Ni una passa enrera en la defensa del professorat dels CEPA i dels ensenyaments de règim especial

Ahir dijous 25 de març es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

A part de tractar els temes prevists de la reunió trimestral, es va afegir el de la vaccinació:

 • Es va aprovar la memòria d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2020 elaborada per l’empresa Previs.
 • Planificació d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2021 elaborada per l’empresa Previs: en aquest punt, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments sobre la vigilància de la salut del personal treballador. Concretament, sobre l’assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut i sobre els resultats de la vigilància de la salut. En aquest darrer punt es va informar que la comunicació dels resultats es farà bé per escrit via informe d’examen de salut, o bé per mig d’una aplicació on el personal treballador es podrà descarregar l’informe.
 • Es varen aprovar la planificació de l’activitat preventiva 2021, els procediments ja revisats a reunions anteriors (comunicacions de riscos, avaluació de riscos laborals, treballadora gestant, conflictes interpersonals, notificació i investigació d’incidents i accidents, vigilància de la salut, control i lliurament d’EPI), així com el procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. Pel que fa als procediments, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments. En primer terme, en el procediment sobre treballadores gestants es va aclarir que no hi ha conflicte entre les definicions del procediment i la normativa actual a propòsit dels permisos i baixes per risc de les treballadores gestants de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Com fins ara, es seguirà realitzant una avaluació de cada cas des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Respecte al procediment per a la vigilància obligatòria de la salut, en els casos que hi hagi una negativa per part del docent a fer-se la vigilància de la salut, es reunirà d’urgència la Comissió Paritària de PRL, previ informe complementari d’Inspecció Educativa, i es seguirà el protocol previst a tal efecte.
 • Es varen elevar a la Comissió Paritària les conclusions del grup de treball sobre l’obligatorietat dels exàmens de salut, que es va reunir el passat 8 de febrer (el podeu llegir AQUÍ).
 • A part dels membres habituals de la comissió paritària, es va comptar amb la presència de la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, Antònia Galmés i es va informar dels següents punts:
  • Dimecres dia 24 d’abril es va reprendre la campanya de vaccinació amb el vaccí Astra Zeneca (AZ).
  • Es va aprovar la vaccinació amb AZ fins a 65 anys i els primers a vacunar-se seran els qui tenen entre 60 i 65 anys simultàniament amb els que van quedar aturats. Donada aquesta circumstància, es revisaran els llistats del professorat que està al biaix d’edat 55-65.
  • Durant els propers dies es treballarà en un llistat de persones opositores i membres dels diferents tribunals de les properes oposicions que tinguin cita per rebre la segona dosi del vaccí els dies previs de la primera prova per avançar-la o retardar-la.
  • Hi ha la previsió que augmenti la provisió de vaccins durant els propers mesos i la vaccinació per grups d’edat.
  • La partida econòmica per assegurar 60 mascaretes FFP2 per docent està apunt d’ingressar-se als centres educatius. L’ús d’aquestes mascaretes no és obligatori, tot i que Conselleria ho recomana.
  • La resta d’EPI va arribar durant el dia d’ahir, dijous 25 de març, als centres del terme municipal de Calvià; entre ahir i avui divendres 26 de març a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho faran dilluns 29 de març a la resta de centres de l’illa de Mallorca.

UOB Ensenyament va recordar que el passat dia 8 de març va sol·licitar, via instància, a la Conselleria de Salut i Consum, a la Conselleria d’Educació i Formació Professional i a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent la informació concreta pel que respecta als CEPA i ensenyaments de règim especial i que encara no s’havia rebut resposta. UOB Ensenyament va expressar el seu desacord i va exigir que es corregeixi aquest greuge comparatiu del tot inacceptable. Per altra banda dia 10 de març UOB Ensenyament va difondre una circular explicant-ho tot plegat (la podeu llegir AQUÍ). Una vegada més, l’administració s’escuda darrera el mantra que l’estat espanyol dóna prioritat als estudis obligatoris, quan a altres comunitats autònomes el professorat d’estudis no obligatoris ja ha estat vaccinat. La directora general va mostrar un tarannà col·laboratiu i va dir que recollirien la informació necessària i treballarien per donar resposta a aquesta discriminació negativa flagrant. Els agents socials que formam part de la Comissió Paritària, avui matí hem rebut una comunicació on Conselleria, amb les referències normatives de l’estratègia estatal que va facilitar la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, dóna prioritat al personal docent de l’ensenyament d’infants i adolescents. UOB Ensenyament, a l’espera de rebre resposta formal de la reivindicació feta el passat 8 de març, seguirà defensant la correcció de la discriminació inacceptable del professorat d’estudis de règim especial durant aquesta campanya de vaccinació. No donarem cap passa enrera!