UOB acusa Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa la Conselleria
d’Educació, i més concretament Inspecció educativa i alguns equips
directius, de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil en ple
confinament.

En uns moments que no donam a l’abast per respondre un
allau de correus amb dubtes d’alumnes i de pares, que estam ocupats
planificant les avaluacions, i que se’ns hauria de deixar fer feina amb
tranquil·litat amb els alumnes, ens trobam que inspectors i directors
volen que dediquem el temps a omplir graelles de seguiment de tasques
dels alumnes, d’organització de la programació, d’informació d’alumnes
desconnectats, de canvis de criteris de qualificació i avaluació, i fins
i tot de la feina que feim cada dia. Tot plegat és una mostra de
desconfiança cap a la nostra feina, un atac a la nostra dignitat
professional i una prova que els inspectors i alguns directors no saben o
no volen saber el que suposa fer feina des de casa durant aquests dies.
Feina, per altra banda, que duim a terme amb ordinadors i telèfons
propis i connexions a internet que en alguns casos hem hagut d’ampliar,
sense rebre cap compensació econòmica.

UOB exigeix a Educació que retiri immediatament aquesta nova pressió als docents i que se’ns deixi fer la feina que coneixem com a professionals. Al mateix temps, fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia inútil i aberrant i a dedicar el temps als alumnes, que és el que vertaderament importa.