Etiqueta: Calendari escolar

Aprovat el calendari escolar 2023-24 amb l’abstenció d’UOB

Ahir, dia 26 d’abril de 2023 l’horabaixa, es reuní el Ple del Consell Assessor del calendari escolar, amb la presència, entre d’altres, de la cap del Departament de Planificació i Centres, Sra. Antònia Serra.

UOB va expressar el seu desacord amb la calendarització a partir de 176 dies lectius perquè, tot i ajustar-se a la normativa vigent, fixa un nombre de dies lectius que no permet respondre la nova realitat climàtica, que s’agreuja any rere any: cada curs les primeres setmanes de setembre, i també les darreres del juny -i sovint les d’altres mesos teòricament menys extrems- són més i més caloroses, representant un risc per a la salut tant del personal docent com de l’alumnat.

UOB és conscient de la necessitat de respectar la normativa vigent pel que fa al còmput anual de dies lectius, però lamenta que la mateixa Administració educativa que, amb raó, convida els docents a conscienciar els seus alumnes sobre la necessitat de canviar hàbits de vida per mor de l’emergència climàtica, d’altra banda segueix actuant en altres àmbits d’esquenes a dita realitat. Per això UOB va subratllar la necessitat d’endarrerir l’inici del curs escolar, però sense allargar el seu final al mes de juny, més encara a un context on el pla de climatització de centres no ha passat de la fase de projecte i on, a més, les tardanes adjudicacions d’un allau de places d’interins el setembre de 2023 dificultarà encara més la planificació del curs escolar per encetar.

A diferència d’anys anteriors, com a mínim aquesta vegada els representants de la Conselleria mostraren certa sensibilitat front la realitat exposada per UOB. Tot i insistir en la impossibilitat legal, ara com ara, de reduir el nombre de dies lectius -UOB n’és conscient-, la Sra. Serra parlà del pla de contingència contra temperatures extremes -i, per cert, en una mostra d’honestedat intel·lectual, al mateix temps que en parlava, ella mateixa reconeixia que no solventava gran cosa-, i també es va comprometre a incorporar mesures de flexibilització horària en cas d’altes temperatures en redactar les noves instruccions que regiran a un futur immediat els horaris dels centres educatius.

UOB valora positivament tot acostament de l’Administració educativa a la realitat dels centres, personal docent i alumnat, però posa per sobre de qualsevol altra consideració la salut dels membres de tota la comunitat educativa, començant pels ensenyants, i per això no pot donar el seu vistiplau a un calendari escolar que, per molt legal que sigui, constitueix, sense voler-ho, un risc de salut pública.

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: la Conselleria no entèn que escolarització i conciliació no són sinònims

Avui, dimarts 12 d’abril s’ha reunit de manera virtual el Ple del Consell Assessor del calendari escolar 2022-2023, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

El Ple ha decidit informar favorablement la proposta de calendari escolar continguda a l’esborrany presentat, però amb un canvi, que us detallam a continuació.

Novetats

 • Els dos dies de lliure disposició tornen a ser per a tots els centres educatius.
 • El calendari escolar constarà de 176 dies lectius.

Incidència tècnica que ha provocat un canvi

La proposta inicial per a les etapes de primària i secundària era començar el dia 9 de setembre. Ara bé, per un error de càlcul, això hagués implicat 177, i no 176, dies lectius. Per això s’ha refet la proposta, de manera que l’inici de curs s’ajorna fins dilluns 12 de setembre.

Posició d’UOB Ensenyament

UOB Ensenyament ha defensat endarrerir l’inici de curs a les etapes de primària i secundària fins el dia 16 amb aquests arguments:

 • No basten els dies per fer una bona acollida als docents nouvinguts, especialment si han hagut d’anar a la convocatòria extraordinària del curs 2021-22 a un altre centre. I més encara al context de tots els canvis que implicarà el curs 2022-23.
 • El calendari escolar s’ha d’elaborar amb criteris pedagògics: la conciliació familiar no és responsabilitat del sistema escolar, sinó d’altres instàncies públiques.
 • A un context de canvi climàtic, és inacceptable sotmetre alumnes i professors a les temperatures d’inicis de setembre.

Els representants de l’Administració han rebutjat la proposta d’UOB Ensenyament en considerar que la pausa d’estiu ja és massa llarga com per allargar-la més, i que la major part dels docents nouvinguts s’hauran incorporat des de dia 1 de setembre perquè enguany només hi haurà convocatòria extraordinària de setembre per a 1r de Batxillerat. Ens ha cridat especialment l’atenció la pirueta argumental segons la qual, si el curs començàs una setmana més tard, també hauria d’acabar una setmana més tard. No, Sr. Morante, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que 176 dies lectius són massa, perquè no és qüestió de quantitat, sinó de qualitat. La prova és que les etapes educatives on els estudiants no són menors -i que per tant no han de menester conciliació- comencen més tard i acaben abans o alhora que les etapes de primària i secundària.

Per aquest motiu UOB Ensenyament ha votat ‘no’ a la proposta de calendari escolar.

UOB Ensenyament farà difusió de la publicació definitiva del calendari a través dels seus canals habituals.

Calendari escolar 2020-2021

Trobareu AQUÍ la Resolució d’avui del Conseller d’Educació per la qual s’estableix el calendari escolar per al curs vinent. El format és d’esborrany, ja que resta pendent  de publicació al BOIB.

En l’enllaç d’AQUÍ teniu el calendari en PDF.

El passat dimecres, 22 d’abril es reuní el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar, que informà positivament sobre la proposta de la resolució. AQUÍ us enllaçam el resum de la reunió amb el posicionament d’UOB.

Novetat 30/4/20: publicació al BOIB. La trobareu AQUÍ

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: de cada vegada comencen abans les classes

Ahir dimecres, 22 d’abril va tenir  lloc de manera virtual la reunió del Ple, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Es decidí informar favorablement a la proposta de calendari escolar continguda en l’esborrany presentat, però amb alguns canvis.

Novetats

 • Les classes de FP seran entre el 29 de setembre i el 28 de juny. D’aquesta manera s’endarrerirà el període lectiu en 4 dies i just en quedaran dos per tancar el curs. El motius és intentar que el curs comenci amb totes les pràctiques fetes.
 • El procés d’admissió a FP és probable que es faci durant l’agost i setembre.
 • Hi pot haver canvis en l’inici de curs dels ensenyaments de règim
  especials en què s’hagin de fer proves d’accés presencials, ja que no hi
  ha certesa respecte de les dates i condicions en què es pugui dur a
  terme.

Posició d’UOB Ensenyament

Defensàrem endarrerir l’inici de curs als centres de secundària amb aquests arguments:

 • No hi ha prou temps per completar el procés de matriculació de tots els alumnes
 • Enguany caldrà encabir l’avaluació extraordinària de batxillerat al setembre
 • Els agrupaments i la posada en comú de la informació dels alumnes s’hauran de fer a corre-cuita.
 • A les assignatures amb modalitats troncals a 4t pot passar que el primer dia de classe no estigui clar quins alumnes les fan.
 • No basten els dies per fer una bona acollida als professors nous,  especialment si han hagut d’anar a la convocatòria extraordinària del curs 2019-20 a un altre centre

Votàrem  abstenció a la proposta de començar dia 11 de setembre en
comptes de dia 10 per considerar que es tractava d’un ajornament
insuficient i, a més a més, suposava escurçar un dia les vacances de
Nadal.

La publicació del calendari es preveu a finals d’aquest mes d’abril.

Els altres sindicats ara diuen amén a la selectivitat el juliol

Circular 84

Dilluns passat es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple només tres, entre els quals el d’UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per l’avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. S’abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també pel rebuig a l’avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

La resta de sindicats de l’ensenyament públic (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO i UGT), canviaren el vot expressat a la comissió d’abril de 2017 i votaren a favor, sense argumentar-ho en cap moment. Els promotors d’avançar les proves de setembre a finals de juny tampoc no han aportat cap fonament pedagògic ni han dit en què beneficia els alumnes.

El representant d’ADESMA va dir que per al curs 2019-20 pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d’alguns cursos d’ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.

UOB també va votar en contra perquè amb aquest calendari la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest als instituts, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per preparar el curs. També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que Planificació refusà al·legant que es “tudarien hores”.

El proper curs els centres podran establir dos dies festius de lliure disposició. La pretensió inicial d’un sindicat majoritari de deixar un dels dos dies en mans del Consell Assessor ni tan sols es va arribar a plantejar.

Calendari escolar 2018-19: aprovat amb el nostre vot en contra

Ahir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple, només 3, entre els quals UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l’avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.

També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que la D.G. de Planificació refusà argumentant que es “tudarien hores”.

La resta de sindicats de l’ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. S’abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també per rebuig a l’avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

Les novetats més importants respecte a l’any passat són:

 • Els centres docents podran establir dos dies festius de lliure disposició per tal de, segons Conselleria, evitar que certs municipis demanin començar un dia abans per poder tenir un dia festiu més.
 • Els estudis superiors de disseny (EASDIB), d’art dramàtic (ESADIB) i de música (Conservatori Superior) han modificat les dates d’inici i acabament a proposta de cada un d’aquests centres i per tal de complir amb les setmanes mínimes lectives.

Us pot interessar també:

Al torn obert de paraula:

 • FAPA Mallorca demanà a la Conselleria que comenci a tractar la possibilitat d’obrir els centres educatius en períodes no lectius per tal de fomentar la conciliació familiar. La D.G. de Planificació respongué que traslladarà la petició a la resta de Conselleria tot i que considera que el Consell Assessor del calendari escolar no seria el fòrum més adequat per a aquest debat.
 • ADESMA explicà que de cara al calendari escolar per al curs 2019-20, pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d’alguns cursos d’ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.

Són dos temes prou importants dels quals segur que n’haurem de tornar a parlar.

La inquietud pel canvi de les recuperacions de 2n de batxillerat de setembre a juny arriba al Parlament

Com recordareu, el novembre passat vam denunciar
que la Conselleria imposava l’avançament de les recuperacions
extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de
juny, i les proves d’accés a la universitat (PBAU) al juliol. Això, poc
més de mig any després que la pràctica totalitat de la comunitat
educativa mostràs el seu rebuig durant el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar de 6 d’abril de 2017, des dels pares i mares i els
sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les
Cooperatives de l’Ensenyament, que va dur el director general de Planificació a retirar la proposta, tot i que el novembre va tornar a pressionar per avançar les proves.

Ara el canvi
de calendari ha arribat al Parlament en forma de pregunta al conseller Martí March, que podeu veure AQUÍ. Des d’UOB feim arribar el nostre agraïment al diputat
de Més per Menorca, Josep Castells, per la seva intervenció.

Festius 2019

1 de gener Cap d’any Dimarts
1 de març Dia de les Illes Balears Divendres
18 d’abril Dijous Sant Dijous
19 d’abril Divendres Sant Divendres
22 d’abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Dimecres
15 d’agost Assumpció de Maria Dijous
12 d’octubre Festa Nacional Dissabte
1 de novembre Dia de Tots Sants Divendres
6 de desembre Dia de la Constitució Divendres
25 de desembre Dia de Nadal Dimecres
26 de desembre Segona Festa de Nadal Dijous

BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10792/607015/acord-del-consell-de-govern-de-16-de-marc-de-2018-

Morante imposa l’avançament de recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al juny

Aquest dimecres 29/11/17 la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres i la Vicerectora d’Estudiants de la UIB, Rosa Isabel Rodríguez, es reuniren amb els representants sindicals dels centres públics i concertats per tractar la proposta de la conselleria d’avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny i, al juliol, les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Després que UOB fos l’únic sindicat que s’oposà obertament a la proposta, vegeu la circular que traguérem dilluns, la premsa ja publica avui que Conselleria i UIB han tancat l’acord, podeu llegir també la notícia de l’UH.

Així, doncs, els exàmens de recuperació de setembre de 2n de Batxiller s’hauran de fer dins el mes de juny i tenir-ne les actes tancades el dia 29/6/18 per tal que les proves d’accés a la UIB es duguin a terme dins la primera quinzena de juliol.

Segons afirmà la vicerectora Rodríguez, “si aquesta decisió no se pren enguany, s’hauria de prendre l’any que ve i sinó l’altre però és inevitable fer-ho i s’ha d’acceptar perquè no queda més remei” ja que l’avançament ve marcat pel Pla Bolonya i les polítiques europees d’educació universitària.

És a dir, els professors de secundària s’han de veure obligats a assumir en contra de la seva voluntat unes conseqüències laborals derivades d’una organització universitària sobre la qual en cap moment se’ns ha demanat el parer i ara resulta que no queda més remei… Així anam els docents, contra les cordes i saturats.

Morante torna a pressionar el professorat per fer les recuperacions de Batxiller dins el mes de juny

Circular 73/2017

El director general de Planificació, Antonio Morante, torna a insistir a avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxillerat a finals de juny per tal de fer les Proves d’Accés a la Universitat en la primera quinzena de juliol, i això que només ha passat poc més de mig any des que pràcticament la totalitat de la comunitat educativa hi mostràs el seu rebuig, des dels pares i mares o els sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les Cooperatives de l’Ensenyament.

Es veu que al director general de Planificació i Centres no li bastà amb l’esculada de l’any passat en què es veié obligat a retirar la seva proposta davant la contundent negativa del món educatiu a aquests avançaments al Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar del 6/4/17.

Segons la carta enviada pel Sr. Morante en què qualifica l’avançament de dates com una necessitat, aquest canvi no suposaria modificacions en el calendari escolar i, de fet, la convocatòria de reunió per a aquest dimecres 29 de novembre no es dirigeix ni als representants del Consell Assessor ni als de la Comissió Tècnica del Calendari Escolar com a tals, com ha estat habitual fins ara.

Que el senyor Morante consideri que canvis d’aquesta magnitud no formen part del calendari escolar ens sembla d’un cinisme inadmissible i consideram que, en lloc de defensar la comoditat organitzativa de la UIB el que hauria de fer el director general de Planificació és defensar el professorat de secundària que cada dia es veu més ofegat per tasques burocràtiques, estrès per ràtios excessives, etc, etc. Si la UIB necessita revisar el seu calendari, que ho faci, però no a costa dels professors dels instituts.

Per tant, a la reunió de dimecres i a les que puguin venir després, UOB continuarà oposant-se a tenir totes les actes de 2n de Batxiller tancades el 30 de juny. El que necessita el professorat de secundària és poder-se centrar en les classes i no haver de fer corregudes perquè la universitat, on té el seu lloc de feina el conseller, frisa per tenir les llistes d’alumnes.