de formació del professorat.

Al mateix temps, reclamam la revisió de les titulacions que donen accés directe a les diferents especialitzacions del màster, eliminant incongruències com ara que algunes titulacions estan validades per impartir determinades matèries de secundària però no donen accés a l’especialització corresponent, o que en altres especialitzacions s’admetin enginyeries tècniques, però no enginyeries.

Per tot això exigim a UIB i Conselleria l’augment immediat i significatiu de les places oferides per a cursar el màster de formació del professorat i així donar cabuda a un nombre més elevat d’alumnes que puguin optar, amb tots els requisits exigibles, a formar part de les llistes d’interins docents i/o a presentar-se a les oposicions a cossos docents.

Palma, 16 d’octubre de 2020

DM:

UH, 20.10.2020

Estades de formació en empreses

Avui dematí s’ha reunit la Comissió de selecció de les estades de formació en empreses. S’han aprovat les quatre sol·licituds presentades, properament es publicarà la llista provisional i dilluns la definitiva. El nombre de sol·licituds ha davallat molt per la pandèmia.

UOB ha reclamat una vegada més que la formació permanent es faci en horari laboral, que en el cas de la formació en empreses, a més a més, facilitaria la conciliació d’horaris. Actualment s’ha de preveure amb horaris diferents segons si els docents feim classe dematí o horabaixa.

Els representants de la Conselleria han recordat que recullen propostes de formació directament dels departaments de FP. Les associacions empresarials s’han oferit a difondre aquesta modalitat de formació i han proposat que es publiqui una llista de les empreses disposades a dur-la a terme.

Quatre anys més pagant la formació permanent

A la mesa sectorial d’ahir Unió Obrera Balear no va aprovar l’esborrany del Pla quadriennal de formació personal 2020-2024, entre altres motius perquè no garanteix una oferta suficient per part de l’Administració, la formació continua fent-se fora de l’horari laboral i es consoliden els cursets de pagament dels sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT. Actualment hi ha 60 entitats col·laboradores, prova fefaent que l’Administració no cobreix la demanda.

Respecte a la formació en centres, cal recordar que NO és imprescindible implantar un programa d’innovació pedagògica (P.I.P.) perquè es concedeixi una determinada formació. Respecte als programes d’innovació, vam demanar que es publiqui una avaluació dels resultats.

Pel que fa al redactat del Pla, vam considerar que xoca amb la realitat del dia a dia dels centres educatius i vam fer les següents observacions:

 • La introducció parla de “basar el desenvolupament de la formació en la pràctica reflexiva i compartida“, quan la realitat és que amb els horaris i càrrega de feina que tenim és impossible trobar el temps necessari per reflexionar i compartir.
 • El mateix es pot dir respecte a les “pràctiques col·laboratives“, la “retroacció” i “el treball en equip“, que segons el text “haurien d’estar més arrelades“, i a l’atenció personalitzada a la diversitat dels alumnes, també utòpica amb les ràtios i manca d’ATE actuals.
 • A les propostes de millora, és incomprensible que no hi aparegui la manca d’oferta de formació gratuïta i en horari laboral, quan és la demanda més generalitzada.
 • Ens sembla insultant que l’esborrany afirmi que “El sistema educatiu necessita nous valors en la cultura dels docents: assumir reptes, sortir de la zona de confort, manifestar una voluntat transformadora i experimental, afrontar l’error com a part del procés d’aprenentatge docent i com a possibilitat de millora (…)“. No es pot dir que vivim dins una “zona de confort” perquè els docents som un dels col·lectius amb més estrès professional, com també és injust donar per suposat que no assumim reptes ni afrontam els errors, etc.
 • Vam reclamar un reforç de l’actualització tècnica i científica per a totes les especialitats, i no només per a l’àmbit de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
 • La formació tècnica per a F.P. és inviable sense l’actualització de la dotació dels tallers, sovint obsoleta i insuficient.
 • Per al llenguatge inclusiu i no sexista, s’hauria de comptar amb l’assessorament de la UIB.
 • Els experts i ponents haurien de tenir experiència d’aula i no moure’s exclusivament en el terreny de la teoria.
 • Dins les temàtiques de la formació específica per a equips directius, trobam a faltar la formació per motivar, cohesionar i donar suport als docents, individualment i com a col·lectiu.
 • La línia estratègica de Competències lingüístiques hauria d’incloure formació per consolidar i actualitzar els coneixements lingüístiques dels docents.
 • Vam reclamar una pàgina web on poder consultar com tramitar l’homologació i inscripció de la formació, atesa la gran quantitat de normativa que s’hi aplica.
 • Vam insistir en separar en dos el Servei de Normalització Lingüística i Formació, perquè s’ocupa de dues tasques molt diferents i cadascuna amb una gran càrrega de feina. UOB continua reclamant la recuperació del Servei d’ensenyament del català i l’Equip d’immersió lingüística.
 • La coordinació amb la UIB per a la millora de la formació inicial hauria d’incorporar la preparació per a afrontar la docència amb grups d’alumnes majoritàriament no catalanoparlants, i per millorar l’aptitud didàctica en general abans d’incorporar-se als centres.

D’aquest Pla quadriennal hi haurà una versió al BOIB i una altra més divulgativa que es difondrà als centres.

UOB denuncia que la Conselleria força a fer formació privada de pagament

Circular 146/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que l’oferta insuficient de formació permanent de la Conselleria d’Educació força els docents de l’ensenyament públic a pagar els cursos de determinats sindicats.

Des del 7 de maig la Conselleria només ha tret dos cursos de formació permanent, un a Manacor i un a Palma, i a hores d’ara només hi ha inscripció oberta per a un curs de música i els d’anglès d’EOI. N’hi ha quatre més de FP però són per a setembre.

En canvi, a mitjans de maig hi havia 27 cursets amb inscripció oberta dels sindicats que ofereixen formació (16 ANPE, 6 STEI i 5 CCOO), i ara mateix ANPE te 31 cursos en marxa i CCOO n’ha obert un el juny. En conseqüència, tothom que vol fer formació els mesos de maig i juny es veu forçat a pagar els cursos dels sindicats, que s’omplen les butxaques aprofitant-se d’aquesta situació perversa amb la complicitat de la Conselleria.

El greuge es produeix al llarg de tot el curs i en el cas de la formació a distància de la Conselleria, per exemple, milers de docents queden sense plaça a cada convocatòria. L’octubre passat van ser 2.277 i el febrer 1.576. Això suposa un incompliment de l’Estatut del treballador, que estableix que la formació ha de ser a càrrec de l’empresa i en temps de treball efectiu.

La formació permanent és necessària per a l’actualització professional i puntua per als sexennis i la selecció del personal. Exigim a la Conselleria que en reforci l’oferta i acabi amb aquest robatori. Si el greuge continua, UOB es reserva el dret a emprendre les accions que consideri oportunes.

Palma, 4 de juny de 2019

Diari de Balears:

Última hora (5.6.2019):

Més de 1.500 docents en llista d’espera per a formació a distància gratuïta

A les 13 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per el segon trimestre del curs escolar 2018-2019, només s’han admès 570 de les més de 2.146 sol·licituds d’inscripció que ha rebut l’administració. Al menys 1.576 docents han quedat en llista d’espera. D’altra banda cal tenir en compte dos aspectes: hi ha persones que es varen inscriure correctament dins termini i el seu nom no va ser incorporat ni dins la llista d’admesos ni dins la llista en espera; el mateix passa amb la gent admesa que no ha confirmat l’assistència al curs, acaba desapareixent d’ambdós llistats. Per tant, no podem passar per alt que el nombre d’inscripcions total que ha rebut la Conselleria encara és més elevat del que figura en aquesta nota. 

Passem a desglossar les xifres mínimes:

A la vista de tots està que l’administració no posa fi a aquesta problemàtica que trimestre rere trimestre es va repetint, la de molts docents de l’ensenyament públic de les illes que queden fora plaça disponible per a realitzar formació a distància gratuïta i es veuen obligats a fer formació de pagament. 

La Conselleria d’Educació i Universitat promou un negoci rodó a canvi que els que en treuen benefici «callin i facin bonda». És per això que sorgeixen tot un seguit de preguntes del tipus: et vols formar? o vols formació?

Davant aquest fet no podem deixar d’insistir en què l’empresa té l’obligació de treure formació gratuïta suficient, de qualitat i en horari laboral, no a llançar els treballadors als tentacles de qui s’omple les butxaques. Segons l’Estatut del treballador, article 23, Promoció i formació professional en el treball:

1. El treballador té dret:

(…)
d) A la formació necessària per a la seva adaptació a les modificacions que s’estableixin en el lloc de treball. Aquesta formació ha de ser a càrrec de l’empresa, sense perjudici de la possibilitat d’obtenir a aquest efecte els crèdits destinats a la formació. El temps destinat a la formació es considera en tot cas temps de treball efectiu.

Continuam insistint a la Conselleria que posi fre a aquest despropòsit i sigui ella la que proporcioni formació a distància gratuïta suficient si realment té interès en la millora del sistema educatiu.

UOB exigeix que s’ampliï l’oferta de formació a distància

Gràfic:
UOB

Circular 108/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, exigeix que s’ampliï l’oferta de formació a distància de la Conselleria d’Educació. A les primeres 10 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de FP i Formació del Professorat per al primer trimestre del curs escolar 2018-2019, només s’han admès 480 de les 2.757 sol·licituds d’inscripció i 2.277 docents han quedat en llista d’espera.

La majoria d’aquestes activitats queden sense places lliures durant les primeres hores del període d’inscripció, contravenint el deure de l’Administració de facilitar l’accés a la formació dels docents. El problema de la manca de places s’agreuja per l’oferta gairebé nul·la de formació en línia relacionada amb les matèries d’ensenyament.

La conciliació de la vida familiar i personal és un dret laboral i un factor fonamental per millorar el rendiment i els resultats, i la formació a distància és necessària per als docents amb infants, persones majors a càrrec o altres responsabilitats personals que no tenen temps per assistir a una formació presencial d’horabaixa després d’una jornada intensa de feina. Per altra banda és imprescindible per als docents amb horari d’horabaixa, i els opositors en pràctiques, que estan obligats a fer 20 hores de formació abans de l’1 de juny, tampoc no tenen garantit l’accés a aquest tipus de formació.

Com a conseqüència de la manca de places molts docents es veuen obligats a recórrer als cursos de pagament dels sindicats, que s’omplen les butxaques aprofitant-se d’aquesta situació perversa amb la complicitat de la Conselleria. Des d’UOB reclamam una vegada més una formació gratuïta de l’Administració suficient, remunerada i en horari laboral.

Palma, 2 d’octubre de 2018

Reclamam més places de formació a distància!

Reclamam a la Conselleria més places de formació a distància gratuïta! L’oferta actual és insuficient i no està garantida ni tan sols per als funcionaris en pràctiques, que han de fer obligatòriament 20 hores abans de l’1 de juny.

Avui acaba el termini per apuntar-se a 10 cursos que ofereix la Conselleria. Cada trimestre són molts els
docents que injustament queden fora plaça i l’Administració no hi posa
remei.
👇
http://weib.caib.es/Formacio/distancia/activitats_.htm