Comissions de serveis a educació especial i ATD

Avui dematí ha tingut lloc per videoconferència la mesa sectorial extraordinària sobre comissions de serveis a educació especial i a assessor tècnic docent (ATD).

La mesa ha començat amb una prèvia on hem protestat per la política de fets consumats de la Conselleria i la manca de negociació real a les meses sectorials. El darrer exemple, la decisió unilateral de repartir els chromebooks als centres, incomplint el compromís verbal de la Direcció General d’Innovació de convocar una mesa a l’efecte.

Les comissions de serveis a educació especial s’adjudicaran per nomenament directe d’un any per impossibilitat de dur a terme el procediment de selecció, un cop s’ha anunciat que l’aixecament de l’estat d’alarma serà posterior al 18 de maig. S’aplicarà directament la base 12a de l’esborrany de la resolució:

  1. Aquesta resolució quedarà sense efectes en cas que l’aixecament de l’estat d’alarma sigui posterior a dia 18 de maig de 2020.
  2. En aquest cas, la persona titular de la Direcció general de Primera Infància, Innovació Comunitat Educativa, ha de nomenar un docent per un període d’un any, en règim de comissió de serveis, per a la aqual cosa ha de seleccionar, en primer lloc, un funcionari de carrera que compleixi els criteris de la convocatòria o, si no fos possible, ha de seguir el procés del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que estableix la Direcció General de Personal Docent, per aquelles places vacants dels serveis educatius especialitzats.

Segons el Servei d’Atenció a la Diversitat, no es preveuen conflictes pel nomenament directe perquè no hi ha aspirants que competeixin per una mateixa plaça. Atès que se suprimeix la comissió de selecció, amb la corresponent presència sindical, hem reclamat que se’ns informi dels nomenaments i de les incidències que puguin sorgir.

No hi haurà convocatòria de comissions de serveis d’assessor tècnic docent. Els nomenaments actuals es prorrogaran un any.

Pel que fa a la resolució general de les comissions de serveis, UOB ha presentat una queixa formal per la negativa de la Conselleria a concedir comissions de serveis per reagrupament familiar entre illes, tal com vam proposar a la mesa sectorial de 27 de febrer, mentre que aquesta causa de sol·licitud que sí que s’admet quan l’interessat té la plaça a una altra comunitat autònoma.